Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

Θὰ λέμε πάντοτε ΟΧΙ στην αμαρτία καὶ ὁ Θεὸς θὰ εἶναι μαζί μας! , 28-10-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου


Απόσπασμα - Σήμερα ποὺ εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Παναγίας μας, ὀφείλουμε νὰ εὐχαριστήσουμε τὴν Παναγία μας, ἡ ὁποία ὀφθαλμοφανῶς μᾶς προστάτεψε. Καὶ πάρα πολλοὶ ἀξιωματικοὶ καὶ στρατιῶτες στὸ μέτωπο τοῦ ’40, Τὴν εἶδαν νὰ σκεπάζει καὶ νὰ πολεμᾶ μαζί μας ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἦλθαν, ἐντελῶς ἄδικα, νὰ καταλάβουν τὴν πατρίδα μας. Καὶ εἶναι, ὅπως λέει ἕνας σύγχρονος Ἁγιορείτης, ἁμαρτία νὰ μὴν ὑπερασπίζεται κανεὶς τὴν ἐλευθερία του· γιατὶ ἡ ἐλευθερία εἶναι ἕνα δῶρο θεόσδοτο, εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ.

Καὶ σήμερα, ποὺ πάλι οἱ τυραννίσκοι καὶ οἱ διάδοχοι ἐκείνων τῶν φασιστῶν, πάλι παίρνουν τὴν ἐλευθερία μας, πάλι πρέπει νὰ ἀντισταθοῦμε καὶ νὰ πολεμήσουμε γιὰ τὴν ἐλευθερία μας, ὅπως πολεμᾶνε καὶ μᾶς δίνουν τὸ παράδειγμα οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ ὁποῖοι παρόλο ποὺ δὲν ἔχουν τὴν Ὀρθοδοξία, δὲν εἶναι στὴν Ἀλήθεια, ὅμως διασώζουν τὰ στοιχεῖα αὐτά, τὰ βασικὰ τοῦ κατ’ εἰκόνα, καὶ περιφρουροῦν τὸ θεόσδοτο αὐτὸ δῶρο, καὶ ἀγωνίζονται νὰ τὸ διαφυλάξουν· τὸ θεόσδοτο δῶρο ποὺ λέγεται ἐλευθερία. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου σᾶς καταδυναστεύουν. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει πάντοτε, ἁπλῶς ἀλλάζουμε ἄρχοντες. Ἀλλάζουμε τυραννίσκους. Καὶ οἱ μέν, καὶ οἱ δέ, καὶ οἱ ἀπὸ δεξιὰ καὶ οἱ ἀπὸ ἀριστερά, καὶ οἱ πάντες, τελικά, τί εἶναι; Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ καταδυναστεύουν τὸν λαό. Ἀλλὰ καὶ ὁ λαός, βεβαίως, ὑπόκειται σὲ μεγάλα ἁμαρτήματα. Καὶ γι’ αὐτὸ παραχωρεῖ ὁ Θεὸς νὰ παιδαγωγεῖται ἀπὸ ἀνάξιους ἄρχοντες. Καὶ αὐτοὶ οἱ ἀνάξιοι ἄρχοντες δὲν πολεμοῦν μόνο τὸν λαό τους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους λαούς. Γι’ αὐτὸ γίνονται καὶ οἱ πόλεμοι. Καὶ ἐπειδὴ ὅλοι αὐτοὶ εἶναι δοῦλοι στὸ χρῆμα καὶ στὴν φιλαργυρία, γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ὑποκινοῦν πολέμους, μὲ σκοπὸ τὸ ἴδιον ὄφελος. Ἐμεῖς ὅμως, ποὺ ἔχουμε τὴν Ἀλήθεια, καὶ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Σκέπη τῆς Παναγίας μας, δὲν θὰ πάψουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε, νὰ καθαριζόμαστε, νὰ μετανοοῦμε, καὶ ἔτσι θὰ νικοῦμε κάθε ἐχθρό. Καὶ αὐτοὺς τοὺς αἰσθητοὺς ἐχθρούς, τοὺς ὑποδουλωμένους εἰς τὴν φιλαργυρία ποὺ λυσσαλέα ἐπιτίθενται ἐναντίον μας κάθε στιγμή, εἴτε κρυφὰ εἴτε φανερά, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῶν νοητῶν ἐχθρῶν, τῶν δαιμόνων. Θά ἤθελα νὰ δώσω ἕνα μήνυμα αἰσιοδοξίας καὶ στοὺς ἀδελφούς μας ποὺ ταλαιπωροῦνται, καὶ ἔχασαν τὴν ἐργασία τους. Ποὺ ζοῦν τώρα στὴν ἔνδεια, καὶ ἔχουν καὶ οἰκογένειες πολλοὶ ἀπ’ αὐτούς. Οἱ ὑγειονομικοί, οἱ γιατροί, οἱ νοσοκόμοι, ποὺ εἶναι κατὰ πάντα ἀξιέπαινοι καὶ ἐγκαταλελειμμένοι σχεδὸν ἀπὸ ὅλους, δυστυχῶς σήμερα, τώρα, καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐπηγγέλλοντο ὅτι εἶναι προστάτες τῶν ἐργατῶν, ἐργατοπατέρες, καὶ τάχατες ἀγωνίζονται γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων τοῦ λαοῦ, κτλ. Ὅλοι αὐτοὶ ἔχουν ἐξαφανιστεῖ, καὶ κανένας δὲν μιλάει γιὰ νὰ τοὺς προστατέψει, νὰ μιλήσει γιὰ τὸ δίκαιο αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀκριβῶς, ὑφίστανται ὅλη αὐτὴν τὴν ταλαιπωρία καὶ τὴν ἐξουδένωση. Γιατὶ μὲ γενναιότητα μάχονται νὰ φυλάξουν αὐτὸ τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα καὶ δῶρο ποὺ μᾶς ἔχει δώσει ὁ Θεὸς, ποὺ λέγεται ἐλευθερία, ποὺ λέγεται αὐτεξούσιο. Καὶ ἀντιτίθενται στὴν καταδυναστεία κάποιων ἀνθρώπων, ποὺ φασιστικὰ θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν αὐτὸ τὸ διαβόλιο, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει ἄλλο σκοπὸ παρὰ νὰ κάνει τοὺς ἀνθρώπους εἵλωτες, νὰ τοὺς κάνει τελείως, πλέον, χωρὶς ἐλευθερία, χωρὶς βούληση. Νὰ ὑπόκεινται στὶς ἐντολὲς τῆς ἐλὶτ ὡς ρομπότ, καὶ νὰ ἐκτελοῦν αὐτὲς τὶς ἐντολές. Τοὺς συμπαριστάμεθα καὶ τοὺς βοηθᾶμε, καὶ θὰ τοὺς βοηθήσουμε μὲ ὅποιον τρόπο μποροῦμε, γιατὶ πράγματι εἶναι ἀξιέπαινοι! Καὶ μπροστὰ στὸν Θεὸ θὰ ἔχουν πολὺ μεγάλο μισθό, καὶ δείχνουν ἀκριβῶς τὸν δρόμο καὶ σὲ ὅλους τοὺς ὑπόλοιπους, οἱ ὁποῖοι δὲν πρέπει νὰ ὑποκύψουν στὶς πιέσεις τῶν ἀθέων, τῶν παγκοσμιοποιητῶν- σιωνιστῶν, ὅλων αὐτῶν οἱ ὁποῖοι κινοῦνται πάντοτε ἐναντίον τῆς Δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ὑποκινούμενοι ἀπὸ τὸν ἀρχηγό τους, τὸν ἑωσφόρο. Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ ἑωσφόρου, νὰ καταργήσει τὴν Δημιουργία τοῦ Θεοῦ. Νὰ πληγώσει τὸν Θεό, πληγώνοντας τὰ δημιουργήματά του, καταστρέφοντας τὰ δημιουργήματά του, ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους. Ἐμεῖς θὰ παραμείνουμε κάτω ἀπὸ τὴν Σκέπη τοῦ Θεοῦ μας καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ νά ‘μαστε βέβαιοι ὅτι τελικὰ θὰ νικήσουμε. Νὰ μὴ διστάσουμε νὰ λέμε πάντοτε ΟΧΙ! Ὅπως εἶπαν οἱ πρόγονοί μας στοὺς φασίστες, ἔτσι θὰ ποῦμε καὶ ἐμεῖς στοὺς ὁποιουσδήποτε σύγχρονους φασίστες, ποὺ κάτω ἀπὸ τὸ κάλυμμα τῆς ὑγείας ἤ δὲν ξέρω ποιὸ ἄλλο κάλυμμα, ἐπιτίθενται γιὰ νὰ μᾶς ἀφαιρέσουν τὴν ἐλευθερία μας· τὸ θεόσδοτο αὐτὸ δῶρο. Θὰ λέμε πάντοτε ΟΧΙ, καὶ ὁ Θεὸς θὰ εἶναι μαζί μας, καὶ ἡ νίκη θὰ εἶναι μαζί μας! Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα! Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ