Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Νοσηλευτική δεοντολογία.Σχέσεις νοσηλευτή μέ τούς ἀσθενεῖς.θ' μέροςΕΙΚΟΝΑ ΠΑΝΩ: Η Αγία Φοίβη εις Κεχριές της Κορίνθου, η διακόνισσα του Αποστόλου Παύλου και προστάτης των νοσοκόμων που γιορτάζει στις 3 Σεπτεμβρίου.
 
Δεῖτε ἐδῶ:η' μέρος

Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ


ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Φυσικά σήμερα στόν πολιτισμένο κόσμο αὐτές οἱ πρακτικές δέν ἔχουν θέση. Σωστά;
Κι ὅμως ἡ ἀνθρωποφαγία δέν ἔχει πεθάνει. Ἁπλῶς ἄλλαξε μορφή. Ἔγινε ἐπιστημονικό ἐπίτευγμα καί φιλανθρωπικός σκοπός. Καθημερινά οἱ κινοῦντες τά νήματα θέλουν νά τρέφονται ἀπό σάρκες καί ψυχές καί οὔτε πού τό παίρνουμε χαμπάρι..... Βεβαίως ἡ ἀνθρωποφαγία μεταξύ "πολιτισμένων" γίνεται μέ τάκτ, διπλωματικά καί πολλές φορές χωρίς κἄν νά τό καταλαβαίνει τό "θῦμα". Τώρα οἱ ἀρχηγοί τῶν φυλῶν μας εἶναι παχιοί καί ροδαλοί μέ γραβάτες καί πτυχία.
Ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ Θεός θέλει νά φροντίζουμε τούς ἀσθενεῖς μέχρι τέλους, ἔστω κι ἄν δέν ἔχουμε κανένα ὤφελος ἀπό αὐτούς, ἔστω κι ἄν μᾶς ἐπιβαρύνουν οἰκονομικά. Οἱ ὑποψήφιοι λῆπτες πού δέν δέχθηκαν μόσχευμα, καί τερμάτισαν -φοβούμενοι μήν ἀδικήσουν τόν πονεμένο συνάνθρωπό τους- ὑπολογίζονται ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς Μάρτυρες, διότι μιμήθηκαν τό Χριστό στό μαρτύριο μέχρι τέλους.
(Γιατί δέχτηκαν και σήκωσαν μέχρι τέλους, μέχρι θανάτου τον σταυρό τους και δεν βλασφήμησαν όπως ο ένας ληστής που έλεγε στον Χριστό να τους κατεβάσει από τον σταυρό. Ο Χριστός ως παντοδύναμος Θεός ασφαλώς και μπορούσε να τους κατεβάσει και να κατέβει και ο ίδιος αλλά αυτό δεν ήταν ωφέλιμο για την σωτηρία των ψυχών. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που σηκώνουν αυτό τον σταυρό ζητούν όπως ο ληστής που δεν σώθηκε να κατέβουν από τον σταυρό τους παίρνοντας όργανα από άλλους.)
Δέν φοβήθηκαν τό θάνατο, γιατί ἑνώθηκαν μέ τό Χριστό προσδοκώντας ἀνάσταση νεκρών καί ζωή τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Δέν ὑπάρχουν «πτωματικές μεταμοσχεύσεις», διότι ὁ ἐγκεφαλικά νεκρός δέν εἶναι πτῶμα. Ἐξακολουθεῖ νά κτυπᾶ ἡ καρδιά του καί νά ἀναπνέει. Δέν εἶναι νεκρός ἀλλά ζωντανός δότης. Ἄν σταματήσει ἡ καρδιοαναπνευστική λειτουργία, τά πρός μεταμό­σχευση ὄργανα εἶναι ἀκατάλληλα. Οἱ ἐντολές «οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις» καί ὁ ἱπποκράτειος ὅρκος περί τοῦ ὅτι ὁ ἰατρός πρέπει, μέχρι τελευταίας ἀναπνοῆς, νά φροντίζει νά σώσει τόν ἀσθενῆ καί τόν βαρύτατα τραυματισθέντα, μέχρι νά καταλήξει, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀγνοοῦνται καί νά παραβαίνονται μέ τήν ὕπουλη καί σκόπιμη θεωρία περί «ἐγκεφα­λικοῦ θανάτου».
Ἕνα ἀνεγκέφαλο παιδί, πού θεωρεῖται ἄχρηστο καί ἴσως ὄχι ἐξ ὁλοκλήρου ἀνθρώπινο ἀπό μιά αὐστηρά κοινωνική σκοπιά, στά μάτια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἕνα ἔμψυχο πρόσωπο, καί ἰσχύουν οἱ θεῖοι νόμοι καί ὄχι οἱ ἀνθρώπινοι. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τόν ἀσθενῆ σέ ἐπίμονη φυτική κατάσταση, πού δέν ἀντιδρᾶ καθόλου ἤ γιά τόν τραυματία, πού δέν μπορεῖ νά διατηρηθεῖ στή ζωή παρά μόνο μέ ἀναπνευστῆρα.
Ὁ ὑποψήφιος “δότης” καί ὁ ὑποψήφιος “λήπτης”, εἶναι βαριά ἀσθενεῖς ἄνθρωποι πού ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη ἀπό βοήθεια καί θεραπεία ἀμφότεροι. Ἡ θεραπεία γιά νά εἶναι ἀποδεκτή ἀπό Θεό κι ἀνθρώπους, ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος εἶναι διφυής πρέπει νά εἶναι ψυχοσωματική, πού σημαίνει ὅτι χρειάζονται μόνο τά νόμιμα (κατά Θεόν) μέσα. Ὀρθή καί ἀληθινή ἰατρική ἐπιστήμη. Οὔτε ὁ πρῶτος νά θανατώνεται οὔτε ὁ δεύτερος νά ζημιώνει τήν ψυχή του.
Ἡ ὀρθή τοποθέτηση γιά τίς μεταμοσχεύσεις ζωτικών οργάνων, εἶναι ἡ ἀναζήτηση καί προώθηση τεχνητῶν ἤ ζωικῶν μοσχευμάτων (τα ζωικά δεν ξέρουμε αν τα δέχεται η Εκκλησία. Προσοχή και προσευχή σε κάθε τι το καινούργιο) γιά τήν ἀνακούφιση καί τήν ὑγεία τῶν ἀσθενῶν, καί ἡ ἀνεύρεση νέων μεθόδων γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν ἐγκεφαλικά “νεκρῶν” καί ὄχι ἡ μέχρι τώρα ἄθλια κατάσταση.
Αὐτό θά συμβεῖ μόνο ἄν πιστεύουμε πραγματικά στό Θεό, πού εἶναι ὁ ἀληθινός ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, ἄν ἀγαποῦμε ὅλους τούς ἀσθενεῖς συνανθρώπους μας ὅπως τόν ἑαυτό μας καί ἐργαζόμαστε προσευχόμενοι γιά τήν ὑγεία ὅλων. Ἀμήν.31(Ἡ Παγίδα τῆς Δωρεᾶς ὀργάνων καί ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, Του πρεσβυτέρου Εὐθυμίου Μουζακίτη).
Το τρομερό για την πατρίδα μας είναι ότι με τον νέο απάνθρωπο και δολοφονικό νόμο 3984/2011 για τις μεταμοσχεύσεις είναι υποχρεωτική η αφαίρεση οργάνων ενηλίκων – εγκεφαλικά νεκρών από 1-6-2013 (ως τότε έχει ανασταλεί η έναρξη εφαρμογής του) εκτός εάν είχαν δηλώσει την αντίθεσή τους εγγράφως στην Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Σύμφωνα με αυτόν θα παίρνουν τα όργανα ενηλίκων χωρίς να ρωτούν κανέναν . Ο μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.Καλλίνικος κάλεσε όλους τους πιστούς να δηλώσουν εγγράφως με δήλωση τους την άρνησή τους προς τον Εθνικό οργανισμό μεταμοσχεύσεων.
ΟΙ ΑΓΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΠΑΙΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΘΕΤΟΙ. ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΦΟΝΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΟΤΗ ( και δεν είναι επιχείρημα αυτό που λένε κάποιοι ότι π.χ. ο Θείος μου είπε έτσι , ο αδελφός μου έκανε έτσι, ο γιατρός είπε εκείνο. Δεν είναι όλοι αυτοί άνθρωποι αγιασμένοι και φωτισμένοι όπως οι παραπάνω γέροντες που προσεύχονταν συνεχώς-μια ζωή, νήστευαν αυστηρά κ.τ.λ. και γίναν αιτία να βοηθηθούν χιλιάδες άνθρωποι για να μην πούμε εκατομμύρια. Είναι λοιπόν γελοίο να χρησιμοποιούν κάποιοι ως παράδειγμα ανθρώπους που δεν έχουν επαρκή ή δεν έχουν καθόλου πνευματική ζωή, οι οποίοι βρίσκονται σε πλάνη και βαθύ σκοτάδι πνευματικό προκειμένου να υποστηρίξουν τις μεταμοσχεύσεις). Ούτε και να ακούμε τους πνευματικούς που είναι υπέρ των μεταμοσχεύσεων ή υπέρ κάποιων μεταμοσχεύσεων διοτί σφάλλουν και δεν γνωρίζουν την αλήθεια. Δείχνουμε υπακοή σε όλα όσα μας λέει ο πνευματικό μας αλλά όχι σε αμαρτίες. Η συμφωνία του πνευματικού μας σε μια αμαρτία δεν μας απαλάσσει από την ευθύνη μας γι’ αυτήν. ΟΥΤΕ ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΦΑΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΑΝ Ο ΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ. ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ. ΜΟΝΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ. ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΓΩΙΣΤΙΚΑ ΣΑΝ ΘΕΟΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΣ Η ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ. ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΝΕΚΡΩΝ ΠΟΥ ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ.

ΛΙΓΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΠΡΟΣΕΛΕΓΧΟΤΩΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝΤΩΝΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
  1. Μια 30χρονη κοπέλα ξύπνησε μετά από δυόμισι χρόνια που βρισκόταν σε κώμα. Ένα τροχαίο ατύχημα ήταν η αιτία που η Μαρίνα Σπυριάδη, νεαρή δικηγόρος  τότε στα 28 της χρόνια βυθίστηκε σε "λήθαργο" για δυόμισι χρόνια με βαριές εγκεφαλικές κακώσεις.Όπως αναφέρει στην Espresso ο πατέρας της κοπέλας, Στρατής Σπυριάδης, ο οποίος είναι αναισθησιολόγος, νιώθει τυχερός που ζει το παιδί του… κατά του νοσοκομείου Έπρεπε να είχε γίνει από την πρώτη στιγμή αποσυμπίεση του εγκεφάλου της", τονίζει ενώ προσθέτει πως η κοπέλα μεταφέρθηκε κλινικά νεκρή στο σε νοσοκομείο της Αθήνας. Η Μαρίνα όλο αυτό το διάστημα πάλεψε και κατάφερε να ξυπνήσει αντικρίζοντας και πάλι τη ζωή. Η κατάστασή της βελτιώνεται, έχει αρχίσει να τρώει κανονικά από το στόμα ενώ προσπαθεί να μιλήσει, αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι αρκετά και έχουν να κάνουν με την κίνησή της. Όπως εξηγεί ο πατέρας της στην εφημερίδα, η κόρη του πρέπει να μπει ξανά στο νοσοκομείο και να κάνει κάποιες διορθωτικές επεμβάσεις στο ένα της πόδι, το οποίο παραμένει εδώ και δύο χρόνια αγκυλωμένο.(news247.gr/.../30xronh_ksupnhse_meta_apo_dyomisi_xronia_se_k...19 Δεκ. 2011)
  2. Ένας 21χρονος ανένηψε λίγο πριν τον ανοίξουν οι γιατροί για να του πάρουν τα όργανα γιανα δοθούν για μεταμοσχεύσεις .Τον θεωρούσαν εγκεφαλικά νεκρό και ανένηψε λίγες ώρες προτού οι γιατροί τον βάλουν στο χειρουργείο προκειμένου να δοθούν τα όργανά του για μεταμοσχεύσεις! (βλέπε φώτο κάτω).
Ο λόγος για τον 21χρονο Σαμ Σμιντ από την Αριζόνα που είχε τραυματιστεί σοβαρά στα μέσα Οκτωβρίου σε τροχαίο δυστύχημα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε στην νευρολογική κλινική του Φοίνιξ, όπου και χειρουργήθηκε για ανεύρυσμα, το οποίο ήταν και επικίνδυνο για την ζωή του. Μετά την εγχείριση ο Σαμ διεγνώσθη εγκεφαλικά νεκρός, με συνέπεια οι ιατροί να προτείνουν στην οικογένειά του, να δωρίσει τα όργανά του. Όμως ελάχιστες ώρες προτού τού αφαιρεθεί η εγκεφαλική υποστήριξη ο 21χρονος εμφάνισε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της υγείας του. Αρχικά κούνησε τα δάχτυλά του, ενώ μέρα με την ημέρα αναρρώνει, σε σημείο σήμερα να μπορεί να περπατάει, έχοντας την υποστήριξη βοηθημάτων. Οι γιατροί υποστηρίζουν πως πρόκειται για μία απροσδόκητη εξέλιξη, ενώ κάνουν λόγο μέχρι και για πλήρη ανάρρωση του ασθενούς. Η 59χρονη μητέρα του, Σούζαν Ρήγκαν, πρόεδρος ασφαλιστικής εταιρείας, είπε, "ποτέ μα ποτέ δεν θα μπορούσε κανείς να μου δώσει καλύτερο Χριστουγεννιάτικο δώρο. Λέω σε όλους ότι πρόκειται περι θαύματος, αυτό που λέμε σύγχρονο θαύμα". Ο γιατρός του νεαρού, συμπλήρωσε ότι το γεγονός της επαναφοράς του 21χρονου στη ζωή πρόκειται για θαύμα. "Τα έχω χάσει με την απίστευτη ανάρρωση του νεαρού Σμιντ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αν αναλογισθεί κανείς την έκταση των θανάσιμων τραυμάτων του", είπε ο γιατρός.(news247.gr/.../news/ksupnhse_apo_kwma_ligo_prin_ginei_dwrhths_...26 Δεκ. 2011)
  1. 3.Της είπε ¨ σ’ αγαπώ¨ και αναστήθηκε. Η 49χρονη Lorna Baillie από τη Σκωτία υπέστη καρδιακή προσβολή και ενώ πέθανε επανήλθε στη ζωή όταν ο άνδρας της θέλοντας να την αποχαιρετίσει της ψιθύρισε "σ'αγαπώ" (στην φωτογραφία με τον σύζυγο της).
     
    Ο σύζυγος της, ο γιος της και οι τρεις κόρες ήταν απαρηγόρητοι όταν μετά από σκληρές προσπάθειες τριών ωρών οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή (γι’ αυτό κρατάμε τους νεκρούς για 24 ώρες τουλάχιστον και μετά τους θάβουμε).Η γυναίκα ήταν "τεχνικά νεκρή" καθώς το μόνο που κρατούσε τη γυναίκα στη ζωή ήταν....ηλεκτρικά σοκ και ισχυρές δόσεις αδρεναλίνης.Έτσι, η οικογένεια συντετριμμένη συγκεντρώθηκε γύρω από το κρεβάτι της 49χρονης για να την αποχαιρετίσει. Δε πέρασαν παρά μόνο λίγα λεπτά αφότου ο σύζυγός της έσκυψε στο αυτί της και της ψιθύρισε "Lorna, σ'αγαπώ, γύρνα πίσω", και η γυναίκα άρχισε να αποκτά το φυσιολογικό της χρώμα και πάλι.Η νοσοκόμα τότε απλά τους διαβεβαίωσε πως ήταν μια φυσιολογική "παρενέργεια" της έκτακτης θεραπείας που ακολούθησαν οι γιατροί προκειμένου να την σώσουν και ακόμα και όταν άρχισαν να τρεμοπαίζουν οι βλεφαρίδες της γυναίκας και να σφίγγει το χέρι της κόρης της, η νοσοκόμα και πάλι τους είπε πως είναι συχνό κάτι τέτοιο.Όμως η οικογένεια δεν πίστεψε πως κάτι τέτοιο ήταν φυσιολογικό για ένα νεκρό άτομο και έτσι, πεπεισμένη ότι η 49χρονη επέστρεψε στη ζωή απαίτησε να έρθει άμεσα ένας γιατρός στο δωμάτιο. Ο γιατρός που έσπευσε βρήκε σφυγμό στη γυναίκα και άρχισαν άμεσα θεραπεία."Είμαστε τόσο δεμένη οικογένεια που δε θα τα παρατούσαμε τόσο εύκολα", είπε η μεγάλη κόρη της οικογενείας, η οποία ανέφερε πως δε σταμάτησε ποτέ να ψιθυρίζει στη μαμά της "γύρνα πίσω". Αρκετές μέρες μετά, η 49χρονη μπορεί να κουνάει τα χέρια της, σηκώνεται από το κρεβάτι και επικοινωνεί κανονικά με την οικογένεια της. (.eglimatikotita.gr/ 29-2-2012).
  2. Η περί