Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

«Μέ τό ν᾿ ἀμφισβητοῦμε τή θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι σά νά καταδικάζουμε τόν ἑαυτό μας σέ ἠθικό μηδενισμό, σέ πνευματικό ὄλεθρο»


Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ἀμφισβήτηση στή θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σημαίνει ἀμφισβήτηση τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς μας. Γιατί τό Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς ζωοποιεῖ καί μᾶς τρέφει ὅλους πνευματικά. Στήν πνευματική ἀτμόσφαιρα λειτουργεῖ ὅπως ὁ ἥλιος, ὁ ἀέρας. Τρέφει καί ξεδιψάει τίς ψυχές μας.
Ἄν ἀμφισβητοῦμε τή θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπορρίπτουμε καί τήν προσευχή, ἀφοῦ προσευχόμαστε ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι·
ἀπορρίπτουμε τήν ἀλήθεια καί τήν ἁγιότητα, ἐνῶ πηγή καί τῶν δύο εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα·
εἶναι σά νά μή δεχόμαστε καμιά παρηγοριά καί παραμυθία στίς θλίψεις καί τίς ἀρρώστιες μας, ἀλλά τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁ ἀληθινός Παράκλητος, μαζί μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό·
ἀπορρίπτουμε τήν πίστη, ἀφοῦ κι αὐτή εἶναι χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· ἀποδιώχνουμε τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη, ὅμως κι οἱ δυό τους προέρχονται καί ἐμφυτρεύονται στήν καρδιά μας ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα.
«Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διά Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡ μῖν» (Ρωμ. Ε΄: 5)·
ἀρνιόμαστε κάθε δύναμη πνευματική καί σωματική, ἀφοῦ τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι πνεῦμα δυνάμεως καί ἰσχύος·

ἀπορρίπτουμε τή σοφία καί τή φρόνηση, τό φόβο τοῦ Θεοῦ, τήν ἴδια τήν ἀνάσα μας, γιατί τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἡ πνοή, ὁ ἀέρας τῆς ψυχῆς.
Μέ λίγα λόγια, τό ν᾿ ἀμφισβητοῦμε τή θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι σά νά καταδικάζουμε τόν ἑαυτό μας σέ ἠθικό μηδενισμό, σέ πνευματικό ὄλεθρο.

**

Μή δίνεις προσοχή σέ ἀμφισβητίες τῆς ἀλήθειας, γιατί αὐτοί ἀποπνέουν τόν ἀέρα τῶν πονηρῶν πνευμάτων, τῶν πνευμάτων τοῦ ψεύδους καί τοῦ ὀλέθρου.
«Ἀπό τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς» (Ματθ. Ζ΄: 16).
Ἡ ἀμφιβολία τῆς ἀλήθειας εἶναι πάντα καταστροφική γιά τήν ψυχή. Κάθε ἀλήθεια εἶναι πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τέτοια πνοή εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, τά κείμενα τῶν Ἁγίων Πατέρων καί Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, καθώς κι οἱ λόγοι καί τά ἔργα κάθε εὐλαβοῦς ἀνθρώπου πού ἀγαπᾶ τήν ἀλήθεια.

**

Ἡ ἀγάπη γιά τό Θεό καί τόν πλησίον μας εἶναι ἀδύνατη χωρίς πνεῦμα αὐτοθυσίας στήν παρούσα κατάσταση τῆς φθορᾶς. Ἐκεῖνος πού θέλει νά τηρήσει τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης γιά τό Θεό καί τόν πλησίον του, πρέπει ν᾿ ἀφοσιωθεῖ γιά τά καλά σέ μεγάλα ἔργα καί σέ στερήσεις γιά χάρη ἐκείνων πού ἀγαπᾶ.
«Ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τήν ἀγαπήν, ὅτι ἐκεῖνος ὑπέρ ἡμῶν τήν ψυχήν αὐτοῦ ἔθηκε· καί ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν τας ψυχάς τιθέναι» (Α΄Ἰωάν. Γ΄ : 16).
«Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδείς ἔχει, ἵνα τις τήν ψυχήν αὐτοῦ θῇ ὑπέρ τῶν φίλων αὐτοῦ» (Ἰωάν. Ιε΄ :13).


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.


Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»
Τόμος β΄
Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης
Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς
Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτερο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ