Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος ὁμιλεῖ γιὰ τὸ τί εἶναι ἡ Θεία Εὐχαριστία καὶ ποιές οἱ προϋποθέσεις συμμετοχῆς στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

http://omothimadon.gr/?p=35863