Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα του Σαββάτου 07-07-12.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2011. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Ρωμαίους κεφ. ιστ΄ 1 - 16

ιστ΄ 1 -  16


Ευαγγέλιον: Κατά Ιωάννην Κεφ. Ιγ΄ 1 - 13

Ιγ΄ 1 - 13 
                                                          
Εὐχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός Θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

http://hristospanagia1.wordpress.com/

http://www.hristospanagia.gr/

Περί ὁμοιοπαθητικῆς.Κ. Καρακατσάνης Καθηγητής πυρηνικῆς ἰατρικῆς, ἰατρικῆς σχολῆς ΑΠΘ

ΠΕΡΙ «ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ»
  Ὑπό Κωνσταντίνου Γ. Καρακατσάνη
Καθηγητοῦ Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς
Ἰατρικῆς Σχολής Α.Π.Θ.


Πρόλογος
Ἀφορμή για την παροῦσα ἐνασχόληση με το θέμα τῆς «Ὁμοιοπαθητικῆς» (ΟΠ, στο ἑξῆς) μᾶς ἔδωσε ἕνα δημοσίευμα τοῦ Περιοδικοῦ «Ἐνοριακή Εὐλογία» (τ. 118, σελ. 184-190), στο ὁποῖο δημοσιεύθηκε ἄρθρο τοῦ Ἱερομονάχου π. Χρυσοστόμου «Τρ.». 

Στο ἄρθρο αὐτό ὁ π. Χρυσόστομος ἰσχυρίζεται ὅτι: 
α) ἡ ΟΠ δεν εἶναι ἀντίθετη προς την χριστιανική πίστη 
β) ἡ ΟΠ «ἐνεργεῖ…στηριζόμενη σε νόμο πού ὁ Θεός ἔβαλε στην φύση 
γ) «ἡ ὁμοιοπαθητική, για την ὁποία ὁμιλοῦν αὐτοί πού θέλουν να ἀποτρέψουν ἀπό αὐτήν, δεν εἶναι ἡ ἀληθινή ὁμοιοπαθητική»
 δ) ἔχει ἀρχαία προέλευση ἡ ΟΠ και ε) ἡ ΟΠ «ὑποστηρίχθηκε και ἐφαρμόσθηκε ἀπό πολλούς Ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀκόμη ὁ π. Χρυσόστομος ἀπορρίπτει τα «ἄλλα πρόσωπα πού εἶχαν ἐπηρεασθεῖ ἀπό ἀνατολικές δοξασίες και ἀποκρυφιστικές τάσεις σχετικά με την ἑρμηνεία τοῦ τρόπου με τον ὁποῖον ἡ ὁμοιοπαθητική ἐνεργεῖ».

 Περαιτέρω ὁ π. Χρυσόστομος, ἐμμέσως πλην σαφῶς, ἀπορρίπτει τον θεωρούμενο ἱδρυτή τῆς ΟΠ Hahhneman και ὅσους ἀκολουθοῦν τον τελευταῖο, ξένους και Ἕλληνες ὁμοιοπαθητικούς.

Ὑποχρεώνουν τοὺς ὑπαλλήλους τῶν ΚΕΠ νὰ πάρουν τὴν “κάρτα τοῦ πολίτη”

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΗΔΗ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π. ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΚΑΡΤΑ

ποχρεώνουν τος παλλήλους τν ΚΕΠ
ν
πάρουν τν “κάρτα το πολίτη”

Τοῦ Ἱστολογίου «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» 

.                    Στὶς 26.06.2012 ἔληξε θεωρητικὰ (διότι δόθηκε ὅπως μάθαμε παράταση) ἡ προσθεσμία ποὺ εἶχε δώσει τὸ Ὑπουργεῖο Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης, στοὺς ὑπαλλήλους τῶν ΚΕΠ νὰ κάνουν αἴτηση, στὴν ὁποία νὰ ζητοῦν ἀπὸ τὸ κράτος νὰ τοὺς ἐφοδιάσει μὲ “ἔξυπνη κάρτα”, στὴν ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων (λέμε ἐμεῖς) θὰ περιέχεται καὶ ἡ “ψηφιακὴ ὑπογραφὴ” τοῦ ὑπαλλήλου. Αὐτὴ ἡ κάρτα, ἂν δὲν εἴναι ἡ “κάρτα τοῦ πολίτη” κατὰ τὴν παπανδρεϊκὴ ὁρολογία , θὰ εἴναι ὀπωσδήποτε τ “γεννόσημο” τς “νέας ταυτότητας” τὴν ὁποία ἐν μέσῳ πρωτοφανοῦς κρίσεως μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ πάρουμε ἀπὸ τὸν ἑπόμενο Σεπτέμβριο.

Πῶς θά σωθοῦμε! γ' μέρος


 •  
  «Πατρικές Συμβουλές Γέροντος ΦιλοθέουΖερβάκου»
  Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
  ἔτους 2010
   Δεῖτε ἐδῶ:β' μέρος
   Πῶς θά σωθοῦμε!
  Μή βλέπης τά πρόσκαιρα καί γήϊνα, ἀλλά βλέπε τά οὐράνια καί ἐκεῖνα πού διαμένουν πάντοτε.
Μή βλέπης τά φθαρτά, ἀλλά τά ἄφθαρτα, μή τά λυπηρά τῆς πρόσκαιρης τωρινῆς ζωῆς, ἀλλά τά χαρμόσυνα τῆς αἰώνιας ζωῆς.
Μή βλέπης τήν προσωρινή καταφρόνηση καί ἀδοξία, ἀλλά τήν οὐράνια τιμή καί δόξα.
Μή βλέπης τήν πρόσκαιρη δυστυχία, ἀλλά τήν οὐράνια εὐτυχία, καί τά ἀνερμήνευτα, ἀνέκφραστα καί ἀκατανόητα ἀγαθά τῆς γλυκυτάτης μας οὐράνιας πατρίδας.

«Ὑπονομεῦστε τὴν ἐθνικὴ ὁμοιογένεια τῶν κρατῶν»

 

ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ

«Ὑπονομεῦστε τὴν ἐθνικὴ ὁμοιογένεια τῶν κρατῶν»
– Μαρτυρία φυλετικῆς ὑπονόμευσης

EΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὸ θέμα δὲν ἑστιάζεται στὴν φυλετικὴ ὁμοιογένεια ἀλλὰ στὴν πνευματικὴ ὁμοιογένεια καὶ ἐλληνορθόδοξη αὐτοσυνειδησία. Φαίνεται ὅτι αὐτὴ ἐνοχλεῖ πολύ. Καὶ ἔχουν βαλθεῖ ὅλα τὰ θεριὰ νὰ τὴν συντρίψουν.

.            Ἐδῶ καὶ δύο δεκαετίες παρατηρεῖται μία συντονισμένη προσπάθεια νὰ ἀλλοιωθοῦν οἱ πληθυσμιακὲς συνθέσεις τῶν κρατῶν, καὶ μάλιστα τῶν ἀπόλυτα ἐθνικὰ ὁμοιογενῶν κρατῶν, ὅπως εἶναι ἡ Ἑλλάδα, ἀλλὰ πλέον καὶ ἡ Σερβία. Ἡ προσπάθεια προέρχεται,  ἀπὸ χῶρες οἱ ὁποῖες εἴτε δημιουργήθηκαν ἀπὸ μετανάστες, ἄρα ἡ πληθυσμιακή τους σύνθεση προέρχεται ἀπὸ ἐθνικὰ ἀνομοιογενεῖς χῶρες καὶ δὴ πρώην ἀποικίες, εἴτε ἀπὸ χῶρες ἀποικιοκρατικὲς ποὺ τώρα πλέον δέχονται μάζες πολιτῶν ἀπὸ τὶς πρώην ἀποικίες καὶ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὰ ἐθνικὰ ὁμοιογενῆ κράτη.

Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος:Ἐάν ζητήσεις κάτι ἀπό τό Θεό, καί δέν εἰσακουσθεῖς γρήγορα, μή λυπᾶσαι γιατί ἐσύ δέν εἶσαι πιό σοφός ἀπό τό Θεό

 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ό Θεός δεν ακούει αμέσως τις ικεσίες των αμελών και ανώριμων

Ένας από τους αγίους πατέρες μας έγραψε ότι όποιος δε λογαριάζει τον εαυτό του για αμαρτωλό, ή προσευχή του δεν είναι ευπρόσδεκτη από τον Κύριο.

Εάν ζητήσεις κάτι από το Θεό, και δεν εισακουσθείς γρήγορα, μη λυπάσαι γιατί εσύ δεν είσαι πιο σοφός από το Θεό. Αυτό το κάνει ό Θεός από μακροθυμία: ή δηλ. γιατί είσαι ανάξιος να δεχθείς την εκπλήρωση του αιτήματος σου, και άρα θα ζημιωθείς αν το λάβεις, ή γιατί ή κατάσταση και ή πορεία της καρδιάς σου δεν είναι ανάλογη με τα αιτήματα σου, , ή γιατί δεν έφθασες ακόμη σε τέτοια πνευματικά μέτρα, ώστε να μπορείς να δεχθείς το χάρισμα πού ζητάς.

Ἡ Δέσποινα καί ὁ Ἄγγελος (ἀληθινή ἱστορία μαγείας)

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ)


Μαγεία και Ιεραποστολή 
       Στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, ανάμεσα στ' άλλα κορίτσια του οικοτροφείου προσετέθησαν προ μηνών και δύο άλλα. Είναι η Δέσποινα ηλικίας 11 ετών και κατ' εξαίρεσι το αγόρι Άγγελος, ηλικίας 6 ετών. Τα παιδιά αυτά έχουν τη ιστορία τους.
      
Οι Αδελφές της Μονής τα βρήκαν παρατημένα στους δρόμους. Τα μετέφεραν στην Μονή και ειδοποίησαν την Αστυνομία να αναζητήσει τους γονείς τους. Τελικά, εμάθαμε ότι η μητέρα τους είναι μάγισσα. Σκότωσε τ' άλλα αδελφάκια τους κι' αυτά τα εμύησε στην μαγεία και τα εγκατέλειψε. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν στην ζωή τους να βγάζουν το «ψωμί»τους. Με την ευλογία το π. Μελετίου, Προϊστάμενου της ιεραποστολής, βαπτίσθηκαν. Και έκτοτε έχουν την δύναμι και την φώτισι από τον Θεό να διηγούνται στην Αδελφή Θέκλα τι μαγικά έκαναν πριν και πόσους ανθρώπους είχαν σκοτώσει.

Ὁ Χριστός μᾶς καθιστᾶ συνοδοιπόρους καί ἀδελφούς-Ἡ Θεία Λειτουργία μᾶς συνοδο-ποιεῖ, μᾶς ἑνοποιεῖ.

 
   
   ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗ ΖΗΣΟΥΜΕ


Ὁ Χριστός  μᾶς καθιστᾶ συνοδοιπόρους καί ἀδελφούς.

Στή Θεία  Λειτουργία εἶναι παρών, Ἱερουργῶν καί Ἱερουργούμενος ὁ Κύριος. Αὐτός εἶναι «ὁ ἐνεργών τά πάντα ἐν πᾶσι». Αὐτός εἶναι, πού μᾶς καθιστᾶ τελικά συν-οδίτες καί συν-οδοιπόρους μεταξύ μας καί μαζί Του, χαριζοντάς μας τήν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος. Αὐτός μᾶς χαρίζει μία ψυχή καί μία καρδιά, δωρίζοντάς μας τόν Ἑαυτό Του. Αὐτός μᾶς χορηγεῖ τίς ὁμόθυμες προσευχές. Αὐτός εἶναι καί τό Καινό Ἄσμα πού ψάλλουμε. Αὐτός πάλι εἶναι καί ὁ Καρπός τοῦ ἄσματος. Ἔτσι γινόμαστε ὅλοι ἕνα· οὐρανός καί γῆ, Θεός καί ἄγγελοι καί ἄνθρωποι, Κτίστης καί κτίση σύμπασα.
«Μέσα στήν ὁμόνοια σας καί τήν σύμφωνο ἀγάπη σας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ψάλλεται· καί ὁ καθένας σας γίνεσθε μέλος τῆς χορωδίας, ἔτσι ὥστε γινόμενοι σύμφωνοι λόγῳ τῆς ὁμόνοιας, ἀφοῦ πάρετε τό χρῶμα τοῦ Θεοῦ (δηλ. τήν Θεία  Χάρη, τό Ἅγιο Πνεῦμα) , μέ ἑνότητα νά ψάλλετε μέ μία φωνή διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τόν Πατέρα... ἔτσι ὥστε πάντοτε νά μετέχετε τοῦ Θεοῦ». Ἀπό τήν σύν-οδο τῶν πιστῶν Χάρις στόν Χριστό προσφέρεται «μία προσευχή, μία δέηση, ἕνας νοῦς, μία ἐλπίδα μέσα στήν ἀγάπη καί στή χαρά τήν ἄμωμη, πού εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀπό τόν Ὁποῖον τίποτε καλλίτερο δέν ὑπάρχει».

UFOσέκτες UFO ΣΕΚΤΕΣ

Πρεσβ. π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου (M. Th)


      Βασικό κεφάλαιο και αγαπημένο θέμα του σύγχρονου αντίχριστου και εφιαλτικού κινήματος της "Νέας Εποχής'', είναι το θέμα της ύπαρξης εξωγήινων όντων UFO. Βασική πτυχή όμως του εν λόγω ζητήματος που σε άλλους χώρους αποσιωπάται σκοπίμως, είναι και η αποκρυφιστική του διάσταση.
Εν προκειμένω, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την αποκρυφιστική διάσταση του θέματος των UFO, την έχουν αναδείξει και αποδείξει δύο κορυφαίοι Ορθόδοξοι και έγκυροι μελετητές του χώρου των αιρέσεων και της παραθρησκείας οι αείμνηστοι
π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος1 στην Ελλάδα, και ο π. Σεραφείμ Ρόουζ2 στις Η. Π. Α. , όπως επίσης και ένας σύγχρονος λαμπρός Ορθόδοξος απολογητής ο π. Ιωάννης Κωστώφ3.
Η συστηματικώς λοιπόν και ποικιλοτρόπως καλλιεργούμενη νεοεποχίτικη και αποκρυφιστική δοξασία για την ύπαρξη εξωγήινων όντων, θα γίνει αφορμή ώστε να δημιουργηθούν ήδη από τη δεκαετία του 1950 ορισμένες UFOσέκτες. Η διδασκαλία τους στηρίζεται στη δήθεν επαφή και αποκαλύψεις που είχαν οι ιδρυτές των εν λόγω σεκτών είτε απευθείας είτε με τηλεπάθεια με εξωγήινους4. 

Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος - Τὸ μυστικὸ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν

(μεταφρασμένο καὶ ἐμπλουτισμένο ἀπὸ τὸν Γέροντα Πορφύριο)
 
«Ὅλους τους πιστοὺς ὀφείλομε νὰ τοὺς βλέπομε σὰν ἕνα καὶ νὰ σκεπτόμαστε ὅτι στὸν κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ὁ Χριστός. Καὶ νὰ ἔχομε γιὰ τὸν καθένα τέτοια ἀγάπη, ὥστε νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ θυσιάσομε γιὰ χάρη του καὶ τὴν ζωή μας. Γιατί ὀφείλομε νὰ μὴ λέμε, οὔτε νὰ θεωροῦμε κανένα ἄνθρωπο κακό, ἀλλὰ ὅλους νὰ τοὺς βλέπομε ὡς καλούς. Κι ἂν δεῖς ἕναν ἀδελφὸ νὰ ἐνοχλεῖται ἀπὸ πάθη, νὰ μὴν τὸν μισήσεις αὐτόν, μίσησε τὰ πάθη ποὺ τὸν πολεμοῦν.

Ἄν μπορεῖς, στόν αἰώνα αὐτόν τόν ἄπιστο, νά γεννήσεις παίδί καί νά γίνει ἅγιος, νά πάντρευτεῖς

ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ, ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΠΙΣΤΟ, ΝΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΓΙΟΣ, ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙΣ

Θα σας πω κάτι πολύ σοβαρό και να έχετε το νου σας. Θα δώσετε λόγο μια μέρα στο Θεό. Δεν αρκεί μονάχα να γεννάτε παιδιά. Και η μάνα του αγίου Κοσμά γέννησε παιδί, αλλά δεν το κράτησε κοντά της, για να το παντρέψει και να δει εγγόνια και δισέγγονα. Δεν είναι, βέβαια, αμαρτία αυτό, αλλά υπάρχει και κάτι ανώτερο. Η μάνα του αγίου Κοσμά είναι ευλογημένη, που ο γιος της δεν έκανε φυσικά παιδιά, αλλά έκανε χιλιάδες πνευματικά παιδιά. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι σοβαρό.
Στη σημερινή εποχή που ζούμε, ο άγιος Κοσμάς παρακαλεί και έχει αξίωση από τον ουρανό να βγουν και άλλοι αγίοι Κοσμάδες. Όχι απλώς να τον έχουμε εκεί στην εικόνα και να τον βλέπουμε, αλλά να βγουν και νέοι Κοσμάδες, που θα εργαστούν ιεραποστολικώς μέσα στο λαό μας. Να γίνουν ιερείς σαν τον άγιο Κοσμά.

Στάρετς Σάββας - Θαυμαστή ὑπέρβαση τοῦ Τσερνομπίλ


Την ημέρα της εορτής του κοιμηθέντος πνευματικού μας πατέρα Σάββα, ήρθε από το Οβρούτς στο Πετσόρι η πνευματική του θυγατέρα Μ. Τ. Και να τι μας διηγήθηκε:

Περίπου δέκα μέρες πριν την τραγωδία του Τσερνομπίλ, εμφανίστηκε στον ύπνο της ο πνευματικός μας πατέρας και της είπε:

   - Μαρία, σε λίγο όλα ότι έχετε θα είναι δηλητηριασμένα. Εσύ όλα θα τα σταυρώνεις ως εξής:
«Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Θα κάμεις το σημείο του Σταυρού. Μετά θα πεις:
«Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ευλόγησον». Πάλι θα κάμεις το σημείο του Σταυρού.
Και πάλι θα πεις:

Ἡ ἐκκοσμίκευση στήν ἐκκλησία

 
Η εκκοσμίκευση στην Εκκλησία
 Του Σεβ. Μητροπολίτη Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δημητρίου

“Το ότι δεν αντισταθήκαμε όσον έπρεπε στον πειρασμό της εκκοσμίκευσης είναι δική μας τραγωδία”. (Αρχιεπ. Αθηνών Χριστοδούλου, εισ. ομιλία στο Συνέδριο Χριστιανών Νέων, βλ. περ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ,  έτος ΟΘ΄, τ. 6, Ιούνιος 2002, σ. 388).

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόκριση σε μια επιτακτική πρόσκληση προσωπικής προσεγγίσεως πάνω στο πάντοτε και εξαιρετικώς σήμερον κρίσιμο για την Εκκλησία μας ποιμαντικό πρόβλημα της εκκοσμικεύσεως.
Το διάστημα των τελευταίων ετών αρκετοί κληρικοί και λαϊκοί θεολόγοι αγωνιούν για την επεισαχθείσα η επεισαγομένη στην Εκκλησία μας “νόσο” της εκκοσμικεύσεως.
Επισημαίνουν με νηφάλιο γραπτό και προφορικό λόγο από επίσημα δημόσια βήματα πλείστα όσα ανησυχητικά συμπτώματα και ελπίζουν την πνευματική θεραπεία και την εκκλησιαστική υπέρβασή της· όχι από την άποψη των ποσοστών, αλλά της ακαταλύτου σε κάθε περίσταση διασώσεως του εκκλησιαστικού λείμματος, ως ζύμης του ευρυτέρου και εκκοσμικευμένου φυράματος.

Ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ

 Ο Άγιος Εφραίμ εγεννήθη εις τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, το έτος 1384.
Ωε γνωστόν τα Τρίκαλα το έτος 1393 περιήλθαν υπό Τουρκικήν κατοχήν, υπό του Βαγιαζίτ του Α΄ του Κεραυνού, ο οποίος κατέκτησε την χώραν της Θεσσαλίας. Έκτοτε ήρχισεν η εγκατάστασις Μουσουλμάνων εις τας Θεσσαλικάς Πεδιάδας.
Τ0 1935 εις την Θεσσαλονίκην ήρχισεν να εφαρμόζεται το «παιδομάζωμα» , το οποίον επί Μουράτ Β΄ ωργανώθη συστηματικώτερον εις όλας τας τουρκοκρατουμένας περιοχάς. Συνήθως εστρατολογούντο παιδιά 14-18 ετών ή 15-20, αλλά και μικροτέρας ηλικίας.
Ο Άγιος Εφραίμ σε ηλικία 14 ετών, το 1398, με το κοσμικόν όνομα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΡΦΗΣ εγκατέλειψε μητέρα, χήραν, και επτά (7) αδελφούς , τη προτροπή της ευσεβούς αυτού μητρός, προφανώς δια να αποφύγη την βιαίαν στρατολογίαν δια την επάνδρωσιν των γενιτσαρικών σωμάτων, και προσήλθε δια να μονάση εις την Σταυροπηγιακήν Μονήν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, επί του όρους των Αμώμων της Αττικής.
Ενταύθα, μετά φλογερού ζήλου επεδόθη εις την μοναχικήν πολιτείαν , ως άγγελος βιώσας μετά των αδελφών της Μονής.

6 Ιουλίου Συναξαριστής. Σισώη Μεγάλου, Λουκίας Παρθενομ. Και οι συν αυτής μαρτυρήσαντες, Των Αγίων 24 Μαρτύρων, Αστείου Οσίου, Των Αγίων Φιλήμωνα, Άρχιππου & Ονήσιμου, Απολλωνίου, Μετακομιδή Λειψάνων Οσίου Ευδοκίμου, Εγκαίνια Ναού Ιερομάρτυρα Στεφάνου, Αλεξανδρίωνα, Επιμάχου, Σισινίου, Κυρίλλου Οσιομάρτυρα, Εύρεσις Λειψάνων Αγίας Ιουλιανής, Βασιλείου μάρτυρα , Σισώη Οσίου.


 Ὁ Ὅσιος Σισώης ὁ Μέγας


Ἔλαμψε μὲ τὴν πνευματική του σύνεση, τὴν ταπεινοφροσύνη, τὴν φιλαδελφία καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του στὸ νὰ ἐπιστρέψει καὶ ἕναν μόνο ἁμαρτωλό.

Μεταξὺ τῶν ἀσκητῶν ἀναδείχτηκε ὀνομαστὸς καὶ μέγας, ἀθλητὴς τῆς πρώτης γραμμῆς, τύπος ἐγκράτειας, ἀλλὰ καὶ ψυχὴ ποὺ προσευχόταν γιὰ δικαίους καὶ ἀδίκους, πλούσιους καὶ φτωχούς, ἄρχοντες καὶ ἰδιῶτες, κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς καὶ γενικὰ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο.
Στὴν γῆ ἦταν, ἀλλὰ ἡ ζωή του ἦταν οὐράνια. Ὑψωμένος πάνω ἀπὸ τὴ σάρκα, ποὺ χαλιναγωγοῦσε τέλεια μὲ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὴν θεία κοινωνία τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ μνήμη του μένει ὑπόδειγμα σὲ ὅσους θέλουν τὴν ἀσκητικὴ ζωή, γιὰ νὰ εἶναι γνήσιοι καὶ πραγματικοὶ ἀσκητές, ὄχι μόνο μὲ τὴν ἀντοχὴ τοῦ σώματος, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν πνευματικὴ ἀναγέννηση καὶ τὴ λάμψη τῆς ἀρετῆς.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλάγιος α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ἐκ παιδὸς γεωργήσας ζωὴν τὴν κρείττονα, τῶν κατ’ αὐτῆς ἐνεπλήσθης θεουργικῶν ἀγαθῶν, τῶν Ἀγγέλων μιμητὰ Σισώη Ὅσιε· ὅθεν ὡς ἥλιος λαμπρός, ἀπαυγάζεις τηλαυγῶς, ἐν ὥρᾳ τῆς σῆς ἐξόδου, δηλοποιῶν τὴν σὴν δόξαν, καὶ καταλάμπων τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ