Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

«Ὅποιος λοιπόν ἀγωνίζεται, ἄν τηρεῖ αὐτή τήν ἐντολή, συμμορφώνεται πρός ὅλες μαζί τίς ἐντολές»

Ὑπόθεση ΙΑ΄(11)
«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

Τοῦ ἁγίου Μαξίμου

Ὁ Κύριος, μετά τήν Ἀνάστασή Του, εἶπε στούς Ἀποστόλους: «Πηγαίνετε καί κάνετε μαθητές μου ὅλα τά ἔθνη· νά τούς βαφτίζεται στό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά τούς διδάσκετε νά τηροῦν ὅλες τίς ἐντολές πού σᾶς ἔδωσα»1. Ὥστε, λοιπόν, ὅλες τίς ἐντολές του πρέπει νά τηρεῖ κάθε ἄνθρωπος πού βαφτίζεται στό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γι᾿ αὐτόν τόν λόγο ὁ Κύριος συνένωσε τήν ὀρθή πίστη μέ τήν τήρηση ὅλων τῶν ἐντολῶν, ἐπειδή γνώριζε ὅτι ἡ πρώτη χωρισμένη ἀπό τή δεύτερη εἶναι ἀδύνατο νά σώσει τόν ἄνθρωπο.
Γι᾿ αὐτό καί ὁ Δαβίδ, πού εἶχε τήν ὀρθή πίστη πρός τόν Θεό, ἔλεγε: «Συμμορφωνόμουν πρός ὅλες τίς ἐντολές σου· κάθε δρόμο ἁμαρτίας τόν μίσησα»2. Γιατί ὅλες οἱ ἐντολές δωρήθηκαν σ᾿ ἐμᾶς ἀπό τόν Κύριο, γιά νά ἀποφύγουμε κάθε δρόμο ἁμαρτίας· καί ἄν παραλειφθεῖ μία ἀπό αὐτές, ὁπωσδήποτε φέρνει στή θέση της τόν ἀντίθετο μέ αὐτήν δρόμο τῆς κακίας. Ἐπίσης ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε καί δύναμη, γιά νά τηροῦμε ὅλες τίς ἐντολές του, μέ τό νά πεῖ: «Σᾶς ἔδωσα ἐξουσία νά πατᾶτε ἐπάνω σέ φίδια καί σκορπιούς καί σέ ὅλη τή δύναμη τοῦ ἐχθροῦ, καί τίποτε δέν θά σᾶς βλάψει»3. Αὐτή τή δύναμη καί τήν ἐξουσία ἔλαβε ὁ Παῦλος καί ἔλεγε: «Νά μέ μιμεῖστε, ὅπως καί ἐγώ μιμοῦμαι τόν Χριστό»4. Ἔλεγε ἐπίσης: «Ὅσοι εἶναι τοῦ Χριστοῦ ἔχουν σταυρώσει τή σάρκα τους μαζί μέ τά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες»5, καί σέ ἄλλο σημεῖο: «Γιά ἐμένα ὁ κόσμος ἔχει σταυρωθεῖ, καί ἐγώ γιά τόν κόσμο»6. Ὅλες ὅμως οἱ ἐντολές, ἄν καί εἶναι πολλές, συνοψίζονται σέ μία. «Νά ἀγαπᾶς τόν Κύριο τόν Θεό σου μέ ὅλη τή δύναμή σου, καί τόν συνάνθρωπό σου ὅπως τόν ἑαυτό σου»7. Ὅποιος λοιπόν ἀγωνίζεται, ἄν τηρεῖ αὐτή τήν ἐντολή, συμμορφώνεται πρός ὅλες μαζί τίς ἐντολές.


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.


Εὐεργετινός τόμος γ΄

Ἐκδόσεις: « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ »

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ » γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

1Ματθ. Κη΄ : 20.
2Ψαλμ. 118 : 128.
3Λουκ. Ι΄ : 19.
4Α΄ Κορ. ια΄ : 1.
5Γαλ. Ε΄ : 24.
6Γαλ. Στ΄ : 14.
7Λουκ. Ι΄ : 27· πρβ. Ρωμ. Ιγ΄ : 9.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...