Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

«Μήν εἶσαι δίψυχος. - “ Προσκολλήσου μόνο στό Θεό, ἔχε πίστη μόνο σ᾿ Ἐκεῖνον”»

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ὅταν ὁ πειρασμός σοῦ ἐπιτίθεται μέ ἐπιθυμίες πρός τά ὁρατά ἀγαθά, τότε σήκωσε πρόθυμα καί σταθερά τά μάτια τῆς καρδιᾶς σου πρός τά ἀόρατα καί αἰώνια· πρῶτα πρός τόν ἀόρατο κι αἰώνιο Θεό, τήν πηγή τῆς ζωῆς μας· μετά πρός τήν ἀόρατη καί ἀτελεύτητη ζωή πού μᾶς περιμένει, πρός τήν αἰώνια μακαριότητα ὅπου θ᾿ ἀναπαυτοῦν οἱ δίκαιοι μετά τήν πρόσκαιρη ζωή.

Ὅταν (ὁ πονηρός) σοῦ λέει ν᾿ ἀναζητήσεις ἡδονή στά φθαρτά πράγματα, ἐσύ πρέπει ν᾿ ἀγωνιστεῖς γιά τ᾿ ἄφθαρτα.
Ὅταν τραβάει τήν προσοχή σου στό ἀνθρώπινο σῶμα, ἀγνοώντας τήν ἀθάνατη ψυχή, ἐσύ στρέψε τήν πνευματική ματιά σου στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, πού πλάστηκε «κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσιν» τοῦ Θεοῦ· πρός τήν ψυχή πού λυτρώθηκε μέ τό πάθος καί τό θάνατο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ πάνω στό σταυρό, γιά νά κληρονομήσει τά αἰώνια ἀγαθά καί τήν υἱοθεσία, τοῦ Θεοῦ, τό ναό καί τή νύμφη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Μήν εἶσαι δίψυχος. Μήν ἀφήνεις τήν καρδιά σου νά κλυδωνίζεται ἀνάμεσα στήν προσκόλληση στό Θεό καί στήν προσκόλληση στά ἐπίγεια ἀγαθά. «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καί μαμωνᾷ» (Ματθ. Στ΄:24).

Προσκολλήσου μόνο στό Θεό, ἔχε πίστη μόνο σ᾿  Ἐκεῖνον. Ὁ διάβολος προσπαθεῖ νά μᾶς κάνει δίψυχους γιά νά κυριαρχήσει στήν καρδιά μας, πού εἶναι ἁπλή καί ἀδιαίρετη. Νά ξέρεις πώς ἡ προσκόλληση σου στό Θεό εἶναι πάντα καλή, εὐλογημένη· ἡ προσκόλληση στόν κόσμο καί τ᾿ ἀγαθά του, ἀντίθετα, εἶναι πονηρή, ὀδυνηρή, φέρνει θλίψη καί καταναγκασμό. Ἡ προσκόλληση στόν κόσμο εἶναι μιά ἀπάτη τοῦ πονηροῦ, εἶναι τό δικό του πνεῦμα.

**

Τί ὑψιστη τιμή! Κύριος μᾶς ἔκανε δικούς Του, ἀλλά ἐμεῖς μέ τίς ἁμαρτίες μας ἀποξενωθήκαμε ἀπ᾿ Αὐτόν πού μᾶς ἀναγέννησε «ἐξ ὕδατος καί πνεύματος». Κύριος ἑνώθηκε μαζί μας μέ τήν ψυχή καί τή θεότητά Του. Ἐμεῖς ἀντίθετα, μέ τίς ἁμαρτίες καί τήν κακία μας ἑνωνόμαστε καί μάλιστα στενά μέ τό διάβολο, πού εἶναι ἐχθρός τοῦ Θεοῦ, μά καί δικός μας.


Συνεχίζεται...


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”
Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης
Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης
Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς
Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού διαθέτει.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...