Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

Ἡ μετάδοση τῶν πνευματικῶν νοσημάτων΄- Ἡ Θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη

 Ἡ μετάδοση τῶν πνευματικῶν νοσημάτων, Ἡ θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων, τομ. Α΄, Jean Claude Larchet, Τά πάθη-Βιβλίο «Φῶς στά Φῶτα», 16-8-2021, Αρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Σύν Θεῷ ἄν ὑπάρχουν ἐρωτήσεις παρακαλούμε στείλτε τες μας στό: AgiaTrias.erotiseis@gmail.com Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com Κάνετε ἐγγραφή στό κανάλι μας "Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos" τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://www.youtube.com/channel/UCEtO.

Ἡ καλοφαγία ξεσηκώνει τά πάθη τῆς κακίας στούς ἀνθρώπους, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 108. Τό πλῆθος τῶν φαγητῶν καί ἡ καλοφαγία ξεσηκώνει τά πάθη τῆς κακίας στούς ἀνθρώπους, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, Φιλοκαλία τόμος Α΄, 17-8-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com Κάνετε ἐγγραφή στό κανάλι μας "Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos" τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://www.youtube.com/channel/UCEtO.

Ἡ ὑποταγή στήν φιληδονία καταδικάζει τόν ἄνθρωπο στήν κόλαση, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 ΚΗΡΥΓΜΑ_107. Ἡ ὑποταγή τοῦ σώματος στήν φιληδονία καταδικάζει τόν ἄνθρωπο στήν κόλαση, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, Φιλοκαλία τόμος Α΄, 16-8-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com Κάνετε ἐγγραφή στό κανάλι μας "Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos" τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://www.youtube.com/channel/UCEtO.

Ἡσυχίου, πρεσβυτέρου Ἱεροσολύμων, περὶ νηστείας.

Ησυχίου, πρεσβυτέρου Ἱεροσολύμων,
περὶ νηστείας.

1.Ῥίζα καὶ θεμέλιος τῶν εὐσεβῶν ἡ κατὰ θεὸν νηστεία, ἡ μετὰ εὐλαβείας καὶ ἁγίων εὐχῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν ἐπιτελουμένη. Οὐ γὰρ ἀποχὴν ἄρτου καὶ ὕδατος βούλεται ὁ θεός, ἀλλ' ἀποχὴν πράξεων πονηρῶν· «Οὐ γὰρ τὰ εἰσερχόμενα εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὰ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος, ἐκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.» Νηστεύσωμεν, ἀγαπητοί, νηστείαν τὴν θεῷ πρέπουσαν, περὶ ἧς φησιν ὁ κύριος· «Σὺ δὲ ὅταν νηστεύῃς, ἄλειψόν σου τὴν κεφαλὴν» διὰ καλῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυ νῶν, «καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι», περιαιρῶν πᾶσαν ῥυπαρίαν ἁμαρτίας. Ἔστιν νηστεία ψεκτὴ καὶ ἔστιν νηστεία ἐπαινετή. Πολλοὶ νηστεύσαντες φόνους εἰργάσαντο καὶ πολλοὶ νηστεύσαντες ἄλλους ἔσωσαν.

2.Ἐνήστευσαν Νινευῖται καὶ ἐσώθησαν καὶ διὰ τῆς νηστείας τὸν θυμὸν τοῦ θεοῦ μετέβαλον. Καὶ ἀπόφασιν ἐξενεχθεῖσαν κατ' αὐτῶν ἡ νηστεία ἐκώλυσεν· φησὶν γὰρ ὁ προφήτης· «Ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευὴ καταστραφήσεται.» Οὐκ εἶπεν «μετὰ τρεῖς ἡμέρας καὶ Νινευὴ καταστραφήσεται»· εἰ γὰρ εἶπεν «μετὰ τρεῖς ἡμέρας», κατεστράφη ἄν, ἀλλ' «ἔτι τρεῖς ἡμέραι», τοῦτο δεικνὺς ὅτι «Τοσοῦτον χρόνον ἠνειχόμην ὑμῶν καὶ οὐ μετενοήσατε. Ἔτι τριῶν ἡμερῶν ἀνέχομαι ὑμῶν καί, εἰ μὴ ἐν ταῖς τρισὶν ἡμέραις μετανοεῖτε, ἔπειτα καταστραφήσεται ἡ πόλις.» Καὶ τοσοῦτον χρόνον οὐ μετενόησαν, εἰ μὴ διὰ τῶν τριῶν ἡμερῶν τουτέστιν διὰ τοῦ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ ἁγίου Πνεύματος.

Ἀπό τό Συναξάρι – Ὁ ὅσιος Νικάνωρ ὁ θαυματουργός

7 Αυγούστου

Ο όσιος και θεοφόρος πατήρ ημών Νικάνωρ γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη (1491) από γονείς ευσεβείς και εύπορους, που μένοντας άτεκνοι για πολλά χρόνια απέκτησαν το παιδί αυτό μετά από θαυματουργική εμφάνιση του μεγαλομάρτυρος Μηνά. Του εξασφάλισαν καλή μόρφωση, του ενεφύσησαν την αγάπη για τις ιερές Γραφές και καλλιέργησαν στην ψυχή του φλογερό πόθο για την αρετή.

Μένοντας ορφανός, ο όσιος μοίρασε τα αγαθά του στους φτωχούς και έλαβε το αγγελικό Σχήμα με το όνομα Νικάνωρ. Παρότι έμενε ακόμη στο σπίτι του επιδιδόταν σε μεγάλους ασκητικούς μόχθους για να ενδυθεί την πανοπλία των αγίων αρετών, μιμούμενος τους θεοφόρους Πατέρες, και περνούσε όλες σχεδόν τις ημέρες και τις νύκτες του προσευχόμενος, με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό, σαν τον Μωυσή.

Θαυμάζοντας τις αρετές του, ο επίσκοπος τον χειροτόνησε διάκονο παρά την θέληση του ιδίου και κατόπιν πρεσβύτερο και του εμπιστεύθηκε την ευθύνη για την τάξη των Ακολουθιών στον καθεδρικό ναό.

***

Σε ηλικία τριάντα επτά ετών, ο Νικάνωρ άκουσε μία φωνή που τον πρόσταξε να αποσυρθεί στο όρος Καλλίστρατο, στην αριστερή όχθη του ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Γρεβενών, προκειμένου να βρει εκεί την πρόσφορη για την συνομιλία με τον Θεό ησυχία. Αφού μοίρασε βιαστικά ό,τι είχε απομείνει από τα υπάρχοντά του, εγκατέλειψε την Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε κηρύττοντας στον δρόμο τον Λόγο του Θεού σε πόλεις και χωριά.

Έζησε για λίγο στο χωριό Σαρακήνα, όπου επιτέλεσε θαύματα για την ανακούφιση των δοκιμαζόμενων χριστιανών. Ενοχλούμενος όμως από την φήμη που απέκτησε, αποσύρθηκε στο όρος Καλλίστρατο σε μία απρόσιτη σπηλιά, όπου μπόρεσε να δοθεί απερίσπαστος στην άκρα νηστεία και την αδιάλειπτη προσευχή για την οποία διψούσε η τετρωμένη υπό αγάπης του Θεού ψυχή του.

Ο διάβολος μην υποφέροντας τις προόδους του στην θεωρία υπέβαλλε τον όσιο ασκητή σε μύριες δοκιμασίες, αλλά εκείνος έβγαινε νικητής με το σημείο του Σταυρού και την επίκληση του Ονόματος του Χριστού. Μετά την κοίμησή του, οι δαίμονες κατέστρεψαν την σπηλιά εκείνη, για να μην την πάρει κάποιος άλλος ανδρείος αγωνιστής.

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης: 20 ΛΟΓΟΙ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ


Κωνσταντίνος Βαθιώτης:

20 ΛΟΓΟΙ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Το αντιεβολιαστικό μανιφέστο μου
πηγη:εδώ

Αφιερώνεται σε όσους τόλμησαν να με λασπολογήσουν διασπείροντας την φήμη ότι είμαι εμβολιασμένος – γελάνε μέχρι και οι πέτρες με το κατάντημα στο οποίο μπορεί να φθάσουν κάποιες διεστραμμένες ψυχές.


1. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΩ, γιατί η ανθελληνική κυβέρνηση του Εφιαλτάκη ως παλιάτσος με χιτλερικό μουστάκι όχι μόνο δεν διασφάλισε τις απαιτούμενες συνθήκες, ώστε οι πολίτες νηφάλια να διαμορφώσουν άποψη περί της τυχόν αναγκαιότητας να εμβολιασθούν και ακολούθως να υλοποιήσουν την απόφασή τους σταθμίζοντας ορθολογικά τα “υπέρ και τα κατά” του επικίνδυνου για την ζωή τους εγχειρήματος, αλλά έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να τους υποβάλλει σε καθημερινή πλύση εγκεφάλου. Κοντολογίς: Το εμβόλιο δεν τρυπά μόνο το μπράτσο αλλά πρωτίστως τον εγκέφαλο!


2. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΩ, γιατί η ανθελληνική κυβέρνηση του Εφιαλτάκη μετά την άσκηση αφόρητης πίεσης πέρασε σε χρήση εξαναγκαστικών μέσων που ταπεινώνουν τους πολίτες και προσβάλλουν την αξία του ανθρώπου. Στην πύλη των χιτλερικών στρατοπέδων συγκεντρώσεως υπήρχε το σύνθημα “ARBEIT MACHT FREI”, δηλ. “H ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ”. Στην εποχή του κορωνοϊού το σύνθημα που προωθείται υποσυνειδήτως από τους μοντέρνους Χίτλερ είναι το εξής: “IMPFEN MACHT ARBEIT FREI”, δηλ. “Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ”. Όσον ούπω και την αγορά τροφίμων!


Δυστυχώς, ο χιτλερικός αυτός συνειρμός έχει και μια θρησκευτική διάσταση: Εφόσον, σύμφωνα με την Αποκάλυψη του Ιωάννη (13:16-18), στα έσχατα χρόνια άνευ χαράγματος στο μέτωπο ή στο δεξί χέρι κανείς δεν θα μπορεί να πουλά και να αγοράζει, σήμερα άνευ τρυπήματος στο μπράτσο κανείς δεν θα μπορεί να εργάζεται και προσεχώς να εξασφαλίζει την τροφή του.


3. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΩ, γιατί μια κυβέρνηση που προσπαθεί να εμβολιάσει με κάθε κόστος ολόκληρο τον πληθυσμό, προσποιούμενη ότι νοιάζεται για το καλό μας, ενώ μέχρι πρότινος μας είχε γραμμένους στα παλιά της τα παπούτσια, θυμίζει ηθοποιό που έχει ξεχάσει τα λόγια του, με αποτέλεσμα να ακούγεται μόνο ο υποβολέας του. Επίσης, ενώ έχει καταληφθεί από υγειονομική υστερία για την αναχαίτιση του κορωνοϊού, την ίδια ώρα αδιαφορεί πλήρως για την αντιμετώπιση άλλων λοιμωδών νόσων, όπως είναι η φυματίωση. Ταυτοχρόνως, επιτρέπει την κατανάλωση του τσιγάρου αρκούμενη απλώς στην προειδοποιητική ένδειξη “Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία”.

Νά πλανήση, εἰ δυνατόν, καί ἐκλεκτούς


ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΜΠΡΙΑΝΤΣΙΑΝΙΝΩΦ

ΠΗΓΗ:ΕΔΩ

Να πλανήση, ει δυνατόν, και εκλεκτούς

Και πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξωμε. Και να κλαύσωμε γι’ αυτό. Γιατί τα θαύματα και οι πράξεις του αντιχρίστου θα φέρουν σε δύσκολη θέση και τους πιο εκλεκτούς δούλους του Θεού.

Η αιτία της μεγάλης επίδρασης του αντιχρίστου θα έγκειται στην σατανική δολιότητα και υποκρισία, με τις οποίες σκεπάζει το πιο φρικαλέο κακό• με το αχαλίνωτο και αναίσχυντο θράσος του• με την πλήρη συμπαράσταση των πονηρών πνευμάτων• και με την ικανότητα να κάνη θαύματα• ψεύτικα μεν, αλλά που προκαλούν κατάπληξη. Η φαντασία του ανθρώπου είναι ανίκανη να συλλάβη την εικόνα ενός τόσο μεγάλου κακούργου, όσος θα είναι ο αντίχριστος. Θα σαλπίζει για τον εαυτό του, όπως σάλπιζαν οι πρόδρομοί του, οι προτυπώσεις του. Θα ονομάζη τον εαυτό του κήρυκα και παλινορθωτή της αληθινής θεογνωσίας. Έτσι εκείνοι, που δεν κατανοούν τον χριστιανισμό, θα ιδούν σ’ αυτόν ένα αντιπρόσωπο και υπέρμαχο της αληθινής θρησκείας! Και θα πάνε με το μέρος του. Θα σαλπίση. Και θα ονομάση τον εαυτό του επηγγελμένον Μεσσίαν. Και συναντώντας τον, εκείνοι που ζουν με σαρκικό φρόνημα, και βλέποντας την δόξα του, την δύναμή του, τις πνευματικές του ικανότητες, την ολοσχερή επιβολή του στα στοιχεία του κόσμου, θα τον αναγορεύσουν Θεό και θα γίνουν οπαδοί του [1].

17 Αὐγούστου. Μύρωνος μάρτυρος. Παύλου καὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Ἰουλιανῆς (+257), Δημητρίου ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐκ Σαμαρίνης (+1808), Παναγίας τῆς Γουμενίσσης. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Τρ. θ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ιβ΄ 12-26).

Α Κορ. 12,12      Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστι καὶ μέλη ἔχει πολλά, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος τοῦ ἑνός, πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστι σῶμα, οὕτω καὶ ὁ Χριστός·

Α Κορ. 12,12             Διότι όπως ακριβώς το σώμα ένα είναι και έχει πολλά μέλη, όλα δε τα μέλη του ενός σώματος, καίτοι είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα, έτσι και ο Χριστός μαζή με όλους τους πιστούς, ανεξαρτήτως των χαρισμάτων και δωρεών που έχουν, αποτελεί ένα πνευματικόν σώμα.

Συμβόλαια θανάτου…

του Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ιστορίας

Ἔχουμε ἀναφερθεῖ καί παλαιότερα στό μαφιόζικο συμβόλαιο θανάτου πού ἐκτελεῖται ἀργά καί μεθοδικά σέ βάρος τῆς ἄρρωστης καί πληγωμένης πατρίδας. Ἔνα συνολικό ζοφερό συμβόλαιο, πού στην πραγματικότητα βεβαίως περιλαμβάνει πολλά ἐπιμέρους συμβόλαια, σέ κάθε νευραλγικό τομέα, πνευματικό καί ὑλικό, οἰκονομικό, κοινωνικό καί ἐκπαιδευτικό, κοσμικό καί ἐκκλησιαστικό, πού τά ἔχουν ἀναλάβει στρατιές ξεπουλημένων προδοτῶν καί ὁρκισμένων ὀλετήρων. Συμβόλαια θανάτου, πού οὕτως ἤ ἄλλως ἐναρμονίζονται στούς ψευδοπροοδευτικούς τους ἰδεασμούς καί τίς ἀντίχριστες καί μισελληνικές τους ψυχώσεις. Ἀλλά καί εὐνοοῦνται σκανδαλωδῶς ἀπό τή δική μας στάση.

Ἡ ἐκτέλεση τῶν συμβολαίων δέν ἄρχισε βεβαίως χτές. Ξεκίνησε πρίν ἀπό πολλές δεκαετίες. Καλύπτει ὅλη σχεδόν τή σύγχρονη Ἱστορία μας, ἀπό τήν ἵδρυση οὐσιαστικά τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους καί ἐξῆς. Καί μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση ἀσφαλῶς καλύπτει κυρίως τήν περίοδο τῆς λεγόμενης Μεταπολίτευσης, πού μετέτρεψε τήν ἐκπτωτική πορεία σέ ξεδιάντροπη ἐκποίηση καί τόν κατήφορο σέ ἀπροκάλυπτη ἐλεύθερη πτώση.

Παρακλητικός Κανών εἰς τόν ἐν Ἀγίοις Πατέρα ἡμῶν Καλλίνικον Μητροπολίτην Ἐδέσσης Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας Ἰωήλ

†Εορτάζεται στις 8 Αυγούστου

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀρχόμεθα άναγινώσκοντες τόν
ΡΜΒ’ (142) Ψαλμόν.
Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησιν μου ἐν τῆ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσον μου ἐν τῆ δικαιοσύνη σοῦ καί μή εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετά τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιον σου πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρός τήν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τήν ζωήν μου, ἐκάθισε μέ ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκρούς αἰῶνος καί ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμέ τό πνεῦμα μου, ἐν ἐμοί ἐταράχθη ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρός σέ τάς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρος σοί. Ταχύ εἰσάκουσον μου, Κύριε, ἐξέλιπε τό πνεῦμα μου μή ἀποστρέψῃς τό πρόσωπον σου ἀπ’ ἐμοῦ, καί ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστόν ποίησον μοί τό πρωί τό ἔλεός σου, ὅτι ἐπί σοί ἤλπισα γνώρισον μοί, Κύριε, ὁδόν, ἐν ἤ πορεύσομαι, ὅτι πρός σέ ἤρα τήν ψυχήν μοῦ ἐξελοῦ μέ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, ὅτι πρός σέ κατέφυγον. Δίδαξον μέ τοῦ ποιεῖν τό θέλημά σου, ὅτι σύ εἰ ὁ Θεός μοῦ τό πνεῦμα σου τό ἀγαθόν ὁδηγήσει μέ ἐν γῆ εὐθείᾳ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος σου, Κύριε, ζήσεις μέ, ἐν τῆ δικαιοσύνη σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τήν ψυχήν μου καί ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τούς ἐχθρούς μου καί ἀπολεῖς πάντας τούς θλίβοντας τήν ψυχήν μου, ὅτι ἐγώ δοῦλος σου εἰμι.

Μοῦ ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος

https://apantaortodoxias.blogspot.com/2021/08/blog-post_444.html

Εἶπε πνευματικός:Οἱ ἐμπρησμοί δέν εἶναι ὀργή Θεοῦ ἀλλά...


Εἶπε πνευματικός:Οἱ ἐμπρησμοί δέν εἶναι ὀργή Θεοῦ ἀλλά ἔργο διαβολικῶν ἀνθρώπων.


https://apantaortodoxias.blogspot.com/2021/08/blog-post_609.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible