Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

72 Ψαλμός , στίχος 23,«Καγώ διαπαντὸς μετὰ Σοῦ», Πῶς συγκεντρώνεται ὁ νοῦς (Ἁγίου Παϊσίου), Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

72 Ψαλμός , στίχος 23,«Καγώ διαπαντὸς μετὰ Σοῦ», Πῶς συγκεντρώνεται ὁ νοῦς (Ἁγίου Παϊσίου), Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης, Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 3-10-2017 (Κήρυγμα) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://www.HristosPanagia.gr

72 Ψαλμός, στίχος 21,«Ὅτι ἐξεκαύθη ἡ καρδία μου», Πῶς Νικᾶται ὁ Περισπασμός, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

72 Ψαλμός, στίχος 21,«Ὅτι ἐξεκαύθη ἡ καρδία μου», Πῶς Νικᾶται ὁ Περισπασμός, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης, Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 2-10-2017 (Κήρυγμα) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://www.HristosPanagia.gr

«Τό κοσμικό φρόνημα - Τί εἶναι καί πῶς θά τό νικήσουμε» Α΄ Ἰωάννου, Κεφ. 2, στ. 15-16, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Ἀνοῖξτε στήν Α΄ καθολική ἐπιστολή τοῦ Ἰωάννου στό δεύτερο κεφάλαιο. Οἱ καθολικές ἐπιστολές εἶναι μετά ἀπό τίς δεκατέσσερις ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τῶν ὁποίων τελευταία εἶναι ἡ Πρός Ἑβραίους. Ἑπομένως, μετά τήν Πρός Ἑβραίους ἀρχίζουν οἱ καθολικές ἐπιστολές. Λέγονται καθολικές γιατί στέλνονται πρός ὅλους τούς χριστιανούς, ὄχι σέ μία τοπική Ἐκκλησία, στήν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης, στήν Ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης, στήν Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου, ἀλλά πρός ὅλες τίς Ἐκκλησίες, τῆς ἐποχῆς ἐκείνης βέβαια, ἀλλά καί σέ ὅλες τίς Ἐκκλησίες ἀπανταχοῦ τῆς γῆς, ἀφοῦ αὐτά πού λέγονται ἔχουν διαχρονική ἀξία καί ἰσχύουν γιά ὅλους τούς χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων. Μετά τίς ἐπιστολές, λοιπόν, τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἔχουμε τήν καθολική ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, στή συνέχεια ἔχουμε τήν πρώτη καθολική ἐπιστολή τοῦ Πέτρου, τήν δευτέρα τοῦ Πέτρου καί μετά ἔχουμε τήν πρώτη τοῦ Ἰωάννου, τοῦ Ἁγίου Ίωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ καί Θεολόγου.
Σέ αὐτή λοιπόν, θά δοῦμε στό Β΄ Κεφάλαιο τόν στίχο 15. «Μή ἀγαπᾶτε τόν κόσμον», ἐννοεῖτε «τεκνία καί πατέρες», ὅπως λέει ἀπό τόν στίχο 12. Ἀπευθύνεται στά πνευματικά παιδιά τά δικά του ἀλλά καί σέ ὅλους τούς χριστιανούς, ὅπως εἴπαμε, ἀφοῦ εἶναι καθολική ἐπιστολή. «Μή ἀγαπᾶτε τόν κόσμον μηδέ τά ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τόν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρός ἐν αὐτῷ». Ἐάν κάποιος ἀγαπάει τόν κόσμο, δέν εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Πατέρα σ’ αὐτόν. Καί στόν στίχο 16: «ὅτι πᾶν τό ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός καί ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καί ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί».
Νά διαβάσουμε καί τήν ἑρμηνεία. «Μή ἀγαπᾶτε τόν μάταιο καί μακράν τοῦ Θεοῦ εὑρισκόμενο κόσμο, μηδέ τάς ἐν τῷ κόσμω απολαύσεις πού ἀποχωρίζουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό. Ἐάν κανείς ἀγαπᾶ τόν κόσμο ἡ ἐν πρός τόν οὐρανοῖς Πατέρα ἀγάπη δέν ὑπάρχει μέσα του καί δέν ἔχει ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ ἀγάπη πρός τόν Θεό καί Πατέρα. Διότι καθετί πού ὑπάρχει εἰς τόν μακράν τοῦ Θεοῦ κόσμο, δηλαδή ἡ ἐπιθυμία τῆς διεφθαρμένης φύσεως καί σαρκός τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἐπιθυμία πού μᾶς προκαλοῦν τά μάτια μας καί ἡ ἀλαζονική ἐπίδειξη στήν ὁποία σπρώχνουν τά πλούτη, ὅλα αὐτά δέν εἶναι ἀπό τόν Θεό καί Πατέρα, ἀλλά εἶναι ἀπό τόν μακράν τοῦ Θεοῦ κόσμο».

Ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πλασμένη γιὰ νὰ ἀγαπᾶ, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ μένει ἀδιάφορη στὴν ἀγάπη, ἂν δὲν προλάβει νὰ τὴν κυριεύσει ὁ θεῖος ἔρωτας.

  Ἁγίου Νεκταρίου Αἰγίνης

Περὶ Ἔρωτος 

Ὁ ἔρωτας εἶναι πάθος μίας ψυχῆς ποὺ εἶναι ἀπερίσκεπτη, καὶ γεννιέται ἀπὸ τὰ μάτια ποὺ βλέπουν, μὲ περιέργεια καὶ ἐπιμονή. Ὁ ἔρωτας φανερώνεται σὰν μία ὑπερβολικὴ καὶ ἀλόγιστη ἐπιθυμία, ποὺ γεννιέται γρήγορα μέσα στὴν ψυχή, σβήνει ὅμως πολὺ ἀργὰ καὶ μὲ μεγάλη δυσκολία.Ὁ ἔρωτας, μία κι' ἀνάψει σὰν φλόγα μέσα στὴν καρδιά, τὴν πυρώνει καὶ τὴν κατακαίει καὶ δὲν σβήνει εὔκολα. Γιατί ζωντανεύει κι ἀναρριπίζεται ἀπὸ τὴν φαντασία, ποὺ φέρνει πάντα ὁλοζώντανο μπροστά του τὸ εἴδωλο τοῦ ἀγαπημένου τοῦ προσώπου.Γὶ αὐτὸ ἅμα κυριέψει τὴν ψυχή, τὴν κάνει νὰ ἀπαρνηθεῖ καὶ τὴν τροφὴ ἀκόμη. 
Ὁ ἔρωτας ἅμα βρεῖ μία ψυχὴ ἀφρούρητη καὶ τρυπώσει μέσα τῆς τὴν αἰχμαλωτίζει καὶ τὴν καταδουλώνει. Καὶ τὴν κάνει νὰ
καταφρονᾶ τὰ πάντα καὶ μόνο γὶ αὐτὸ νὰ γνοιάζεται.Καὶ πολλὲς ἀλόγιαστες ψυχὲς πέφτουν σὲ ἀληθινὴ τρέλα καὶ μανία, ἐπειδὴ ἡ ἀχαλίνωτη φαντασία τοὺς ὅλο καὶ τροφοδοτεῖ τὴν φλόγα του, καὶ κάνει τὸν νοῦ τους νὰ παραλογιάζει. Σὰν τύχει ὅμως νὰ συναπαντήσει μία ψυχὴ λογικὴ καὶ καλοσυγκρατημένη, σβήνει ἡ φλόγα του, προτοῦ νὰ κάνει ζημιὰ στὸ μυαλό. Γιατί μία τέτοια ψυχὴ αὐτοκυριαρχεῖται. καὶ δὲν παραδίνεται στὴ φαντασία γιὰ νὰ τὴν σέρνει ὅπου θέλει. 
Ὁ ἔρωτας κυριεύει τὶς ψυχὲς ποὺ εἶναι ἄδειες ἀπὸ τὸν ἔρωτα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἶναι γεμάτες ἀπὸ ἀνία μέσα στὴ μοναξιά τους, γιατί ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πλασμένη γιὰ νὰ ἀγαπᾶ, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ μένει ἀδιάφορη στὴν ἀγάπη, ἂν δὲν προλάβει νὰ τὴν κυριεύσει ὁ θεῖος ἔρωτας.

Ποῦ θὰ πᾶς, παππούλη; τοῦ φώναξε ὁ Συνταγματάρχης. Θὰ χαθεῖς μέσα στὰ χιόνια. -Ἔχω, παιδί μου, τὴν Παναγιὰ μαζί μου, ἀπάντησε.

H δύναμη τῆς πίστης, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα ἔδινε κουράγιο σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ βρέθηκαν στὸ μέτωπο τοῦ πολέμου τοῦ 1940. Τὸ χιόνι ἔπεφτε ἀσταμάτητα καὶ ὁ βοριὰς σφύριζε μανιασμένα. Μέσα σ’ αὐτὴ τὴ χιονοθύελλα, ἕνας στρατὸς προχωροῦσε ἀποφασιστικά... σκαρφάλωνε σ’ ἀπότομες πλαγιές...Κατέβαινε γκρεμούς...βάδιζε ἀσταμάτητα καὶ κουβαλοῦσε στὴ ράχη τοῦ μεγάλο φορτίο. Ἕνα μικρὸ φαρμακεῖο, μία στρατιωτικὴ κουβέρτα, ἕνα ζευγάρι κάλτσες, μία φανέλα. Ἀλλὰ καὶ τ’ ὅπλο του μὲ τὴν ξιφολόγχη καὶ τὰ φυσίγγια... Παρ’ ὅλο τὸ βάρος, τὸ χιόνι καὶ τὶς λάσπες... συνέχιζε τὴ δύσκολη πορεία του καὶ μόνο σὰν ἔβρισκε κάποιο χάλασμα, ἢ κανένα προφυλαγμένο βράχο, σταματοῦσε λίγο, γιὰ νὰ ξεκουραστεῖ. Μέσα σ’ αὐτὲς τὶς φοβερὲς συνθῆκες τὰ παλικάρια στὸν ἱστορικὸ πόλεμο τοῦ ’40, ἔγραψαν ἀθάνατες σελίδες ἡρωισμοῦ καὶ θυσίας, πάνω στὰ Βορειοηπειρωτικὰ βουνά. Αὐτοὶ οἱ ἥρωες σκαρφάλωσαν στὶς κορυφὲς τοῦ Ἰβᾶν, τῆς Μοράβας... κι ἦταν ἡ νίκη τοὺς θρίαμβος! Πολεμοῦσαν μὲ τὶς σιδηροφράκτες στρατιὲς τοῦ ἐχθροῦ καί... νικοῦσαν. 
Διαβάστε παρακάτω τὴν ἱστορία μὲ τὸ σεμνὸ Ἱερέα π. Ἀλέξιο καὶ δεῖτε στὸ βίντεο τὸν Ἀνθυπασπιστὴ Νικόλαο Γκάτζιαρο, νὰ ἀφηγεῖται μπροστὰ στὴν κάμερα τὸ συγκλονιστικὸ θαῦμα τῆς Παναγίας ποὺ ἔζησε ὁ ἴδιος στὸ Ἀλβανικὸ Μέτωπο τὸ 1940....
Μαζὶ μὲ τὸν ἔνδοξο ἑλληνικὸ στρατὸ ἦταν καὶ κάποιος σεμνος λευίτης, ὁ π. Ἀλέξιος. Ο εὐσεβὴς ἱερέας τριγυρνοῦσε ἀνάμεσα στοὺς στρατιῶτες, πάντα ἀκούραστος.

Παναγιώτης Τσαγκάρης, Στό Μαρούσι, κτύπησε καί ἀκούστηκε ἡ καρδιά τοῦ λαοῦ

Στο Μαρούσι, κτύπησε και ακούστηκε η καρδιά του λαού

Του Παναγιώτη Τσαγκάρη, Γενικού Γραμματέα της ΠΕΘ*
Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΘ κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, στο χαιρετισμό του στην  συγκέντρωση – πορεία με τίτλο: «Λέμε ΟΧΙ στα νέα Θρησκευτικά»(23/10/2017), ανέφερε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων χαιρετίζει θερμά τη σημερινή συγκέντρωση, διότι σήμερα εδώ στο Μαρούσι:
α) Με αυτήν την παλλαϊκή και ειρηνική συγκέντρωση πραγματοποιείται στην πράξη ένα πραγματικό δημοψήφισμα ενάντια στα νέα Θρησκευτικά.
β) Ο λαός μιλάει σήμερα και εκφράζει την πεποίθηση και τη βούληση της μεγάλης πλειονοψηφίας του Ελληνικού λαού, διακηρύττοντας ότι το θέμα του χαρακτήρα και του περιεχομένου του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι υπόθεση μείζονος και κομβικής σημασίας για την πορεία του νέου Ελληνισμού.
γ) Ο λαός της Αθήνας με τη αντιπροσωπευτική και δυναμική του παρουσία, διατρανώνει  την άρνηση των γονέων και γενικά όλων των Ελλήνων ορθοδόξων να διδάσκονται τα παιδιά τους τη συγκεκριμένη αντορθόδοξη ύλη που περιλαμβάνει το μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών και τα νέα βιβλία του μαθήματος, διότι όλα αυτά, ως προς τη φιλοσοφία, τη δομή, το σκοπό και το περιεχόμενό τους είναι αντισυνταγματικά, αντιπαιδαγωγικά και αλλοιώνουν τα θεμέλια της χριστιανικής αγωγής των μαθητών.

Λειτουργικές ἐπισημάνσεις γιά τό «Εὐχολόγιον»

Το λειτουργικόν βιβλίον «ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ» δεν είχε τη μορφή που σήμερα έχει. Ήταν πάντοτε ένα λειτουργικό βιβλίο που χρησιμοποιούνταν από αρχιερείς και ιερείς σ’ έναν συγκεκριμένο τόπο. Για παράδειγμα το Ευχολόγιο μιάς Μονής περιελάμβανε μόνο εκείνες τις ευχές που είχαν σχέση με τη μοναστική ζωή, δηλ. περιελάμβανε οπωσδήποτε την ακολουθία του Μεγάλου Αγγελικού Σχήματος και όχι φυσικά ευχές γεννήσεως νηπίων και λεχώνων. Κάθε αρχιερεύς είχε την προσωπική του συλλογή ευχών, εκείνες που χρειάζονταν κατά την ενάσκηση των λειτουργικών του απαιτήσεων.

Άρα το Μεγάλο Ευχολόγιο ή επιτομή αυτού, δηλ. Το Μικρόν Ευχολόγιον, δεν αποτελεί εξ αρχής ένα συγκεκριμένο σώμα ευχών με συγκεκριμένες ευχές για διάφορες περιπτώσεις της ζωής των πιστών, αλλά η ποσότητα των ευχών άλλαζε κατά καιρούς με νέες προσθήκες ευχών αναλόγως των περιστάσεων που απαιτούσε ο σύγχρονος βίος και οι απαιτήσεις των πιστών. Για παράδειγμα σήμερα γίνονται νέα έργα εξυπηρετήσεως των ανθρώπων, όπως το Μετρό.

Halloween (Χαλογουΐν). Ἡ σύγχρονη ἐκδοχὴ τοῦ Ἀρχαίου Κέλτικου παγανισμοῦ

 τῆς Ἀγγελικῆς Δ. Χατζηιωάννου Δρ. Θεολογίας 

Τὰ τελευταία χρόνια παρατηρεῖται μία κίνηση γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, ἑορτῶν ποῦ προέρχονται ἀπὸ δυτικὲς χῶρες καὶ κυρίως ἑορτῶν ποῦ ἀπευθύνονται στὴ νεολαία. Μία ἐξ αὐτῶν εἶναι καὶ ἡ προερχόμενη ἀπὸ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς γιορτὴ τοῦ Halloween (Χάλογουϊν). Σύμφωνα μὲ τὸ ἔθιμο τῆς γιορτῆς, τὰ μικρὰ παιδιὰ στὶς 31 κάθε Ὀκτωβρίου ντύνονται μὲ ἐνδυμασίες μαγισσῶν, ξωτικῶν, δαιμόνων καὶ φαντασμάτων, ἐπισκέπτονται τὰ σπίτια προκειμένου νὰ συγκεντρώσουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα γλυκά, μία ἐνέργεια ἡ ὁποία εἶναι γνωστὴ ὡς «trick or treat» («φάρσα ἢ κέρασμα»). Πολλοὶ συνδέουν τὴ συγκεκριμένη γιορτὴ μὲ τὶς ἑλληνικὲς ἀπόκριες, ὡστόσο αὐτὴ ἡ σύνδεση εἶναι λανθασμένη. 
Πολλοὶ ἐρευνητὲς θεωροῦν πῶς αὐτὴ ἡ γιορτὴ προέρχεται ἀπὸ τὴ ρωμαϊκὴ γιορτὴ πρὸς τιμὴ τῆς θεᾶς Pomona, ποῦ θεωρεῖτο θεὰ τῶν καρπῶν καὶ τῶν φρούτων1, ἐνῶ ἄλλοι ἀπὸ τὴν ἀρχαία κελτικὴ γιορτὴ Σαμαὶν (Samhain ἢ Samuin2), ποῦ σηματοδοτοῦσε τὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ καὶ γιορταζόταν τὴν 1η Νεομβρίου 3, ἐκδοχὴ ποῦ εἶναι καὶ ἡ πιὸ πιθανή. Οἱ Κέλτες κατοικοῦσαν στὴ σημερινὴ Ἰρλανδία, στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ στὰ βόρειά της Γαλλίας. Γιὰ τοὺς Κέλτες ἡ ἡμέρα τῆς 31ης Ὀκτωβρίου, ὅπου γιόρταζαν τὴ γιορτὴ Samhain σήμαινε... τὸ τέλος τῆς συγκομιδῆς τῶν καρπῶν καὶ τὴν ἀρχὴ τοῦ χειμώνα. Ὡστόσο ἡ ἡμέρα αὐτὴ πίστευαν, πῶς ἔχει καὶ ὑπερφυσικὸ χαρακτήρα καθὼς θεωρεῖτο, ὅτι τότε καταργοῦνταν τὰ σύνορά του κάτω κόσμου καὶ τοῦ κόσμου τῶν ζωντανῶν καὶ ὅτι τότε ἔρχονταν ἀπὸ τὸν κάτω κόσμο στὴ γῆ πνεύματα νεκρῶν καὶ πνεύματα τοῦ σκότους 4. 

Ἐὰν χάσεις τὴν ἀγάπη, θὰ ἔχεις χάσει πολλά, ὅμως ἐὰν χάσεις καὶ τὴν πίστη, τὰ ἔχασες ὅλα !

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Ξαγρύπνα ἀσταμάτητα, γιὰ νὰ κρατᾶς τὴν πίστη, καὶ ξαγρύπνα ἀσταμάτητα ὥστε ὁ σπόρος τῆς ἀγάπης, τὸν ὁποῖο ἡ πίστη φέρνει μέσα της, νὰ αὐξηθεῖ καὶ νὰ σοὺ φέρει χαρά. Ἐφόσον μόνη της ἡ πίστη χωρὶς τὴν ἀγάπη, θὰ παρέμενε κρύα καὶ ἄχαρη. Ὅμως καὶ ὅταν μέσα σου κρυώσει ἡ ἀγάπη, καὶ δὲν αὐξηθεῖ καὶ δὲν φέρει καρπὸ χαρᾶς, κράτα τὴν πίστη καὶ περίμενε.

Μήν ξεχνάτε αὐτά τά λόγια...

Μήν ξεχνάτε αὐτά τά λόγια. Ὁ Θεός σᾶς ἔδωσε χρόνο γιά νά οἰκοδομήσετε τήν Αἰώνια Σωτηρία σας. Μήν τόν σπαταλάτε! 

Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ.

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/10/blog-post_620.html
 

Ἠχητικό Ἁγιολόγιο 06 Νοεμβρίου


Ἀκοῦστε τό βίο τῶν Ἁγίων της Ὀρθοδοξίας πού ἑορτάζουν σήμερα 06 Νοεμβρίου


Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible