Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Ἡ νῆψις, ἡ ἐγρήγορσις, ἡ ταχεία ἀντίδραση στήν ἁμαρτία.Ἡ θαυματουργία.Ἡ πνευματική δύναμις.

 
 Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;
Ἡ νῆψις, ἡ ἐγρήγορσις, ἡ ταχεία ἀντίδραση στήν ἁμαρτία. «Τέτοιες εἶναι οἱ ψυχές τῶν ἁγίων. Πρίν ἤ πέσουν σηκώνονται, πρίν ἤ ἔλθουν στήν ἁμαρτία, ἀναχαιτίζονται, ἐπειδή νήφουν καί εἶναι συνεχῶς σέ ἐγρήγορση»[37].
  Ἡ θαυματουργία. «Ὄχι μόνο τά σώματα τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐνεργοῦσαν (θεραπεῖες-θαύματα), ἀλλά καί τά σουδάρια (μαντήλια) καί τά σιμικίνθια (ποδιές, πετσέτες) καί οἱ σκιές καί ἡ μηλωτή (προβιά) τοῦ Ἐλισσαίου καί τό ἱμάτιό του...
Τῶν Τριῶν Παίδων σεβάσθηκε ἡ φύσις τῆς φωτιᾶς ἀκόμη καί αὐτά τά ὑποδήματα. Καί στόν Ἐλισσαῖο οὔτε ἀφοῦ πέθανε, καταργοῦνταν ἔτσι ὁ θάνατος, ὅταν στόν τάφο τοῦ προφήτη ρίχθηκε ἄλλος νεκρός»[38].
   Ἡ πνευματική δύναμις. «Τόση εἶναι ἡ δύναμη τῶν Ἁγίων. Τόσο ἀκαταμάχητη καί φοβερή καί στούς βασιλεῖς καί στούς δαίμονες καί σ’ αὐτόν τόν ἀρχηγό τῶν δαιμόνων»[39]


ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!
Ἱερομόναχος Σάββας
http://hristospanagia3.blogspot.com

[37] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν Δαυίδ καί τόν Σαούλ, Α΄. ΕΠΕ 7, 566. PG 54, 684. «Τοιαῦται αἱ τῶν ἁγίων ψυχαί. Πρίν ἤ πεσεῖν ἀνίστανται, πρίν ἤ πρός τήν ἁμαρτίαν ἐλθεῖν, ἀναχαιτίζονται, ἐπειδή νήφουσι καί διαπαντός εἰσι ἐγρηγορυῖαι».
[38] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Τῆς βασιλίδος... εἰς μεγάλην ἐκκλησίαν προσελθούσης, ΕΠΕ 33, 52-54. PG 63, 469-470. «Οὐ τά σώματα μόνον ἐνήργει τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἀλλά καί τά σουδάρια καί τά σιμικίνθια καί αἱ σκιαί  καί μηλωτή Ἐλισσαίου καί τό ἱμάτιον ἐκείνου...Τῶν Τριῶν Παίδων ᾐδέσθη τῆς φλογός ἡ φύσις καί αὐτά τά ὑποδήματα. Καί ἐπί τοῦ Ἐλισσαίου οὐδέ τελευτήσαντος, οὕτως ἐλύετο θάνατος, εἰς τάφον τοῦ προφήτου ῥιφέντος ἑτέρου νεκροῦ».
[39] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν μακάριον Βαβύλαν. ΕΠΕ 34, 540. PG 50, 572. «Τοσαύτη τῶν ἁγίων ἡ ἰσχύς. Οὕτως ἄμαχος καί φοβερά καί βασιλεῦσι καί δαίμοσι καί αὐτῷ τῶν δαιμόνων ἀρχηγῷ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ