Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS † YÉRONTAS ATANASIO MITILINEOS Homilía 5

π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Ὁμιλία 5η
LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS
YÉRONTAS ATANASIO MITILINEOS
Homilía 5
5.1 “Porque si no hay resurrección de muertos… vana es nuestra fe”.
5.2 ¿De dónde procede la resurrección de los muertos?
5.3 El cristianismo y el cuerpo humano.
5.4 ¿Quién resucitará los muertos?
5.5 El misterio de la vida y de la muerte.
5.6 Expresiones bíblicas sobre la muerte
5.7 ¿Es una cosa natural la muerte?
5.8 Naturaleza mortal o inmortal del hombre. ¿Cuál es la causa de la muerte?

Ὁμιλία 5η
«Εἰ δὲ ἀ νά στα σις τῶν νε κρῶν οὐκ ἔ στιν ,
κε νὴ ἡ πί στις ἡ μῶν» ............................................... 137
Ἀπό ποῦ ἀπορρέει ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν; ....... 138
Χριστιανισμός καί ἀνθρώπινο σῶμα. ................... 141
Ποιός θά ἀναστήσει τούς νεκρούς; ....................... 143
Τό μυστήριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. ................ 155
Βι βλι κές ἐκ φρά σεις γιά τόν θά να το. ..................... 160
Εἶναι φυσικό πράγμα ὁ θάνατος; .......................... 161
Θνητή ἤ ἀθάνατη ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου;
Ποιά ἡ αἰτία τοῦ θανάτου; ..................................... 165

5.1 “Porque si no hay resurrección de muertos… vana es nuestra fe”.
«Εἰ δὲ ἀ νά στα σις τῶν νε κρῶν οὐκ ἔ στιν... κενὴ ἡ πί στις ἡ μῶν»
La resurrección de los muertos es el resultado natural del misterio de la Encarnación del Logos Divino. Con razón el apóstol Pablo escribe: “Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó (puesto que él también tenía cuerpo como el nuestro). Y si Cristo no resucitó, vana y vacía es entonces nuestra predicación, vana y vacía es también vuestra fe” (1Cor 15,13-14). Veis pues que el resultado natural del Cristianismo es la resurrección de los muertos. Allí debemos llegar, no es posible que sea de otra manera.

Ἡ κατάλυση τῆς ἀπάτης τῶν δαιμόνων καί τής ματαιότητος ἀπό τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο_mp3

Π. Σάββας 2012-03-09_Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 09-03-2012 (Κήρυγμα στούς Β΄ Χαιρετισμούς).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία

Ταπεινοφροσύνη-Ἀποφυγή Ἱερωσύνης-Ὑπακοή στόν Ἐπίσκοπο

Β. Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

Ὁ Ἅγιος Γέρων Πορφύριος, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα ὅλων τῶν Ἁγίων, δέν ἐπεζήτησε τήν Ἱερωσύνη οὔτε, πολύ περισσότερο, τήν Πνευματική Πατρότητα. Τελικά, ἀπό ὑπακοή στόν Ἐπίσκοπο, χειροτονήθηκε ἱερέας τό ἔτος 1926 σέ ἡλικία εἴκοσι ἐτῶν.
«Δέν τό ἤθελα νά γίνω παπάς», ὁμολογεῖ, «ἀλλά δέν γινόταν»[84]. Ἦταν ἤδη μεγαλόσχημος μοναχός. «Ἤξερα», παρατηρεῖ, «ὅτι τό σωστό εἶναι νά θέλεις νά γίνεις μοναχός, ἀλλ’ ὄχι νά κυνηγᾶς νά γίνεις παπάς καί δεσπότης. Πρέπει νά σοῦ λένε καί νά φεύγεις»[85].

Ἡ Ἀνάστασις, ἀποκλειστικότης τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

Ποτέ καί πουθενά, σέ καμμία θρησκεία ψεύτικη ἤ φιλοσοφία ἀνθρώπινη, ποτέ κανείς δέν ἐσκέφθηκε, εἴτε στά σοβαρά, εἴτε στά ἀστεῖα, πώς ἦταν δυνατόν νά νικηθῆ ὁ πιό ἀνεπιθύμητος παρείσακτος στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας, ὁ θάνατος, πού ἀναμφισβήτητα ἀποτελεῖ τήν κορυφαία ὀδύνη τῆς παρούσης ζωῆς.
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, πού κατήργησε τόν θάνατο, ἔχει ὡς ἄμεσο ἀποτέλεσμα τήν κοινή ἀνάστασι τῶν νεκρῶν. Αὐτό εἶναι ἀλήθεια ἀκραιφνῶς χριστιανική. Δέν τήν ἐπενόησαν οἱ Μαθηταί τοῦ Χριστοῦ, αὐτοί οἱ ἁπλοί ψαράδες, πού προφανῶς δέν εἶχαν καμμία διάθεσι γιά φιλοσοφίες καί θεωρίες. Ἡ νίκη κατά τοῦ θανάτου δέν εἶναι ἀνθρώπινη ἐπινόησι, ἀλλά ἔργο καί ἀποκάλυψι τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Τριαδικοῦ Θεοῦ πρός τόν πεσμένο ἄνθρωπο.
Ποτέ κανείς στήν ἀρχαιότητα, ἀπό τόν πιό σοφό, διανοούμενο, ἐπιστήμονα, φαντασιόπληκτο, ρομαντικό, μέχρι τόν πιό ἀφελῆ, ψεύτη, παραμυθᾶ, ποτέ κανείς δέν ἐσκέφθηκε πώς ἦταν δυνατόν νά νικηθῆ ὁ θάνατος.

Πῶς μποροῦμε νά δοῦμε τήν Ἀνάσταση;_Περίοδος Πεντηκοσταρίου_mp3


Π. Σάββας 2008-05-04_ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΥΜΝΟΥ _ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΙ_mp3


Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 04-05-2008 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

Οἱ ἐπιστημονικές μετρήσεις τοῦ Ρώσου φυσικοῦ Ἀντρέι Βολκόβ τό Μεγάλο Σάββατο τοῦ 2008Ο Αντρέι Βολκόβ

To Πάσχα του 2008, ο Ρώσος φυσικός Αντρέι Αλεξάντροβιτς Βολκόβ,1 του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Ρωσίας «Ινστιτούτο Κουρτσιάτοβ»,2 τέθηκε επικεφαλής μιας επιστημονικής αποστολής που είχε ως σκοπό να διερευνήσει το θαύμα του Αγίου Φωτός. Το εγχείρημα διοργανώθηκε από τον καθηγητή Αλεξάντερ Μοσκόφσκι,3 για τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ που ήταν αφιερωμένο στον ρόλο των θαυμάτων στη θρησκεία.
Το Μεγάλο Σάββατο του 2008, περί τις 09.00 το πρωί, ο Αντρέι Βολκόβ εισήλθε στον Ναό της Αναστάσεως, μαζί με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Το βασικό όργανο που χρησιμοποίησε για τις μετρήσεις του ήταν ένα ψηφιακό οσιλοσκόπιο4 (oscilloscope), συνδεδεμένο με ένα laptop που ήταν εφοδιασμένο με το κατάλληλο λειτουργικό πρόγραμμα. Βρισκόταν σε απόσταση δέκα περίπου μέτρων από τον Πανάγιο Τάφο και βασική προτεραιότητά του ήταν να καταγράψει το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε συγκεκριμένες συχνότητες.

Τρόποι ἀποφυγῆς τῶν διαφημίσεων στό Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας Mozilla Firefox

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Τρόποι ἀποφυγῆς τῶν διαφημίσεων στό Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας Mozilla Firefox

Κατάρα ἀντί εὐλογίας

Φωτο:pakonas.blogspot.com

Πολλοί καταριούνται με μεγάλη ευκολία ακόμα και τα ίδια τους τα παιδιά. Κατάρα είναι και το «ανάθεμά σε», «αναθεματισμένε» ή να στέλνεις και κάποιον στο διάβολο. «Τί, λοιπόν, είναι αυ­τό το ανάθεμα που λες; Δε σημαίνει αυτός να πάει στο διάβολο, να χάσει τη δυ­νατότητα σωτηρίας και να αποξενωθεί από το Χριστό; Και ποιός είσαι εσύ; Αυ­τό είναι το έργο της εξουσίας και της με­γάλης δυνάμεως του Θεού… Γιατί, λοιπόν, ανέλαβες εσύ ένα τέτοιο έργο;» (Ι. Χρυσόστομος).
Λέει ο Γέροντας Παΐσιος: «Η έκφραση “ας το βρει από το Θεό” είναι κατάρα με ευγένεια. Δεν επιτρέπεται σε Χριστιανό, γιατί ο Χριστός δε μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη. Όσοι είναι κοντά στο Θεό δεν καταριούνται, γιατί δεν έχουν κακία, αλλά όλο καλοσύνη. Έτσι, ό,τι κακό κι αν πετάξει κανείς σε αυτούς τούς αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται κι αισθά­νονται μεγάλη, κρυφή χαρά».
Στους αρχαίους Έλληνες, η Κατάρα ήταν η θεότη­τα της εκδίκησης, της καταστροφής και του ολέθρου. Άρα σήμαινε συγχρόνως ευχή και κατάρα. Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα: Ενεργεί, πιάνει η κατάρα;

Σῶστε τά μάτια σας ἀπό τίς ὀθόνες

Πέντε συμβουλές για να αποφύγετε τον κίνδυνο της ξηροφθαλμίας, της κόπωσης και της αυξανόμενης μυωπίαςΑπό τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις τηλεοράσεις έως τα smartphones και τα τάμπλετ, οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν πλέον τις μέρες τους με τα μάτια καρφωμένα σε μια οθόνη. Αυτό όμως έχει οδηγήσει σε μια «έκρηξη» προβλημάτων, όπως η ξηρότητα στα μάτια, η κόπωση και η αυξανόμενη μυωπία.
Οπως εξηγεί ο χειρουργός - οφθαλμίατρος Ιωάννης Ι. Δατσέρης, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς, μελέτες δείχνουν πως ποσοστό 50% έως 90% των ανθρώπων που δουλεύουν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές εκδηλώνουν συμπτώματα στα μάτια. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλά παιδιά που περνούν ώρες ολόκληρες παίζοντας βιντεοπαιχνίδια σε κονσόλες ή στο κινητό τους, αλλά και σε μεγάλης ηλικίας ανθρώπους που περνούν τη μέρα τους βλέποντας τηλεόραση.

Τί συνέβη στήν Ἀνάσταση - Τό Βασιλικό ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ Μας_A΄_mp3


Π. Σάββας 2008-05-11_ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ_1

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 11-05-2008 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).
 Δεῖτε περισσότερα γιά τό Πάσχα καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου κάνοντας κλίκ στίς παρακάτω ἐτικέττες: 

Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς

ο π. Α.

Περι προσευχης

«Οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει»
(Πράξ. 1,14)
ΕΟΡΤΗ, ἀγαπητοί μου, ἑορτὴ καὶ πανήγυρις σήμερα. Κ᾿ ἐμεῖς καλούμεθα νὰ σπείρουμε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἐλπίζουμε, ὅτι ὁ σπόρος δὲ᾿ θὰ πάῃ ὅλος χαμένος, δὲ᾿ θὰ πέσῃ ὅλος στὰ ἀγκάθια ἢ στὶς πέτρες ἢ στὴν σκληρὰ ὁδό, ἀλλὰ ἕνα μέρος του θὰ καρποφορήσῃ. Μὲ τὴν ἐλπίδα αὐτὴ ὁμιλοῦμε καὶ σήμερα.
Ἡ ἑβδομὰς αὐτὴ (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο) ὀνομάζεται Διακαινήσιμος, καὶ σήμερα εἶναι ἡ Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου. Γιὰ ποιό λόγο ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζει τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ Διακαινήσιμο;

Σέ ἄφησα νά ζήσεις περισσότερο καί ἀπό τούς καλούς (Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης)

γεροντας παισιος 2


Σήμερα ο Θεός ανέχεται την κατάσταση. Ανέχεται, ανέχεται, για να είναι αναπολόγητος ο κακός.
Είναι περιπτώσεις που ο Θεός επεμβαίνει άμεσα και αμέσως, ενώ σε άλλες περιπτώσεις περιμένει. Δεν δίνει αμέσως την λύση και περιμένει την υπομονή των ανθρώπων , την προσευχή, τον αγώνα. Τι αρχοντιά έχει ο Θεός!
Ένας πόσους είχε σφάξει τότε με τον πόλεμο και ακόμη ζη. Θα του πη στην άλλη ζωή ο Θεός: « Σε άφησα να ζήσης περισσότερο και από τους καλούς » . Δεν θα έχη ελαφρυντικά.

– Γέροντα, μερικοί τέτοιοι άνθρωποι , ενώ είναι βαριά άρρωστοι, πώς δεν πεθαίνουν;

Δέσποινα παντευλόγητε…

imaγδφηδφησges
Δέσποινα παντευλόγητε, Υπέραγνε Παρθένε,
Παράδεισε πανθαύμαστε, κήπε καλλωπισμένε,
Σε δυσωπώ, Πανάχραντε, χαρίτωσον τον νουν μου,
κατεύθυνον τας σκέψεις μου, φώτισον την ψυχήν μου.
Κόρη με ποίησον αγνόν, πράον, σεμνόν, ανδρείον,
ησύχιον και κόσμιον, ευθύν, όσιον, θείον,
επιεική, μακρόθυμον, των αρετών δοχείον,
άμεμπτον, ανεπίληπτον, των αγαθών ταμείον.
Δος μοι σοφίαν, σύνεσιν και μετριοφροσύνην,
φρόνησιν και απλότητα και ταπεινοφροσύνην.
Δος μοι νηφαλιότητα, όμμα πεφωτισμένον,
διάνοιαν ολόφωτον, πνεύμα εξηγνισμένον.

Ὅταν ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης αἰσθάνθηκε στὴν προσευχὴ του δυσωδία γιὰ τὸν οἰκουμενισμό!


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Γέροντας Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης», ἔκδοση Ἱ. Ἡσυχαστηρίου 
«Ἅγιος Ἐφραὶμ» Κατουνάκια Ἁγίου Ὅρους.
Συχνὰ ἔλεγε ὅτι ὁρισμένες βαριὲς ἁμαρτίες τὶς αἰσθανόταν σὰν δυσοσμία. «Ἡ ἁμαρτία ἔχει ἀποφορά». Ἔτσι διηγεῖτο ὅτι ὁ γερο-Ἰωσὴφ ὁ ἡσυχαστὴς εἶχε αἰσθανθεῖ δυσωδία, ὅταν τὸν πλησίασε κάποιος δαρβινιστής, καὶ μὲ τὴ συζήτηση ἀποδείχθηκε τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης ἀποροῦσε πῶς δὲν αἰσθάνεται ἀποφορὰ ἀπὸ κάποιον ποὺ δήλωνε βουδιστής.

Ρήματα Ζωῆς: Νά μή δίνουμε στόν διάβολο δικαιώματα

 


Να μη δίνουμε στον διάβολο δικαιώματα. Δηλαδή εγώ δεν αφήνω ούτε μια σκέψη μνησικακίας μέσα μου, ούτε μια σκέψη εγωισμού, μη βρει παράθυρο ο σατανάς.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ