Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

«Περί προσευχῆς»

Ἅγιος Νεῖλος
Περί προσευχῆς

28. Μήν προσεύχεσαι μόνο μέ ἐξωτερικά σχήματα, ἀλλά νά προτρέπεις τό νοῦ σου νά συναισθάνεται τήν πνευματική προσευχή μέ μεγάλο φόβο.
29. Ἄλλοτε μπορεῖ νά σταθεῖς ξαφνικά στήν προσευχή καί νά προσευχηθεῖς καλά· ἄλλοτε μπορεῖ πολύ νά κοπιάσεις χωρίς νά ἐπιτύχεις τό σκοπό σου, κι αὐτό γιά νά τό ζητήσεις περισσότερο καί ἀφοῦ τό λάβεις νά ἔχεις ἀναφαίρετο κατόρθωμά σου.
30. Ὅταν φτάσει ὁ Ἄγγελος, ἀμέσως ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ πονηροί λογισμοί καί δαίμονες πού μᾶς ἐνοχλοῦν ἀπομακρύνονται καί τότε ὁ νοῦς μέ μεγάλη ἄνεση προσεύχεται ἀνεπηρέαστα. Ἄλλοτε πάλι, ὅταν ξεσπᾶ ἐπάνω μας ὁ συνηθισμένος πόλεμος, παλεύει ὁ νοῦς καί δέν τοῦ ἐπιτρέπεται νά σηκώσει κεφάλι. Γιατί ἔχει ἀποκτήσει ἀπό πρίν οἰκειότητα μέ τά διάφορα πάθη. Ὅμως, ἄν ἐπιμένει νά ζητεῖ, θά εὕρει· καί ἄν κρούει, θά τοῦ ἀνοιχθεῖ1.

31. Μήν προσεύχεσαι νά γίνουν τά θελήματά σου, γιατί ὁπωσδήποτε δέν συμφωνοῦν μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ· ἀλλά μᾶλλον καθώς διδάχθηκες λέγε στήν προσευχή σου: «Γενηθήτω τό θέλημά Σου ἐν ἐμοί»2. Καί σέ κάθε πράγμα ἔτσι νά ζητᾶς ἀπό Αὐτόν, νά γίνει τό θέλημά Του, γιατί ὁ Θεός θέλει τό ἀγαθό καί συμφέρον τῆς ψυχῆς σου. Ἐνῶ ἐσύ ὁπωσδήποτε δέν ζητεῖς πάντοτε τό συμφέρον σου.
32. Πολλές φορές ζήτησα μέ τήν προσευχή ἀπό τό Θεό, νά μοῦ γίνει κάτι πού τό νόμιζα καλό, καί ἐπέμενα παράλογα νά τό ζητῶ βιάζοντας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί δέν Τόν ἄφηνα νά οἰκονομήσει Ἐκεῖνος ὅ,τι γνωρίζει ὡς συμφέρον δικό μου. Καί λοιπόν ἀφοῦ ἔλαβα ὅ,τι ζήτησα, στενοχωρήθηκα ὕστερα πολύ πού δέν εἶχα ζητήσει μᾶλλον νά γίνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γιατί δέν μοῦ ἦρθε τό πράγμα ἔτσι ὅπως τό νόμιζα.
33. Τί εἶναι ἀγαθό, παρά ὁ Θεός; Λοιπόν σ᾿ Αὐτόν ἄς ἀναθέσομε ὅλα τά ζητήματά μας, καί ὅλα θά πᾶνε καλά. Γιατί ὁ ἀγαθός, ὁπωσδήποτε χορηγεῖ καί ἀγαθές δωρεές.
34. Μή λυπᾶσαι γιατί δέν παίρνεις ἀμέσως ἐκεῖνο πού ζητᾶς ἀπό τό Θεό, γιατί θέλει νά σέ εὐεργετήσει περισσότερο μέ τό νά ὑπομένεις καρτερικά στήν προσευχή. Τί ἀνώτερο ὑπάρχει ἀπό τό νά πλησιάζεις τό Θεό καί νά ἀσχολεῖσαι σέ συνομιλία μαζί Του;

συνεχίζεται.....

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.


"ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ" Τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν
Τόμος α΄
(σελ. 222-223) Ἐκδόσεις: ”Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας"

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  ”Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας" γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 1Ματθ. Ζ΄ : 8.
2Λουκ. Κβ΄ : 42.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...