Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ Π. ΣΑΒΒΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ Π. ΣΑΒΒΑ

https://livestream.com/accounts/25545482

ΚΥΡΗΓΜΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΕΔΕΣΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι. Μ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι. Μ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΗΡΥΓΜΑ


Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Ὁ Χριστός μᾶς σώζει. Ἀπό τί;

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ. ΑΠΟ ΤΙ;                                                          «…κα καλέσεις τ νομα ατο ησον» (Ματθ. 1,21)
ΠΟΣΟ, γαπητοί μου, πόσο γρήγορα φεύγει χρόνος! Σ λίγο θ ορτάσουμε γι μία κόμη φορ τ μεγάλη ορτ τν Χριστουγέννων. Γι ατ Κυριακ ατ νομάζε­ται Κυριακ πρ τς Χριστο Γεννήσεως.                                                            * * *
­γία μας κκλησία ρισε ν διαβάζεται σήμερα ς ε­αγγέλιο ρχή, τ 1ο κεφάλαιο, το πρώτου ε­αγγελίου, το κατ Ματθαον. Εναι νας κα­τάλογος τν προγόνων το Χριστο. ―Μ εχε προγόνους Χριστός;… ς ναρχος Θεός, δν εχε· πατέρα χει τν ο­ράνιο Πατέρα. λλ’ φ του παρουσιάστηκε π τς γς, ς νθρωπος τέλει­ος πλν τς ­μαρτίας, φόρεσε σάρκα π τ γν αματα τς περαγίας Θεοτόκου. Κα γεννήθηκε κα­τ περφυσικ τρόπο· πατέρα πίγειο δν ­χει, μητέρα μόνο χει. Μητέρα του εναι Παν­αγία μας. Γονες πάλι τς Παναγίας εναι ωακεμ κα ννα, γονες δ το ωακεμ κα τς ννης εναι λλοι, κα οτω καθεξς. ­τσι σχηματίζεται μεγάλη λυσίδα προγόνων.

πρτος κρίκος τς λυσίδας τν προγό­νων το Χριστο εναι μία μεγάλη ­στορικ φυ­σιογνωμία, βραάμ. Στν βραάμ, πως κούσαμε στν πόστολο, δόθηκε μεγάλη ­πόσχεσι, τι π τος πογόνους του, π’ τ φυλ το ούδα, θ γεννηθ …Λυτρωτής!
Σύμφωνα μ τν κατάλογο ατόν,
·         π τν ­βραμ μέχρι τ Δαυδ εναι 14 γενεές,
·         π’ τ Δαυδ μέχρι τ μετοικεσία στ Βαβυλνα 14 γενεές, κι
·         π τ μετοικεσία στ Βαβυλνα μέχρι τ γέννησι το Χριστο πάλι 14 γενεές (Ματθ. 1,17).
Πενήντα περίπου νόματα, τ ποα σ’ μς δν κάνουν ντύπωσι. Εναι βραϊκ κα φαίνεται κουραστικ ν κομε «γέννησε…», «γέννησε…», «γέννησε…», σπου κατεβαίνοντας τν κλίμακα τν προγόνων ν φτάσ στν Παρθένο Μαρία, π τν ­ποία γεννήθηκε Χριστός.
Τ
νόματα μως ατά, πο μες τώρα τ’ ­­­κομε διάφορα, στν ποχή τους δημιουργοσαν μεγάλη ντύπωσι. ­π’ ατος
·         λλοι ­ταν στρατηγοί,
·         λλοι κυβερ­ντες,
·         λλοι προ­φ­τες,
·         λλοι πατριάρχες,
·         λ­λοι βασιλες,
·         λ­λοι πλούσιοι,
·         λλοι σοφοί, ­πως Σολομν, Δαυδ κ...
Τώρα δν κάνουν ντύπωσι. Τί διδάσκει ατό; πως ατ τ νόματα λησμονήθηκαν, τσι κα σοι σήμερα ντυπω­σιάζουν κα κούγονται κα προβάλλον­ται, στερα π 50 – 100 χρόνια ποιός θ τος θυμται; Κάπου σ κάποια σελίδα τς στορί­ας, μ ψι­λ γράμμα­τα, θά ’νε γραμμένο τι πέρασαν π’ τ γ. Σβήνουν πως τ πυροτεχνήμα­τα κα ο πυγο­λαμπίδες. Τ συμπέρασμα· «Μα­ταιότης μαται­­οτήτων, τ πάντα ματαιότης» (κκλ. 1,2). Μη­δν τ πλούτη, τ ξιώματα, μηδν λα. να μόνο μένει· ν κτελ κανες τ θέλημα το Θεο.

λλ’ ν τ νόματα τς σρα­ηλιτικς κα τς παγκοσμίου στορίας κα τς συγχρόνου ζως βυθίζονται στν βυσσο το χρόνου, ­να νομα μένει πάντοτε στν πικαιρότητα, ες πεσμα τν δαιμόνων. Ποιό; Εναι κενο πο δόθηκε στ Θεο βρέφος. γγελος κατ ντολν το Κυρίου επε στν ωσφ τν προ­στάτη τς Παναγίας· «Κα καλέσεις τ νομα ατο ησον» (Ματθ. 1,21). Τί σημαίνει τ ­νο­μα ησος; Δν εναι λληνικό, εναι βραϊκό, κα μεταφραζόμενο στ λληνικ σημαίνει «Σωτήρ». Τ παιδ δηλαδ πο θ γεννηθ εναι Σωτήρ. Σς παρακαλ ν προσέξουμε τ νομα ατό, «τ πρ πν νομα» (Φιλ. 2,9). Γιατί νομάστηκε Χριστς «Σωτήρ»; Πρέπει ν δώσουμε μία ξήγησι.                                                 * * *                                                                                                       
δ στ γ, πο ζομε φ του ν­θρωπος διώχθηκε π τν παράδεισο, σ ποιοδήποτε μέρος, νθρωπος μαστίζεται π ποικιλία δυστυχι­ν, πο εναι συνέπειες το ­μαρτωλο του βί­ου.
·          Πενα,
·          δίψα,
·          λλειψι ν­δύματος κα στέγης,
·          σθένειες…
Ατ εναι δεινά, τ κακά, πο προσπαθε ν ξαλείψ. λλ’ πάρχουν κι λλα. Εναι τ φυσικ κακά. Τέτοια κακ εναι σεισμός, νομβρία, πλημμύρα, πυρκαϊά, ο πιδημίες, ο θερά­πευτες σθένειες πως καρκίνος, κα τέλος
θάνατος.                                                                                                      λα ατ εναι φοβερ κακά.
Μ δ σς επα κόμα τίποτα. πάρχει κάτι σοβαρώτερο Θες ς φωτίσ ν τ καταλάβουμε. Τ π ριθμν να κακό, πο ­ποτελε τ ίζα λου το κακο, λης τς ­θλιότητός μας ―κα δυστυχς δν το δίνου­με τ σημασία πο πρέπει―, στ γλσσα τς ­­γίας Γραφς λέγεται μαρτία. π κε προ­έρχονται λα τ κακά· ατία εναι μαρτία. Φρίττουμε ταν κομε καρκίνο· μαρτία ­­­­μως δ μς προκαλε φρίκη. Παίζουμε μαζί της, πως τ παιδι τν πρωτοχρονι μ τ ­γιοβασιλειάτικα παιχνίδια. Δν τ θεωρομε τί­ποτα, ν τούτοις ατ μαστίζει τν νθρωπό­­τητα. Ετε ς
·         μοιχεία κα πορνεία κα
·         σέλγεια, ετε ς
·         λαιμαργία κα
·         γαστριμαργία, ετε ς
·         ζή­λεια κα
·         φθόνος, ετε ς
·         θυμς κα ρ­γ κα
·         ­γανάκτησις, ετε ς
·         κακία κα μσος κα κδίκη­σις κα
·         φόνος,
μαρτία, ατή εναι πηγ ­­λης τς θλιότητος. ν μποροσε μ’ να θα­­μα ν ξερριζωθ, γ θ γινόταν παράδεισος.

Ποιός θ μς σώσ; Κι ν μες σιωπήσουμε, κα ο πέτρες θ φωνάξουν· νας μόνο σ­ζει! νοίγοντας βέβαια τν στορία μπορε κάποιος ν μετρή­σ 155 πρόσωπα, πο ο λαοί, γι μικρς πηρεσίες πο ατο προσέφεραν, τος νόμασαν «σωτρες». Μικρο σωτ­ρες ατοί. Σωτήρας εναι νας· Χριστός.                                                                                 * * *
ν κάποιος σο κάν να καλό, τ θυμ­σαι, τν θεωρες ε­εργέτη. Στ γιατρ λ.χ. πο σ θεράπευσε κ­φράζεις ε­γνωμοσύνη. Παραπάνω μως π λους τος εεργέτες εναι Χριστός, διότι μς σ­ζει π’ τ χειρότερο κακό, τν μαρτία. Σζει μ τν κκλησία του.

Εναι ληθινς Σωτήρας. Τ α­σθανόμεθα; Μόνο ποιος νιώθει τν μαρτωλό­τητά του κα λέει πως τελώνης « Θεός, ­λάσθητί μοι τ μαρτω­λ» (Λουκ. 18,13), πως σωτος «μαρτον ες τν ορανν κα νώ­πιόν σου» (.. 15,18), ­πως λστς «Μνήσθητί μου, Κύ­ριε, ταν λ­θς ν τ βασιλεί σου» (.. 23,42), ατς καταλαβαίνει τι Χριστς εναι Σωτήρας.
Κα
δν ρκε βέβαια ν πς μόνο, τι εναι Σωτήρας τν νθρώπων γενικς· πρέπει ν νιώσς τι εναι κα προσωπικός δικός σου σω­τ­ήρας. Ατ θ σ ξιώσ Θες ν τ α­σθαν­θς, ν σκύψς ν μετανοί κα πς τ ­μαρτήματά σου στν πνευματικ πατέρα, ν ξομολογηθς. Τότε θ νιώσς, τι φεύγει ­π πάνω του να βουν κα θ ασθανθς γι τ Χριστ βαθει εγνωμοσύνη.

Ατ ασθάνθηκε
λστς στ σταυρό, α­τ ασθάνθηκαν
ο πόστολοι,
ο μάρτυρες,
­­­λοι ο γιοι, πως π.χ. γιος γνάτιος Θεοφόρος πίσκοπος ντιοχείας.
ταν τν ­δη­γοσαν στ Ρώμη γι τν ίξουν στ θηρία, γραφε γι τ Χριστό· « μς ρως σταύρωται», Χριστς δηλαδ εναι ρως τς καρ­δις μου». Μικρο ρωτες συγκινον σήμερα τν σαρκικ γενεά μας· μόνο τ σέξ. Δν τ κα­τηγορ, Θες τ μφύτευσε· λλ’ χι γι ν σβήσ λους τος λλους ρωτες.
γενεά μας, γενε Σοδόμων κα Γομόρρων, δν γνωρί­ζει λλους ρωτες. ρθς επε ­νας φιλόσοφος, τι ποχή μας εναι νέραστος. ν δν γαπήσς τ Χριστό, τίποτα δν κατάλαβες, ματαίως ρθες στ γ. ραοι ρωτες εναι ρως τς πιστήμης, ρως τς πατρί­δος, μ περάνω λων ρως το Χριστο.

Στ παλι τ χρόνια, τ νομα το Χριστο ταν τ γλυκύτερο πργμα. παιρνε στ γόνα­τά της τ μικρ παιδάκι γιαγιά, τ μάθαινε ν κάν σταυρό του, κα πρώτη λέξι πο μάθαι­νε ν λέ ταν λέξι …Χριστός! Εδα τέτοια πα­ραδείγματα. Τώρα δυστυχς θεος ρως ­χι μόνο χει σβήσει λλ μερικς φο­ρς ν­τι­­στρέφεται τελείως σ μσος σατανικό!
­ταν μουν εροκήρυκας στ Γρεβεν κα περι­ώδευα πάνω στ ψηλ βουνά, κε πο περπατοσα, κούω ξαφνικ μι βλαστήμια. Πρώτη φορ κουγα τέτοια βλαστήμια. Πώ πώ! λέω, τί εν’ δ; δαίμονες κατοικον δ πέρα; Πλησίασα λοιπν κα εδα· πίσω π ­να δέντρο καθόταν νας πατέρας, εχε στ γόνατά του να γοράκι κα τ μάθαινε ν βλαστημά τ Χριστό! Θεέ μου, κόμα δν ­γιναν τ στρα κεραυνο ν πέσουν στ κεφάλια μας; Πο εναι γάπη στ Χριστό;

ς βρίζεται μως κα ς τιμάζεται Χριστός· τ νομά Του θ μείν αώνιο. πως τ μαρα σύννεφα δν μπορον ν σβήσουν τν λιο, τσι κα ο βλαστήμιες δν μπορον ν σβήσουν τ νομα το Χριστο. Θ μείν ες αἰῶνας αώνων, ες πεσμα τν δαιμόνων.

Εχομαι στν τόπο μας, ν μν κούγεται οτε μία βλαστήμια, λλ μικρο κα μεγάλοι, ντρες κα γυνακες, λοι νεξαιρέτως ν λέμε· Ελογητς Θες κα δοξασμένο τ νομά Του· ν, παδες λλήνων, μνετε κα περ­υψοτε ες πάντας τος αἰῶνας· μήν.
n  Ομιλία Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου εις τον ιερό να του γίου Κωνσταντίνου & λένης μυνταίου 20-12-1987
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=18086 
Ἐπεξεργασία:
Rev. Evangelos S. Pepps
Share The Faith Ministries
PO Box 8, Portage, MI 49081

269/492-4344
fre@sharethefaith.net
http://osb.squarespace.com/speakers/fr-evangelos-pepps.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ