Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Δευτέρας 21-10-2013.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2012. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Κορινθίους Β΄ κεφ. θ΄ 6 - 11

θ΄ 6 - 11

Ευαγγέλιον: Κατά Λουκάν κεφ. Θ΄ 37 - 43  

Θ΄ 37 - 43
 

Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Ἡ κατάσταση στήν Δύση. Τό ἀντιεκκλησιαστικό καί ἀντιμοναχικό πνεῦμα.

ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

Β΄ Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΝΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ


Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ- ΤΟ «ΒΥΖΑΝΤΙΟ».

Ἡ κατάσταση στήν Δύση. Τό ἀντιεκκλησιαστικό καί ἀντιμοναχικό πνεῦμα.

Πρίν ἀπό τήν αἱρετική ἐκτροπή105, στό Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος ἐπικρατοῦσε ἡ Ὀρθοδοξία. «Πρέπει νά τονισθεῖ ὅτι ἡ Παράδοση τοῦ φωτισμοῦ μέ νοερά προσευχή καί ἡ Παράδοση τῆς θεώσεως ὑπῆρχε ἰσχυρῶς ριζωμένη στήν Δυτική Ρωμῃοσύνη, ὅταν οἱ Γερμανικές φυλές τήν κατέκτησαν. Παρά ταῦτα, ἡ Παράδοση ἐξαφανίστηκε ἀπό τήν λεγομένη σχολαστική θεολογία τῶν φυλῶν αὐτῶν»106.

Ἡ ἀλλοίωση τῆς θεολογίας ἐπέφερε καί τήν ἀλλοίωση τῆς ζωῆς. Στήν Δύση, μετά τήν ἀποκρυστάλλωση τῆς αἵρεσης καί τήν ἀποκοπή της ἀπό τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, τήν μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία, ὁ δυτικός ἄνθρωπος ἔχασε τήν Θεία Χάρη. Ὡς γνωστόν ἡ Θεία Χάρη παρέχεται μόνο στήν Ἐκκλησία στήν Ὁποία ἐντάσσονται καί παραμένουν ὅσοι πιστεύουν ἀλλά καί ζοῦν ὀρθόδοξα.

ἀλλοίωση-ἀπώλεια τῆς δογματικῆς ἀλήθειας ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς εἶπε ὅτι «Ἐγώ εἰμί ἡ Ἀλήθεια». Ὁ Χριστός εἶναι τό κατ’ ἐξοχήν Πρόσωπο καί Πρότυπό μας. Ἡ Δύση, μέ τήν ἀλλοίωση τοῦ δόγματος (εἰσαγωγή τοῦ filioque καί πολλῶν ἄλλων αἱρέσεων), ἔχασε τό πρότυπο τοῦ αὐθεντικοῦ ἀνθρώπου, γι’ αὐτό καί οἱ δυτικοί ἄνθρωποι ἀλλοτριώθηκαν. Ἡ Δύση ἔχασε τόν Θεάνθρωπο.

Ἡ τωρινή μας πατρίς

Εφόδιον Ορθοδοξίας
Βασική Δογματική Διδασκαλία 
Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27ο. Ἡ τωρινή μας πατρίς

1. Η πρόγευσις της Βασιλείας του Θεού
Η αληθινή πατρίς μας είναι εκείνη την οποίαν «επιζητούμεν» (Εβραίους 13,14). Όμως, τώρα καλούμεθα να ζήσωμεν εις την γην αυτήν. Ποία, λοιπόν, είναι η σχέσις. Μας με τον παρόντα κόσμον;
Ο Κύριος, ο οποίος είναι η ζωή η αιώνιος (Α' Ιωάννης 1,2), με την ενανθρώπισίν Του, εφανερώθη εις ημάς ως σαρκωμένος Θεός (Ιωάννης 1,14. Α' Τιμ. 3,16).
Τοιουτοτρόπως, ο Λόγος του Θεού, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, εισέρχεται μέσα εις τον κόσμον και τον αγιάζει. Με τον τρόπον αυτόν νέα περίοδος ανατέλλει δια τον άνθρωπον και δια τον κόσμον ολόκληρον, ένας χρόνος ο οποίος εισάγει εις την Βασιλείαν του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος μας βεβαιώνει, ότι η Βασιλεία του Θεού δεν ανήκει αποκλειστικώς εις το μέλλον, αλλά έχει ήδη αρχίσει δια τον Χριστιανόν από την ζωήν αυτήν (Λουκάς 17,21). Η έναρξις αυτή της Βασιλείας του Θεού φανερώνεται με την δράσιν του Χριστού εναντίον των πονηρών δυνάμεων αι οποίαι κυριαρχούν τον κόσμον (Ματθαίος 12,28. Λουκάς 11,20).

Δωρεάν μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στό πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

Τὰ φιλολογικά καί θεολογικὰ ἑρμηνευτικὰ μαθήματα
Λειτουργικῆς-Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας

σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ι...
Στὸ φιλόξενο χῶρο ποὺ προσφέρει τό πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου, κάθε Δευτέρα, 17:00΄-20:00΄, προσφέρονται δωρεάν μαθήματα:
-Γραμματικῆς καὶ Συντακτικοῦ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας,μέσα ἀπό τόν Αἴσωπο καί τό Γεροντικό
- Μελέτης τῆς Πατερικῆς καί κλασσικῆς Γραμματείας
- Φιλολογικῆς καὶ Θεολογικῆς ἑρμηνείας Ὑμνογραφικῶν  κειμένων
-Ἑρμηνείας τῆς Θείας Λειτουργίας

Περί «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου», «δωρεᾶς» ὀργάνων καί Ὀρθοδοξίας , Ἰωάννου Κων. Νεονάκη MD, MSc, PhD

  Ἐλάχιστοι λληνες ντιλήφθηκαν τι πό πρώτη ουνίου τέθη σέ φαρμογή νόμος 3984/27.6.2011, ποος παγορεύει τι λοι μας νεξαιρέτως καθιστάμεθα ατομάτως «δωρητές» ργάνων πί τ βάσει μίας εκαζόμενης συναινέσεώς μας. Μέ λλα λόγια γαπητέ ναγνώστη ατήν τή στιγμή εσαι χαρακτηρισμένος ς «δωρητής» ργάνων καί άν, μή γένοιτο, βρεθες σέ κατάσταση κώματος καί κατάστασή σου ατή χαρακτηριστε πό τούς γιατρούς ς «γκεφαλικός θάνατος», χουν τό δικαίωμα (γιά νά μήν π «θονται» πό τό νόμο) νά σέ δηγήσουν πάραυτα «πί τς χειρουργικς τραπέζης» (sic) νά φαιρέσουν τά ργανά σου καί φο τά παραλάβουν νά σταματήσουν τή θεραπευτική ποστήριξη τς ζωή σου δηγώντας σέ πλέον καί στόν κλινικό σου (τόν ριστικό σου δηλαδή) θάνατο. Καί άν θά πάρχει γύρω σου μία οκογένεια πού τυχν θά χει ντιρρήσεις καί θά μπορε νά δημιουργήσει ζήτημα, τότε χεις κάποιες λπίδες νά σωθες πό τή «χειρουργική τράπεζα» (νόμος Ν. 4075/2012). μως τί λπίδα μπορε νά χει νας μοναχικός νθρωπος τς πόλης, νας μετανάστης ποιοσδήποτε σθενής γιά τόν ποο δέν θά χει νδιαφερθε κάποιος οκεος;

Π.Ο.Υ. «Ὁ μολυσμένος ἀέρας πού ἀναπνέουμε, χαρακτηρίζεται πλέον καρκινογόνος»!! Νά ξαναρωτήσουμε: τί ψεκάζουν πάνω μας;

Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) : «Ο μολυσμένος αέρας που αναπνέουμε, χαρακτηρίζεται πλέον καρκινογόνος»!!

Σύμφωνα με το Athens Macedonian News Agency και τους Los Angeles Times (17/10/2013), o αέρας που αναπνέουμε είναι μολυσμένος από ουσίες που προκαλούν καρκίνο και πρέπει πλέον να χαρακτηρισθεί καρκινογόγος για τους ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τον καρκίνο.
Η Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) επικαλέσθηκε δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι, το 2010, 223.000 θάνατοι σε όλο τον κόσμο από καρκίνο του πνεύμονα ήταν αποτέλεσμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και πρόσθεσε ότι υπάρχουν επίσης πειστικά στοιχεία πως η εν λόγω ρύπανση αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

Κυριακή Στ΄ Λουκᾶ

Ἀποκάλυψις βόμβα: Ὁ Μάρξ ἦτο κρυφός ταλμουδιστής καί σατανιστής!

Ἀποκάλυμψις βόμβα: Ὁ Μάρξ ἦτο κρυφός ταλμουδιστής καί σατανιστής!


Μέχρι τώρα γνωρίζαμε τὸν ἐγκέφαλο τῆς μαρξιστικῆς ἰδεολογίας, Κὰρλ Μὰρξ ὡς σφοδρὸ ἀθεϊστή, ὁ ὁποῖος εἶπε τὸ πασίγνωστο: «ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο τῶν λαῶν».
Τώρα μάθαμε πώς, ἂν καὶ εἶχε βαπτισθεῖ «καθολικός», διατήρησε κρυφὰ τὴν πίστη του στὴν ἰουδαϊκὴ θρησκεία καὶ μάλιστα στὸν ταλμουδισμό, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιδράσει βαθύτατα στὸ φιλοσοφικὸ καὶ συγγραφικό του ἔργο!

Ὁ ἰουδαϊσμός, ἄλλωστε, ἦταν ἡ θρησκεία τῶν ἐξ αἵματος ἑβραίων προγόνων του καὶ ἀποτέλεσε καὶ τὴ δική του θρησκεία, τὴν ὁποία σεβόταν καὶ καλλιεργοῦσε κρυφὰ σὲ ὅλη του τὴ ζωή!
Συνεπῶς «ὄπιο τῶν λαῶν» ἦταν οἱ ἄλλες θρησκεῖες καὶ ἰδιαίτερα ὁ Χριστιανισμός, τὸν ὁποῖο μισοῦσε θανάσιμα!

Τό βιβλίο τοῦ Χαράλαμπου Ἄνδραλη «Ὁ Ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς».


Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Χαράλαμπου Άνδραλη με τίτλο «Ο Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς». Αποτελεί βιογραφία του μεγάλου σύγχρονου Σέρβου Αγίου και Ομολογητού και μας φωτίζει, άγνωστες στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, πτυχές της ζωής του. Παραθέτουμε το εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα:
 
Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ.
Ὁ νεοφανῆς ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἀποτελεῖ καύχημα γιά τήν παγκόσμια Ὀρθοδοξία. Τήν παρουσία του μᾶς χάρισε ὁ Θεός σέ πολύ δύσκολες στιγμές γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη.  Τήν εποχή πού ἡ Ἐκκλησία δέχεται πυρά καί ἐκ τῶν ἔξω καί ἐκ τῶν ἔσω, τή στιγμή πού ὁ κάθε πιστός δοκιμάζεται μέσα στό καμίνι τῆς ἀπιστίας καί τῆς κακοδοξίας, ὁ Θεός παρουσιάζει τούς δικούς Του ἀνθρώπους γιά νά μᾶς φέρουν πιό κοντά σέ Αὐτόν καί ἐν τέλει νά μᾶς σώσει. 
Ἕνας γνήσιος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ λοιπόν, εἶναι καί ὁ μεγάλος αὐτός Σέρβος Ὁμολογητής. Ἕνας ἱερέας, πού δέν ἦταν μόνο διδάσκαλος, ἀλλά κυρίως ἐμπνευστής. Διότι μαζί μέ τή διδασκαλία του, ἐνέπνεε τούς πιστούς μέ τό παράδειγμά του.

Ταπεινοφροσύνη (Μέρος 2ο)


«οἵτινες ἐλογίσαντο ἀδικίαν ἐν καρδίᾳ,
ὅλην τήν ἡμέραν παρετάσσοντο πολέμους·»

(Ψαλμ. 134:3)

Λένε γιά κάποιο Γέροντα, πώς ἔδειχνε ἐξαιρετική ἀγάπη σ᾿ ἐκείνους πού τόν καταφρονοῦσαν καί μέ κάθε τρόπο τόν ἀτίμαζαν.

Αὐτοί εἶναι φίλοι μας, συνήθιζε νά λέγη· γιατί μᾶς ὁδηγοῦν στήν ταπείνωση. Ἐκεῖνοι πού μᾶς ἐγκωμιάζουν ζημιώνουν τήν ψυχή μας. Τό λέει καί ἡ Γραφή:
«οἱ μακαρίζοντες ὑμᾶς, πλανῶσιν ὑμᾶς».

Εἴμαστε τέκνα θεοῦ καί καθ’ ὁμοίωσιν Κυρίου_Ἁγίου Σιλουανοῦ_mp3


Π. Σάββας 2012-12-15_Εἴμαστε τέκνα θεοῦ καί καθ’ ὁμοίωσιν Κυρίου_Ἁγίου Σιλουανοῦ_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 15-12-2012 (Συνάξη νέων).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία

Θλιβερὲς διαπιστώσεις Μητροπόλεως Πειραιῶς γιά τό φλέγον θέμα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, Διαχριστιανικοῦ καὶ Διαθρησκειακοῦ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Ὀκτωβρίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Θλιβερὲς διαπιστώσεις

Δύο ἱστορικῆς σημασίας ἐπιστολές, κατὰ τὴν ἐκτίμηση πολλῶν, ἔγραψε καὶἀπέστειλε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Σεραφεὶμ στὸ πρόσφατο παρελθόν. Ἐπιστολὲς, ποὺ προκάλεσαν πανελλήνια αἴσθηση καὶ εὐρύτατο σχολιασμὸ ἀπὸ πολλούς, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. 
Ἡ πρώτη ἐγράφη τὸν παρελθόντα Μάϊο πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο Β΄καὶ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ θέμα τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, στὴν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισημαίνει τὴν ἐπείγουσα ἀναγκαιότητα συγκλήσεως τοπικῆς Συνόδου γιὰ τὴν ἄμεση καταδίκη της καθὼς καὶὅσων τὴν προωθοῦν: «Διὰ τὸν λόγον αὐτόν, ἐκφράζοντες τὴν ἀγωνία μας, ἀπευθυνόμεθα πρός Σας,…ἰκετευτικῶς καὶ ταπεινῶς παροτρύνοντας καὶ προτείνοντας, ὅπως ἐμεῖς,…ἀναλάβωμεν τὰς εὐθύνας μας ἔναντι Αὐτοῦ καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ Του καὶ ἀρθῶμεν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ συγκαλέσωμε Τοπικὴ Σύνοδο, ἡ   ὁποία καθηκόντως ὀφείλει νὰ προχωρήσει στὴν ἐπίσημο συνοδικὴ καταδίκη της εἰρημένης κακοδοξίας καὶ δεινῆς αἱρέσεως».

Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως
  Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

15. Τί εἶναι τό Σύμβολο τῆς Πίστεως;
Τό Σύμβολο τῆς πίστεως εἶναι μία σύντομος μαρτυρία τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως, πού περιέχεται στήν ῾Ιερά Παράδοσι καί στήν ῾Αγία Γραφή. 'Ονομάζεται Σύμβολο, διότι μᾶς λέγει τί πρέπει νά πιστεύῃ κάθε Χριστιοανός γιά νά σωθῇ.
Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως ἔχει 12 ἄρθρα καί εἶναι τά ἑξῆς:
1.Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν Οὐρανοῦ καί γῆς ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων.
2.Καί εἰς ἕνα Κύριον 'Ιησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων, φῶς ἐκ φωτός Θεόν άληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί δι'οὗ τά πάντα ἐγένετο.

Οπτικό Αγιολόγιο 20 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 20ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Ὅτι ἡ σωτηρίας μας ἐξαρτᾶται ἀπό τόν ΘεόνΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ

Ἐγώ δέ, τό ἔργο τῶν χειρῶν σου,
θά σοῦ ἐξομολογηθῶ γεμᾶτος φόβο ἐνώπιόν σου:
«Δέν στηρίζω βέβαια τίς ἐλπίδες μου στά ὅπλα μου,
καί τό σπαθί μου δέν πρόκειται νά μέ σώση.
Ἀλλά ἡ δεξιά σου καί τό χέρι σου,
καί τοῦ προσώπου σου ὁ φωτισμός».

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Κυριακής 20-10-2013.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2012. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Τιμόθεον Β΄ κεφ. β΄ 1 - 10

β΄ 1 - 10

Ευαγγέλιον: Κατά Ιωάννην κεφ. Ιε΄ 17 - ΙΣτ΄ 2    

Ιε΄ 17 - ΙΣτ΄ 2
 

Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ