Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
http://bit.ly/Kyrios-Ihsous-Hristos
Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Ἡ κίνησις "ΕΓΩ ΕΙΜΙ" (I AM)
Η ΚΙΝΗΣΙΣ «ΕΓΩ ΕΙΜΙ» (Ι ΑΜ)
Μία παραθρησκευτική κίνησις μέ διεθνῆ παρουσίαν
Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ


Ἱδρυτές τῆς παραθρησκευτικῆς κίνησης «Ἐγώ Εἰμί» ὑπῆρξαν ὁ Guy W. Balland (1878-1939) και ἡ σύζυγός του Ε. Balland (1886- 1971) [1] . Ἀμφότεροι εἶχαν θητεύσει προηγουμένως στό χῶρο τῆς Θεοσοφίας, ἀπʼ ὅπου καί παρέλαβαν τίς ἀντιλήψεις γιά τούς «Ἀναληφθέντες διδασκάλους», τήν «Μεγάλη Λευκή Ἀδελφότητα» κ.ἄ [2] .
Ὁ G. W. Balland καί ἡ σύζυγός του σʼ ἔντυπα τῆς ὀργάνωσης διαφημίζονται ὡς οἱ «ἔμπιστοι ἀγγελιοφόροι» τοῦ ναληφθέντος Κυρίου Ἁγ. Γερμανοῦ (Saint Germain). (Ὁ S. Germain πρόκειται περί Γάλλου ἀποκρυφιστῆ αί τυχοδιώκτη τοῦ 18ου αἰῶνος, πού διέδιδε ὅτι ἦταν ἡλικίας 1000 καί πλέον ἐτῶν, καί ὅτι τό παρελθόν εἶχε μετενσαρκωθεῖ πολλές φορές. Διέδιδε καί καλλιεργοῦσε γύρω ἀπό τόν ἑαυτό του ἀπίστευτα φαντασιοκοπήματα. Τούς μύθους σχετικά μέ τό πρόσωπό του θά τούς υἱοθετήσουν πολλές ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις καί θά τούς ἀναπαραγάγουν περαιτέρω).
Κατά τίς ἀπόψεις τῆς ὀργάνωσης ὁ ἀναληφθείς Κύριος Ἅγιος Γερμανός, ὕστερα πό ἑκατονταετίες ἀναζήτησης καί σιωπῆς ἦρθε σέ ἐπαφή τό 1930 μέ τά πρόσωπα τοῦ ζεύγους Guy καί. Ε. Balland καί λόγῳ τῆς ἀφοσίωσής τους, τῆς ὑπακοῆς, καί τοῦ ζήλου τους, τούς ἐμπιστεύτηκε νά διαδώσουν στήν ἀνθρωπότητα τήν «Ἐγώ Εἰμί» διδασκαλία τῶν ἀναληφθέντων Κυρίων. Σχετικά μέ τήν κίνηση ἀποκαλυπτικά εἶναι καί τά ὅσα ἐπισημαίνονται ἀπό ἕνα χῶρο μή χριστιανικό: «Ἄλλοι πάλι, ἰσχυριζόμενοι ὅτι ὁδηγοῦνται ἀπό τόν Ἅγ. Γερμανό, ἀναπτύχθηκαν σέ ὅ,τι ὀνομάζεται δραστηριότητα τοῦ "Ἐγώ Εἶμαι”. Αὐτά τά κινήματα δέν ἀξιώνουν ὅτι εἶναι θρησκεῖες μέ τήν παραδοσιακή ἔννοια, ἄν καί ἔχουν τούς δικούς τους κώδικες. Εἶναι μᾶλλον ἀποκρυφιστικές κοινότητες, πού ἀπό κοινοῦ πιστεύουν ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ζωή ὁδηγεῖται καί κατευθύνεται ἀπό Κοσμικά Ὄντα ἤ Μυστικές ἀδελφότητες, πού δέν φαίνονται» [3] .
Ὁ Guy W. Balland μέ τό ψευδώνυμο Godere Ray King γραψε τά βιβλία Unveiled Mysteries, Magic Presenceka καί The “I AM” Discourses, τά ὁποῖα  ἀποτελοῦν θεμελιώδη κείμενα ἀρχῶν καί πιστεύω τῆς κίνησης. Οἱ ἀντιλήψεις τῆς κίνησης διαδίδονται μέσῳ τοῦ ἱδρύματος Saint Germain Foundation, τό ὁποῖο λειτουργεῖ ὡς κανάλι, πού διοχετεύει στούς ἀνθρώπους τή διδασκαλία τῆς κίνησης «Ἐγώ Εἰμί»/ Ι ΑΜ. Σέ ἑλληνικό φυλλάδιο τῆς κίνησης διαβάζουμε σχετικά μέ τούς ἱδρυτές της τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά: «Καί ὁ κύριος καί ἡ κυρία Balland εἶναι τώρα ἀνώτερες κοσμικές ὑπάρξεις μιᾶς καί ἔχουν πετύχει νά ἀναληφθοῦν εἰς τήν Ὀκτάβα τοῦ Φωτός, και τώρα ἐργάζονται σέ κοσμικά ἐπίπεδα μέ τόν Ἀγαπητό Ἰησοῦ, Ἀγαπητό Ἅγιο Γερμανό καί τό Μέγα Πλῆθος τῶν ἀναληφθέντων Κυρίων γιά τήν ἐλευθερία καί τήν νίκη τῆς Ἀμερικῆς καί τοῦ κόσμου».
Ἡ ὀνομασία τῆς ὀργάνωσης παραπέμπει στό Ἐξόδ. 3, 14. Ἡ ἀναφορά στό Ἐξόδ. 3,14 καί ἡ κατανόηση τοῦ χωρίου εἶναι μόνο τυπική, ἐξωτερική, καθώς ἡ ὅλη κατανόησή του εἶναι ξεκάθαρα ἀποκρυφιστική μέ θεοσοφικές ἀφετηριακές προϋποθέσεις.
Σύμφωνα μέ τίς ἀντιλήψεις τῆς κίνησης πρίν ἀπό τήν παροῦσα ἐποχή πού ζοῦμε, εἶχαν ὑπάρξει ἄλλες ἕξι μεγάλες ἐποχές, πού ἡ ἀνθρωπότητα γνώριζε τή σημασία τοῦ «Ἐγώ Εἰμί» ὡς δημιουργικοῦ Λόγου. Προϊόντος τοῦ χρόνου οἱ ἐποχές αὐτές ἐξαφανίστηκαν, γιατί οἱ ἄνθρωποι ἀγνόησαν τόν «Ἐγώ Εἰμί» τρόπο κατανόησης τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Οἱ διάφορες θρησκευτικές διδασκαλίες, ἡ ἀπωανατολίτικη θρησκευτικότητα, ἡ θεοσοφία καί οἱ διάφορες πνευματικές ὁμάδες δέν προσφέρουν ἐπαρκῆ δυνατότητα κατανόησης «τοῦ άνώτερου Νόμου τῆς Ζωῆς». Ἡ Κίνηση «Ἐγώ Εἰμί», κατά τούς ἰσχυρισμούς της πάντα, μόνο αὐτή δίνει τή δυνατότητα στούς ἀνθρώπους «νά ἐλευθερώσουν τούς ἑαυτούς τους ἀπό τά γήινα δεσμά καί νά τούς βοηθήσει νά πετύχουν τήν Ἀνάληψη εἰς τήν ὀκτάβα τῶν Ἀναληφθέντων Κυρίων τοῦ φωτός» [4] . Ἡ σημερινή ἀνθρώπινη κα κοδαιμονία ὀφείλεται, κατά τήν ἐν λόγῳ παραθρησκευτική κίνηση, στό ὅτι δέν εἶχε παρουσιαστεῖ ἐμφανῶς στόν κόσμο ἡ διδασκαλία της.
Ἡ γῆ ἔχει εἰσέλθει, κατά τήν ὀργάνωση, στήν τελευταία χρυσῆ ἐποχή της, γιʼ αὐτό ἡ διάδοση τῆς διδασκαλίας τῆς κίνησης «Ἐγώ Εἰμί »/ Ι ΑΜ σήμερα εἶναι υπερεπείγουσα, γιά νά ἔλθει ἡ μόνιμη ἐποχή τῆς αἰώνιας τελειότητας, πού δέ θά εἶναι τίποτα ἄλλο παρά ἡ μόνιμη ἐποχή τοῦ «Ἐγώ Εἰμί».
Ἡ κίνηση δραστηριοποιεῖται καί στήν Ἐλλάδα ἀλλά ἡ παρουσία της εἶναι πρός τό παρόν πολύ μικρή. Τό δικό μας τελικό σχόλιο. Βρισκόμαστε γιά μία ἀκόμη φορά μπροστά στό γεγονός πού ἔχει ἐπισημάνει ὁ ἀπ. Παῦλος, τι δηλαδή: «πονηροί δέ ἄνθρωποι καί γόητες προκόψουσιν ἐπί τό χεῖρον, πλανῶντες καί λανώμενοι» (Β´ Τιμ. 3, 13).
Ὑποσημειώσεις:
1. Βλ. John Michael Greer, Enzyklopädie der eheimlehren, 2005, σσ. 99-100. Michael York, Historical Dictionary of New Age Movements, 2004, σσ. 96-97.
2. Βλ. Michael York, Historical Dictionary of New Age ,ὅπ.π., σ. 96.
3. Βλ. ιπράλ Σίνγκ, Τά συστή- ματα τῆς Γιόγκα. Ἡ Κορόνα τῆς Ζωῆς, 1980, σ. 274.
4. Τό ἀπόσπασμα ροέρχεται ἀπό ἑλληνικό προέρχεται ἀπό ἑλληνικό φυλλάδιο τῆς κίνησης «Ἐγώ Εἰμί».
http://www.orthodoxostypos.gr/

http://www.impantokratoros.gr/i-am.el.aspx 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ