Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα τoυ Σαββάτου 12-10-2013.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2012. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Κορνθίους Α΄ κεφ. ι΄ 28 - 33 & ια΄1 - 8

ι΄ 28 - 33 & ια΄ 1 - 8

Ευαγγέλιον: Κατά Ματθαίον κεφ. ΙΣτ΄ 24 - 28    

ΙΣτ΄ 24 - 28
 

Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Ἡ ζωή στήν ὀρθοδοξοποιημένη Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία («Βυζάντιο»)

ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ


Β΄ Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΝΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ


  • Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ- ΤΟ «ΒΥΖΑΝΤΙΟ».

Ἡ Ἐνορία στήν Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ρώμης


Οἱ βασικές δομές καί ἀρχές τῶν Ἐνοριῶν ὅπως αὐτές διαμορφώθηκαν στούς τέσσερις πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ συνέχισαν νά ὑπάρχουν σ’ ὅλη τήν περίοδο τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Ρωμανίας. Ὁ πρεσβύτερος καί ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ὁ ἡσυχαστής καί πνευματικός ἐνῶ ἡ κύρια ἀποστολή τῆς Ἐνορίας εἶναι ἡ θέωσι ὅλων ποιμένων καί ποιμενομένων76.

Ἡ ζωή στήν ὀρθοδοξοποιημένη Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία («Βυζάντιο») .


Πῶς ζοῦσαν οἱ πρόγονοί μας στό λεγόμενο Βυζάντιο; Ἡ προσπάθεια γιά τήν σωτηρία διά τῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἡ κύρια μέριμνά τους. Ἡ θεολογία, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ Θεία Λατρεία, ἡ ὀργανωμένη φιλανθρωπία ἦταν οἱ βασικοί ἄξονες τῆς ζωῆς τους τόσο τῶν ἁπλῶν πολιτῶν ὅσο καί τῶν ἀξιωματούχων καί Αὐτοκρατόρων.

«Εἶναι σημαντικό νά ποῦμε ὅτι στήν Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία ὅλοι θεολογοῦσαν, ἀπό τόν ἐλάχιστο μοναχό μέχρι τόν Αὐτοκράτορα. Τά “Ἑωθινά”, πού εἶναι τά δοξαστικά τῶν Κυριακῶν καί ἀναφέρονται στά Ἑωθινά Εὐαγγέλια, εἶναι ἔργο τοῦ (Αὐτοκράτορα) Λέοντος τοῦ Σοφοῦ, καί τά «ἐξαποστειλάρια» τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὄρθρου τῶν Κυριακῶν εἶναι τοῦ υἱοῦ του, Κωνσταντίνου Βασιλέως. Ἐπίσης ὁ περίφημος ὕμνος “Ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ...”, πού ψάλλουμε κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, εἶναι ποίημα τοῦ Αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ. Ἀκόμη ἡ Μεγάλη Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο εἶναι ποίημα τοῦ Βασιλέως Θεοδώρου Δούκα τοῦ Λασκάρεως.

Ἀνακοίνωση περί ἐναλλακτικοῦ φεστιβάλ ἀλληλεγγύας καί συνεργατικῆς οἰκονομίας


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Τον Οκτώβριο του 2012 διοργανώθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού τριήμερο φεστιβάλ με τον τίτλο «Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας», ενώ το δεύτερο φεστιβάλ θα λάβει χώρα στις 11-13 Οκτωβρίου 2013. Είναι καλή η αλληλεγγύη και η συνεργατική οικονομία, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή. Καλύτερη βέβαια και ανώτερη είναι η χριστιανική αλληλεγγύη και η αληθινή χριστιανική ζωή που μεταμορφώνει τους ανθρώπους, ώστε να εφαρμόζουν εν ελευθερία και Αγάπη μοντέλα κατανομής των αγαθών σε όλους, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Καλή και αναγκαία είναι και η δυνατότητα καλλιέργειας στον κήπο, το μπαλκόνι, την ταράτσα, χωρίς να δεσμεύεται η ελευθερία των ανθρώπων. Λανθασμένη και επικίνδυνη, όμως, είναι η χρησιμοποίηση των εννοιών της αλληλεγγύης και της συνεργατικής οικονομίας για την προώθηση ανατολικοθρησκευτικών και αποκρυφιστικών θεωριών, μεθόδων και δικτύων, όπως συμβαίνει στο εν λόγω φεστιβάλ.

Τό χάρισμα τοῦ γάμου

Εφόδιον Ορθοδοξίας
Βασική Δογματική Διδασκαλία 
Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21ο. Τό χάρισμα τοῦ γάμου

1. Η κοινωνία ανδρός και γυναικός
«Και εδημιούργησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού τον εδημιούργησε, τους έκαμε άνδρα και γυναίκα» (Γεν. 1,27).
Η εικών του Θεού, ο άνθρωπος, εδημιουργήθη από την αρχήν ως ζεύγος, ως άνδρας και γυναίκα. Όπως ο Τριαδικός Θεός δεν είναι μονάς, τοιουτοτρόπως και ο άνθρωπος δεν εδημιουργήθη ως μονάς. «Ο ποιήσας απ’ αρχής άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς», επαναλαμβάνει ο ευαγγελιστής (Ματθαίος 19,4. Παράβαλλε Γένεση 1,27).
Το δόγμα, δηλαδή, της Αγίας Τριάδος, το οποίον εκφράζεται με την ενότητα της ουσίας και την τριαδικότητα των υποστάσεων, αποτελεί βασικήν αλήθειαν η οποία εκφράζει και την πραγματικότητα του ανθρώπου. Αυτή η μεγάλη και μοναδική θεία πραγματικότης (Αγία Τριάς), αποτελεί την βάσιν της ζωής μας και το θεμέλιον της σωτηρίας μας.

Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Πρωτ. Γεώργιος Μ. Μεταλληνός
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
1. Την μνήμη των Αγίων Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου (787) εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Μία αίρεση προκάλεσε και την σύνοδο αυτή, η αίρεση της Εικονομαχίας. Πέρα από το αναμφισβήτητο χριστολογικό περιεχόμενό της είχε η Εικονομαχία και σαφή εκκλησιολογικό χαρακτήρα. Ήταν μια απροκάλυπτη επίθεση της Πολιτείας, που δεν ενεργούσε πια ως «διάκονος Θεού εις το αγαθόν» (Ρωμ. ιγ’ 3), εναντίον της Εκκλησίας. Οι δύο διακονίες του Γένους, η «Ιερωσύνη» και η «Βασιλεία», η ιερατική και η πολιτειακή διακονία, βρίσκονται αντιμέτωπες. Εγείρεται η επιδίωξη της Πολιτείας να υποτάξει την Εκκλησία, σε μια πρωτοφανή έκρηξη πολιτειοκρατίας. Η αίρεση ήταν το πνευματικό υπόβαθρο του προβλήματος.
Αίρεση, λοιπόν, κυρίως η Εικονομαχία, όπως τόσες άλλες, που συγκλόνισαν την Εκκλησία μας στη διαιώνια πορεία της. Πώς όμως συνέβη τούτο; Πώς δηλαδή απείλησε η αίρεση την Εκκλησία και πώς εξουδετερώθηκε ο κίνδυνος αυτός; Αυτό θα επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε στη συνέχεια.

Ἐν μέσω σκορπίων εἴμεθα

ΕΝ  ΜΕΣΩ  ΣΚΟΡΠΙΩΝ  ΕΙΜΕΘΑ

   Διάβασα προχθές στον Ιεζεκιήλ, ότι τον έστειλε ο Θεός «εν μέσω σκορπίων»
  Τώρα η κοινωνία μας  έχει φοβερούς «σκορπιούς» που σε κεντούν, με συκοφαντίες και διαβολές. Πράγματα φοβερά και απαίσια προσπαθούν να θλίψουν την ψυχήν σου. «εν μέσω σκορπίων» είμεθα. Και αυτός που σήμερα φαίνεται ότι τάχατες σ’ ακούει, αν δεν κάνεις το θέλημα του που ζητά δεν το’ χει σε τίποτε αύριο να γίνει σκορπιός και να σε κεντά.
     Προχθές στη μητρόπολη σε ένα δικηγόρο δεν του έδινα διαζύγιο. Έφυγε, και τι υβρεολόγιο είπε στα σκαλιά της μητροπόλεως δεν περιγράφεται. Πατάμε σε «σκορπιούς» και «φίδια» μέσα σ’ αυτή την κοινωνία στην οποία ζούμε.Είναι επώδυνος ο βίος τον οποίον διάγει κανείς, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή μεγάλη στον κόσμον αυτόν. Είναι μία προφητεία αρχαία μου την υπενθύμισε ένας Αγιορείτης μοναχός όταν έγινα επίσκοπος.

    «Γίνεσαι επίσκοπος», μου είπε, «σε μία εποχή, που οι ποιμένες, οι επίσκοποι, οι εφημέριοι, οι παπάδες και όλοι αυτοί, θα γίνουν λύκοι και θα κατασπαράξουν το ποίμνιο, και τα πρόβατα θα γίνουν κι αυτά λύκοι και θα φάνε τους ποιμένας».  

« Νόστος καί πόθος γιά τόν Θεό»

Πῶς θά μποροῦσα νά μήν σέ ἀναζητήσω;
Ἐσύ πρῶτος μέ βρῆκες. Ἐσύ μοῦ ἔδωσες νά ζήσω τή γλυκύτητα τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος καί ἡ ψυχή μου σέ ἀγάπησε. Ἡ ψυχή πού γνώρισε τόν Κύριο δέν μπορεῖ νά τόν ξεχάσει καί τόν ἐπιθυμεῖ σφόδρα, διότι σέ Αὐτόν βρίσκονται ἡ ζωή καί ἡ χαρά της.

Ψαλμός ΚΔ΄(ΚΕ΄) 24


1. Πρός σέ, Κύριε, ἦρα τήν ψυχήν μου, ὁ Θεός μου. 
2. ἐπί σοί πέποθα· μή καταισχυνθείην εἰς τόν αἰῶνα,
μηδέ καταγελασάτωσάν με οἱ ἐχθροί μου.

Ἡ μετάνοια. Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς

Ἡ μετάνοια.
  Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

Τέτοιοι λογισμοί στριφογύριζαν στό νοῦ του, ὥσπου ἔφτασε τό σπίτι. Μπῆκε μέσα μέ τήν καρδιά πλακωμένη ἀπό τή θλίψη κι ἔπεσε στό κρεβάτι. Μά ποῦ νά τόν πάρει ὁ ὕπνος...
‟Ἄς κάνω καμιά προσευχή, μήπως μέ βοηθήσει ὁ Θεός’’, σκέφτηκε καί πῆγε νά σηκωθεῖ.
Μά ὁ διάβολος, καταλαβαίνοντας τό σκοπό του, θέλησε νά τόν ἐμποδίσει. Καί τί ἔκανε; Ἄρχισε νά σπέρνει στήν ψυχή του μεγάλο φόβο, τριβελίζοντάς του τό μυαλό μέ τήν ἑξῆς παράδοξη σκέψη:
‟Ἄν σηκωθεῖς τώρα, μέσα στή νύχτα, νά προσευχηθεῖς, θά πέσεις στά χέρια τοῦ διαβόλου.  Καί ἀντί γιά καλό, θά σέ βρεῖ κακό μεγάλο. Θά τρελαθεῖς, θὰ δαιμονιστεῖς, κι ὅλοι θά γελᾶνε μαζί σου!’’.
Αὐτή ἡ σκέψη ἀρχικά ἀναστάτωσε καί φόβισε πολύ τό Νήφωνα. Σύντομα ὅμως κατώρθωσε νά κυριαρχήσει στόν πονηρό λογισμό, λέγοντας μέ τό νοῦ του:
‟Μά καλά, τότε πού ξενυχτοῦσα στίς ἀκολασίες, κανένα κακό δέν ἔπαθα.  Καί θά πάθω τώρα, πού θέλω νά προσευχηθῶ στό Θεό; Ἀναθεμά σε, πνεῦμα πονηρό κι ἀκάθαρτο!’’.
Κι ἐκεῖ, σωριασμένος στό κρεβάτι του, μέσα στό σκοτάδι, ἦρθε σέ συναίσθηση.... Τά μάτια του ἔγιναν βρύσες, ἀπ’ ὅπου ἔτρεχαν δάκρυα πικρά.

Ὁμιλία Π.Σαράντης. Ναός Ἁγ. Νικολάου Νικαίας. (06-10-2013)

Ομιλία Αρχιμανδρίτη π. Σαράντη Σαράντου με αφορμή τον Αγιασμό και την έναρξη των Κατηχητικών των Αγιοπνευματικών Κύκλων του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Νικαίας. 06 Οκτωβρίου 2013.

Προλογίζει ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αντώνιος Μπουσδέκης εφημέριος Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Νικαίας
 http://anavaseis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_3062.html 

Οπτικό Αγιολόγιο 11 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 11ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Εἰκόνες ἀπό Ἁγιορείτικα τοπία

.
2

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ