Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

"Ή ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διαπαντός", Ἁγ. Παϊσίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

ΟΜΙΛΙΑ_"Ή ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διαπαντός", Ἁγ. Παϊσίου- Πνευματικὸς ἀγῶνας, 27-12-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης 
http://hristospanagia3.blogspot.com

 

Ἡ "Θεία ψυχανάλυση" , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Οἱ προσκυνητὲς τοῦ τεχθέντος Βασιλέως, Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Οἱ προσκυνητὲς τοῦ τεχθέντος Βασιλέως, Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς- Ὁ Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος, 27-12-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου  
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
 http://hristospanagia3.blogspot.com

 

Ἅγιος Παΐσιος: Ἡ εὐχὴ τῶν γονέων


Ἡ εὐχὴ τῶν γονέων εἶναι ἡ μεγαλύτερη κληρονομιὰ γιὰ τὰ παιδιά. Γι᾿ αὐτὸ νὰ φροντίζουν νὰ ἔχουν τὴν εὐχὴ τῶν γονέων. Δὲν εἶδες ὁ Ἰακώβ, μέχρι ποῦ ἔφθασε, γιὰ νὰ πάρη τὴν εὐλογία τοῦ πατέρα του; Καὶ προβιὰ φόρεσε[1]!

Εἰδικὰ ἡ εὐχὴ τῆς μητέρας εἶναι μεγάλο πράγμα!
Κάποιος ἔλεγε: «Κάθε λόγος τῆς μητέρας μου εἶναι καὶ μιὰ λίρα χρυσή». Νά, καὶ πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ πόση ἐντύπωση μοῦ ἔκανε κάποιος ἀπὸ τὸ Γιοχάνεσμπουργκ!

Ἦρθε στὸ Καλύβι τὸ φθινόπωρο. «Γέροντα, ἡ μάνα μου ἀδιαθέτησε, μοῦ λέει, καὶ ἦρθα νὰ τὴν δῶ». Τρεῖς μῆνες δὲν πέρασαν, τὰ Χριστούγεννα ξαναῆρθε.

«Πῶς πάλι ἐδῶ;», τὸν ρωτάω.

«Ἔμαθα, μοῦ λέει, πὼς πάλι ἀδιαθέτησε ἡ μάνα μου καὶ ἦρθα νὰ φιλήσω τὸ χέρι της, γιατὶ εἶναι ἡλικιωμένη καὶ μπορεῖ νὰ πεθάνη. Γιὰ μένα ἡ μεγαλύτερη περιουσία εἶναι ἡ εὐχὴ τῆς μάνας μου».

Ἑξῆντα χρονῶν ἄνθρωπος ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Γιοχάνεσμπουργκ καὶ ἦρθε στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ φιλήση τὸ χέρι τῆς μάνας του! Καὶ τώρα τέτοια εὐλογία ἔχει, ποὺ σκέφτεται νὰ κάνη ἕνα γηροκομεῖο μεγάλο γιὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ νὰ τὸ χαρίση στὴν Ἐκκλησία.

Δηλαδὴ τὶς εὐλογίες δὲν ἔχει ποῦ νὰ τὶς βάλη κατὰ κάποιον τρόπο. Γιὰ μένα εἶναι φάρμακο μιὰ τέτοια ψυχή. Εἶναι σὰν νὰ εἶμαι στὴν ἔρημο Σαχάρα καὶ νὰ βρίσκω ξαφνικὰ λίγο νερό. Αὐτὰ χάνονται σιγὰ-σιγά.

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΙΖ΄, μνήμη τῶν Ἁγίων τριῶν Παίδων Ἀνανίου, Ἀζαρίου, Μισαήλ, καὶ Δανιὴλ τοῦ Προφήτου


Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΙΖ΄, μνήμη τῶν Ἁγίων τριῶν Παίδων Ἀνανίου, Ἀζαρίου, Μισαήλ, καὶ Δανιὴλ τοῦ Προφήτου (1).

Εἰς τὸν Δανιήλ.
Ὕπαρ Θεὲ βλέπει σε νῦν ἐπὶ θρόνου,
Τμηθεὶς Δανιὴλ οὐκ ὄναρ καθὼς πάλαι.


Εἰς τοὺς τρεῖς Παῖδας.
Εἰ μὴ θανεῖν τρεῖς Παῖδες ἤρων ἐκτόπως,
Ὡς τοῦ πυρὸς πρίν, ἦρχον ἂν καὶ τοῦ ξίφους.


Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ Δανιὴλ τάμον, ὃν βλέπει μέλλον.
Το πρώτο όνειρο του Ναβουχοδονόσορ ΕΔΩ

Οὗτος ὁ μακάριος Δανιὴλ ὁ Προφήτης ἦτον ἀπὸ τὴν βασιλικὴν φυλὴν τοῦ Ἰούδα, καταγόμενος ἀπὸ γένος τὸ ὁποῖον εὑρίσκετο εἰς τὴν βασιλικὴν δούλευσιν. Ἐγεννήθη δὲ εἰς τὴν Βηθαρᾶν τὴν ἀνωτέραν. Εἰς καιρὸν δὲ ὁποῦ ἦτον ἀκόμη νήπιον, ἐφέρθη σκλάβος ἀπὸ τὴν Ἰουδαίαν εἰς τὴν Βαβυλῶνα. Καὶ ἐκεῖ ἐπροφήτευσε χρόνους ἑβδομήκοντα. Προέλαβε δὲ τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ χρόνους τετρακοσίους ἑξήκοντα. Ἦτον δὲ ἄνδρας τόσον σώφρων, ὥστε ὁποῦ οἱ Ἰουδαῖοι ἐνόμιζον, ὅτι εἶναι εὐνοῦχος. Πολλὰ δὲ ἐπένθησε διὰ τὴν σκλαβίαν τῶν ὁμοφύλων του Ἑβραίων. Καὶ ἐνήστευσεν ἀπὸ κάθε φαγητὸν ἐπιθυμητόν. Καὶ ἦτον ξηρὸς μὲν κατὰ τὸ εἶδος τοῦ σώματος, ἐφαίνετο ὅμως πολλὰ ὡραῖος μὲ τὴν χάριν τοῦ ὑψίστου Θεοῦ. Οἱ δὲ Ἅγιοι τρεῖς Παῖδες, ἦτον ἀπὸ τὴν ἁγίαν πόλιν Ἱερουσαλήμ, υἱοὶ πατρὸς μὲν Ἐζεκίου τοῦ βασιλέως, μητρὸς δὲ Καλλινίκης (2). Ὁ δὲ πατὴρ αὐτῶν Ἐζεκίας ἀσθενήσας καὶ εἰπὼν πρὸς Θεὸν μετὰ δακρύων, ὅτι ἐφύλαξε τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ τοῦτο ἔλαβε προσθήκην τῆς ζωῆς δεκαπέντε χρόνους. Ὅταν δὲ ἡ πόλις τῶν Ἱεροσολύμων ἐσκλαβώθη ἀπὸ τὸν Ναβουχοδονόσορ, βασιλέα τῶν Βαβυλωνίων καὶ Ἀσσυρίων, ἐπῆγαν καὶ οἱ τρεῖς οὗτοι Παῖδες σκλάβοι εἰς τὴν Βαβυλῶνα, ὁμοῦ μὲ τὸν Προφήτην Δανιήλ. Ἐκεῖ δὲ κατεστάθησαν ἐπιστάται τῶν πραγμάτων τοῦ βασιλέως διὰ τὴν ἀρετήν τους καὶ φρονιμάδα. Καὶ μάλιστα διὰ τὴν μεσιτείαν τοῦ Δανιήλ (3). Ἐπειδὴ δὲ αὐτοὶ ἐκαταφρόνησαν τὴν χρυσῆν εἰκόνα τοῦ βασιλέως, τὴν ὁποίαν εἰς τὸν κάμπον Δεηρᾶ, ἐπρόσταξε νὰ προσκυνοῦν ὅλοι οἱ λαοί, διὰ τοῦτο ἐβάλθησαν εἰς τὴν κάμινον, τὴν ἑπταπλασίως καιομένην. Μέσα εἰς τὴν ὁποίαν δροσιζόμενοι ἀπὸ τὴν κατάβασιν τοῦ θείου Ἀγγέλου, ἔψαλλον τὸν παγκόσμιον ὕμνον, συγκαλοῦντες ὅλα τὰ κτίσματα εἰς δοξολογίαν Θεοῦ. Τότε βλέπων ὁ βασιλεὺς τὸ παράδοξον αὐτὸ θαῦμα, ὡμολόγησεν ὅτι εἶναι μέγας Θεὸς ὁ ὑπ’ αὐτῶν προσκυνούμενος.

Ἀθῶοι αὐτοί πού παραβιάζουν τά σύνορα Ἔνοχοι αὐτοί πού τά φυλάσσουν


Ἀπαλλακτική πρότασις γιά τούς 13 μετανάστες στόν Ἕβρο – Ὁ αὐτοσχέδιος ἐμπρηστικός μηχανισμός καί τό μαχαίρι δέν ἐθεωρήθησαν ἐπαρκῆ στοιχεῖα – Προφυλακισμένοι οἱ Ἕλληνες πολῖτες πού τούς παρέδωσαν στήν Ἀστυνομία

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ἐρωτήματα δημιουργεῖ ἡ πρότασις τῆς εἰσαγγελέως Ἀλεξανδρουπόλεως, ἡ ὁποία ζητεῖ τήν ἀπαλλαγή τῶν 13 παρανόμως εἰσελθόντων στήν χώρα μεταναστῶν, τούς ὁποίους συνέλαβαν καί ἐκράτησαν γιά νά τούς παραδώσουν στήν Ἀστυνομία τρεῖς Ἕλληνες πολῖτες. Ὑπενθυμίζεται ὅτι οἱ τρεῖς αὐτοί πολῖτες, τούς ὁποίους γιά ἀκατονοήτους λόγους ἡ εἰσαγγελεύς ὀνομάζει «κυνηγούς κεφαλῶν», παραμένουν προφυλακισμένοι ἐν ἀναμονῇ ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν Ἀλεξανδρουπόλεως. Εἶχε κριθεῖ ὅτι «εἶναι ἐπικίνδυνοι νά ἐπαναλάβουν τά ἴδια ἀδικήματα»! Ὅπου τά ἀδικήματά τους εἶναι ὅτι ἐκράτησαν παρανόμως τούς 13 παρανόμως εἰσελθόντες στήν χώρα.

Εὐλόγως διερωτᾶται κανείς σέ τί ἐποχές ζοῦμε. Καί τί εἴδους δικαιοσύνη εἶναι αὐτή πού ἀπαλλάσσει παρανόμους μετανάστες ἐνῷ ἐνοχοποιεῖ τούς πολῖτες πού αὐτοβούλως ἐκινητοποιήθησαν γιά τήν προστασία τῶν συνόρων καί ἐνδεχομένως ἐπρόλαβαν περαιτέρω παρανομίες τῶν ὀκτώ Σύρων καί τῶν πέντε Πακιστανῶν τούς ὁποίους εἶχαν συλλάβει.

Ἀθῶοι λοιπόν αὐτοί πού παρεβίασαν τά σύνορα, προφυλακισμένοι αὐτοί πού τά ἐφύλαξαν!

Τό σκεπτικό τῆς εἰσαγγελέως εἶναι ὅτι: «Εἶναι σαφές ὅτι γιά τήν ὕπαρξη σοβαρῶν ἐνδείξεων σέ βάρος τῶν κατηγορουμένων δέν ἀρκεῖ ἡ ἀνεύρεση ἀπό τούς ἀστυνομικούς τοῦ αὐτοσχέδιου μηχανισμοῦ στό σημεῖο, καθώς τόν μηχανισμό ὑπέδειξαν στούς ἀστυνομικούς οἱ μάρτυρες». Καί ἀναφέρει ἀκόμη ὅτι: «Δέν ὑπάρχουν σοβαρές ἐνδείξεις ἐνοχῆς γιά τήν παραπομπή τῶν κατηγορουμένων στό ἀκροατήριο».

Κεφάλαια Ἱερατικῆς Διακονίας

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος Τάτσης

4. Συνεπὴς εἰς τὰ ὅσα διδάσκει

Τὸ ἔργο τῶν κληρικῶν εἶναι ἀγγελικό, ἀλλὰ αὐτὸ προϋποθέτει ἐνάρετους λειτουργούς. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέει ὅτι «ἡ ψυχὴ τοῦ ἱερέα πρέπει νὰ εἶναι καθαρότερη καὶ ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς ἡλιακὲς ἀκτῖνες, γιὰ νὰ μὴ τὸν ἀφήσει ποτὲ ἔρημον τὸ Ἅγιον Πνεῦμα»6.
Ἐδῶ πρέπει νὰ προσγειωθοῦμε λίγο στὴ σκέψη μας. Τὸ ἰδανικὸ εἶναι αὐτό, ποὺ ἀναφέρει ὁ Ἅγιός μας. Ὅμως ὅλοι οἱ κληρικοὶ ξεκινοῦν ἀπὸ πολὺ χαμηλὰ καὶ πρέπει νὰ διατηροῦν τὴν προσπάθεια νὰ γίνουν ἐνάρετοι. Στὴν ἀρχὴ ἔχουν ἱερὸ ζῆλο καὶ ἁγνὴ προαίρεση, στὴν πορεία ὅμως πολλοὶ λησμονοῦν τὸν πνευματικὸ ἀγώνα καὶ ἐργάζονται, ὅπως οἱ ἐπαγγελματίες, τηρώντας τὰ προσχήματα καὶ ἐκτελώντας τὰ ἱερατικά τους καθήκοντα χωρὶς νὰ συμμετέχει ἡ ψυχή τους, ἡ ὁποία δυστυχῶς εἶναι αἰχμάλωτη τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος. Καὶ αὐτὸ εἶναι μιὰ θλιβερὴ πραγματικότητα.
Ὁ ἱερέας πρέπει νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς ἐνορίτες του, νὰ ἔχει ψυχικὴ... ἐπαφή, νὰ οἰκοδομεῖ πνευματικὰ μὲ τὸ ἦθος του καὶ τὸ κήρυγμα καὶ νὰ τὸν διακρίνει ἡ συμφωνία ἔργων καὶ λόγων. Μόνο ἔτσι θὰ ἀποκτήσει τὴν ἐμπιστοσύνη τους καὶ θὰ ἀποδέχονται ὅλα ὅσα θὰ τοὺς διδάσκει.
*  * *
5. Ὄχι παράλογοι κρίσεις
Οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι, ποὺ δὲν γνωρίζουν πολλὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς κληρικούς, ὅταν βλέπουν κάποιον ἀνάξιο ἱερέα γενικεύουν τὸ ἀρνητικὸ παράδειγμα καὶ συμπεραίνουν ὅτι ὅλοι οἱ κληρικοὶ εἶναι τὸ ἴδιο.

28 Δεκεμβρίου. Τῶν ἁγίων Δισμυρίων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων μαρτύρων (†302). Γλυκερίου μάρτυρος. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Πέμ. λ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἑβρ. ι΄ 35 - ια΄ 7).

Εβρ. 10,35         Μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παῤῥησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μισθαποδοσίαν μεγάλην.

Εβρ. 10,35                Μη αποβάλετε, λοιπόν, και μη χάσετε την άφοβον και θαρραλέαν πίστιν σας, η οποία έχει εκ μέρους του Θεού μεγάλον μισθόν ως ανταπόδοσιν.

Εβρ. 10,36         ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν.

Εβρ. 10,36                Διότι και σήμερον και μέχρι τέλους της ζωής σας έχετε ανάγκην υπομονής, ώστε, αφού τηρήσετε το θέλημα του Θεού, να απολαύσετε την αμοιβήν, που υπεσχέθη ο Θεός.

Μπαίνει ὁ διάβολος ἀνάμεσά τους καί χωρίζει πρῶτα τίς ψυχές…

«Κλαίω -μου είπε- την ψόφια μου ψυχή και τον κόσμο… Ξέρεις παιδί μου, σαπίσαμε. Ηδονές, ηδονές, ηδονές, ηδονές και ευχαρίστηση δεν έχουμε!
Καίγεται μετά η ψυχή… Σάπισε η κοινωνία γιατί χάλασε η οικογένεια.
Και χάλασε η οικογένεια γιατί δηλητηριάσθηκε η συζυγία, ο γάμος.
Όταν μια πόλη δηλητηριασθεί από το νερό, πηγαίνουν να ελέγξουν τη δεξαμενή. Και όταν δεν βρεθεί εκεί η αιτία που δημιουργεί το πρόβλημα, τότε πάνε στην πηγή που τροφοδοτεί τη δεξαμενή.
Πηγή ο γάμος, δεξαμενή η οικογένεια, αποδέκτης του νερού η κοινωνία…
Τώρα η πηγή, ο τίμιος γάμος, πάει περίπατο. Έχει τόση ακαθαρσία που το Άγιο Πνεύμα έφυγε και ο διάβολος χορεύει ανάμεσά τους.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΑΓΙΩΝ ΔΙΣΜΥΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ, 28-12-2023

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΑΓΙΩΝ ΔΙΣΜΥΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ, 28-12-2023 
https://www.youtube.com/live/81VWgQhNc8o?si=PaT8qI5B5Aw_6yNJ

Μπορῶ μόνο νά ἀκολουθήσω τή συνείδησή μου...https://proskynitis.blogspot.com/2023/12/blog-post_29.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible