Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013

Ρέικι.Μία ἀνορθόδοξη θεραπεία με ἀποκρυφιστικά στοιχεῖα


Ρ Ε Ϊ Κ Ι

Μία νορθόδοξη θεραπεία με ποκρυφιστικά στοιχεα

Το Πρωτ. Βασιλείου . Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικς Σχολς Α.Π.Θ

 
Βασικός τρόπος κφρασης και παρουσίας το κρως ντιχριστιανικο φαινομένου τς “Νέας ποχς” στό χρο τς γείας ποτελον ο λεγόμενες νορθόδοξες νεργειακές “θεραπεες”, ο ποες στερονται πιστημονικο χαρακτήρα. Μεταξύ ατν τν νορθόδοξων “θεραπειν” συγκαταλέγεται καί τό «Ρέϊκι»1.


1. Τί εναι τό Ρέϊκι

α) Σύμφωνα μέ ντυπo το χώρου: «Τό Ρέϊκι εναι μία καθαρή θεραπευτική νέργεια καί δέν χει καμμία σχέση μέ ποιαδήποτε θρησκεία κοσμοθεωρία, οτε νταγωνίζεται λλης μορφς θεραπευτικές γωγές. Τό Ρέϊκι ποκαθιστ τήν παφή μας μέ τήν ξεχασμένη πό καιρό, λλά πανίσχυρη ζωτική νέργεια». Εσταθε σχυρισμός, τι τό Ρέϊκι δέν χει καμμία σχέση μέ ποιαδήποτε θρησκεία; ναμφιβόλως χι. Δεν πιβεβαιώνεται.
Πς προλθε το σύστημα Ρέϊκι Mikao Usui, σκαπανέας το ποίου πρξε ργότερα γιά τήν περαιτέρω διάδοσή του στίς Η.Π.Α καί πό κε στήν Ερώπη Hawayo Takata (1900-1980), φο διαδέχθηκε τήν Chujiro Hayashi; Σύμφωνα μέ τούς κπροσώπους το χώρου, καί φόσον δε θεωρήσουμε μθο τά περί το δρυτ το συστήματος, πως ποστηρίζουν πολλοί εδικοί, προέκυψε μέσα πό μία διαδικασία σωτερικς ναζήτησης το άπωνα μπνευστ του Mikao Usui (1862-1926).

Τί περιελάμβανε ατή διαδικασία; Περιελάμβανε διαλογισμό, νηστεία, προσευχή, μελέτη ερν θρησκευτικν βιβλίων πωανατολιτικς θρησκευτικότητας σέ βουδιστικό μοναστήρι στήν απωνία καί πόσυρση στό Κουριγιάμα, πού θεωρεται ερό βουνό στήν απωνία. Καί τελικά μία ποκαλυπτική μπειρία-ραμα πού εχε, πάντα κατά τούς σχυρισμούς τους, ς ποτέλεσμα νά το ποκαλυφθον ρισμένα σανσκριτικά ερά σύμβολα. Τί διαπιστώνουμε ν προκειμέν; τι λη διαδικασία σωτερικς ναζήτησης το δρυτ το Ρέϊκι Mikao Usui χει κδηλο το θρησκευτικό στοιχεο2.

β) πάρχει καί μία λλη παρουσίαση πιό ποκαλυπτική γιά τό χαρακτήρα το Ρέϊκι, γιά τήν παρουσία το νεοεποχίτικου καί ποκρυφιστικο στοιχείου.
Διαβάζουμε σέ ντυπο το χώρου: «Τό Ρέϊκι χει σκοπό νά περιβάλλει μέ τήν θεϊκή του οσία τά μπλοκαρισμένα μας νεργειακά κέντρα καί νά μς φυπνίσει σταδιακά, στε νά διευρύνουμε τη συνειδητότητά μας, πέρα πό ,τι μες θεωρομε φυσιολογικό. (…) νά μπιστευόμαστε τήν σωτερική μας καθοδήγηση, ατήν τήν σωτερική μας φωνή, πού δέν προέρχεται πό τήν προσωπικότητα, λλά πό τόν νώτερο αυτό μας καί μς δηγε στήν πίγνωση το ποιοί κριβς εμαστε» (σ.Σ. ο πογραμμίσεις δικές μας). Τί βλέπουμε σ’ ατό τό πόσπασμα; Διαπιστώνουμε ξεκάθαρα μία κλασική νεοεποχίτικη ρολογία καί θέσεις πού βρίσκουμε στόν ερύτερο ποκρυφιστικό χρο.


2. Ο βαθμοί και ο μυήσεις το Ρέϊκι

Τό Ρέϊκι ς σύστημα χει τρες βαθμούς μύησης (κατ’ λλους 4) μέ ντίστοιχες μυήσεις καί τή χορήγηση συμβόλων. Τί προϋποθέτουν μως καί πο ποβλέπουν ο βαθμοί καί ο μυήσεις; Μς πληροφορε σχετικά ντυπο το χώρου:

νέργεια Ρέϊκι διοχετεύεται πό τό Σύμπαν καί περνάει μέσα πό τόν διοχετευτή, πού λειτουργε σάν κανάλι. Γιά νά γίνει κανείς ”κανάλι” τς νέργειας Ρέϊκι πρέπει νά χει πάρει τίς ντίστοιχες μυήσεις πό κάποιον μυημένο, πού συνηθίζεται νά λέγεται “Ρέϊκι Μαστερ” “δάσκαλος Ρέϊκι”».

Καί ο μυήσεις; φο πισημάνουμε τι, δίως στό δεύτερο και περισσότερο στόν τρίτο βαθμό, κοστίζουν καί ρκετά χρήματα, θεωρονται σύμφωνα μέ τήν τυπικς νεοεποχίτικη καί ποκρυφιστική ρολογία το χώρου «νεργειακοί συντονισμοί», μέσ το δάσκαλου, γιά νά μεταφερθε συμπαντική νέργεια στόν μυούμενο3.

Γιά τόν χαρακτήρα τν μυήσεων διαβάζουμε πάλι σέ ντυπο το χώρου τά ξς ποκαλυπτικά: «Ο μυήσεις στό Ρέϊκι εναι μυστικές. (…) Τά σύμβολα πού χρησιμοποιονται στίς μυήσεις εναι μυστικά καί μόνο μυημένοι σέ ατά μπορον νά τά χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. κόμα, σύμβολα πού λλάχτηκαν καί πού δέν μεσολάβησε σωστή μύηση σέ ατά, δηγον σέ νεργειακούς χώρους γνωστους, πού κανείς δέν ξέρει τις συνέπειες. (…) χρήση τν συμβόλων το Mikao Usui εναι παραίτητη γιά τήν πρόσβαση στην παγκόσμια νέργεια, πού νομάζουμε Reiki».

Τί εναι ατά τά σύμβολα; να εδος μάντρας, δηλαδή, μαγικν στοιχείων4. Στή συνάφεια ατή Ηansjorg Hemminger, νας γερμανός εδικός ρευνητής το χώρου τν Σεκτν καί τν Κοσμοθεωριν τς Εαγγελικς κκλησίας τς Γερμανίας καί μέλος τς εδικς πιτροπς το γερμανικο κοινοβουλίου γιά τς Σέκτες, μιλε σαφς γιά να εδος μαγικς χρήσης τν συμβόλων πό τους μπλεκόμενους στή διαδικασία μύησης το Ρέικι5.

Καί προέλευση τν συμβόλων; Σύμφωνα μέ να ξένο δάσκαλο το Ρέϊκι καί συγγραφέα εδικο γχειριδίου γι’ ατό: « προέλευση τν Συμβόλων το Δεύτερου Βαθμο το Ρέϊκι παραμένει
νεξιχνίαστη, μιά καί μφανίζονται καί στόν ρχαο σιντοϊσμό,(…) και στόν ρχαο βουδισμό». Καί στό ρώτημα γιατί τόση μυστικότητα γύρω πό τό Ρέϊκι, διος δάσκαλος παντ: «δέν εναι κάτι πού μπορε νά συζητηθε νοιχτά μέ νθρώπους πού δέν ε ναι μυημένοι».


3. Περίεργα φαινόμενα στά πλαίσια τς μύησης

Δέν πουσιάζουν οτε ατά. Ο παδοί το Ρέϊκι τά νομάζουν νεργειακά φαινόμενα. Ποιά εναι ατά; Μς πληροφορε εδικό γχειρίδιο το Ρέϊκι, μέ τήν προτροπή στούς μυούμενους νά μή δώσουν περαιτέρω σημασία σ’ ατά, γιατί εναι πλς παρενέργειες: «Μετά τή μύηση, μπορε τά χέρια μας, σπονδυλική στήλη τά κρα μας ν ρχίσουν νά ζεσταίνονται νά κανε. Μπορε ν ρχίσουμε νά νιώθουμε πράγματα, πού ποτέ δέν εχαμε νιώσει πρίν. Μερικοί μπορε ν ρχίσουν νά διακρίνουν αρες, νά κο νε καινούργιους χους μυρίζουν νέες σμές». μες θά ναρωτηθομε λα ατά εναι μόνο παρενέργειες καί κάτι λλο;


4. Τά Πνεύματα θεραπείας το Ρέϊκι

Σέ λληνικά ντυπα το χώρου δέν γίνεται, τουλάχιστον δημοσίως, λόγος γι’ ατή τήν παράμετρο, πλήν μως εναι καί ατή παρκτή καί ξόχως ποκαλυπτική γιά τό τί πάρχει πίσω πό τό Ρέϊκι. Θά παραθέσουμε μία δημοσιευμένη μαρτυρία κάποιας κυρίας, πού κατέφυγε σέ θεραπεία Ρέϊκι καί συνέχισε νά σχολεται μέ ατό. Προϊόντος το χρόνου ασθανόταν μία παράξενη παρενέργεια. Κάποιος μιλοσε πό μέσα της. Μία φωνή πού δέν μποροσε να τήν λέγχει. ταν τηλεφώνησε μέ γωνία στόν θεραπευτή Ρέϊκι, ατός τς πάντησε: «Ατό εναι θαυμάσιο Jill. χετε πιλεγε πό τά πνεύματα θεραπείας το Ρέϊκι. Θά εναι ο σύντροφοί σας για πάντα τώρα»6. Τά δικά μας σχόλια ν προκειμέν περιττεύουν. Εναι εκολο νά ντιληφθε κάποιος περί τίνος πρόκειται. πλς νά πενθυμίσουμε τι καί ατό τό περιστατικό πιβεβαιώνει τό χαρακτηρισμό το Ρέϊκι, πό τόν εδικό γερμανό ρευνητή γιά θέματα αρέσεων καί παραθρησκείας Reinhart Hummel (1930-2007), ς μορφή «“θεραπευτικς“ μαγείας πό τήν απωνία»7 .


5. Συνδυασμός το Ρέϊκι καί μέ λλες ποκρυφιστικές πρακτικές

Δάσκαλοι καί παδοί το παραδοσιακο Ρέϊκι, προϊόντος το χρόνου, δέν ρκέστηκαν μόνο στήν παραδοσιακή του μορφή. Προχώρησαν στό συνδυασμό το Ρέϊκι και μέ λλες ποκρυφιστικές πρακτικές. τσι, βλέπουμε σέ νεοποχίτικα ντυπα καί διαδικτυακούς τόπους νά διαφημίζονται: γγελικό Ρέϊκι, Κρυσταλλικό Ρέϊκι, Λαιτάριαν Ρέϊκι, Καρούνα Ρέϊκι, Σαμπάλλα Ρέϊκι κ..


6. Μία ελογη πορία.

άν τό Ρέϊκι ταν χρωμο θρησκευτικά, πως σχυρίζονται κάποιοι, καί εχε λα ατά τά τόσο λκυστικά και εεργετικά ποτελέσματα, τά ποα συνοδεύουν τήν προβολή του, τότε πς δικαιολογεται τό γεγονός τι εδικά λεξικά, πού ναφέρονται στόν ποκρυφιστικό χρο, περιέχουν, σύν τος λλοις, καί τό λμμα Ρέικι8;

Εναι γνωστό τι σέ τέτοια ργα καταγράφονται κινήσεις, μάδες, πρακτικές, θεωρίες, ρχές, γεγονότα, τά ποα χουν μεση μμεση σχέση μέ τόν συγκεκριμμένο χρο. Εναι προφανές, λοιπόν, τι κάποια σχέση πάρχει μεταξύ τς ν λόγ νορθόδοξης νεοεποχίτικης “θεραπείας” καί το ερύτερου ποκρυφιστικο χώρου.


7. Μία τελική πισήμανση

Τό Ρέϊκι, σο καί ν προβάλλεται μέ να λκυστικό λεξιλόγιο ς «νεργειακή θεραπεία» οδέτερη χρωμη θρησκευτικς στήν πραγματικότητα ποτελε μία νεοεποχίτικη σύνθεση μέ συγκρητιστικά θρησκευτικά στοιχεα, ποκρυφιστικές πρακτικές μέ να μονιστικό προσανατολισμό. Εναι ατονόητο τι χριστιανός δέν μπορε νά χει καμμία σχέση μέ τό Ρέϊκι.

ποιαδήποτε μπλοκή μέ το Ρέϊκι νέχει τεράστιους πνευματικούς κινδύνους, ν τυχόν χρήση καί πίκληση μυστικν συμβόλων-μάντρας, στά πλαίσια τν μυήσεων καί τν διαφόρων συντονισμν, προερχόμενα πό ποιοδήποτε ξωχριστιανικό μεταπτωτικό θρησκευτικό χρο, συνιστ οσιαστικά κ μέρους το χριστιανο και χωρίς, σως, νά τό χει συνειδητοποιήσει ποδοχή καί πιστροφή στά σα ποτάχθηκε κατά τήν ερή στιγμή το γίου βαπτίσματός του.


Σημειώσεις:

1. Βλ. Μ.York, Historical Dictionary of New Age Movements, 2004, σσ. 154-155.
2. Τά θρησκευτικά στοιχεα, τά ποα περιέχει πό διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις τς πω νατολς στό πόβαθρό του τό Ρέϊκι Βλ. R. Hempelmann u.a (Hrsg), Panorama der neuen Religiositat, 2001, σσ. 384-385.
3. Γιά τήν ποκρυφιστική κατανόηση το ρου νέργεια και στήν περίπτωση το Ρέϊκι βλ. Cl. Knepper, Energie (Esoterik), στό Materialdienst EZW9 (2012), σσ. 351-355.

4. Πρβλ. Reiki, στο R. Hauth(Hrsg), Kompaktlexikon Religionen, 1998, σσ. 290-291.
5. Βλ. H. Hemminger, Geister, Hexen, Halloween. Esoterik und Okkultismusim Alltag. Ein Ratgeber fur Eltern, 2004, σ. 134.
6. Βλ. Ρέϊκι, στό Περ. ρευνητής τς λήθειας, τ. 25, αν-Φεβρ. 2004, σ. 16.
7. Βλ. R. Hummel, Reiki- Heilungs magie aus Japan, στο Materialdienst EZW 549 (1991), 163-164)
8. Βλ. π.χ. R. Biewald, Kleines Lexikon des Okkultismus, 2005, σ. 150. L. Gassman- M. Kotsch(Hrsg), Kleines Esoterik Handbuch 2007, σσ.223 -226.

 http://www.alopsis.gr/alopsis/reiki2.htm

(Πηγή: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», φ. 1943)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible