Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Θεῖος φωτισμός


«ΘΕΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ»
Ἀπό τό βιβλίο «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ»
Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστώφ

Βυθό βαθύνομάζει ὁ ἅγιοςωάννης τῆς Κλίμακος τά μυστήρια καί τή σοφία τοῦ Θεοῦ. Γι΄αὐτό, ἐνῶ ἡ ἀνθρώπινη σοφία διδάσκεταιπό τούςνθρώπους,θεία σοφία διδάσκεται μόνοπό τόν Θεό καί μόνο σέ λίγους,σουςχουν ζωντανή πίστι καί καλή προαίρεσι.κεῖνος πού δέν διδάχθηκεπό τούςνθρώπους τή σοφία τους, δέν θά μπορέση ποτέ νά τήν κατανοήσῃ καί νά τήν οἰκειοποιηθῇ.κεῖνος πού διδάχθηκεπό τόν Θεό τή θεία σοφία, εἶναι σέ θέσι νά κατανοῇ τά πάντα, καί θεῖα καίνθρώπινα.
Τό Πνεῦμα τόγιον εἶναι πηγή κάθε σοφίας. «Τό γάρ Πνεῦμα πάνταρευνᾶ καί τά βάθη τοῦ Θεοῦ. Ἡμεῖς δέ οὐ τό πνεῦμα τοῦ κόσμουλάβομεν,λλά τό Πνεῦμα τόκ τοῦ Θεοῦ,να εἰδῶμεν τάπό τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν.
καί λαλοῦμεν οὐκν διδακτοῖς ἀθρωπίνης σοφίας λόγοις,λλ΄ν διδακτοῖς Πνεύματοςγίου» (Α΄ Κορ. 2, 10, 12-13). Οἱ ἀπόστολοι δέν μαθήτευσαν κοντά σένθρώπους,λλά ξαφνικά «ἐπλήσθησανπαντες Πνεύματοςγίου, καίρξαντο λαλεῖντέραις γλώσσαις καθώς τό Πνεῦμαδίδου αὐτοῖςποφθέγγεσθαι» (Πραξ. 2, 4). ΚαίΚύριος δέννοιξε κανένα βιβλίο γιά νά διδάξῃ τούς μαθητές του,λλά «διήνοιξεν αὐτῶν τόν νοῦν τοῦ συνιέναι τάς γραφάς» (Λουκ. 24, 45). Γι΄ αὐτόπό μᾶςπαιτεῖται μόνο  δ ε κ τ ι κ ό τ η τ α τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, δηλαδή κ α λ ή  π ρ ο α ί ρ ε σ ι ς , πνευματικόςγ ώ ν α ς καί συνεχήςκ ζή τ η σ ι ς τοῦ ἐλέους καί τοῦ φωτισμοῦ τοῦ Θεοῦ.


Κατά τό μέτρο τῆς προαιρέσεως καί τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος τοῦ ἀνθρώπουρχεται σταδιακάφωτισμός τοῦ νοῦ. Καί κατά τό μέτρο τοῦ φωτισμοῦ τοῦ νοῦ δίδεταιχάρις τοῦ Κυρίου. Καί κατά τό μέτρο τῆςποδοχῆς καί τῆς πληρώσεως τῆς ψυχῆς μέ τή θεία χάρι, πραγματοποιεῖται ἡ ἕνωσις μέ τόν Κύριο. κεῖνος πούνώθηκε νοερά μέ τόν Κύριο εἶναι πεπεισμένος γιά τή σωτηρία του καίναστημένος πρίν ἀπό τήν κοινήνάστασι.

Ὅσο κανείςσκεῖται, τόσοναγνωρίζει τήνδυναμία του. Καίσοναγνωρίζει τήνδυναμία του, τόσο πλουτίζει σέ ταπείνωσι καί κατάνυξι. Καίσοποκτᾶ ταπείνωσι καί κατάνυξι, τόσο φωτίζεταιδιάνοιά του καί διαπιστώνειτι χωρίς τόν Κύριο δέν εἶναι τίποτα καί δέν χει τίποτα.

Μέχρι νά γνωρίσῃς τελείως τόναυτό σου, μέχρι νά διαποτισθῇψυχή σου μέ τή χάρι τοῦ Θεοῦ, μέχρι νά φωτισθῇ ὁ νοῦς σου, μέχρι νά καθαρθῇςπό τά πάθη, μέχρι νά συμφιλιωθῇς μέ τό Θεό, μέχρι νάνωθῇςριστικά μαζί Του, μέχρι τότε εἶναιδύνατο νά ζῇς χωρίς τή θλίψι, χωρίς τόν φόβο καί χωρίς τήνδύνη.τανμωςνωθῇς μέ τόν Θεό,φόβος καί ἡ ὀδύνη θά μεταβληθοῦν σέ χαρά καί εὐφροσύνηπό τοῦ νῦν καίως τοῦ αἰῶνος,μήν.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ.

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ι.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://Hristospanagia3.blogspot.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ