Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

Qué es el Espíritu Santo y qué da al hombre.Τί εἶναι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ τί δίνει στὸν ἄνθρωπο

Τί εἶναι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ τί δίνει στὸν ἄνθρωπο
Qué es el Espíritu Santo y qué da al hombre

El SOPLO DEL ESPÍRITU SANTO Ἡ πνοὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
San Inocencio de Moscú
Santo Monasterio Paráclitos

a´. Qué es el Espíritu Santo y qué da al hombre
El soplo o aliento del santo Espíritu
El Espíritu Santo es el Dios, la tercera persona de la Santa Trinidad, omnipotente como el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo da la psique, vivifica, inspira y fortalece las criaturas. Éste da vida a los animales, nus (espíritu humano) a los hombres y a los cristianos la vida superior, la espiritual. Éste ilumina al hombre y le ayuda a entrar en la realeza increada de los cielos.
El Espíritu Santo se da a cada uno de nosotros no según el valor de las buenas obras, sino gratis, de acuerdo con la misericordia de Dios para la sanación y salvación nuestra.
A continuación veremos qué regala al hombre el Espíritu Santo.

1. Cuando el Espíritu Santo habite dentro del hombre, le da fe e iluminación. Sin el Espíritu Santo nadie puede tener una fe verdadera y viva. Sin Su iluminación, hasta el hombre más sabio y con estudios está ciego, sobre las obras de Dios y Su creación. Al contrario, el Espíritu Santo puede iluminar interiormente hasta el hombre más analfabeto y simple, apocalipatarle=revelarle inmediatamente las obras de Dios y ofrecerle el sabor dulce de Su realeza (estado en energía increada). El hombre que tiene en su interior el Espíritu Santo, siente en su psique una luz inusual (increada) que era totalmente desconocida para él.
2. El Espíritu Santo genera al corazón del hombre la verdadera agapi. La verdadera agapi, la increada, es como un fuego puro, una fuente de calor que calienta el corazón. Es una raíz que germina dentro del corazón todas las obras buenas. Para el hombre que se ha vivificado de la verdadera agapi (amor energía increada), la divina, nada es difícil, nada es terrible o imposible. Para éste ninguna ley es pesada y ningún mandamiento inaplicable. Todo le es fácil.
La fe y la agapi increada que el Espíritu Santo regala al hombre, son armas tan grandes y potentes que regala en sus manos, que si las tiene, puede fácilmente recorrer con alegría y serenidad el camino que ha andado el Cristo.
3. El Espíritu Santo incluso da fuerza al hombre para resistir las tentaciones del mundo. Así, por supuesto que utiliza los bienes terrenales, pero como viajante de paso, sin pegar su corazón en ellas. Al contrario el hombre que no tiene en su interior el Espíritu Santo por muchos estudios e inteligencia que tenga, permanece siempre esclavo y cautivo del mundo.
4. El Espíritu Santo da al hombre también sofía-sabiduría. Esto lo vemos sobre todo en los Apóstoles, que antes de recibir el Espíritu Santo eran hombres analfabetos y simples, pero después nadie podía resistirlos sobre la sabiduría y la fuerza de sus logos.
El Espíritu Santo regala sabiduría hombre no sólo en las palabras, sino también en sus praxis. Así, por ejemplo, aquel que tiene el Espíritu en su interior, siempre encontrará tiempo para sus sanación y salvación, incluso hasta dentro del ruido del mundo.
5. El Espíritu Santo regala la verdadera alegría, la felicidad del corazón y la paz inquebrantable. El hombre que no tiene en su interior el Espíritu Santo, no puede alegrarse verdaderamente y sentir la paz que endulza la psique. Es verdad que a veces de alguna manera se alegra, pero esta alegría es momentánea, no estable. Ocasionalmente se divierte, pero estas diversiones suyas, son siempre vanas, vacías, sin sabor y sentido y después le domina una tristeza aún mayor. De vez en cuando está sereno, pero esta serenidad no es una paz espiritual de la psique sino un letargo. Y ¡ay de aquel que no intenta y no quiere despertar de este letargo!
6. El Espíritu santo da también la verdadera humildad. El hombre, aún hasta el más gnóstico, no puede conocerse a sí mismo, si en su interior no tiene el Espíritu Santo. Porque sin la divina ayuda no puede ver el estado real de su psique. ¡Si es honesto y hace algún bien a sus semejantes, cree que es justo o en comparación con los demás se cree que es perfecto y no necesita nada más!
El Espíritu Santo cuando habite en nuestro interior, nos apocalipta=revela toda nuestra pobreza y debilidad. Y entre nuestras virtudes, proyecta todos nuestros pecados, nuestra negligencia y nuestra indiferencia para la sanación y salvación de los demás, aún nuestro interés propio aún hasta allí donde parecemos magnánimos, nuestra gruesa egolatría hasta el punto que jamás lo imaginaríamos. El Espíritu Santo en frases cortas y pocas palabras nos lo muestra todo, tal como realmente son. Entonces empezamos a adquirir la verdadera humildad y empezamos a perder la confianza en nuestras fuerzas y virtudes. Entonces empezamos a considerarnos los peores de todos los demás humanos. Así con humildad ante el Jesús Cristo, empezamos la metania (introspección, conversión, arrepentimiento y confesión) de verdad y tener esperanza sólo en Aquel.
7. El Espíritu Santo finalmente nos enseña la verdadera oración. Realmente nadie puede hacer oración agradable a Dios sin antes recibir el Espíritu Santo. Porque si empieza a orar sin tener a su interior el Espíritu Santo, verá que su mente y nus no se pueden concentrar. Además, no conoce, cómo es debido, ni así mismo, ni sus necesidades, tampoco cómo y qué va a pedir de Dios. Más bien no sabe ni lo qué es el Dios. Pero el que tiene en su interior el Espíritu Santo, conoce a Dios, ve que Él es su Padre y sabe cómo acercarse a Él, cómo va a rogarle y qué Le pedirá. Sus pensamientos en la oración están bien ordenados, claros y atentos sólo al Señor. Un hombre así puede con su oración conseguirlo todo, incluso mover montañas.
He aquí, pues, lo qué regala el Espíritu Santo en aquel que Lo ha recibido. Veis que sin la ayuda y la sinergia del Espíritu Santo, es imposible no sólo para entrar en la realeza (estado en energía increada) increada celeste, sino no podemos hacer ni un paso hacia el camino que conduce allí. Por eso es imprescindible que anhelemos y pidamos el Espíritu Santo; es imprescindible adquirirlo y tenerlo siempre en nuestro interior, tal y como Lo tenían los apóstoles.
San Inocencio de Moscú Fuente: http://agathan.wordpress.com
Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...