Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Ἡ μητέρα καί τό παιδί.γ' μέρος

 «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοί υἱοί Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. Ε΄. 9)
Ἀπό τό βιβλίο «Πνευματικές Νουθεσίες»
Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα
(ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν)

Δεῖτε ἐδῶ:β' μέρος
 1. μητέρα καί τό παιδί

  Μέ πολλή χαρά πληροφοροῦμαι ὅτι ἄνοιξαν τά μάτια σου καί εἶδες τήν κρυμμένη ὑπερηφάνειά σου. Ἄρχισες ν᾿ ἀποκτᾶς ταπείνωση. Καί ὁ Κύριός μας σκεπάζει μέ τήν εὔνοια καί τή χάρη Του ὅλους τούς ταπεινούς.
  Ἀλλ᾿ ἀναφωνεῖς ἔντρομη: «Πῶς πρέπει νά φαίνομαι στά μάτια τοῦ Θεοῦ!» Καλά πρίν τί νόμιζες; Σίγουρα δέν νόμιζες ὅτι σέ θεωροῦσε καλή, ἁγνή καί ἀναμάρτητη;
  Καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά, τί παραλογισμός εἶν᾿ αὐτός, νά γογγύζεις ἐπειδή ἔχεις παιδιά; Τά παιδιά εἶναι μιά ἀπό τίς πολλές εὐλογίες τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Εἰδικά γιά τή γυναίκα, ὁ ἀπόστολος λέει ὅτι «σωθήσεται διά τῆς τεκνογονίας» (Α΄ Τιμ. 2. 15).
  Στό Θεό ἀνήκει ἡ ἐξουσία ν᾿ ἀποφασίζει ἄν θ᾿ ἀποκτήσεις ἤ δέν θ᾿ ἀποκτήσεις παιδιά καί πόσα. Ἄν σοῦ στείλει – ὅσα κι ἄν σοῦ στείλει – δέξου τα μέ χαρά. Ἄν ὄχι, μή λυπᾶσαι. Ἀλλά ποτέ μήν τολμήσεις νά κάνεις δικές σου ἐπιλογές, ἤ νά ἐπέμβεις καί νά ἐμποδίσεις τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
  Πολέμησε τή ζηλοτυπία καί τήν καχυποψία σου. Δέν δικαιολογεῖται οὔτε ἡ μιά οὔτε ἡ ἄλλη. Ὁ νοῦς πού ἔχει παραδοθεῖ στή ζήλεια καί στό φθόνο, γεννάει τίς πιό ἀπίθανες φαντασιώσεις. Γιατί ὁ διάβολος μέ χαιρεκακία ζωγραφίζει πειστικές εἰκόνες, πού δέν ἔχουν κανένα ἔρεισμα ἔξω ἀπό τή φαντασία τοῦ φθονεροῦ ἀνθρώπου.

  Υ. Γ. : Μόλις ἔλαβα τό γράμμα σου, μέ τό ὁποῖο μέ πληροφορεῖς γιά τό θάνατο τῆς μικρῆς σου κόρης. Σοῦ ἔχω γράψει ἤδη πόσο λάθος ἦταν πού εὐχόσουν νά μήν εἶχες παιδιά. Ἀλλά τώρα εἶναι ἐξίσου λάθος νά πιστεύεις ὅτι αὐτό θά μποροῦσε, μέ ὁποιοδήποτε τρόπο, νά ὁδηγήσει στό θάνατο της. Ὄχι, σίγουρα δέν εἶσαι ὑπεύθυνη ἐσύ! Ὁ Κύριος τήν πῆρε κοντά Του ὄχι ἐξαιτίας σου, ἀλλά γιατί τήν ἤθελε στόν οὐρανό, δίπλα Του. «Ἡρπάγη, μή κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτῆς ἤ δόλος ἀπατήσῃ ψυχήν αὐτῆς» (πρβλ. Σοφ. Σολ. 4. 11). Ἄντλησε δύναμη καί παρηγορία ἀπό τήν πεποίθηση ὅτι τώρα ἡ κόρη σου βρίσκεται πιό κοντά στό Θεό ἀπ᾿ ὅσο πρίν, καί ὅτι τώρα εἶναι ὁλοκληρωτικά καί γιά πάντα κάτω ἀπό τή δική Του φροντίδα καί προστασία.

  συνεχίζεται...


  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
  ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
  Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
  Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
  http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ