Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

«Ὅταν ὁ νοῦς κινεῖται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καλλιεργεῖ ἀγαθά νοήματα περί τοῦ Θεοῦ...» μέρος β΄Ὅσιος Θαλάσσιος ὁ Λίβυος

 • Χαρακτηριστικό τῆς συνετῆς ἔννοιας εἶναι ὠφέλιμος λόγος, καί τῆς ἀγαθῆς ψυχῆς ἡ ἐνάρετη πράξη.
 • Ὁ φωτισμένος νοῦς παράγει σοφά λόγια. Καί ἡ καθαρή ψυχή καλλιεργεῖ θείους λογισμούς.
 • Οἱ λογισμοί τοῦ ἐναρέτου εἶναι ἀφιερωμένοι στή σοφία, καί τά λόγια του φωτίζουν ὅσους τόν ἀκοῦνε.
 • Ἐφόσον ἡ ψυχή ἔχει μέσα της ἀρετές, καλλιεργεῖ ἀγαθούς λογισμούς· ὅταν ἔχει μέσα της κακίες, γεννᾶ κακές σκέψεις.
 • Ἡ ψυχή τοῦ ἐμπαθοῦς εἶναι ἐργαστήριο πονηρῶν σκέψεων. Καί ἀπό τό δικό της ἀπόθεμα βγάζει ἔξω τά πονηρά1.
 • Τό ἀγαθό ἀπόθεμα εἶναι ἡ ἕξη τῶν ἀρετῶν. Καί ἀπό αὐτό ὁ ἀγαθός νοῦς προβάλλει τά ἀγαθά.
 • Ὅταν ὁ νοῦς κινεῖται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καλλιεργεῖ ἀγαθά νοήματα περί τοῦ Θεοῦ. Ὅταν κινεῖται ἀπό τή φιλαυτία, συμβαίνει τό ἀντίθετο.
 • Ὁ νοῦς πού κινεῖται ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον, σκέφτεται ἀκατάπαυστα τό καλό γι᾿ αὐτόν. Καί ὅταν κινεῖται ἀπό πάθος, σκέφτεται κακά γι᾿ αὐτόν.
 • Αἰτίες τῶν καλῶν λογισμῶν εἶναι οἱ ἀρετές.
Τῶν ἀρετῶν αἰτίες εἶναι οἱ ἐντολές.
Αἰτία τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν εἶναι ἡ καλή προαίρεση.

 • Οἱ ἀρετές καί οἱ κακίες, ὅταν γίνονται ἤ ὅταν δέ γίνονται, προξενοῦν ἀντίστοιχα καλή ἤ κακή διάθεση στήν ψυχή μέ τούς ἀνάλογους λογισμούς πού φέρνουν.
 • Αἰτίες τῶν κακῶν λογισμῶν εἶναι οἱ κακίες·
αἰτία τῶν κακῶν εἶναι ἡ παρακοή·
τῆς παρακοῆς, ἡ ἀπάτη τῆς αἰσθήσεως·
καί τῆς ἀπάτης αὐτῆς, ἡ ἀμέλεια τοῦ νοῦ σχετικά μέ τήν ἀσφάλεια τῆς αἰσθήσεως.

 • Οἱ διαθέσεις ἀπέναντι στίς κακίες ὅσων εἶναι ἀκόμη στό στάδιο τῆς πνευματικῆς ἀνόδου, ὑπόκεινται σέ μεταπτώσεις.
Στούς τελείους ὅμως οἱ διαθέσεις καί γιά τίς ἀρετές καί γιά τίς κακίες γίνονται σταθερές ἕξεις.

 • Δύναμη τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ σταθερή ἕξη τῆς ἀρετῆς. Ἐκεῖνος πού ἔφτασε σ᾿ αὐτήν, καθώς δέν εἶχε φόβο πτώσεως, ἔλεγε: «Ποιός θά μᾶς χωρίσει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ; κλπ.»2.

συνεχίζεται...

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν."ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ" Τῶνερῶν Νηπτικῶν

Τόμος
β΄ (σελ. 288-289)

Ἐκδόσεις: Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας"
Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας", γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τα βιβλία πού ἐκδίδουν. 
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
1Ματθ. Ιβ΄ : 35· Λουκ. Στ΄ : 45.
2Ρωμ. Η΄ : 35.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible