Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

Καί εἱς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον,τό ζωοποιόν,Μητροπ. κ.κ. Ἰωήλ, Ἱ.Μ.Ἁγ.Τριάδος Ἐδέσσης


Καί εἱς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν. Ομιλία του Μητροπολίτου κ.κ. Ιωήλ,την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στην Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Εδέσσης 8-6-2020

Πότε ἔχουμε ἐνεργό τό Ἅγιο Πνεῦμα μέσα μας, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου


Πότε ἔχουμε ἐνεργό τό Ἅγιο Πνεῦμα μέσα μας, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 8-6-2020

Ἡ ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν καρδιά μας, Πεντηκοστή, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Ἡ ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν καρδιά μας, Πεντηκοστή, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 6-6-2017 (Κήρυγμα) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://HristosPanagia3.blogspot.gr

Τί συνέβη τήν Πεντηκοστή, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης


42. Τί συνέβη τήν Πεντηκοστή, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 22-12-2018, ζωντανή μετάδοση, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.gr, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr

Τό Ἅγιο Πνεῦμα, Πεντηκοστή. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 4-6-2017


Τό Ἅγιο Πνεῦμα, Πεντηκοστή. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 4-6-2017 (Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://HristosPanagia3.blogspot.gr

Ὅταν ἡ Ψυχή ἀμελεῖ, τό Ἅγιο Πνεῦμα Ὑποχωρεῖ…( Γεροντικό )


«Νομίζω ότι, αν ο άνθρωπος δεν φυλάξει καλά την καρδιά του, όλα όσα άκουσε τα ξεχνά και πέφτει σε αμέλεια, και έτσι ο εχθρός βρίσκει τόπο μέσα του και τον ρίχνει κάτω.
Ένα λυχνάρι που τακτοποιήθηκε και φέγγει, αν αμελήσουν να του βάλουν λάδι, σιγά σιγά σβήνει, και πλέον υπερισχύει το σκοτάδι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καμιά φορά συμβαίνει να το πλησιάζει και ένα ποντίκι θέλοντας να φάει το φυτίλι.
Και πρίν τελειώσει το λάδι και σβήσει, δεν μπορεί. Αν όμως δει ότι όχι μόνο φλόγα δεν έχει, αλλά είναι πλέον και κρύο, τότε θέλοντας να τραβήξει το φυτίλι ρίχνει κάτω και το λυχνάρι. Και αν αυτό είναι πήλινο, γίνεται κομμάτια.
Αν όμως τύχει να είναι χάλκινο, ο νοικοκύρης το τακτοποιεί από την αρχή.

Ἀσκητές μέσα στόν κόσμο: Ἀποκάλυψη κρυμμένης εἰκόνας

Δι­ή­γη­ση Πα­να­γι­ώ­του Μα­τρατ­ζῆ τοῦ Νι­κο­λά­ου, κα­τοί­κου Βεροί­ας, ὁδός Μο­ρά­βια 10, συντα­ξι­ού­χου Ἀ­στυ­νο­μι­κοῦ:

«Τό 1962, τόν Μάρ­τιο μῆ­να ὑ­πη­ρε­τοῦ­σα στό νη­σί Γυά­ρο, ἀ­πέ­ναντι ἀ­πό τήν Σύ­ρο, στίς φυ­λα­κές γιά ἐγ­κλη­μα­τί­ες. Ἕ­να Σάβ­βα­το, ἐ­νῶ κοι­μό­μουν στόν θά­λα­μο μό­νος μου, κα­τά τά ξη­με­ρώ­μα­τα μοῦ πα­ρου­σι­ά­σθη­κε στόν ὕ­πνο ἡ κε­κοι­μη­μέ­νη μη­τέ­ρα μου πού ἦταν πο­λύ πι­στή, καί ὅ­λος ὁ θά­λα­μος ἔλαμ­ψε ἀπό φῶς. Μοῦ εἶ­πε: “Ζῶ, δέν πέ­θα­να”, ἐ­νῶ εἶ­χε πε­θά­νει τό 1958. Συ­νέ­χι­σε: “Νά πᾶς στόν πέ­μπτο ὅρ­μο[1]. Ἐ­κεῖ εἶ­ναι πα­ρα­χω­μέ­νη (θαμ­μέ­νη) ἡ εἰ­κό­να τῆς Πα­να­γί­ας. Θά βρεῖς μί­α μαρ­μά­ρι­νη πλά­κα ἄ­σπρη. Θά σέ ὁ­δη­γή­σω ἐ­γώ ἀ­πό ποῦ θά πᾶς. Νά πά­ρης τήν εἰ­κό­να”. Μοῦ ἔ­δει­ξε τήν το­πο­θε­σί­α καί τήν πλά­κα. Ἀλ­λά πῶς νά πά­ω ἐ­κεῖ;
»Τό πρω­ΐ πή­γα­με νά βά­λου­με μπρός τό κα­ΐ­κι γιά νά κά­νου­με πε­ρι­πο­λί­α γύ­ρω ἀ­πό τό νη­σί. Ὅ­μως δέν ἔ­παιρ­νε μπρο­στά. Ἐ­γώ τούς ἀ­νέ­φε­ρα τό ὄ­νει­ρο καί τούς εἶ­πα ὅ­τι πρέ­πει νά πά­ω στόν πέμ­πτο ὅρ­μο.
»Ξε­κί­νη­σα μό­νος μου. Αἰ­σθα­νό­μουν σάν νά μέ ὡ­δη­γοῦ­σε μί­α ἀ­ό­ρα­τη δύ­να­μη. Προ­χώ­ρη­σα πε­νήντα μέ­τρα στόν δρό­μο καί με­τά ἔ­στρι­ψα ἀ­πό­το­μα πρός τά βρά­χια. Τά μέ­ρη ἐ­κεῖ­να εἶ­ναι ἀ­πά­τη­τα καί τά βρά­χια πο­λύ ἀ­πό­το­μα. Μο­νο­πά­τια δέν ὑ­πῆρ­χαν. Ἀ­νέ­βη­κα πρί­που 300 μέ­τρα καί ἔ­φθα­σα σέ μί­α κο­ρυ­φή. Ἀ­πό κά­τω οἱ κρα­τού­με­νοι μέ τόν φύ­λα­κα ἀ­πο­ροῦ­σαν καί ἔ­λε­γαν: “Μά κα­λά, αὐ­τός εἶ­ναι τρελ­λός, ποῦ ἀ­νε­βαί­νει ἐ­κεῖ πά­νω;”.

«Δέν κινδυνεύει ἡ πίστις, ἀλλά οἱ πιστοί» (σχολιασμὸς σ᾿ ἕνα ἀπὸ τὰ πνευματικά fake news)«ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΠΙΣΤΙΣ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ»

σχολιασμὸς σ᾿ ἕνα ἀπὸ τὰ πνευματικά fake news
Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀντιμετώπισι τῆς «ἀπειλῆς» τοῦ τελευταίου ἰοῦ τῆς γρίππης συνέβησαν αὐτὰ ποὺ συνέβησαν -καὶ συμβαίνουν- παγκοσμίως (καὶ ἔπεται συνέχεια, ὅπως διαβεβαιώνουν οἱ «εἰδικοί»)... Τὸ ἐκπληκτικὸ, γιὰ πολλοὺς , ἦταν ἡ στάσι τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως ἐκφράστηκε ἀπὸ μιὰ μερίδα τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ κυρίως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Οἱκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ κλίματός του.
Ἡ Ἐκκλησία δέχτηκε ἕναν ἀπηνὴ, κεκαλυμμένο γιὰ κάποιους, διωγμὸ, ὁ ὁποῖος φαίνεται νὰ συνδιοργανώθηκε καὶ κατευθύνθηκε ἀπὸ μέρος τῆς Ἰεραρχίας , ποὺ ἐπεβλήθη στὸν κλῆρο καὶ τὸν χρησιμοποίησε ὡς ὀργανό του γιὰ νὰ φέρῃ εἰς πέρας τὸ ὅλο ἐγχείρημα.
Ὁ διωγμὸς αὐτὸς ἔλαβε τέτοιο πρωτοφανές, ἀθέατο γιὰ ἄλλους, βάθος ποὺ δὲν ἔχει συμβεῖ ποτέ στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Ἔκλεισαν οἱ ἐκκλησίες, σταμάτησαν τὰ μυστήρια, οἱ ναοὶ θεωρήθηκαν χώροι μολύνσεως καὶ ἀσθενείας, κατώτεροι καὶ ἀπὸ ἐμπορικὰ καταστήματα, ποὺ ἔμειναν ἀνοικτά. Ἔλειψε παντελῶς ἡ αἴσθησις τῆς ἱερότητος, τῆς ἁγιότητος καὶ τῆς ἐκ Θεοῦ προστασίας. Ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ -δηλαδὴ ἡ ΠΙΣΤΙΣ- παρουσιάστηκε ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς λειτουργοὺς ὡς κάτι τὸ παντελῶς ἀνίκανο νὰ βοηθήσῃ τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἀπόμεινε ἀνίσχυρος, ἀπροστάτευτος, ἀδύναμος μὲ μόνη ἐλπίδα του τοὺς «εἱδικοὺς». Δηλαδὴ πέραν ἀπὸ τὸν κίνδυνο –μικρὸ ἤ μεγάλο- τοῦ ἱοῦ, ποὺ ἀφοροῦσε μιὰ ἐλαχίστη μερίδα -κυρίως ἤδη πασχόντων- συνανθρώπων, δημιουργήθηκε ἕνας καθολικὸς κίνδυνος γιὰ τὴν ἴδια τὴν πίστι τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Ἐπειδὴ αὐτὸ ἦταν τόσο ἐμφανὲς, ποὺ μόνον τυφλοὶ κατὰ τὴν ψυχὴ καὶ τὴν διάνοια δὲν τὸ ἀντιλαμβανόταν, οἱ ἱεράρχες (ἐννοοῦμε οἱ μετέχοντες τοῦ ὅλου σχεδιασμοῦ ἤ οἱ προσφερθέντες νὰ βοηθήσουν τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ πειράματος ἤ οἱ τόσο πλέον ἀνεπαρκεὶς ποὺ δὲν ἀντιλαμβανόταν τί ἔκαναν-καὶ συνεχίζουν, βεβαίως) προσπάθησαν νὰ κρύψουν τὴν ἔκπτωσι αὐτὴ τῆς πίστεως καὶ νὰ μεταθέσουν ἀλλοῦ τὴν προσοχὴ τῶν πιστῶν.
Ἕτσι ἔγινε προσπάθεια νὰ κατασιγάσουν τὴν ἔκπληξι, τὴν ἀπορία ἀλλὰ καὶ τὴν ἀγανάκτησι ὅσων ἔβλεπαν τὸ γκρέμισμα τῆς ΠΙΣΤΕΩΣ, δηλαδὴ σχεδὸν ὅλου τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ἄμέσως ἔσπευσαν νὰ δηλώσουν: «Ίσως κάποιοι από εσάς αισθάνθηκαν ότι με τα δραστικά αυτά μέτρα υποτιμάται ή θίγεται η πίστη. Όμως αυτό που κινδυνεύει, δεν είναι η πίστη αλλά οι πιστοί».
Καὶ -ὅπως, γιὰ τὸν λαὸ, ἀπὸ «ἐπιστημονικῆς» ἰατρικῆς ἀπόψεως στρατολογήθηκε ὁ κ. Τσιόδρας- γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ σκέλος ἐπιστρατεύθηκε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ὥστε νὰ δώσῃ κάποιο κῦρος σὲ μιὰ τέτοια δήλωσι.

«Δέν ἐπιτρέπεται νά καταρώμεθα κανένα, ἀλλά νά εὐλογοῦμε τούς ὑβριστές μας» Εὐεργετινός, (Β΄ τόμος, Ὑπόθεσις ΜΓ΄-ΜΔ΄) Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Ἀκούστε τήν ὁμιλία ἐδῶ:Συνεχίζουμε μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν Εὐεργετινό καί βρισκόμαστε στήν ΜΓ΄(43η) Ὑπόθεση, ἡ ὁποία ἔχει τόν ἑξῆς τίτλο (εἴμαστε στόν Β’ τόμο, 43η ὑπόθεση): «Ὅτι δέν πρέπει νά καταρώμεθα κανέναν»[1]. Ὅτι δέν πρέπει δηλαδή κανέναν νά καταριόμαστε. Θά δοῦμε λίγα γενικά στήν ἀρχή περί κατάρας καί μετά θά ποῦμε καί γιά τό κείμενο πού ἔχει καί στόν Εύεργετινό ἐδῶ. 
Λέγει, λοιπόν, ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, «εὐλογεῖτε καί μή καταρᾶσθε»[2]. Δηλαδή νά εὐλογεῖτε, νά δίνετε εὐλογία καί ἐννοεῖται νά προσεύχεστε καί νά ἀνταποδίδετε καλό σέ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι σᾶς καταριοῦνται. Καί στίς Παροιμίες πάλι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ λέει, «ὥσπερ ὄρνεα πέταται καί στρουθοί, οὕτως ἀρά ματαία οὐκ ἐπελεύσεται οὐδενί»[3]. Ὅπως, ὅταν πετοῦν καί φεύγουν τά πουλιά καί τά στρουθία, δέν ἀφήνουν ἴχνη, ἔτσι καί ἄδικη κατάρα δέν θά ἐπέλθει ἐναντίον οὐδενός. Καί στή Σοφία Σειράχ λέει: «μή δῷς τόπον ἀνθρώπῳ καταράσασθαί σε»[4]. Δηλαδή μή δίνεις σέ κανέναν ἀφορμή νά σέ καταραστεῖ. «Καταρωμένου γάρ σε ἐν πικρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ, τῆς δεήσεως αὐτοῦ ἐπακούσεται ὁ ποιήσας αὐτόν»[5]. Γιατί, ὅταν αὐτός ὑπό τό κράτος τῆς ψυχικῆς του στενοχώριας σέ καταρασθεῖ, ὁ Κυριος, ὁ ὁποῖος τόν ἔπλασε, θά ἀκούσει τήν δέησή του. Εἶναι ἀπό τό 4ο κεφάλαιο τῆς Σοφίας Σειράχ. Καί ἀπό τό 21ο κεφάλαιο πάλι διαβάζουμε, «ἐν τῷ καταρᾶσθαι ἀσεβῆ τόν σατανᾶν αὐτός καταρᾶται τήν ἑαυτοῦ ψυχήν»[6]. Ὅταν ὁ ἀσεβής καταρᾶται τόν σατανᾶ, εἶναι τό ἴδιον σάν νά καταρᾶται τόν ἑαυτό του. Ἑπομένως, δέν πρέπει καθόλου νά καταρώμεθα. Καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς τό εἶπε στήν Καινή Διαθήκη. 
«Ἡ κατάρα», ἔλεγε καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος, «ὅταν ὑπάρχη στή μέση ἀδικία, πιάνει. Ὅταν ὅμως δέν ὑπάρχει ἀδικία, τότε ἡ κατάρα γυρνᾶ πίσω σ' αὐτόν πού τήν ἔδωσε». Ὁπωσδήποτε βέβαια καί αὐτός πού καταρᾶται, σφάλλει καί θά δώσει λόγο φρικτό γι’ αὐτό πού κάνει, πού εἶναι κάτι πολύ κακό. Δηλαδή βγάζει αὐτή τήν κακία μέσα ἀπό τήν ψυχή του καί τήν στέλνει στόν ἄλλον. «Μέ τήν μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση», λέει ὁ Ἅγιος Παΐσιος, «ἀπαλλάσσεται κανείς ἀπό τήν κατάρα. Νά ξέρετε, ἡ κατάρα τῶν γονέων πιάνει πολύ, ἀκόμη καί ἡ ἀγανάκτησή τους.

Διεθνές «χαστούκι» στό Ὑπουργεῖο Παιδείας

«Η ψήφιση της επίμαχης ρύθμισης για τη ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων με ηλεκτρονικά μέσα παραβιάζει σχετική διάταξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων» προειδοποιείη ETUCE την υπουργό Παιδείας που κάνει πως δεν βλέπει.
Διαλεκτή Αγγελή
Η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση, που αντιπροσωπεύει 132 συνδικάτα και 11 εκατ. λειτουργούς της Παιδείας, συντάσσεται με τη μη εφαρμογή του μέτρου της ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων.
Το ζήτημα της καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης του μαθήματος απασχόλησε και την Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση (ETUCE), η οποία, με επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, την καλεί να συμμορφωθεί με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ε.Ε., αλλά και τις οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

Αιφνιδιασμός

Η ETUCE, αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός κοινωνικός εταίρος στην εκπαίδευση, που αντιπροσωπεύει συνολικά 132 συνδικάτα και 11 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς, ψέγει το ελληνικό υπουργείο Παιδείας για την αιφνιδιαστική κατάθεση της τροπολογίας χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, γεγονός το οποίο έρχεται σε κόντρα με τη διάταξη (άρθρο 21β) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, η οποία ορίζει ότι «οι εργαζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία και πρακτική, καλούνται σε διαβούλευση έγκαιρα πάνω στις προτεινόμενες αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τα συμφέροντα των εργαζομένων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αποφάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις εργασιακές συνθήκες με την εφαρμογή τους», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ψήφιση της επίμαχης ρύθμισης για τη ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων με ηλεκτρονικά μέσα παραβιάζει και σχετική διάταξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία «οι εργαζόμενοι ή εκπρόσωποί τους έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται και να προσέρχονται σε διάλογο έγκαιρα σε θέματα που τους αφορούν» (διάταξη 8 «Κοινωνικός Διάλογος και συμμετοχή εργαζομένων»).

Ἅγιος Νεομάρτυς Κωνσταντῖνος ἐξ Ἀγαρηνῶν

ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΕΞ ΑΓΑΡΗΝΩΝ 

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού 

Μεταξύ των χιλιάδων Νεομαρτύρων, οι οποίοι ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό και έδωσαν τη ζωή τους, στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας, συγκαταλέγονται και ορισμένοι, οι οποίοι προέρχονταν από τους αλλόθρησκους τούρκους. Ένας από αυτούς υπήρξε ο ηρωικός Νεομάρτυς άγιος Κωνσταντίνος εξ Αγαρηνών. 
Γεννήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα στο νησί της Λέσβου, στην κοινότητα Υψηλομέτωπου από τούρκους και μουσουλμάνους στο θρήσκευμα, γονείς. Ήταν ένα χαριτωμένο και πανέμορφο παιδί, το οποίο όσο μεγάλωνε, τόσο αναδεικνύονταν τα ψυχικά του χαρίσματα και τα ασυνήθιστα σωματικά του κάλλη. Άλλοι τον θαύμαζαν και τον αγαπούσαν και άλλοι τον ζήλευαν και τον μισούσαν. 
Όταν έγινε δεκαπέντε χρονών, κάποια τουρκάλα γειτόνισσά του, παρασυρμένη πάθος της ζήλιας και του φθόνου αποφάσισε να τον θανατώσει. Κάποια μέρα συνέλαβε ένα πανούργο σχέδιο, έφτιαξε γλυκό, στο οποίο έβαλε δηλητήριο και το πρόσφερε στον ωραίο νεαρό. Εκείνος το έφαγε και αμέσως άρχισαν οι παρενέργειες της δηλητηρίασης. Πάλεψε για μέρες, αλλά στο τέλος σώθηκε μεν από το θάνατο, αλλά έμεινε τυφλός και παράλυτος, καθηλωμένος στο κρεβάτι. Και σαν να μην έφθανε αυτό, προσβλήθηκε και από ευλογιά, και έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή. 
Μια άλλη γειτόνισσά του χριστιανή, τον συμπόνεσε και πήγε στο σπίτι του με ένα δοχείο με αγίασμα, προτείνοντας στη μητέρα του να τον νίψει με αυτό. Η μουσουλμάνα μητέρα του, μέσα στην απόγνωσή της και βλέποντας το παιδί της να πεθαίνει, ώρα την ώρα, δέχτηκε. Το θαύμα έγινε, αμέσως άρχισε η ανάρρωση και σε λίγες ημέρες έγινε εντελώς καλά! Είδε ξανά το φώς του και σηκώθηκε από το κρεβάτι! 
Μετά λίγο καιρό πέθανε ο πατέρας του και η μητέρα του παντρεύτηκε άλλο άνδρα μουσουλμάνο, κακό και μέθυσο, ο οποίος συμπεριφέρονταν βάναυσα στον ίδιο και τα τρία αδέλφια του. Μη μπορώντας να αντέξουν το ξύλο και τη βαναυσότητα του πατριού τους τα τέσσερα αδέλφια αναγκάστηκαν να φύγουν και να εγκατασταθούν στη Σμύρνη. Εκεί για να ζήσουν ασχολήθηκαν με το εμπόριο λαχανικών. 

ΠΑΝΥΓΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ- ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 8-6-2020 Ορθρος-Θεία Λειτουργία

https://youtu.be/D1i4s0GEXD4

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 8-6-2020


7π.μ.  πρωί  ἡμέραν  τῆς   Ἑορτῆς,  θά 

 τελεσθῇ  Ἀρχιερατική   Θεία   Λειτουργία

 ὑπό  τοῦ  Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου

 Ἐδέσσης,   Πέλλης  καί   Ἀλμωπίας  κ. Ἰωήλ .

Γιατί ἔχει νεκρική σιγή...


''Συνάντησα κάποιον Ὀρθόδοξο στό ἐξωτερικό πού ἒγινε προτεστάντης. Καί ἔγινε προτεστάντης, ἐξ αἰτίας τοῦ θορύβου, τῇς ὀχλοβοῇς καί τῶν συζητήσεων πού γίνονται στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πῇγα στήν προτεσταντική «ἐκκλησία» καί ἐκεῖ βρῆκα ᾐρεμία, γιατί ἔχει νεκρική σιγή, μοῦ ἔλεγε. Ἔχει ἠρεμία ἐκεῖ, τοῦ εἶπα, διότι δέν ὑπάρχει διάβολος καί δέν τούς πειράζει, ὅπως πειράζει ἐμᾶς...''


~ Ιεροκήρυκος Δημητρίου Παναγοπούλου

8 Ἰουνίου. ♰ Δευτέρα μετά τήν Πεντηκοστήν. "ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ". Ἡ άνακομιδή τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Δευτέρας ἁγ. Πνεύματος. (Ἐφεσ. ε΄ 8-19).
8 ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· 9 ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ·

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible