Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Θαυμαστά γεγονότα.ιδ' μέρος

Βίος καί πολιτεία
τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη
(8ο Μέρος)
Ἀπό τό βιβλίο «Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης»


 Δεῖτε ἐδῶ:ιγ' μέρος


Θαυμαστά γεγονότα
Λαυριώτης μοναχός Δαμιανός, πού εἶχε τό διακόνημα τοῦ ἀμπελικοῦ, ὅχι μόνο δέν πίστευε στήν ἁγιότητα τοῦ ὁσίου, ἀλλά καί τόν θεωροῦσε πλανεμένο. Θέλοντας λοιπόν φιλάνθρωπος Θεός, «ὁ πάντας ἀνθρώπους θέλων σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν», καί τόν ἀδελφό νά διορθώσει καί τόν ἅγιο νά δοξάσει, οἰκονόμησε τό ἑξῆς:
Κάθε Σάββατο ἀδελφός Δαμιανός πήγαινε στό μοναστήρι. Ἔφευγε ἀπό κεῖ τό βράδυ τῆς Κυριακῆς, παίρνοντας μαζί του τρόφιμα γιά ὅλη τήν ἑβδομάδα, κι ἐπέστρεφε στό ἀμπέλι πού καλλιεργοῦσε. Αὐτό ἦταν τό διακόνημά του.
Μιά Κυριακή βράδυ λοιπόν, ἐπιστρέφοντας στό ἀμπέλι ἀπό τό μοναστήρι, ἔπεσε κουρασμένος νά κοιμηθεῖ. Σηκώθηκε τή συνηθισμένη ὥρα, γιά νά κάνει τόν κανόνα του καί νά διαβάσει τήν ἀκολουθία του. Ὅμως, πράγμα παράδοξο, πείνασε τόσο πολύ, πού δέν μποροῦσε νά σταθεῖ. Κάθησε ἀπορρημένος.
  • Τί νά εἶναι τοῦτο; μονολόγησε.
Δέν μποροῦσε νά κάνει τίποτα. πείνα τόν θέριζε. Τό στομάχι του πονοῦσε βασανιστικά...
Τρέμοντας ὁλόκληρος ἄναψε κι ἔβαλε πάνω ἕνα τσουκάλι μέ νερό καί λάδι. Ὕστερα ἔκοψε μέσα ἀρκετά κρεμμύδια καί τά ἔβρασε. Στό μεταξύ, ἔκοψε μέσα σέ μιά γαβάθα πολλά παξιμάδια καί κατόπιν ἄδειασε τό τσουκάλι πάνω σ᾿ αὐτά*. Τά σκέπασε καί περίμενε μέ ἀδημονία πότε θά φέξει μέρα γιά νά φάει.
πείνα τελικά τόσο πολύ τόν πίεσε, πού δέν ἄντεξε νά περιμένει. Ξεσκέπασε τή γαβάθα καί ἄρχισε νά τρώει. Τί περίεργο ὅμως! Μόλις ἔβαλε στό στόμα τήν πρώτη κουταλιά, δυσκολεύτηκε νά τήν καταπιεῖ. Δεύτερη δέν μπόρεσε νά φάει. Ἔχασε κάθε ὄρεξη γιά φαγητό. Φόβος καί ἀπορία τόν κυρίεψαν.
  • Ἄλλο καί τοῦτο, μουρμούρισε καί σκέπασε τή γαβάθα. Σήμερα ἔχω νά σκάψω στό ἀμπέλι, σκέφτηκε. Θά κουραστῶ καί θά μ᾿ ἀνοίξει πάλι ὄρεξη.
Μόλις ἄρχισε νά φέγγει, κάποιος χτύπησε τήν πόρτα του.
  • Ἔλα μέσα, ὅποιος κι ἄν εἶσαι, φώναξε π. Δαμιανός.
πόρτα ἀνοίγει καί ἐμφανίζεται μπροστά του ὅσιος Μάξιμος.
  • Πολύ νωρίς ἦρθες, πάτερ, τοῦ λέει.
  • Ἦρθα, γιατί δέν ἄντεχα ἄλλο. Ἔχω ὀκτώ μέρες νηστικός. Κανείς δέν ἦρθε νά μέ φιλέψει κάτι. Φέρε λοιπόν τό φαγητό πού ἔφτιαξες νά τό φᾶμε μαζί.
ἀμπελικός ἀπόρησε, πῶς ὅσιος ἤξερε ὅτι εἶχε ἑτοιμάσει φαγητό. Ἔφαγε μέ ὄρεξη μαζί του καί «ηὐφράνθη καί ἠγαλλιάσατο ψυχῇ τε καί σώματι». Μετά ἔβαλε μετάνοια στόν ἅγιο καί τοῦ ζήτησε συγνώμη πού τόν κατηγοροῦσε.
Ἀπό τότε ἔλαβε ἐσωτερική πληροφορία καί τόν δόξαζε σάν «ἐκλεκτό σκεῦος» τῶν χαρισμάτων τοῦ Θεοῦ.

* Αὐτό τό φαγητό εἶναι τό περίφημο γ ι ο ζ ο ύ μ ι , πού συνήθιζαν νά τρῶνε οἱ μοναχοί στά βυζαντινά χρόνια. Τόν τρόπο παρασκευῆς του περιγράφει καί Θεόδωρος Πρόδρομος (12ος αἰ.) ὁ γνωστός Πτωχοπρόδρομος (βλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινῶν βίος καί πολιτισμός, τ. Ε΄, σελ. 3738).8


συνεχίζεται…

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...