Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

Θαυμαστά γεγονότα.β' μέρος

 

  ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΊΟΥ
Δεῖτε ἐδῶ:α' μέρος

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία πραγματικότητα πού δέν ὁρίζεται ἀλλά βιώνεται ἀπό αὐτόν πού ἐντάσσεται σ’ Αὐτήν. Τότε ὁ πιστός γνωρίζει ἐμπειρικῶς τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία.
«Ἡ ἔνταξη στήν Ἐκκλησία. Ὅταν λέμε Ἐκκλησία οἱ περισσότεροι σκεπτόμεθα τό ναό ἤ τήν ἱεραρχία καί τό ἱερατεῖο. Ἀσφαλῶς, καί αὐτά ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία, ἀλλά δέν εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἔδωσε ποτέ ὅρισμόν τοῦ ἑαυτοῦ της. Τό μόνο πού εἶπε εἶναι ὅτι εἶναι σῶμα Χριστοῦ. Ὁδηγεῖ τά μέλη της εἰς τό νά βιώσουν τήν Ἐκκλησία ὡς μίαν πραγματικότητα, νά ἐγκεντρισθοῦν στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί νά ἀντιληφθοῦν ἐμπράκτως καί ἐμπειρικῶς τό τί αὐτή εἶναι.
Τοῦτο διότι πιστεύει ὅτι οἱ ὁρισμοί οἱ ὁποῖοι ἱκανοποιοῦν τή διάνοια δίδουν σ’ αὐτόν πού ἀποστηθίζει αὐτούς τήν ψευδαίσθηση ὅτι γνωρίζει τί εἶναι αὐτό, τό ὁποῖον περιγράφει ὁ ὁρισμός. Ὅμως αὐτό πού συλλαμβάνει ἡ διάνοια ὅταν κατανοεῖ τόν ὁρισμό εἶναι ἀπείκασμα (εἰκόνα) τῆς πραγματικότητος καί ὄχι ἡ πραγματικότης ἡ ἴδια. Συνεπῶς κατά τήν πρόθεση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ πιστός πρέπει νά γνωρίσει τί εἶναι Ἐκκλησία ἐμπειρικῶς και ὄχι μόνο συνεπείᾳ μελέτης»6.
Ὁ Χριστός μᾶς ἀξιώνει γιά νά μποῦμε στήν Ἐκκλησία Του. Μᾶς ἀξιώνει νά Τόν ἀγαπήσουμε.
«Ὁ γέρων Πορφύριος ἔγραφε στήν πνευματική διαθήκη του ὅτι εὔχεται ν’ἀγαπήσουν τά πνευματικά του παιδιά τό Θεό, πού εἶναι τό πᾶν, «γιά νά μᾶς ἀξιώσει νά μποῦμε στήν ἐπίγειο ἄκτιστη Ἐκκλησία του, γιατί ἀπ’ ἐδῶ πρέπει ν’ἀρχίσουμε»»7. 
Πρέπει συνεχῶς νά μπαίνουμε στήν Ἐκκλησία καί νά προχωροῦμε ὅσο γίνεται βαθύτερα ἐντός Της.
«Ὁ γέρων Πορφύριος ἔλεγε, μαζί μέ ὅλους τούς ἁγίους, ὅτι ὁ πιστός πρέπει νά εἶναι μέσα στήν Ἐκκλησία. Αὐτό σημαίνει ἑνωμένος μέ τό Χριστό καί μέ ὅλους τοῦ Χριστοῦ καί προπαντός μέ τόν ἀρχιερέα του πού ἐπέχει τόπο καί τύπο Χριστοῦ. Ἁλλά αὐτό τό νά εἶναι κανείς μέσα στήν Ἐκκλησία δέν εἶναι κάτι τυπικό, ὅπως ἡ ἐγγραφή κάποιου ὡς μέλους ἑνός συλλόγου ἥ ἡ τέλεσις ὁρισμένων τελετουργιῶν ὅπως τοῦ βαπτίσματος. Διότι δέν ἀρκεῖ νά μπεῖ κανείς στήν Ἐκκλησία μιά φορά (μέ τό βάπτισμα). Αὐτό ἄλλωστε πρέπει νά σημαίνει ἡ διαθήκη του, στήν ὁποία εὔχεται νά μποῦμε στήν ἐπίγειο ἄκτιστη Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, παρόλον πού ἐπιφανειακά σκεπτόμενοι θά τοῦ ἀπαντούσαμε ὅτι εἴμαστε ἤδη στήν Ἐκκλησία, ἀφοῦ εἴμαστε βαπτισμένοι.
Πράγματι εἴμεθα μέσα στήν Ἐκκλησία, ἀλλά τόσο μόνο ὅσο εἶναι μέσα στήν Ἑλλάδα ὁ ξένος ταξιδιώτης πού πέρασε τά σύνορά της κατά ἔνα-δύο βήματα. Αὐτός ἄν καί εἶναι στήν Ἑλλάδα τυπικά καί οὐσιαστικά καί μπορεῖ νά ταξιδέψει παντοῦ σ’ αὐτήν καί νά τήν γνωρίσει ὅλη, ὅμως εἶναι σάν νά μήν εἶναι, ἀφοῦ μόνο δυό βήματα πέρασε στό ἔδαφός της καί τίποτα δέν ξέρει ἀκόμη ἀπό Ἑλλάδα. Ἔτσι καί ὁ χριστιανός πού μιά φορά πέρασε τήν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας καί μπῆκε μέσα σ’ αὐτήν, εἶναι ούσιαστικά σάν νά μήν μπῆκε, ἅμα δέν προχωράει διαρκῶς βαθύτερα σ’αὐτήν μέχρι νά φθάσει στό θρόνο τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι ἡ κεφαλή καί ἡ καρδιά της καί πού ὠς ἄκτιστος καί ἀδημιούργητος δίνει καί στήν ἐπίγειο Ἐκκλησία Του τήν ἰδιότητα τῆς ἄκτιστης»8.

 Συνεχίζεται...


6 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 26-27.
7 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 27-28.
8 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 28-29.

 Πηγή: Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible