Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Δέν θά κοινωνήσουμε ποτέ μέ τούς Παπικούς - Ἀγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, 12-3-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Δέν θά κοινωνήσουμε ποτέ μέ τούς Παπικούς - Ἀγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, 12-3-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ φυσιολογικοῦ"

 Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη

[Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2023]
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2023/02/blog-post_62.html#more

Ψυχωφέλιμος λόγος τοῦ Γέροντα Παρθενίου Καθηγουμένου τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίου Παύλου 1-3-2023

 

Ψυχωφέλιμος λόγος του Γέροντα Παρθενίου Καθηγουμένου της Ι.Μ. Αγίου Παύλου

https://wra9.blogspot.com/2023/03/1-3-2023.html

Οἱ ἐπιστρέφοντες στήν Ὀρθοδοξία ἀπαντοῦν στούς λέγοντας ὅτι "ὑπάρχουν πολλοί δρόμοι", Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

 

Ἀποχωρισμός ἀπό δικούς μας ἀνθρώπους ὡς πρόκληση μετανοίας, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα)

 

Ἡ τέχνη τῆς προσευχῆς , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα)

 

Τά ἁμαρτωλά δάκρυα , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα)

 

«Ὁ Κύριος φυλάσσει τά νήπια» , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα)

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 12-3-2023

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 12-3-2023 
https://www.youtube.com/live/s2eusLwvOss?feature=share

Ὄχι φιλαργυρία μέ πρόφαση τήν ἐλεημοσύνη- Ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή ἐλεημοσύνη, Εὐεργετινός,Ἀρχιμ .Σάββα Ἁγιορείτου, (A' μέρος)

  Όχι φιλαργυρία με πρόφαση την ελεημοσύνη- Ποια είναι η αληθινή ελεημοσύνη, Εὐεργετινός τόμος Γ', υπόθεσις ΜΖ', Αρχιμ .Σάββα Αγιορείτου, (A' μέρος), 11-3-2023

Πρός αὐτούς πού δυσανασχετοῦν γιά τίς παντός εἴδους δυσκολίες πού μᾶς συμβαίνουν ἀπό παντοῦ (Α' μέρος), Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ,Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

 ΚΗΡΥΓΜΑ_Προς αυτούς που δυσανασχετούν για τις παντός είδους δυσκολίες που μας συμβαίνουν από παντού (Α' μέρος), Αγ.Γρηγορίου Παλαμά, 11-3-2023, Αρχιμ. Σάββα Αγιορείτου

Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Δ΄, Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου«Τῶν ἄθλων τά ἔπαθλα παρά Θεόυ δεξάμενος καί ζωῆς αἰωνίου σαφῶς λαβόμενος καί τῆς καλλονῆς, Ἱλαρίων, τῆς ὑπερ νοῦν, Πάτερ εὐμοιρήσας, ὑπέρ τῶν ὑμνώντων σέ τόν Δεσπότη καθικέτευε». Αὐτά λέει στήν ἐνάτη ὠδή, τοῦ Κανόνος τοῦ Ὁσίου Ἱλαρίωνος. Καί ὁ Ἅγιος Πορφύριος παρακινοῦσε τά πνευματικά του παιδιά πάντοτε νά μελετοῦν τούς ἱερούς κανόνες τῶν Ἁγίων, γιατί μέσα ἀπό τήν μελέτη αὐτή ἀνάβει στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό, ὁ θεῖος ἔρωτας.

«Μοῦ ἀρέσει ὁ κανόνας τοῦ Ὁσίου Ἱλαρίωνος», ἔλεγε. «Εἶναι ἔργο τοῦ Θεοφάνους. Ἄ, αὐτός εἶχε βιώματα»[1]. Δηλαδή οἱ Ἅγιοι Ὑμνογράφοι ζοῦσαν τήν πνευματική ζωή, εἶχαν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ καί αὐτές τίς ἐμπειρίες τίς κατέγραφαν, τίς ἀποτύπωναν, τίς σάρκωναν κατά κάποιο τρόπο, στά ἔργα τους. Λέει αὐτό τό τροπάριο, ὅτι ἐσύ Ὅσιε Ἱλαρίων, δέχτηκες τά βραβεῖα τῶν ἄθλων, δηλαδή τῶν ἀθλημάτων τῶν πνευματικῶν, τά ὁποῖα ἐξήσκησες, τά δέχτηκες τά βραβεῖα παρά Θεοῦ, ἀπό τόν Θεό, καί ἀφοῦ πῆρες τήν αἰώνια ζωή, σαφῶς καί τῆς καλλονῆς «τῆς ὑπέρ νοῦν Πάτερ εὐμοιρήσας»∙ καί ἐπίσης ἀπόκτησες μοῖρα, δηλαδή μέρος στήν οὐράνια καλλονή, στήν οὐράνια ὀμορφιά τήν ὑπέρ νοῦν. Ἀφοῦ τά πέτυχες ὅλα αὐτά, τώρα σέ παρακαλοῦμε καθικέτευε γιά αὐτούς πού σέ ὑμνοῦν τόν Δεσπότη Χριστό.

Καί σχολιάζει ὁ Ἅγιος καί λέει: «Ἄμοιρος» θά πεῖ αὐτός πού δέν ἔχει καλή μοίρα καί «εὔμοιρος» αὐτός πού ἔχει. Εὐμοιρήσας, ὅπως λέει γιά τόν Ἅγιο Ἱλαρίωνα ὁ Ἅγιος Θεοφάνης. «Αὐτά», λέει ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «τά ξέρω ἀπό τή Γραφή καί ἀπό τούς ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό ἐκεῖ τά παίρνω.

«Ὤφθησαν αἱ πηγαί τῆς ἀβύσσου νοτίδος ἄμοιροι...»[2], λέει στόν Κανόνα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων στόν εἱρμό τῆς α' ὠδῆς. Βλέπουμε πῶς ὁ Ἅγιος ἑρμηνεύει καί ἐμβαθύνει στό νόημα τῶν λέξεων, μέσα πάλι ἀπό τά γραπτά τῶν Ἁγίων κι ἔτσι ἀκολουθεῖ αὐτό τό ἀξίωμα ὅτι οἱ Ἅγιες Γραφές ἑρμηνεύονται ἀπό τίς Ἅγιες Γραφές.

«Διαβάστε καί ἀπό τήν πρώτη ὠδή», λέγει. «Ὁλοτρόπως, μάκαρ, τῷ Θεῷ χαίρων προσεχώρησας, ἔξω σαρκός καί τοῦ κόσμου γενόμενος καί τόν νοῦν ἀθόλωτον τεταμένης δι' ἐγκρατείας ἐτήρησας, τό τῆς ἀπαθείας ἔνθεον ἐντεῦθεν μνηστευσάμενος». Δηλαδή, Ὅσιε Ἱλαρίων, μέ ὅλους τούς τρόπους, μέ ὅλες σου τίς δυνάμεις καί ἀξιωποιώντας κάθε χάρισμα πού σοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, «προσεχώρησες χαίρων», προχώρησες μέ χαρά πρός τόν Θεό καί ἔγινες «ἔξω σαρκός καί τοῦ κόσμου» καί φύλαξες τόν νοῦ σου ἀθόλωτο ἀπό κάθε μολυσμό, ἀπό κάθε περιττή σκέψη, «τεταμένης δι' ἐγκρατείας».

ΣΗΜΑΝΤΡΟ-Σύμβολο μοναχισμοῦ


Η εικόνα ενός μοναχού που κρούει το σήμαντρο καλώντας άπαντες στο μοναστήρι να συμμετάσχουν στα ιερά τους καθήκοντα εκφράζει έναν από τους πιο απλούς αλλά συνάμα και αγνούς συμβολισμούς της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θεό.

Οπως και η καμπάνα σε μεταγενέστερους χρόνους, το σήμαντρο χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα τόσο για τη σύναξη των μοναχών όσο και για να προμηνύσει τη χαρά ή τη λύπη, πάντα μέσα σε ένα κατανυκτικό κλίμα πνευματικής ηρεμίας και αφοσίωσης. Για πολλούς μάλιστα,αποτέλεσε στο παρελθόν και ένα από τα πρώτα μουσικά όργανα της βυζαντινής παράδοσης, αν και η χρήση του περιορίζεται αποκλειστικά για θρησκευτικούς σκοπούς.

Αν και πρόκειται για ένα ιδιόφωνο μουσικό όργανο,το σήμαντρο ανήκει στην κατηγορία των κρουστών. Αποτελείται από μια μακρόστενη σανίδα ή μεταλλική πλάκα,που λεπταίνει στις άκρες και έχει τρεις έως πέντε οπές. Εδώ και αιώνες τώρα κρούεται ρυθμικά σε πολλά μοναστήρια της πατρίδας μας με μεταλλικό ή ξύλινο σφυρί, που λέγεται κόπανος, και χρησιμοποιείται για να αφυπνίσει τους μοναχούς ή να τους συνάξει για την τέλεση των ιερών τους καθηκόντων. Ανάλογα πάντως με την κρούση εκφράζεται και ο σκοπός της σύναξης αυτής, που σε πολλές περιπτώσεις, όπως σε κηδείες, έχει χαρακτήρα θλίψης.

Ἐπιτακτική καί ἐπείγουσα ἀνάγκη γιά προσωπική καί συλλογική μετάνοια!


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 6η Μαρτίου 2023

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ!

Εισήλθαμε με τη χάρη του Θεού στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που είναι μια από τις σημαντικότερες εορτολογικές περιόδους της Εκκλησίας μας. Είναι μια πένθιμη και κατανυκτική περίοδος εντονωτέρου πνευματικού αγώνος, στην οποία η Εκκλησία μας, με την νηστεία, τα τροπάρια, τους ύμνους, τα αναγνώσματα, τις κατανυκτικές Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες, και με την όλη κατάλληλη ατμόσφαιρα των ημερών αυτών, μας καλεί σε μιά βαθύτερη βίωση του μυστηρίου της μετανοίας. Μας καλεί να παλαίψουμε και να σταυρώσουμε τα πάθη και τον παλαιόν άνθρωπο, που φέρουμε μέσα μας, έτσι ώστε συσταυρωμένοι και συναναστημένοι με τον Χριστό, να εορτάσουμε τα άγια Πάθη και την Ανάστασή του.

Η ανάγκη για προσωπική και συλλογική μετάνοια, στην οποία ιδιαίτερα αυτή την περίοδο μας καλεί η Εκκλησία, καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, αν λάβουμε υπ’ όψη μας την σύγχρονη εξόχως τραγική και ολέθρια πορεία, την οποία βαδίζει ολοταχώς ολόκληρη η ανθρωπότητα. Όπως και άλλοτε έχουμε τονίσει, πρόκειται για μια πορεία πρωτοφανούς αποστασίας με κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα την πλέον ακραία διαστροφή της ανθρωπίνης φύσεως, παρόμοια με αυτήν των δαιμόνων! Θεωρούμε δε επιτακτική την ανάγκη της μετανοίας, διότι πιστεύουμε ακράδαντα, ότι όσο περισσότερο η ανθρωπότητα οδεύει από πτώση σε πτώση και από βάραθρο σε βάραθρο, τόσο περισσότερο είναι ανάγκη ο πιστός λαός του Θεού, «το μικρόν ποίμνιον», (Λουκ. 12,32), να προκόπτει και να καρποφορεί καρπούς μετανοίας. Όσο περισσότερο αυξάνει η ηθική σήψη και αποσύνθεση της ανθρωπότητος, τόσο περισσότερο είναι ανάγκη να γίνεται ο λαός του Θεού το «άλας της γης», (Ματθ.5,13), το οποίο θα προλαμβάνει την ολοσχερή ηθική σήψη της ανθρωπότητος. Όσο περισσότερο η ανθρωπότητα θα μεταβάλλεται σε Σόδομα και Γόμορα, τόσο περισσότερο επιτακτική είναι η ανάγκη να υπάρχουν έστω και 10 άνθρωποι με αγιότητα βίου και παρρησία ενώπιον του Θεού, οι οποίοι με τις προσευχές τους θα αναχαιτίζουν την δικαία οργή του Θεού. Και το λέμε αυτό, έχοντας υπ’ όψη μας τον χαριτωμένο διάλογο που είχε ο Αβραάμ με τον Θεό, τον οποίο παραθέτει το θεόπνευστο βιβλίο της Γενέσεως, (κεφ. 18, 23-33). Στον διάλογο αυτό ο Θεός βεβαίωσε τον Αβραάμ, ότι αν υπήρχαν στην πόλη των Σοδόμων 10 δίκαιοι, δεν θα κατέστρεφε την πόλη χάριν των 10 δικαίων.

12 Μαρτίου. † ΚΥΡΙΑΚΗ Β ́ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Θεοφάνους τοῦ ὁμολογητοῦ (†818). Γρηγορίου ̔Ρώμης τοῦ Διαλόγου (†604), Φινεὲς τοῦ δικαίου (1430 π.Χ.), Συμεὼν τοῦ νέου Θεολόγου (†1022). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Κυριακῆς β΄ νηστειῶν (Ἑβρ. α΄ 10 - β΄ 3).

Εβρ. 1,10           καὶ σὺ κατ᾿ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί·

Εβρ. 1,10                   Και, πάλιν η Γραφή άλλου λέγει· “συ, Κυριε, εις την αρχήν της δημιουργίας εστερέωσας την γην επάνω εις ασφαλές θεμέλιον και έργα των ιδικών σου χειρών, είναι οι ουρανοί·

Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Ε΄,Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου.Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
«Καί οἱ ἄνεμοι καί ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ»[1]. Ὁ Κύριος εἶναι ὁ Δημιουργός καί Κυβερνήτης τοῦ παντός, ὁ πάνσοφος Κτίστης τῶν ἁπάντων. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος μᾶς δίδασκε νά μελετοῦμε τά ἔργα τοῦ Θεοῦ, νά μελετοῦμε τίς Ἅγιες Γραφές καί τά ἔργα τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἔλεγε, «θέλω νά πάρω τρεῖς γραμματικές ἐγκυκλοπαίδειες, λεξικό ἰατρικῆς, γιά νά μελετοῦμε καί νά ἐμβαθύνουμε». Χρησιμοποιοῦσε τά βιβλία αὐτά ὡς ἐργαλεῖα γιά νά κατανοεῖ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. «Πολλά θά κατορθώσετε», ἔλεγε, «ἐάν ἐργαστεῖτε ἔτσι μέ τήν κάθε λέξη καί καταλάβετε τήν σημασία της. Νά σᾶς πῶ ἕνα παράδειγμα πού δείχνει πῶς ἐξηγῶ τίς λέξεις. Θυμᾶμαι τώρα ἕνα τροπάριο τοῦ Ἁγίου Σιλβέστρου ἀπό τήν ἕκτη ὠδή. «Ἀπρόϊτον καί φρουρᾷ αἰωνίᾳ, συγκλειόμενον εἰργάσω εὐχαῖς σου, τόν πονηρόν, λυμαινόμενον φθόνῳ, τούς προσιόντας μακάριε δράκοντα, ὡς θύρας τε, καί ὡς μοχλούς, τοῦ Σταυροῦ τήν σφραγῖδα ἐνθέμενος»[2]. Δηλαδή ἔκανες τόν φοβερό καί φθονερό δράκοντα, τόν διάβολο δηλαδή, ὁ ὁποῖος ἐλυμαίνετο, κατατυραννοῦσε αὐτούς οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἁμαρτήσει, τόν ἔκανες νά εἶναι φυλακισμένος μέ μία αἰώνια φρουρά φρουρούμενος, καί αὐτό τό κατάφερες μέ τίς εὐχές σου. Καί μάλιστα χρησιμοποίησες σάν πόρτες καί σάν μοχλούς, σάν κλειδαριές καί σάν μέσα τά ὁποῖα ἐξασφάλιζαν τήν σφράγιση τῶν θυρῶν, τήν σφραγῖδα τοῦ Σταυροῦ.

«Ἀπρόϊτον», λέει σχολιάζοντας ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «τί θά πεῖ «ἀπρόϊτον»; Πῶς θά τό βρῶ τώρα; Μοῦ ἔρχεται στόν νοῦ ἕνα ἄλλο: «Προΐεμαι ἐμήν φωνήν», πού ἀπό τό νόημα βγαίνει ὅτι «φωνάζω δυνατά», προΐεμαι. Ὁπότε τό «ἀπρόϊτον» θά εἶναι τό ἀντίθετο, δηλαδή εἶμαι κλεισμένος, περιορισμένος, δέν μπορῶ νά μιλήσω». Ἔτσι ὁ Ἅγιος ἑρμήνευε τίς Γραφές μέ τίς Γραφές, τούς Ἅγιους Πατέρες μέ τούς Ἅγιους Πατέρες καί τά ἱερά ὑμνογραφικά κείμενα μέ ἄλλα ὑμνογραφικά κείμενα. «Εἴδατε, ἔλεγε τί βάθος ἔχει ἡ γλῶσσα μας. Κρίμα! Τήν καταργήσανε καί ἔχει τόσο πλοῦτο». Πράγματι ἡ ἑλληνική γλῶσσα εἶναι ἡ πλουσιότερη γλῶσσα τοῦ κόσμου καί μπορεῖ νά ἀποδίδει λεπτότατα νοήματα καί λεπτότατες διαφορές πού ἔχουνε οἱ ἔννοιες στήν κάθε λέξη. Τήν καταργήσανε καί ἔχει τόσο πλοῦτο. Γιατί τήν καταργήσανε; Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ὅτι εἶναι τό θεμέλιο τοῦ ἔθνους, τό θεμέλιο τῆς Ἑλλάδος, μαζί μέ τήν πίστη εἰς τόν Θεόν. Χωρίς αὐτό τό βάθος τῆς γλώσσας, οἱ ἄνθρωποι γίνανε κουτοί καί δέν μπορεῖ νά λειτουργήσει τό μυαλό.

Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς Β Νηστειῶν. Παναγιώτης Τρεμπέλας


Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Κατά Μάρκον, κεφ. Β΄, εδάφια 1-12

1 Καί εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. 2 Καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 3 Καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 4 Καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 5 Ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 6 ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· 7 τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας; Τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; 8 Καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 9 Τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; 10 Ἳνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας — λέγει τῷ παραλυτικῷ. 11 Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 12 Καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν. Τρεμπέλα

1 Ύστερα από μερικές ημέρες μπήκε πάλι ο Ιησούς στην Καπερναούμ˙ κι έγινε γνωστό ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι. 2 Αμέσως λοιπόν μαζεύτηκαν τόσο πολλοί, ώστε να γεμίσει το σπίτι και να μην υπάρχει χώρος πλέον ούτε δίπλα στη θύρα. Και τους δίδασκε τον λόγο του Θεού. 3 Έρχονται τότε και Του φέρνουν έναν παράλυτο, που τον σήκωναν πάνω σ’ ένα κρεβάτι τέσσερις. 4 Κι επειδή δεν μπορούσαν εξαιτίας του πλήθους να Τον πλησιάσουν, ξεσκέπασαν τη σκεπή στο μέρος όπου βρισκόταν ο Κύριος, κι αφού έκαναν ένα άνοιγμα, έριξαν από κει κάτω σιγά – σιγά το κρεβάτι, πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ο παράλυτος. 5 Όταν ο Ιησούς είδε την πίστη που είχαν όλοι αυτοί, και ο παράλυτος και εκείνοι που Τον έφεραν, λέει στον παράλυτο, που αγωνιούσε μήπως οι αμαρτίες του γίνουν εμπόδιο στη θεραπεία του: «Παιδί μου, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου, οι οποίες είναι και η αιτία της σωματικής σου παραλυσίας».

Ἡ ἀποστολική περικοπή τῆς Κυριακῆς Β Νηστειῶν. Παναγιώτης Τρεμπέλας


Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Προς Εβραίους κεφ. Α΄ εδάφια 10-14 και κεφ. Β΄, εδάφια 1-4

Κεφ. Α΄ 10 Καὶ σὺ κατ᾿ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· 11 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, 12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. 13 Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε· κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 14 Οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;

Κεφ. Β΄ 1 Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραῤῥυῶμεν. 2 Εἰ γὰρ ὁ δι᾿ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, 3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἣτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, 4 συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασι καὶ ποικίλαις δυνάμεσι καὶ Πνεύματος Ἁγίου μερισμοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν. Τρεμπέλα

Κεφ. Α΄ 10 Και πάλι η Αγία Γραφή λέει για τον Υιό:

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 12-3-2023

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, 12-3-2023
https://www.youtube.com/live/PRbM_lsW4ag?feature=share

Ποιοὺς νὰ ἀποφεύγετε

Ποιοὺς νὰ ἀποφεύγετε
Εἶπε πάλι ὁ ἀββᾶς Κόμγκαλ: καλὰ θὰ κάνετε νὰ ἀποφεύγετε ἐκείνους ποὺ μπορεῖ νὰ γίνουν αἰτία τοῦ θανάτου σας, δηλαδὴ τὸν ἀδιάντροπο σοφὸ καὶ τὸν εὐλαβὴ ἀνόητο.


ΚΕΛΤΙΚΟ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟ

Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου

Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Νάξου
https://wra9.blogspot.com/2023/03/blog-post_08.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible