Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Μοναχική ζωή.Ἱερά μονή Κωσταμονίτου-Πρῶτα μοναχικά βήματα

«ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ»
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
(Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΖΩΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ

 

ΠΡΩΤΑ ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Εἰσέρχεται στό Ἅγιον Ὄρος στά 1948 καί δέν ξαναβγαίνει ποτέ.
Συνολικά ἔζησε στό Ἅγιον Ὄρος χωρίς νά βγεῖ ποτέ στόν κόσμο γιά 56 ὁλόκληρα χρόνια.
Πρώτη ἀσκητική του παλαίστρα γίνεται τό Μοναστήρι τοῦ Κωσταμονίτου ὅπου καί μένει γιά περίπου 5 χρόνια. Ἐκεῖ πρέπει νά ἔγινε ἡ μοναχική κουρά του στά 1952.
Ὅμως τό Μοναστῆρι μέ τήν πολλή μέριμνα (ὅπως συνήθως συμβαίνει σ’ ἕνα Κοινόβιο) δέν τόν ἀνέπαυε. Ὁ θόρυβος τόν κούραζε. Ἡ νηστεία δέν γινόταν ἄνετα. Ἐκεῖνος ποθοῦσε τόν μονήρη βίο, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καί μάλιστα τοῦ «Κλίμακα»12. Ὁ «Κλίμακας» ἐπίσης, ὅπως μοῦ ἔλεγε, τοῦ ἔδωσε τό ἔναυσμα γιά νά φύγει ἀπό τήν μονή τῆς μετανοίας του, τήν Ἱ.Μ. Κωσταμονίτου καί νά κατευθυνθεῖ πρός τήν ἔρημο. 

Μελέτημα 4ο
«Μελέτημα 4ο»
Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου.
Ἀπό τό βιβλίο «475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ*»
Ἁγιορείτου μοναχοῦ

  1. Ὅποιος ἀναπαύει τούς ἀνθρώπους, εὐχαριστεῖ τόν Θεό!...
  2. Οἱ ἀρρώστιες παραχωροῦνται ἀπό τόν Θεό γιά τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς στούς ράθυμους καί ἀμελεῖς, πού ἀγαποῦν τόν Θεό!...
  3. Ἐπιτρέπει ὁ Θεός τίς θλίψεις, γιά νά Τόν πλησιάσουμε μέ τίς προσευχές καί τήν ταπείνωση καί νά μήν πάθουμε ὅ,τι ἔπαθε ὁ σατανᾶς.
  4. Τά λυπηρά μᾶς θυμίζουν τόν Θεό («ἐν θλίψει ἐμνήσθημέν Σου») καί μᾶς πλησιάζουν πρός Αὐτόν, ἀπομακρύνοντας ἀπό ἐμᾶς τά μάταια καί φθαρτά, καί μᾶς δωρίζουν κάθε μακαρισμό!...

Γέλιο καί ἀργολογία
«ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΑΡΓΟΛΟΓΙΑ»
Ἀπό τό βιβλίο «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ»
Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστώφ

Μήν παρασύρεσαι σέ ἄκαιρο καί ἀδιάκριτο γέλιο καί σέ ἀργολογία, γιά νά μή σκορπίσῃς ὅ,τι μάζεψες μέ κόπο καί δάκρυ. Τό ἀδιάκριτο γέλιο διασκορπίζει ὅλα τά καλά πού μαζεύτηκαν στήν ψυχή. Ἀπομακρύνει τή χάρι τοῦ Κυρίου, φονεύει τή μνήμη τοῦ θανάτου, φέρνει τή λησμοσύνη τῆς φοβερῆς κρίσεως, ψυχραίνει τόν ἀγωνιστικό ζῆλο, σκοτίζει τή συνείδησι, θλίβει τούς ἀγγέλους, χαροποιεῖ τούς δαίμονες. Τό γέλιο εἶναι αἴτιο τῆς αὐθαδείας, παραγωγός τῆς ἁμαρτίας, χειραγωγός στήν ἀσωτία, πρόδρομος κάθε πτώσεως. Τό γέλιο εἶναι γνώρισμα φιλήδονης καρδιᾶς, φανέρωσις ψυχῆς δειλῆς καί ἀπόδειξις πνευματικῆς ἀνανδρίας.

Φυλάξου ἀπό τό ἄκαιρο γέλιο, γιά νά μή σοῦ κλέψῃ τά δάκρυα, πού προξενοῦν κάθε πνευματικό καλό. Φυλάξου ἀπό τό γέλιο, γιά νά μήν ἀδειάσῃ ἡ ψυχή σου ἀπό τήν ἀρετή, γιά νά μή σέ κυριεύσῃ πνευματική ἀδιαφορία, γιά νά μήν πέσῃς στά δίχτυα τοῦ διαβόλου.

Ὁ Χριστός μακαρίζει ὄχι αὐτούς πού γελοῦν, ἀλλά αὐτούς πού μέ ἐπίγνωσι κλαῖνε καί πενθοῦν: «Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται» (Ματθ. 5. 4). «Μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε» (Λουκ. 6. 21).

Β1) Τί εἶναι ἡ κατάθλιψη-Τά ἀποτελέσματα τῆς κατάθλιψης-Οἱ καταθλιπτικοί κατηγοροῦν τόν Θεό.

  
 ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ

 
Β1) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ


Τά ἀποτελέσματα τῆς κατάθλιψης
Οἱ καταθλιπτικοί κατηγοροῦν τόν Θεό.

Ἡ δαιμονική λύπη-κατάθλιψη ἔχει πράγματι ὀδυνηρά ἀποτελέσματα. «Ἡ ψυχὴ ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ λύπη καὶ ἀθυμία», παρατηρεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «δὲν μπορεῖ οὔτε ἀπ’ ὅσα τῆς λὲς νὰ ὠφεληθεῖ οὔτε κάτι ὠφέλιμο νὰ πεῖ. Ὅπως ἕνα πυκνὸ σύννεφο, ποὺ σκεπάζει τὸν ἥλιο, ἐμποδίζει τὶς ἀκτίνες του νὰ φθάσουν στὴ γῆ, ἔτσι καὶ ἡ λύπη, ποὺ σὰν ἄλλο σύννεφο σκεπάζει τὴν ψυχή, δὲν ἀφήνει τὶς ἀκτίνες τῆς λογικῆς νὰ τὴν φωτίσουν. Γι’ αὐτὸ ὁ ὑπερβολικὰ λυπημένος ἄνθρωπος συνήθως, εἴτε παραλογίζεται, εἴτε βυθίζεται σὲ σιωπή. Μὰ καὶ οἱ ἄλλοι, ποὺ τὸν βλέπουν, προτιμοῦν κι αὐτοὶ νὰ σωπάσουν»70.
Εἶναι παραδεκτό ὅτι: «Oἱ  λεγόμενοι  νηπτικοὶ  πατέρες τῆς  περισπούδαστης  Φιλοκαλίας  ἀναφέρονται  συχνὰ  στ' ἀποτελέσματα  τῆς  βαθιᾶς  θλίψης, τῆς  ἀκηδίας, τῆς  ἀνυπόφορης  στενοχώριας,  ποὺ  μαστίζει  καὶ  ταλαιπωρεῖ  τόσο  τόν  ἀνθρωπο  καὶ μεῖς  σήμερα  τήν  ὀνομάζουμε  κατάθλιψη.

Ἀγνώστου συγγραφέως: Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητοῦ (μέρος 3ο-δ)

 
 Αφού εκάθησα λίγο, παρεκάλεσα την οικοδέσποινα του καταφυγίου μου να μου δώση λίγη κλωστή και μιά βελόνα, εζύγωσα στο φως μιας λαμπάδας κ' εκάθησα να ράψω το κομποσχοίνι μου, που είχε ξυλωθή σ' ένα μέρος κ' ήταν έτοιμο να κοπή.

Ο γραμματεύς μ' εκοίταξε και μου είπε:

«Φαντάζομαι πόσο σκληρά θα προσευχήθηκες για να σπάση το κομποσχοίνι σου».
«Δεν το έσπασα εγώ», απήντησα, «ένας λύκος μου το έκανε έτσι».
«Ένας λύκος; Ώστε και οι λύκοι λένε προσευχές»; είπε πειρακτικά.
Τους είπα όσα συνέβησαν και πόσο πολύτιμο ήταν αυτό το κομποσχοίνι για μένα.

Ο γραμματεύς εγέλασε, λέγοντας πάλι: «Θαύματα πάντα συμβαίνουν σε σας τους φθηνούς αγίους. Σαν τι αγιότητα μπορεί να έχη ένα γεγονός σαν κι αυτό που μας είπες; Είναι απλούστατο.

Τὸ μυστήριο ποὺ κρύβεται στὴν ὑπακοή.Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

 

«Λοιπὸν δὲν γίνεται τίποτα χωρὶς μετάνοια. Πρέπει ὁ σύνδεσμος νὰ ὑπάρχει πάντα. Δηλαδὴ τὸ βράδυ πᾶμε νὰ κοιμηθοῦμε, μετάνοια. Ὅ,τι ὥρα θέλεις νὰ ἀπομακρυνθεῖς ἀπὸ τὴ συνοδεία, μετάνοια στὸ Γέροντα. Δηλαδὴ νὰ εἶσαι συγχωρεμένος, μήπως μὲ τὰ λόγια, ξέρω καὶ γώ, μὲ τὶς σκέψεις ἔχουμε κάνει κάτι ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Πρέπει πάντα νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι.
Ἐκεῖ πέρα χωρὶς μετάνοια δὲν μπορεῖς νὰ πᾶς πουθενά. Ὅταν εἶναι νὰ ἀπομακρυνθεῖς ἀπὸ τὸ κελὶ, βάζεις μετάνοια στὸ Γέροντα. “Εὐλόγησον”, παίρνεις τὸ σχοινὶ ποὺ θὰ φορτωθεῖς τὰ ξύλα καὶ τρέχεις. Βλέπετε; Καὶ βλέπετε τί ἀκρίβεια εἶναι, γιὰ νὰ συντηρήσει κανεὶς αὐτὴ τὴ θεία ἕνωση μὲ τὴν ἀδελφότητα, μὲ τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς, μὲ τὴν οἰκογένεια Ἀλλὰ τί φόβος!

Ἡ νηστεία τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ «Ἐνεργειακή διατροφή» τῆς Νέας Ἐποχῆς


Η νηστεία της Εκκλησίας
και η «Ενεργειακή διατροφή» της Νέας Εποχής
του π. Σωτηρίου Ο. Αθανασούλια

Νηστεία καί «Νηστειοθεραπεία»
Ἀπό τά πανάρχαια χρόνια εἶναι γνωστά τά εὐεργετικά ἀποτελέσματα τῆς νηστείας. Ἡ νηστεία εἶναι μιά μέθοδος διατροφῆς, πού ὠφελεῖ καί τό σῶμα καί τήν ψυχή. Οἱ γιατροί τή συνιστοῦν γιά τά εὐεργετικά της ἀποτελέσματα στήν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ οἱ διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις τήν ἐπιβάλλουν μέ σκοπό τήν ἐπίτευξη κάποιων ἄλλων «πνευματικῶν» στόχων. Ἔτσι, συναντᾶμε τή νηστεία σέ ὅλες σχεδόν τίς θρησκεῖες, ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα.
Ἀλλά καί στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει κεντρική θέση ἡ νηστεία. Θεωρεῖται μάλιστα «πρεσβυτέρα τοῦ νόμου», δηλαδή πρώτη ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ τό μόνο πού ζήτησε ὁ Θεός ἀπό τούς Πρωτοπλάστους στόν Παραδεισο ἦταν νά μήν φᾶνε ἀπό τούς καρπούς ἑνός δένδρου, δηλαδή νά κάνουν ἕνα εἶδος νηστείας.

Ἡ «ἐγκληματική» ὁμοιπαθητική σκότωσε τόν Steve Jobs Έτζαρντ Ερνστ, καθηγητής Συμπληρωματικής Ιατρικής. Εικόνα: Simon Cross Πηγή: The Advertiser


Μετάφραση από τα Αγγλικά: Νικόλαος Αγγγελίδης

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ιατρική είναι ανήθικη, εγκληματική και πιθανολογείται ότι συντέλεσε στον θάνατο του αφεντικού τής Apple Στηβ Τζομπς, δηλώνει ο επισκέπτης καθηγητής Έτζαρντ Ερνστ.
Ο πρώτος παγκοσμίως καθηγητής συμπληρωματικής ιατρικής βρέθηκε χθες στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, για να μιλήσει στο Συνέδριο του Αυστραλοασιατικού Συνδέσμου Φαρμακευτικής Επιστήμης που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Ν. Αυστραλίας (UniSA).

Διάσημος για τον θόρυβο που προκάλεσε τον Ιούλιο, όταν αποκάλεσε κομπογιαννίτη τον πρίγκηπα Κάρολο της Αγγλίας για το γιατροσόφι αποτοξίνωσης του τελευταίου με βάση την πικραλίδα (ραδίκι), ο καθηγητής Ερνστ έκανε λόγο εχθές για τους κινδύνους της αναποδείκτου αποτελεσματικότητας συμπληρωματικής ιατρικής.

Ἐπιστήμονες καλοῦν τά πανεπιστήμια νά «κόψουν» τά μαθήματα ἐναλλακτικῆς ἰατρικῆς    Διακυβεύεται η φήμη των πανεπιστημίων... σύμφωνα με τους ισχυρισμούς ενός νέου λόμπι προώθησης συμφερόντων των γιατρών και των επιστημόνων, δίδεται ανάρμοστη αξιοπιστία σε προγράμματα σπουδών τα οποία "Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αγυρτεία στην καλύτερη περίπτωση". Φωτογραφία: Γκαμπριέλ Σαρλότ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΝΑ «ΚΟΨΟΥΝ» ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Kelly Burke
Μετάφραση από τα Αγγλικά: Νικόλαος Αγγελίδης

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ από 400 ΓΙΑΤΡΟΙ, ιατρικοί ερευνητές και επιστήμονες έχουν οργανωθεί σε ένα πανίσχυρο λόμπι με σκοπό να πιέσουν τα πανεπιστήμια να σταματήσουν να χορηγούν τίτλους σπουδών εναλλακτικής ιατρικής.
Σχεδόν 1 στα 3 πανεπιστήμια της Αυστραλίας παρέχει πρόγραμμα σπουδών με αντικείμενο κάποιο είδος εναλλακτικής θεραπείας ή συμπληρωματικής ιατρικής, συμπεριλαμβανομένης και της παραδοσιακής Κινέζικης βοτανοθεραπείας, της χειροπρακτικής, της ομοιοπαθητικής, της φυσικοπαθητικής, της ρεφλεξολογίας και της αρωματοθεραπείας.
Ωστόσο, η νέα ομάδα "Φίλοι της Επιστήμης και της Ιατρικής" έστειλε αυτήν την εβδομάδα επιστολές σε αντιπρυτάνεις, προειδοποιώντας τους ότι με την "απαράδεκτη απόδοση αξιοπιστίας σε κάτι το οποίο τις περισσότερες φορές θα χαρακτηρίζαμε το λιγότερο αγυρτεία" και "την αποτυχία τους να προασπίσουν την τεκμηριωμένη επιστήμη και ιατρική" τα πανεπιστήμια υπονομεύουν την φήμη τους ως προμαχώνες της επιστημονικής ακρίβειας και σχολαστικότητας.

Ποῦ εἶσαι Φῶς μου;
Ποῦ εἶσαι, Φῶς μου; Ποῦ εἶσαι, χαρά μου; Ἵνα τί ἐγκατέλιπες ἐμέ,
καί ὀδυνᾶται ἡ καρδία μου;
Ἵνα τί ἐκρύβης ἀπ' ἐμοῦ, καί θλίβεται ἡ ψυχή μου;
Ὅτε ἦλθες εἰς τήν ψυχήν μου, κατέκαυσας τάς ἁμαρτίας μου.
Ἐλθέ καί νῦν εἰς αὐτήν καί φλέξον ἐκ νέου τάς ἁμαρτίας μου,
αἵτινες Σέ κρύπτουν ἀπ’ ἐμοῦ, ὡς τά νέφη κρύπτουν τόν ἥλιον.
Ἐλθέ καί χαροποίησόν με διά τῆς ἐλεύσεώς Σου. Ἵνα τί βραδύνεις, Κύριε;
Σύ βλέπεις ὅτι ταλαιπωρεῖται ἡ ψυχή μου καί μετά δακρύων Σέ ἀναζητῶ.
Ποῦ κρύπτεσαι;
Πῶς ἡ ψυχή μου δέν βλέπει Σέ, τόν πανταχοῦ παρόντα, καί μετά πόνου Σέ ζητῶ;»

Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης


19 Μαρτίου Συναξαριστής. Χρυσάνθου καὶ Δαρείας Μαρτύρων, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κλαυδίου, Ἰλαρίας, Ἰάσονος, Μαύρου καὶ τῶν σὺν αὐτῶν, Παγχαρίου Μάρτυρος, Διοδώρου καὶ Μαριανοὺ Ἱερομαρτύρων, Μαρίας πριγκίπισσας, Ἰννοκεντίου Θαυματουργοῦ, Δημητρίου Νεομάρτυρα, Νικολάου Νεομάρτυρα, Σύναξη Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Τρυφερῆς.


Οἱ Ἅγιοι Χρύσανθος καὶ Δαρεία οἱ Μάρτυρες (ἑορτὴ Χρύσανθος)

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος καὶ Δαρεία ἔζησαν κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Νουμεριανοῦ (243-284 μ.Χ.). Ὁ Ἅγιος Χρύσανθος καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ ἦταν υἱὸς ἐπιφανοῦς εἰδωλολάτρη. Ὅμως κατηχήθηκε στὴν Χριστιανικὴ πίστη ἀπὸ κάποιον Χριστιανὸ καὶ βαπτίσθηκε. Ὅταν ὁ πατέρας του πληροφορήθηκε τὸ γεγονός, τὸν φυλάκισε καί, γιὰ νὰ τὸν ἀποσπάσει ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ πίστη, τοῦ ἔδωσε γυναῖκα τὴν ὡραία Δαρεία, ἡ ὁποία καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀθῆνα καὶ ἦταν εἰδωλολάτρισσα.
Ἀντὶ ὅμως νὰ προσελκύσει ἡ Δαρεία τὸν σύζυγό της Χρύσανθο στὴν εἰδωλολατρία, συνέβη τὸ ἀντίθετο. Πίστεψε καὶ αὐτὴ στὸν Χριστὸ καὶ βαπτίσθηκε. Τότε τοὺς κατήγγειλαν στὸν ἔπαρχο Κελερίνο, ὁ ὁποῖος τοὺς παρέδωσε στὸν τριβοῦνο Κλαύδιο. Τὸ μαρτύριο ἄρχισε. Ἀλλὰ ἡ καρτερία καὶ ἡ ὑπομονὴ τῶν Μαρτύρων ἐξέπληξε τὸν Κλαύδιο, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό του Ἰλαρία, τοὺς υἱούς του Ἰάσονα καὶ Μαῦρο καὶ τοὺς στρατιῶτες του πίστεψε στὸν Χριστό.
Στὴν συνέχεια ἔριξαν τοὺς Ἁγίους Χρύσανθο καὶ Δαρεία μέσα σὲ λάκκο καὶ τοὺς ἐνταφίασαν ζωντανοὺς τὸ ἔτος 283 μ.Χ.

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, τὴ ἐπιγνώσει, πᾶσαν ἔλιπες, πατρῴαν πλάνην, καὶ Χριστῷ κατηκολούθησας Χρύσανθε, ὦ καὶ προσάγεις Δαρείαν τὴν πάνσεμνον, καὶ σὺν αὐτὴ τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. Μεθ' ἧς πρέσβευε, δοθήναι τοὶς σὲ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...