Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Κυριακής 17-06-12.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2011. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Ρωμαίους κεφ. β΄ 10 - 16

β΄ 10 - 16


Ευαγγέλιον: Κατά Ματθαίον Κεφ. Δ΄ 18 - 23

Δ΄ 18 - 23
                                                
Εὐχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός Θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

http://hristospanagia1.wordpress.com/

http://www.hristospanagia.gr/

Κυριακή Β' Ματθαίου: Λόγος εἰς τό "Δεῦτε ὁπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἀλιεῖς ἀνθρώπων" (Ὅσιος Βασίλειος, Ἐπίσκοπος Σελευκείας)

 Η Ευαγγελική Περικοπή της Θείας Λειτουργίας.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον (δ' 18 – 23).

Τω καιρώ εκείνω, περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρον και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις την θάλασσαν΄ ήσαν γάρ αλιείς. Και λέγει αυτοίς΄ δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων. Οι δέ ευθέως αφέντες τα δίκτυα, ηκολούθησαν Αυτώ. Και προβάς εκείθεν είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού, εν τω πλοίω μετά Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών, και εκάλεσεν αυτούς. Οι δέ ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών ηκολούθησαν Αυτώ.
Και περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν τω λαώ.

Ἐκκλησιασμός - Πότε πρέπει νά εἴμαστε ὄρθιοι κατά τήν Θεία Λειτουργία;

 
Εκκλησιασμός

Κάθε Ορθόδοξη Χριστιανική Οικογένεια, και γενικότερα κάθε πιστός, πρέπει να εκκλησιάζεται και να συμμετέχει ενσυνείδητα, και όχι τυπολατρικά, στην λατρευτική ζωή της Εκκλησίας.

Κάποτε, οι Χριστιανοί ρώτησαν τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος: Πότε καταλαβαίνουμε ότι η ψυχή είναι άρρωστη; Εκείνος απάντησε: Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να εκκλησιάζεται. Είναι δηλαδή σαν να έχουμε δικά μας αγαπημένα πρόσωπα που τα αγαπάμε και μας αγαπούν, και όταν τα βλέπουμε στο δρόμο, ούτε τα χαιρετούμε αλλά και ούτε πάμε σπίτι τους να τα επισκεφθούμε. Τι είδους αγάπη είναι αυτή;

Κάλεσμα για πανεθνική μετάνοια.Πρέπει νά μετανοήσουμε ὅλοι

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
«Πατρικές Συμβουλές Γέροντος ΦιλοθέουΖερβάκου»
Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
ἔτους 2010
Πρέπει νά μετανοήσουμε ὅλοι
Πρέπει νά μετανοήσουμε ὅλοι, νά ἀναγνωρίσουμε καί ὁμολογήσουμε στήν ἐξομολόγηση τίς ἁμαρτίες μας. Ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι. Κλῆρος καί λαός, ἄνδρες καί γυναῖκες, μικροί καί μεγάλοι, διότι ἐκτός σπανίων ἐξαιρέσεων, σάν ἀχαλίνωτα ἄλογα τρέχουν στόν κρημνό τῆς ἀκολασίας καί καταστροφῆς. Ἡ δέ γυμνότης καί προκλητικότης τῶν γυναικῶν καί τά καταγώγια τῆς ἁμαρτίας κινδυνεύουν νά μεταβάλουν τήν Ἀθήνα καί ἄλλες πόλεις σέ Σόδομα καί Γόμορρα, σέ νέες Βαβυλῶνες...

Πειρασμοί.γ' μέρος

 

«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται» (Ματθ. Ε΄.)
Ἀπό τό βιβλίο «Πνευματικές Νουθεσίες»
Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα
(ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν)
Δεῖτε ἐδῶ:β' μέρος
4. Πειρασμοί
Εἶσαι τρομερά ἀναστατωμένος, ἐπειδή δέν μπορεῖς ν᾿ ἀναχαιτίσεις τό ὁρμητικό κύμα τῶν βλάσφημων λογισμῶν σου κατά τοῦ Κυρίου μας. Πίστεψέ με, δέν εἶσαι ἔνοχος γι᾿ αὐτές τίς βλασφημίες. καρδιογνώστης Κύριος γνωρίζει πώς δέν εἶσαι ἐσύ, ἀλλά διάβολος πού τίς ἐπινοεῖ καί τίς φυτεύει στό νοῦ σου. Ἐσύ δέν συμμετέχεις στό σχηματισμό τους, καί γι᾿ αὐτό δέν ἔχεις εὐθύνη. Ἀλλά ὅταν σέ ἐξουθενώνει ταραχή καί ἀπελπισία, πονηρός χαίρεται . Καί ξετυλίγει βιαστικά μπροστά σου ἕνα ἀκόμα πιό πλούσιο καί στολισμένο χαλί βλάσφημων λογισμῶν.
συμβουλή μου εἶναι: Ἀρνήσου σταθερά νά δέχεσαι τούς ψιθυρισμούς του, ὅτι αὐτοί οἱ λογισμοί ἀποτελοῦν ἁμαρτίες δικές σου. Προσπάθησε ν᾿ ἀποκτήσεις πάλι τήν αὐτοκυριαρχία σου καί τήν ἐσωτερική σου γαλήνη. Καί σύντομα θά χαθοῦν.

Τί πρέπει νά ψηφίσουν οἱ χριστιανοί

 
Ο γνωστός για τους αγώνες του υπέρ των ιερών ησυχαστηρίων και των ιερών μονών, δικηγόρος των Πατρών κύριος Ιωάννης Κανελλόπουλος,στέλνει προς όλους, όσους πιστεύουν σε Χριστό, ένα σημαντικό μήνυμα αποκαλύπτοντας την εκκλησιαστική προδοσία των ηγετών της εκκλησίας, αλλά και των πολιτικών κομμἀτων της χώρας μας.Αξίζει να διαβαστεί.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ;

Με τη βοήθεια του Θεού και τους αγώνες και τις θυσίες των πατέρων μας, αποκτήσαμε συντεταγμένη και ευνομούμενη πολιτεία. Αυτοί που έχυσαν το αίμα τους πρώτα υπέρ πίστεως και μετά υπέρ πατρίδος, συνέταξαν και επικύρωσαν το ελληνικό Σύνταγμα «εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος». Οι Ελληνες πολιτικοί και οι Ελληνες πολίτες οφείλουμε να σεβόμαστε και να τηρούμε αυτό το Σύνταγμα. Οι Συνταγματικοί νομοθέτες ορθά φρονώντας και αναγνωρίζοντας ως ανώτερον πάντων, τον Θεό, θέσπισαν αυτό το Σύνταγμα στο όνομά Του, και συνεπώς εντός του Συντάγματος το ανώτερο όλων είναι το Όνομα του Θεού, στο Οποίο ομνύει και κατοχυρώνεται το Σύνταγμα.

Ἡ Αὐτοβιογραφία τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Κριμαίας


Η Αυτοβιογραφία του Αγίου Λουκά Κριμαίας
Έκδοση Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος
( Δρυόβουνο – Κοζάνης )
Το έργο προλογίζει ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος.
Ο Γέροντας της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Πατήρ Στέφανος, κάνοντας συνεχήςέρευνα  στο χώρο της  Ορθοδοξίας, τιμά ανθρώπους που διέθεσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του συνάνθρωπου και του Κυρίου και μεταφέρει στους μοναχούς και στους πιστούς τον βίο τους, ώστε να  ακολουθήσουν τα βήματά τους και να τους έχουν ως μεγάλο παράδειγμα για την προσφορά τους στην Ορθοδοξία.

Ὁ πνευματικά θεραπευμένος ἄνθρωπος ἔχει ξεπεράσει τό φόβο τοῦ θανάτου, καί τῆς κολάσεως.


  Β΄ ΜΕΡΟΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

4) Χαρακτηριστικά τοῦ θεραπευμένου ἀνθρώπου.

Ὁ πνευματικά θεραπευμένος ἄνθρωπος ἔχει ξεπεράσει τό φόβο τοῦ θανάτου, καί τῆς κολάσεως. Δέν τρομάζει στήν ἰδέα ὅτι θά πεθάνει, διότι εἶναι μέ τόν νικητή τοῦ θανάτου, ζεῖ μέ τόν Χριστό, πού πάτησε τό θάνατο μέ τό δικό Του ἑκούσιο θάνατο. «Ἀφότου ἔγινα μοναχός», ἔλεγε ὁ π. Πορφύριος, «πίστευσα ὅτι δέν ὑπάρχει θάνατος. Ἔτσι ἔνιωθα καί νιώθω πάντα, ὅτι εἶμαι αἰώνιος καί ἀθάνατος. Τί ὡραῖα!»364.

Ὁ πνευματικά θεραπευμένος ποτέ δέν παύει νά ἀγωνίζεται. Ἀκόμη καί ὅταν ἁμαρτάνει, δέν ἀπελπίζεται, διότι ὑπάρχει τό Μυστήριο τῆς μετανοίας.

Θά «βγοῦμε» ἀπό τήν κρίση,ἄν μετανοήσουμε σαν ἔθνος.Ἰωάννης Καποδίστριας:«Ἡ ἐκκλησία εἶναι ἐγγύηση τοῦ ἔθνους»

ΘΑ «ΒΓΟΥΜΕ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΑΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

     Η ενίσχυση του κύρους της εκκλησίας είναι η βάση για την αναγέννηση του Έθνους. Αυτό τονίζει σε βαρυσήμαντη εγκύκλιο επιστολή που απέστειλε προς τους Έλληνες στις 18 Απριλίου 1819 ο Ιωάννης Καποδίστριας.[1]
Προφητικός ο λόγος του κυβερνήτη της Ελλάδας που γράφεται δύο χρόνια, πριν ξεσπάσει η Επανάσταση της Παλιγγενεσίας και εννιά χρόνια προτού κληθεί να κυβερνήσει το μικρό αλλά ελεύθερο Ελληνικό κράτος.

«Ἡ εἴσοδος στήν τάξη τῶν ἐκλεκτῶν»


Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ
«ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ»
Οι διάφορες ομάδες προσφέρουν στους οπαδούς τους τη συναίσθηση ότι ανήκουν σε ανώτερη τάξη, στην τάξη των εκλεκτών. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στις λεγόμενες ψυχολατρείες.

   Σε έντυπο της Σαηεντόλοτζυ αναφέρεται: «Το επί­πεδο των σαηεντολόγων και διανοητικών στον κόσμο βρίσκεται στο ανώτερο δέκατο του ανώτερου δεκάτου των πλέον διανοητικών ομάδων τού πληθυσμού της γης... είμαστε οπωσδήποτε το ανώτατο δέκατο και αυ­τό είναι γεγονός» (The Auditor, Europa/Afrika, σ. 127 F.W. Haack, Jugendreligionen, σ. 43).
Ο L.R. Hubbard ισχυρίζεται πως δεν υπάρχει κρι­τικός της σαηεντόλοτζυ χωρίς εγκληματικό παρελ­θόν. Με τον τρόπο αυτό οι οπαδοί αισθάνονται τους εαυτούς τους σε κατάσταση υπεροχής έναντι εκείνων που ασκούν κριτική. Στον «Κώδικα Τιμής» της οργά­νωσης αναφέρεται:

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα του Σαββάτου 16-06-12.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2011. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Ρωμαίους κεφ. γ΄ 19 - 26

δ΄ 19 - 26


Ευαγγέλιον: Κατά Ματθαίον Κεφ. Ζ΄ 1 - 8

Ζ΄ 1 - 8
                                                     
Εὐχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός Θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

http://hristospanagia1.wordpress.com/

http://www.hristospanagia.gr/

Ἡ Παλαιά Διαθήκη περί τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ


Η Π.Δ. περί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού:
Χριστολογικά χωρία, μεσσιανικές προφητείες
Λεωνίδου Ι Φιλιππίδου
Καθηγητού και Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αυτός ο Κύριος αποκάλυψε, ότι ‘'οι Γραφές (δηλαδή η Π.Δ.), μαρτυρούν για Αυτόν''[i] και ότι ο Μωυσής έγραψε για Αυτόν και έτσι ‘'όσοι εκ των Ιουδαίων απιστούν είναι αναπολόγητοι ενώπιον του Θεού''[ii] και ότι ο Αβραάμ ‘'αναγάλλιασε στη σκέψη πως μπορεί να δει τις δικές μου ημέρες τις είδε και χάρηκε''[iii]. Δι' αυτών ο Κύριος αναφέρεται προφανώς στην παγκόσμια σωτηρία για την οποία είχε λάβει υπόσχεση ο Αβραάμ.

Στην συνέχεια δε ο Κύριος δηλώνει για τον εαυτό Του στους Ιουδαίους: ‘'Σας βεβαιώνω πως πριν γεννηθεί ο Αβραάμ εγώ υπάρχω''[iv]. Κατ' εκείνη δε τη μεγάλη προ του πάθους προσευχή Του, λέγει απευθυνόμενος προς τον Πατέρα· ‘'με αγάπησες προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος''[v], παρουσιάζοντας τον εαυτό Του ως τον συναΐδιο προαιώνιο Λόγο, τον συνάναρχο Λόγο με τον Πατέρα και το Πνεύμα, τον εκ Παρθένου γεννηθέντα για την σωτηρία μας, όπως θριαμβευτικά ψάλλει η Αγία Εκκλησίας μας.

«Ἡ Ἑλλάδα θά σωθεῖ γέροντα;»

http://img.pathfinder.gr/clubs/images/60/368860/5.jpg
Ο εξαγιασμένος χαρισματούχος γέροντας ομιλεί χωρίς περιστροφές :

- Ο Θεός περιμένει την μετάνοιά μας για να μας σώσει. Χωρίς μετάνοια δεν θα σωθούμε. Θα πάμε στην καταστροφή... Κι η Ελλάδα κι όλος ο κόσμος... Η μετάνοια θα μας σώσει. Ο Θεός μας αγαπάει...
- Η Ελλάδα θα σωθεί γέροντα;

Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν γιά τήν ἐπιστολή τοῦ οἰκ. Πατριάρχου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο


ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΗ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εἰσαγωγή. Τό ὕφος καί τό ἦθος τῆς Πατριαρχικῆς Ἐπιστολῆς. 
Μεσούσης τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, στίς 16.3.2012, ὁ Οἰκουμενικός Πατρι­άρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀπέστειλε ἐπιστολή πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο, ἡ ὁποία ἀναφέρεται σέ θέματα τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως.
Ἡ  πατριαρχική ἐπιστολή μᾶς ὑπενθυμίζει ἄλλη παλαιότερη (τοῦ 2009), πα­ρομοίου περιεχομένου, μέ τήν ὁποία ὁ Πατριάρχης κατήγγειλε τήν «Ὁμολογία Πίστεως κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ» ὡς πρόξενο σχίσματος καί ζητοῦσε τήν ἐπι­βολή αὐστηρῶν ποινῶν στούς πρωτεργάτες της. Ὅμως ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἄλλως τά οἰκονόμησε καί -δόξα τῷ Θεῷ- ἡ ἐπιστολή αὐτή ἔγινε ἀφορμή, ὥστε γιά πρώτη φορά νά συζητηθεῖ ἀναλυτικά ἐπί διήμερον (15-16.10.09) στήν Ἱερά Σύν­οδο τῆς Ἱεραρχίας ἡ πορεία τοῦ Διμεροῦς Θεολογικοῦ Διαλόγου μέ τούς Ρω­μαιοκαθολικούς. Στή συζήτηση στήν Ἱεραρχία ἀποκαλύφθηκαν πρακτικές καί στοιχεῖα τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως τά ὁποῖα ἐπιμελῶς ἐκρατοῦντο κρυφά ἀπό τούς Ἱεράρχες μας. Ἡ Ἱεραρχία μας ὀρθῶς ἐνεργοῦσα δέν καταδίκασε τήν «Ὁμολογία Πίστεως κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ» οὔτε τούς πρωτεργάτες της, ὅπως φορτικά τῆς εἶχε ζητηθῆ ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη. Δέν εἶναι τῆς παρούσης ὁ σχολιασμός ἐκείνης τῆς ἀποφάσεως, πού εἶχε τότε γίνει ἀπό μέλη τῆς Συνάξε­ώς μας. 

Ἀναγνωρίζει ἡ ρωσική ἐκκλησία τίς λεγόμενες «ἐναλλακτικές θεραπείες»;ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ»;
(Ι)

    Η Ρώσικη Εκκλησία όχι μόνο δεν έχει αναγνωρίσει τις λεγόμενες «εναλλακτικές θεραπείες» αλλά εναρμονιζόμενη με τα πορίσματα της Θ' & ΚΒ' Πανορθόδοξης Συνδιασκέψεως στην οποία συμμετείχε σαν εκπρόσωπος του Ρωσικού Πατριαρχείου ο  Ιερομόναχος Θεοφάνης Λουκιάνωφ«προειδοποιεί και για τον κίνδυνο της εισαγωγής, με το πρόσχημα της «εναλλακτικής ιατρικής», των αποκρυφιστικών και «μαγικών» πρακτικών, οι οποίες  υποβάλλουν τη βούληση και τη συνείδηση των ανθρώπων στην επιρροή των δαιμονικών δυνάμεων».
«Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωμα και την πραγματική δυνατότητα της μη αποδοχής εκείνων των μεθόδων ασκήσεως επιρροής πάνω στον οργανισμό του, οι οποίες αντιτάσσονται στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις».
Σας υπενθυμίζουμε ότι στα Πορίσματα της ΚΒ' Συνδιασκέψεως αναφέρεται… «ότι όλες οι μορφές και εκφάνσεις του αποκρυφισμού (αστρολογία, μαγεία, εναλλακτικές θερα­πείες κ.α.) δεν έχουν καμμία επιστημονική τεκμηρίωση και αξία. …»

Κωνσταντίνος Λούλης: Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου δίνει ἀπάντηση στίς συκοφαντίες

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
Η χθεσινή τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τον Ηγούμενο Εφραίμ και τον Γέροντα Αρσένιο κονιορτοποιώντας νομικά την συκοφαντία της ηθικής αυτουργίας -που ήταν ουσιαστικά το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε η υπόθεση του δήθεν σκανδάλου- δημιουργεί όχι μόνο στα 10.000 μέλη του συλλόγου των φίλων της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου αλλά και σε όλους που αγαπούν και γνωρίζουν τον Γέροντα Εφραίμ καθώς και την αλήθεια, αισθήματα μεγάλης χαράς και ικανοποίησης.
Δίνει επίσης απάντηση σε όλους τους πολιτικούς και δημοσιογράφους που είτε από άγνοια είτε από άλλους λόγους είχαν εκφράσει -πολλές φορές μάλιστα κατηγορηματικά- λανθασμένες εκτιμήσεις όπως απέδειξε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.
Κωνσταντίνος Λούλης
Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Μονής Βατοπαιδίου

http://vatopaidi.wordpress.com/2012/06/14/%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%81%CE%B5/

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ