Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

13ο Κεφ. Νουθεσίες σέ μοναχούς καί ἱερεῖς.β' μέρος

  Βίος καί πολιτεία
τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη
(10ο Μέρος – Τελευταῖο)
Ἀπό τό βιβλίο «Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης»

Δεῖτε ἐδῶ:α' μέρος
13ο Κεφ. Νουθεσίες σέ μοναχούς καί ἱερεῖς
Ἰδιαίτερα στούς ἡσυχαστές δίδασκε τή νοερά προσευχή, τούς καρπούς ἀλλά καί τούς κινδύνους της:
» Ὅταν ὁ νοῦς χωρίζεται ἀπ᾿ ὅλα τά πράγματα καί τά νοήματα, φτάνει σέ ἀρέμβαστη ἡσυχία καί κατάσταση εἰρηνική. Εἰσέρχεται μέσα στήν καρδιά καί ἀπό ἐκεῖ ἐπικαλεῖται τό Χριστό. Τότε πρέπει νά προσέξει τό λογισμό τῆς ὑπερηφάνειας. Ὁ λογισμός αὐτός φυγαδεύει τήν κατάσταση τῆς χάριτος.
» Ὅταν ὁ νοῦς μαζί μέ τήν καρδιά βαστάζει τήν προσευχή καί τήν ἐνθύμηση τοῦ Χριστοῦ μέ ταπείνωση, τότε φωτίζεται καί κατανύγεται. Φωτίζεται μέ ἄυλο φῶς καί ὑψώνεται σέ θεωρίες ὑπερουράνιες. Στήν καρδιά τοῦ προσευχομένου βρίσκεται, σάν καθισμένος σέ θρόνο, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

» Ἄν ὅμως ὁ νοῦς βαστάζει τήν προσευχή μέ ὑπερηφάνεια, τότε σκοτίζεται καί κυριεύεται ἀπό τό πνεῦμα τῆς πλάνης. Θυμώνει εὔκολα καί ὀργίζεται. Κυνηγάει τή δόξα, τό θαυμασμό, τόν ἀνθρώπινο ἔπαινο. Ἡ κατάνυξη χάνεται καί στά μάτια στερεύουν τά καθαρτικά δάκρυα τῆς μετανοίας. Ἔρχονται μετά καί οἱ πονηροί λογισμοί, πού ἀποδέχεται. Τέλος πέφτει ὁ ταλαίπωρος ἄνθρωπος σέ ἔργα σκοτεινά καί θεομίσητα.
Ὁ ὅσιος καθοδηγοῦσε καί τούς ἱερεῖς στό ὕψιστο καί ὑπεύθυνο λειτούργημά τους:
» “ Βλέπετε πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε”. Προσέχετε μήπως, ἀντί γιά ποιμένες τῶν προβάτων πού σᾶς ἐμπιστεύθηκαν ὁ Θεός καί ἡ Ἐκκλησία, γίνετε λύκοι. Νά εἶστε μιμητές τοῦ ἀρχιποιμένος Χριστοῦ καί νά ἱερουργεῖτε μέ φόβο καί τρόμο τά θεῖα μυστήρια. Νά Τόν μιμεῖσθε στήν ἀγάπη, τήν ταπείνωση, τήν πραότητα, τή μακροθυμία. Νά φωτίζετε ὅσους πορεύονται μέσα στό σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας καί τῆς ἁμαρτίας. Νά εἶστε σάν τό ἁλάτι γιά τίς σαπισμένες στά πάθη καί ὑπόδουλες στήν ἁμαρτία ψυχές.
» Νά διδάσκετε ὄχι μόνο μέ τά λόγια, ἀλλά καί μέ τό ζωντανό παράδειγμά σας. Ὅλοι ν᾿ ἀποβλέπουν σέ σᾶς σάν σέ πρότυπα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καί νά ρυθμίζουν ἀνάλογα τή δική τους πορεία. Προσέχετε μήν κολαστεῖτε ἐξ αἰτίας αὐτῶν πού θά ζημιωθοῦν ἀπό τό δικό σας κακό παράδειγμα.
 συνεχίζεται...

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ