Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

7. Ἡ καταπολέμηση τοῦ ἐγωισμοῦ, 10-6-2009, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

7. Ἡ καταπολέμηση τοῦ ἐγωισμοῦ, 10-6-2009, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης http://hristospanagia3.blogspot.gr, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr https://www.facebook.com/Ὀρθόδοξες-Ὁμ...

ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό


Εἶναι πολὺ ἀναγκαῖο σε αὐτὸν τὸν πόλεμο, τὸ νὰ μὴν ἐμπιστευώμαστε τὸν ἑαυτόν μας, ὅπως εἴπαμε· παρόλα αὐτά, ἐὰν ἀπελπισθοῦμε μόνο, δηλαδή, ἐὰν ἀποβάλουμε, μόνον κάθε πεποίθησι τοῦ ἑαυτοῦ μας, βέβαια, ἢ τραποῦμε σὲ φυγή, ἢ θὰ νικηθοῦμε, καὶ θὰ κυριευθοῦμε ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς. 
Γι᾿ αὐτό, κοντὰ στὴ ὁλοκληρωτικὴ ἀπάρνησι τοῦ ἑαυτοῦ μας, χρειάζεται ἀκόμη καὶ ἡ πλήρης ἐλπίδα καὶ ἐμπιστοσύνη στὸ Θεό, ἐλπίζοντας δηλαδὴ ἀπὸ αὐτὸν μόνο κάθε καλὸν καὶ κάθε βοήθεια καὶ νίκη.
Γιατὶ, καθὼς ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας, ὅπου εἴμαστε τὸ τίποτα, τίποτα ἄλλο δὲν περιμένουμε, παρὰ γκρεμίσματα καὶ πτώσεις, γιὰ τὰ ὁποῖα καὶ πρέπει νὰ μὴν ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό μας τελείως, κατὰ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ ἀπολαύσουμε ὁπωσδήποτε ἀπὸ τὸν Θεὸν κάθε νίκη, ἀμέσως μόλις ὁπλίσουμε τὴν καρδιά μας μὲ μίαν ζωντανὴ ἐλπίδα σὲ αὐτόν, ὅτι θὰ λάβουμε τὴν βοήθειά του σύμφωνα μὲ ἐκεῖνο τὸ ψαλμικὸ «σ᾿ αὐτὸν ἔλπισε ἡ καρδιά μου καὶ βοηθήθηκα» (Ψαλμ. 27,9).
Αὐτὴν τὴν ἐλπίδα, μαζὶ καὶ βοήθεια, μποροῦμε νὰ πετύχουμε γιὰ τέσσερις λόγους.
α) Γιατὶ τὴν ζητᾶμε ἀπὸ ἕνα Θεό, ὁ ὁποῖος μὲ τὸ νὰ εἶναι Παντοδύναμος, ὅ,τι θέλει μπορεῖ νὰ τὸ κάνῃ καὶ στὴ συνέχεια μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ καὶ μᾶς.
β) Γιατὶ, τὴν ζητᾶμε ἀπὸ ἕνα Θεὸ ὁ ὁποῖος, ὄντας ἄπειρα σοφός, ὅλα, τὰ πάντα γνωρίζει μὲ πλήρη τελειότητα, καὶ ἑπομένως γνωρίζει ὅλο ἐκεῖνο ποὺ ταιριάζει στὴ σωτηρία μας.
γ) Γιατὶ ζητᾶμε αὐτὴ τὴν βοήθεια, ἀπὸ ἕνα Θεό, ὁ ὁποῖος, γιὰ νὰ εἶναι ἀτέλειωτα ἀγαθός, μὲ μία ἀγάπη καὶ θέλησι ποὺ δὲν περιγράφεται, εἶναι πάντα ἕτοιμος γιὰ νὰ δώσῃ ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα, καὶ ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμή, ὅλη τὴ βοήθεια ποὺ μᾶς χρειάζεται, γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ ὁλοκληρωτικὴ νίκη τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἀμέσως ὅταν τρέξουμε στὴν ἀγκαλιά του μὲ σταθερὴ ἐλπίδα.

Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μικρό παιδάκι, πόσο μὲ βοηθοῦσε ποὺ πήγαινα στὴν Ἐκκλησία! Εἴχαμε καλό δάσκαλο στὸ Δημοτικό καὶ μᾶς βοηθοῦσε καὶ αὐτός. Μᾶς μάθαινε ἐθνικά ἄσματα καὶ ἐκκλησιαστικούς ὕμνους. Στὴν Ἐκκλησία τὶς Κυριακές ψάλλαμε τὴν Δοξολογία, «Ταῖς πρεσβείαις…», «Ἅγιος ὁ Θεός», τὸ Χερουβικό.
Παλιά, ἡ Ἐκκλησία ἦταν δίπλα στὸ σχολεῖο καὶ παίζαμε γύρω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, στὴν αὐλή της. Μᾶς πήγαιναν στὴν Ἐκκλησία οἱ δάσκαλοι στὶς γιορτές, καὶ ἄς χάναμε κανένα μάθημα. Προτιμοῦσε ὁ δάσκαλος νὰ χάση μία ὥρα, γιὰ νὰ λειτουργηθοῦν τὰ παιδιά. Ἔτσι τὰ παιδιά διδάσκονταν, ἁγιάζονταν, γίνονταν ἀρνάκια. Εἴχαμε καὶ ἕναν δάσκαλο Ἑβραῖο, ἀλλὰ θρησκευτικά δὲν μᾶς δίδασκε· ἐρχόταν μία δασκάλα καὶ μᾶς ἔκανε θρησκευτικά. 
Πάρ΄ ὅλο ὅμως ποὺ ἦταν Ἑβραῖος, μᾶς πήγαινε μέχρι τὴν Ἐκκλησία. Καὶ στὴν Ἐκκλησία ὅλα τὰ παιδιά στεκόμασταν ὄρθια, ἥσυχα.
Καὶ βλέπω σήμερα ποὺ ἀπομακρύνουν τὰ παιδιά ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, πῶς ἔχουν ἀγριέψει! Ἐνῶ στὴν Ἐκκλησία τὸ παιδάκι θὰ ἠρεμήση, θὰ γίνη καλό παιδί, γιατί δέχεται τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἁγιάζεται. Δὲν τὰ ἀφήνουν νὰ πηγαίνουν στὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ μήν ἐπηρεασθοῦν ἀπὸ τὰ πνευματικά! Ἀπὸ τὶς ἄλλες ἀνοησίες ὄχι μόνον δὲν τὰ ἀπομακρύνουν, ἀλλὰ τούς τὶς διδάσκουν κιόλας!

31 Όκτωβρίου. Νικολάου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. Ἡμέρας. Πέμ. κ´ ἑβδ. ἐπιστ. (Φιλιπ. γ´ 1 - 8).
Φιλιπ. 3,1           Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν Κυρίῳ. τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές.
Φιλιπ. 3,1                  Λοιπόν, αδελφοί, επειδή τώρα έχετε μαζή σας τον Επαφρόδιτον, εμάθετε δε ότι και τα κατ' εμέ συντελούν εις την διάδοσιν του Ευαγγελίου εδώ εις την Ρωμην, χαίρετε με την αληθινήν και πλήρη χαράν, που δίδει ο Κυριος. Το να σας απευθύνω πάλιν γραπτήν αυτήν την προτροπήν της χαράς, όπως σας την είπα και προφορικώς, όταν ήμην μαζή σας, δι' εμέ μεν δεν είναι ενοχλητικόν, δια σας δε είναι ασφαλές, διότι σας στηρίζει εις την ορθήν πίστιν και ζωήν. 

Ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Βασιλική τοῦ Κοσόβου-«Αὐτός δέν εἶναι ὁ θάνατός μου,αὐτό δέν εἶναι τό τέλος μου,ἀλλά ἡ ἀρχή τῆς αἰώνιας ζωῆς.Ἀντίθετα ἐσεῖς,πεθάνατε γιά πάντα»
Του ιερομονάχου Σοφρωνίου Κοπάν από την Μονή Draganac του πολύπαθου Κοσόβου

 Η Αγία μάρτυς Βασιλική(Bosiljka) έζησε στα μέσα του 19ου αιώνα στο χωριό Pasjane,κοντά στην πόλη Gnjilane,στα ανατολικά της επαχίας του Κοσόβου.Τον καιρό της τουρκοκρατίας,το χωριό δεν είχε ναό,η οικογένεια της Βασιλικής όμως ήταν γνωστή για την ευλάβειά της.Πολλές φορές η Βασιλική πήγαινε για να λειτουργηθεί και να κοινωνήσει των Αχράντων Μυστηρίων στην Μονή Draganac,η οποία βρισκόνταν σε απόσταση 17 χιλιομέτρων και ήταν ένα καταφύγιο για τους χριστιανούς.
Στην ηλικία των 17 ετών,η ήσυχη ζωή της Βασιλικής στο χωριό τελείωσε,εφόσον έπρεπε να απαντήσει με πίστη και θάρρος σε μία άνωθεν κλήση.Την περίοδο εκείνη,η οικογένειά της αποφάσισε να πάει στο Gnjilane,όπου ακόμη λειτουργούσε μία Ορθόδοξη εκκλησία,ο Προφήτης Ηλίας.Δυστυχώς,όπως συνήθως συνέβαινε την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής,κάποιος μουσουλμάνος Αλβανός την είδε και μαγεύτηκε από την ομορφιά και την αθωότητά της και της ζήτησε να γίνει μουσουλμάνα για να παντρευτούν. Η Βασιλική αρνήθηκε,ενώ σαν απάντηση, στην πρόταση και στα δώρα του Αλβανού,του είπε ότι δεν έχει ανάγκη από άλλη πίστη και ότι δεν υπάρχει τίποτε ομορφότερο από τον Χριστό.

ΠΕΘ: Τό ΙΕΠ περιφρονεῖ τό Σύνταγμα καί τό ΣτΕ καί ἐκθέτει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας


Αριθμ. Πρωτ. 94 

Προς:
Τον Αξιότιμο κ. Γεράσιμο Κουζέλη Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Κοιν:
1. Αξιότιμη Κα Νίκη Κεραμέως Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

2. Αξιότιμη Κα Σοφία Ζαχαράκη Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αρμόδια για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

3. Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και άπαντα τα μέλη της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

Θέμα: «Το ΙΕΠ περιφρονεί το Σύνταγμα και το ΣτΕ και εκθέτει το Υπουργείο Παιδείας 

διότι δεν προτείνει την Άμεση και Πλήρη εφαρμογή των Αποφάσεων του ΣτΕ».

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Όπως προκύπτει από ανακοίνωση, που εκδώσατε, ως Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στις 20/09/2019, έχετε ενημερωθεί ότι έχουν εκδοθεί οι νέες αποφάσεις 1749 και 1750/2019 του ΣτΕ, που ακυρώνουν τελεσίδικα-οριστικά και αμετάκλητα, τα Προγράμματα Σπουδών και τα βιβλία-«Φακέλους» του Μαθήματος των Θρησκευτικών που απορρέουν από τα αυτά Προγράμματα. 
Ως εκ τούτου το ΙΕΠ, δια των αρμοδίων του οργάνων, θα έπρεπε να έχει ήδη αποστείλει στο Υπουργείο Παιδείας πρόταση ανάκλησης της υπ΄ Αρ. Πρωτ. 143755/Δ2(17-09-2019) απόφασης της Υφυπουργού κ. Σοφίας Ζαχαράκη, την οποία το αρμόδιο Τμήμα του ΙΕΠ είχε εισηγηθεί (πράξη 26/27-06-2019 του Δ.Σ). 
Στην απόφαση αυτή προβλεπόταν για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2019-2020 να ισχύσουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018 (σύμφωνα με το υπ’ 164306/Δ2/03-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ), δηλαδή, ουσιαστικά, να συνεχιστούν τα ακυρωμένα από το ΣτΕ Προγράμματα και βιβλία του κ. Γαβρόγλου. 

Τὸ ἐγκώμιο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στὸν Ἅγιο Δημήτριο τὸν Μυροβλύτη† Ἀρχιμανδρίτου Ἐφραὶμ Ξηροποταμηνοῦ

«Ἐμοὶ δὲ λίαν ἐτιμήθησαν οἱ φίλοι σου ὁ Θεός, λίαν ἐκραταιώθησαν αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν».
Μὲ αὐτὸν τὸν στίχον τοῦ Δαβὶδ ἀρχίζει ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἠμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τὸ ἐγκώμιό του στὸν Μυροβλύτη ἅγιο, ποὺ σὰν Μεγαλομάρτυς ἀνήκει καὶ αὐτὸς στὶς «ἀρχές», δηλαδὴ στὴν ἡγεσία τῶν Ἁγίων καὶ Φίλων τοῦ Θεοῦ. 
«Ἐγὼ μὲ πολλὴ τιμὴ περιβάλλω τοὺς φίλους σου, Θεέ μου, μεγάλη ἐξουσία καὶ παρρησία ἔχουν ἐκεῖνοι ποὺ προεξάρχουν μεταξύ τους», θὰ λέγαμε κι ἐμεῖς σήμερα, δίνοντας ὅμως στὰ ἴδια αὐτὰ λόγια τοῦ Προφητάνακτος πολὺ πιὸ εὐρὺ περιεχόμενο. Διότι γιὰ μᾶς Φίλοι τοῦ Θεοῦ εἶναι καὶ οἱ δύο Ἅγιοι, καὶ ὁ ἐγκωμιάζων καὶ ὁ ἐγκωμιαζόμενος, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ οἱ φίλοι τῶν Φίλων τοῦ Θεοῦ, ὁ φιλάγιος καὶ Παναγιώτατος Ποιμενάρχης κύριος Παντελεήμων μὲ τὸ εὐλαβές του...ποίμνιο, ποὺ μὲ τὸν θεῖο ζῆλο τους γιὰ τὴν τιμὴ καὶ τὸν ἔπαινο τῶν ὄντως μεγάλων Ἁγίων τῆς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως δὲν παύουν ἀπὸ τοῦ νὰ ἐπισύρουν ἄθελα ἐπάνω τους τὸν δίκαιο ἔπαινο καὶ τὴν ἀγάπη τῆς στρατευόμενης ἀλλὰ καὶ τῆς θριαμβευούσης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τὸν ὁποῖο πρέπει σήμερα νὰ παρουσιάσουμε ἀνταποκρινόμενοι σὲ τιμητικὴ πρόσκληση τοῦ Παναγιωτάτου, πρέπει, σύμφωνα μὲ ἐσωτερικὰ τεκμήρια, νὰ ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν Ἅγιο σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἔτη τῆς ἀρχιερατείας του στὴν Θεσσαλονίκη, κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ μάλιστα μετὰ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας μέσα στὸν πάνσεπτο τοῦτο ναό, καὶ ἀποτελεῖ ἄριστο δεῖγμα τοῦ ἑορταστικοῦ ἐγκωμιαστικοῦ λόγου, στὸ ὁποῖο ἀνήκει.
«Ὁ μὲν πόθος μᾶς παρακινεῖ νὰ μιλήσουμε ἀνάλογα μὲ τὴν δύναμή μας, καὶ ἡ περίσταση ἀπαιτεῖ τὸν ἐπίκαιρο λόγο, καὶ τὸ ὀφειλόμενο χρέος βιάζοντάς μας δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ θαυμάσουμε ἄνευ λόγων τὸ ὑπὲρ λόγον μεγαλεῖο τοῦ Μάρτυρος», λέγει κάπου στὴν ἀρχὴ τοῦ λόγου του ὁ Ἅγιος.
Ἡ μακρὰ παράδοσις τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Θεσσαλονίκη φαίνεται ὅτι εἶχε δημιουργήσει ἕνα ἰδιαίτερο τυπικό, τὸ ὁποῖο ἐγνώριζε καλὰ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, μία καὶ εἶχε ζήσει ἀρκετὸ διάστημα σ' αὐτήν, ἀκόμη καὶ πρὶν ἀρχιερατεύσει. Αὐτὸ τὸ τυπικὸ φαίνεται ὅτι καθόριζε τὸ περιεχόμενο τῆς ὁμιλίας του, καὶ αὐτὸ τὸν κάνει νὰ αἰσθάνεται λίγο περιορισμένος.
Θὰ ἤθελε ἴσως, παίρνοντας μόνον ἀφορμὴ ἀπὸ τὸν Μάρτυρα, νὰ ἐπιμείνει σὲ πνευματικὰ θέματα, ὅμως εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀναφέρει, ὅπως κάθε χρόνο, τὰ ἀπαραίτητα, μὰ πασίγνωστα πιὰ μαρτυρολογικὰ στοιχεῖα, πράγμα ποὺ τὸν κάνει νὰ σκεφθεῖ λίγο καὶ τὴν δυνατότητα τῆς σιωπῆς.
Τελικὰ ὅμως, ὅπως φαίνεται στὴν συνέχεια, καταφέρνει νὰ τὰ συγκεράσει ὅλα, καὶ ἁγιολογία καὶ ἠθικὴ διδασκαλία καὶ θεολογία καὶ ρητορεία καὶ ἑρμηνευτική, σὲ ἕναν ἀριστοτεχνικὸ ἐγκωμιαστικὸ λόγο, ἀπόλυτα ἰσορροπημένο καὶ ἀπαλλαγμένο ἀπὸ τὸ πολὺ σύνηθες σὲ τέτοια ἔργα στοιχεῖο τῆς ὑπερβολῆς.

Τό ΕΠΟΣ τοῦ 40 δέν ἦταν Οὐδετερόθρησκο, κα ΚεραμέωςΑπό τις δυνατότερες φωτογραφίες του έπους του 40.
Συγκεφαλαιώνει τους Αιώνες.
Η σπαρτιάτισσα μάνα, ο λεβέντης γιος, ο πόλεμος, η θυσία και όλα αυτά μέσα στο βίωμα της θρησκευτικής πίστης. Αφαιρέστε την πίστη από την παραπάνω εικόνα. Δεν μένει τίποτα!


Με Αρ. Πρωτ. 166994/Δ2 και με ημερομηνία 24/10/2019 εστάλη το έγγραφο που περιείχε το μήνυμα προς όλες τις σχολικές μονάδες της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου κας Νίκης Κεραμέως.
θα επιθυμούσαμε να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις.
Σύμφωνα με το διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό που απηύθυνε ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς την 28η Οκτωβρίου 1940 οι λόγοι της ελληνικής αντίστασης στον Άξονα αποδίδονται στην απόφασή μας:
-να αρνηθούμε να παραδώσουμε την γη μας,
-να αναδειχθούμε αντάξιοι των προγόνων μας,
-να αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις ιερές μας παραδόσεις,
-να αγωνιστούμε για την ελευθερίαν και την τιμή μας.
Οι λόγοι του "ΟΧΙ" δεν ήταν φιλοσοφικοί και γενικόλογοι, δηλαδή "να αντιταχθούμε στις δυνάμεις του μίσους και της βίας". Τέτοια είναι η φρασεολογία των Αριστερών. Ποιος πόλεμος δεν έχει μίσος και βία; Εδώ θεωρούμε ότι υποκρύπτεται το παραμύθι της Αριστεράς ότι ο Ελληνικός λαός πολέμησε τους Φασίστες και τους Ναζί. Όχι! Ο ελληνικός λαός πολέμησε Ιταλούς, Γερμανούς, Βούλγαρους εκ των οποίων κάποιοι ήσαν φασίστες, κάποιοι ναζί και πολλοί άλλοι αδιάφοροι για αυτά. Αντικειμενικός στόχος των επιτιθέμενων ήταν να υποβάλλουν σε πλιάτσικο τον τόπο μας και να μας καταστήσουν δούλους.
Είναι σαν να υποστηρίζουμε ότι εμείς οι Έλληνες πολεμήσαμε το 1821 τους Ισλαμιστές, και στην Μικρασιατική εκστρατεία τους στρατιώτες του Κεμάλ. Όχι! Και στη μια και στην άλλη περίπτωση Τούρκους πολεμήσαμε.

Παπικός Επίσκοπος μοίρασε ἀρτοκλασία στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου στό Ἄαχεν Γερμανίας [Βίντεο]

Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου στο Άαχεν της Γερμανίας. Ο παπικός μοιράζει αρτοκλασία!!!

Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος: «Ἡ νηστεία εἶναι ἐντολή πού δόθηκε ...

Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος: «Ἡ νηστεία εἶναι ἐντολή πού δόθηκε γιά τήρηση στήν ἀνθρώπινη φύση ἀπό τήν ἀρχή καί ἀπό ἐκεῖ ἔπεσαν οἱ πρωτόπλαστοι»

https://paraklisi.blogspot.com/2019/10/blog-post_681.html

Τό θεμέλιο κάθε ἀρετῆς εἶναι ἡ νηστεία καί ἡ ἀγρυπνία...

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος: «Το θεμέλιο κάθε αρετής είναι η νηστεία και η αγρυπνία. Αυτές όταν γίνονται με διάκριση, βοηθούν τον άνθρωπο σε κάθε καλό»

https://paraklisi.blogspot.com/2019/10/blog-post_795.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible