Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Ἡ ἀγάπη πρός τούς κακούς, Ἀρχιμ Σάββα Αγιορείτη


https://www.youtube.com/watch?v=Ud3EmfCIODM

13.Τά σαρκικά ἁμαρτήματα καταστρέφουν τόν ἄνθρωπο(Α΄ Κορ. 3, 14-17),15-3-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου


13. Τά σαρκικά ἁμαρτήματα καταστρέφουν τόν ἄνθρωπο (Α΄ Κορ. 3, 14-17),
15-3-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης,
http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Νά ἑτοιμαζόμεθα γιά ἐκκλησία κατακομβῶν.π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ (1927- 2006) Π.ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ ΠΑΤΕΡ ΑΘΑΝΑΣΙΕ ΦΡΟΥΡΕΙ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟΝ ΛΑΟΝ ΚΑΙ ΕΥΧΟΥ ΥΠΕΡ ΑΥΤΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=illGBGlsVLo&feature=youtu.be

Ἡ Λῆμνος σώθηκε ἀπό λοιμική νόσο μέ προσευχές τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ


Η ΛΗΜΝΟΣ ΣΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΛΟΙΜΙΚΗ ΝΟΣΟ 
Μέ προσευχές τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

1. Γιά ποιούς λόγους ἀναφερόμαστε στήν θαυμαστή διάσωση;

Ἀπό δύο λόγους παρακινηθήκαμε νά ὑπενθυμίσουμε τήν σωτηρία τῆς Λήμνου ἀπό θανατηφόρα λοίμωξη, μπροστά στήν ὁποία ἡ τότε ἰατρική κοινότητα σήκωσε τά χέρια της ἀδυνατοῦσα νά παρέμβει θεραπευτικά. Οἱ ἴδιοι οἱ γιατροί ἐφοβοῦντο νά πλησιάσουν τήν προσβληθεῖσα πολίχνη, οἱ κάτοικοι τῆς ὁποίας, τρομοκρατημένοι ἀπό τήν ἀπειλή, τελικά προσκάλεσαν τόν παρεπιδημοῦντα στό νησί ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος μέ προσευχητική παρέμβαση σταμάτησε θαυματουργικά τήν λοίμωξη καί ἔσωσε τήν πολίχνη καί τό νησί ἀπό τά θανατηφόρα πλήγματα τῆς λοιμικῆς νόσου.
Ὁ ἕνας λόγος εἶναι ἡ ἑορτολογική ἐπικαιρότητα. Γιορτάσαμε πρόσφατα, τήν περασμένη Κυριακή (Β´ Νηστειῶν), τήν μνήμη τοῦ μεγάλου, τοῦ μεγίστου, αὐτοῦ Ἁγίου καί Θεολόγου γιά δεύτερη φορά, ἀφοῦ γιορτάζουμε ἐπίσης τήν μνήμη του καί στίς 14 Νοεμβρίου, ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του (†1359). Ἡ δευτέρωση αὐτή τῆς μνήμης του ὀφείλεται εἰς τό ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει ὅτι μέ τούς ἀγῶνες καί τήν διδασκαλία του προφύλαξε γιά δεύτερη φορά τήν Ὀρθοδοξία ἀπό τό νά περιπέσει σέ αἵρεση καί πλάνη. Ἡ πρώτη φορά ἦταν ἡ διάσωση ἀπό τήν φοβερή, μακροχρόνια αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας, πού εἶχε ἀνατολικές καταβολές καί ἐπεχείρησε νά περάσει μέσα στήν Ἐκκλησία τίς ἐχθρικές πρός τίς εἰκόνες γνῶμες τῶν Ἑβραίων καί τῶν Μουσουλμάνων. Ἀποφεύχθηκε ἔτσι ὁ κίνδυνος τοῦ ἐξανατολισμοῦ τοῦ Χριστιανισμοῦ, νά καταντήσει δηλαδή παρακλάδι τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, ὅπως συνέβη ἐν πολλοῖς μέ τόν Μωαμεθανισμό. Μέ τόν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ καί τίς ἀποφάσεις τῶν συνόδων στίς ὁποῖες κυριάρχησε ἡ διδασκαλία του (1341, 1347, 1351), καί ἀποκρούσθηκαν οἱ πλάνες τοῦ δυτικοῦ μοναχοῦ Βαρλαάμ τοῦ Καλαβροῦ, πού εἶναι καί πλάνες τοῦ Παπισμοῦ, γιά τό ὅτι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι κτιστή, ὅτι δηλαδή δέν ὑπάρχει ἄκτιστη Θεία Χάρη καί Ἐνέργεια πού ἐνεργεῖ ἐπί τῶν κτισμάτων, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπέφυγε τόν κίνδυνο τοῦ ἐκδυτικισμοῦ, τοῦ ἐκλατινισμοῦ, καί ἐκράτησε ἔτσι ἀνόθευτη τήν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό ἀνατολικές καί δυτικές ἐπιρροές, ἔμεινε γνήσια μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς μᾶς ἄνοιξε τόν ἄπειρο κόσμο τῆς ἄκτιστης Χάρης τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Θείου Φωτισμοῦ, ὁ ὁποῖος παραμένει κλειστός σέ ὅσους βιωματικά τόν ἀγνοοῦν καί κινοῦνται μέσα στά πεπερασμένα ὅρια καί τίς μέτριες δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπινου Ὀρθολογισμοῦ καί τοῦ Δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ.
Ὁ δεύτερος λόγος γιά τόν ὁποῖο ἀποφασίσαμε νά ὑπενθυμίσουμε τήν θαυμαστή διάσωση τῆς Λήμνου ἔγκειται εἰς τό ὅτι αὐτές τίς ἡμέρες, ἐξ αἰτίας τοῦ κορονοϊοῦ ἔχει διασπαρῆ τόσος φόβος καί τόσος πανικός στούς ἀνθρώπους παγκοσμίως, ἀλλά καί τελείως ἀδικαιολόγητα μεταξύ τῶν Χριστιανῶν, ὡσάν νά ἔχει ἐκλείψει παντελῶς ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἰός τῆς ἀπιστίας εἶναι πολύ χειρότερος ἀπό τόν κορονοϊό, ὅταν μάλιστα προσβάλει ἀνθρώπους πιστούς καί μάλιστα κληρικούς, πού θά ἔπρεπε νά πιστεύουν στήν παντοδυναμία καί ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, εἰς τό ὅτι ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς φύσεως, ὅλοι οἱ φυσικοί νόμοι ὑπακούουν στό θέλημα καί στίς ρυθμίσεις τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἠμπορεῖ νά ἀναστείλει ἤ νά ἐπαναρυθμίσει τήν λειτουργία τους.

«Παναγίτσα μου, κάνε τον νά δοξάζει τ’ ὄνομά σου, σέ παρακαλῶ!»

Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

... Θυμάμαι και κάτι άλλο, που συνέβηκε επίσης από ζήλεια. Μια πεθερά ζήλευε πολύ την νύφη της. Δεν ήθελε να βλέπει κανένα καλό πάνω της.
Μια μέρα η νύφη αγόρασε ένα ωραίο εμπριμέ ύφασμα για φόρεμα. Το είδε η πεθερά, το ζήλεψε.
Η νύφη κλείδωσε το ύφασμα σ’ ένα σεντούκι, στο κάτω μέρος, κάτω απ’ όλα τα ρούχα, μέχρι να έλθει να της το ράψει η μοδίστρα. Ήλθε η μέρα της μοδίστρας.
Πάει η νύφη να βγάλει το ύφασμα, τί να ιδεί! Όλο το ύφασμα ήταν κοντά κοντά ψαλιδισμένο, άχρηστο. Κι όμως, ήταν κλειδωμένο το σεντούκι!
Η κακή δύναμη δεν έχει φραγμούς, δεν εμποδίζεται ούτε από κλειδαριές ούτε από αποστάσεις. Η κακή δύναμη μπορεί και το αυτοκίνητο να το γκρεμίσει χωρίς να υπάρχει καμιά βλάβη.

«Παναγίτσα μου, κάνε τον να δοξάζει τ’ όνομά σου!»
Ακούστε κάτι δικό μου που θα σας πω. Μια φορά πήγαινα στο χωριό μου μέσω Χαλκίδος. Προς το σταθμό τού τραίνου στη Χαλκίδα βλέπω ένα παιδί που ήταν ανεβασμένο σ’ ένα αμάξι και προσπαθούσε να περάσει τις γραμμές του τραίνου. Δεν τον υπάκουε το άλογό του κι άρχισε να βλασφημάει την Παναγία. Λυπήθηκα πολύ εκείνη τη στιγμή και αυθόρμητα είπα:
«Παναγίτσα μου, κάνε τον να δοξάζει τ’ όνομά σου, σε παρακαλώ!».

Ὁ π.Βενέδικτος μὲ τὴν ἁγία λαβίδα μάζεψε τὴν αἱμόπτυση,ποὺ εἶχε καὶ τὴν Θεία Κοινωνία μέσα καὶ τὴν ἔφαγε

Στα Ἰωάννινα, κοντὰ στὸ ναὸ τῶν Ἅγιων Ἀναργύρων του Κάστρου μέσα στὸ κάστρο τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ, ἦταν τὸ μικρὸ Φθισιατρεῖο μὲ τοὺς ἑτοιμοθάνατους φυματικούς. 

Στα χρονιὰ 1938-1940 μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία, ὁ π. Βενέδικτος Πετράκης πήγαινε κάθε Τετάρτη κι ὅποτε ἄλλοτε χρειαζόταν καὶ κοινωνοῦσε τοὺς ἀρρώστους. 
Μία μέρα κοινώνησε καὶ ἕναν φυματικὸ ἑτοιμοθάνατο. Ἐκεῖνος ἀμέσως,μόλις ἐκοινώνησε,ἔκαμε αἱμόπτυση. Ο π.Βενέδικτος μὲ τὴν ἁγία λαβίδα μάζεψε τὴν αἱμόπτυση,ποὺ εἶχε καὶ τὴν Θεία Κοινωνία μέσα καὶ τὴν ἔφαγε. 
Οἱ γιατροὶ ποὺ τὸ εἶδαν τρόμαξαν καὶ φώναξαν: 

Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο http:// hristospanagia3.blogspot.gr γιά τίς 7-3-2020 ἕως 9-3-2020.


Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Πατέρες καί ἀδελφοί 
Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί ὁμουσίῳ καί ζωοποιῷ καί ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων
Εἴθε ὁ Πανάγιος Τριαδικός Θεός μας, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, νά εὐλογεῖ τήν ζωή μας.
Εἴθε καί ἐμεῖς νά ἀγωνιζόμαστε ζώντας ἀσκητικά καί μυστηριακά μέσα στήν μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία, τήν Μία, Ἅγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Ἔτσι θά μετέχουμε στήν θεία Του εὐλογία σ' ὅλη τήν διάρκεια τοῦ νέου ἔτους, ἀλλά καί στήν αἰωνιότητα.

Λαμβάνετε ατό τό μήνυμα ς νημέρωση πό τό στολόγιο 
http://hristospanagia3.blogspot.gr, την ἱστοσελίδα https://www.hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr γιά τίς 7-3-2020 ἕως 9-3-2020.

1) Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο: 
http://hristospanagia3.blogspot.gr

▼  2020 (950)

Παράνομη ἡ θρησκευτική Λατρεία;

Εκείνοι που μάχονταν πριν λίγες ημέρες για το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης της γυναίκας, ενάντια στο δικαίωμα της ζωής των αγέννητων παιδιών, σήμερα έγιναν υπέρμαχοι του δικαιώματος της υγείας ενάντια στο δικαιώμα της θρησκευτικής ελευθερίας των χριστιανών, οι οποίοι ούτως ή άλλως, συχνά αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας, με μόνιμους συνοδούς τη χλεύη, την ειρωνεία, ακόμα και τις απειλές, κατά την υπόσχεση του Χριστού «ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου».
Έτσι, λοιπόν, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εν προκειμένω δημοσίας υγείας, απαγορεύτηκε κάθε μορφή ιεροπραξιών στην πατρίδα μας, σε μία κίνηση που χειροκρότησαν οι γνωστοί εμμονικοί με την Εκκλησία, αλλά και οι επίσης γνωστοί θεολόγοι και κληρικοί του μοντέρνου ρεύματος, μόνιμα ομονοούντες σε όλα τα «καυτά» θέματα.
Το ερώτημα που γεννάται, είναι με ποιο τρόπο κινδυνεύει η δημόσια υγεία σε περίπτωση που γίνονται λειτουργίες κεκλεισμένων των θυρών, με την παρουσία του ιερέως, του ψάλτη και του νεωκόρου; Ακόμα πιο μεγάλο ερώτημα τίθεται με την απαγόρευση των ιεροπραξιών στις Ιερές Μονές. Μήπως οι μοναχοί δεν τηρούν το σλόγκαν των ημερών «μένουμε σπίτι μας»; Μα το σπίτι των μοναχών είναι το μοναστήρι τους, ο ναός τους.
Η κυβέρνηση έχοντας μπροστά της ένα όντως τεράστιο υγειονομικό πρόβλημα, λαμβάνει αυστηρά μέτρα και πήρε τόση φόρα, ώστε να στερεί από τους πολίτες βασικά ατομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της θρησκευτικής λατρείας, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν της την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή την προτίμηση των πιο ήπιων μέτρων για την επίτευξη του σκοπού, εν προκειμένω του περιορισμού της διάδοσης του ιού.
Η γενική απαγόρευση που επεκτείνεται και σε «ακίνδυνες» ακολουθίες, συνιστά εξόφθαλμη καταπάτηση του δικαιώματος του θρησκεύειν. Η χαιρεκακία με την οποία πολλοί συνάνθρωποί μας υποδέχθηκαν αυτή την αντισυνταγματική επιβολή, δημιουργεί την ψευδαίσθηση στην κυβέρνηση ότι η κίνηση αυτή θα έχει πολιτικό κέρδος. Ξέχασαν ότι και οι προηγούμενοι πόνταραν στην πολεμική κατά της Εκκλησίας που υποστηρίζουν συστηματικά τα ΜΜΕ, χωρίς όμως να εκφράζουν πάντα την πλειοψηφία. Και αυτή η πολεμική δεν έρχεται μόνο εναντίον των κληρικών, αλλά στρέφεται απ’ ευθείας κατά του πιστού λαού, ο οποίος στερείται το δικαίωμα στη λατρεία.

Η ΔΟΥΛΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ προς τους ΙΣΧΥΡΟΥΣ ἦταν προγραμμένο νά συμβεῖ στούς Ἔσχατους Καιρούς...


Η ΔΟΥΛΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ προς τους ΙΣΧΥΡΟΥΣ ἦταν προγραμμένο νά συμβεῖ στούς Ἔσχατους Καιρούς...


https://www.youtube.com/watch?v=I4M5W8XtkNA&feature=youtu.be

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γιά ὅσα εἶπε ὁ Κύριος γιά τούς ἐσχάτους Χρόνους. Μέρος ΤρίτοΟ ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

[:Mατθ.24,1-14]

[Μέρος τρίτο: ολοκλήρωση υπομνηματισμού του εδαφίου Ματθ.24,14.Ερμηνεία της ευημερίας των αδικοπραγούντων πλουσίων και της τελικής δίκαιης κρίσης όλων μας]

Είδες ποια ήταν η κατάσταση των πραγμάτων τότε και πόσο πολύμορφος ήταν ο πόλεμος; Και ότι όλα αυτά συνέβαιναν στην αρχή, τότε που κατεξοχήν χρειάζεται κάθε μεγάλο έργο μεγάλη ησυχία; Ποια λοιπόν ήταν η κατάσταση αυτής; Διότι τίποτε δεν εμποδίζει να επαναλάβω και πάλι τα ίδια. Πρώτος πόλεμος ήταν αυτός που προερχόταν από τους απατεώνες· διότι λέγει: «θα έλθουν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες». Δεύτερος ήταν ο πόλεμος εκ μέρους των Ρωμαίων· διότι λέγει: «προσέξτε όταν ακούσετε πολέμους». Τρίτος πόλεμος ήταν αυτός που προκαλεί την πείνα. Τέταρτος αυτός που δημιουργεί τις επιδημίες και πείνα. Τέταρτος αυτός που δημιουργεί τις επιδημίες και τους σεισμούς. Πέμπτος, ο πόλεμος των θλίψεων: «θα σας παραδώσουν σε βασανιστήρια». Έκτος: «θα μισείστε από όλους». Έβδομος: «θα παραδώσουν ο ένας τον άλλο και θα μισήσουν»· εδώ εννοεί εμφύλιο πόλεμο. Έπειτα: «θα έλθουν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες». Τέλος: «θα ψυχρανθεί η αγάπη», πράγμα που είναι αιτία όλων των κακών. Είδες μύρια είδη πολέμων νέα και παράδοξα; Αλλά όμως μετά από αυτούς και άλλους πολύ περισσότερους(καθόσον στον εμφύλιο ήταν αναμιγμένος και ο πόλεμος εκ μέρους των συγγενών) το κήρυγμα επεκράτησε σε όλη την οικουμένη· διότι λέγει: «θα κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο».
Πού είναι λοιπόν εκείνοι που αντιτάσσουν στα δόγματα της Εκκλησίας της τύχης την εξουσία και την ανακύκληση των καιρών; Διότι ποιος ποτέ έως τώρα ανέφερε, ότι παρουσιάστηκε άλλος Χριστός, ότι συνέβη παρόμοιο γεγονός; Μολονότι βέβαια ψευδόμενοι λέγουν πολλά άλλα, ότι πέρασαν δέκα μυριάδες ετών, αλλά αυτό ούτε και να το φανταστούν μπορούν. Ποια λοιπόν ανακύκληση θα μπορούσατε να αναφέρετε; Διότι ούτε Σόδομα, ούτε Γόμορρα, ούτε άλλος κατακλυσμός έγινε ποτέ. Μέχρι πότε θα αστειεύεστε, ομιλώντας περί ανακυκλήσεως και τύχης; 
«Πώς», λοιπόν, αναρωτιέται ίσως κάποιος, «βγαίνουν σωστά πολλά από όσα ειπώθηκαν;»

Ἀπόστολος Παῦλος: «τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος»Ἀπόστολος Παῦλος: «τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος»

Πορφυρίτης

Ξεπέρασαν κάποιοι[1], ὅλα τά ὅρια τῆς εὐσέβειας καί εὐκαίρως ἀκαίρως, πετοῦν τίς μάσκες καί δείχνουν τό πραγματικό τους πρόσωπο. Πάλι τά ἔβαλαν μέ τόν Μητροπολίτη Μόρφου, πατέρα Νεόφυτο στήν Κύπρο, ὁ ὁποῖος μέ τή δημόσια δήλωσή του ἐπιβεβαιώνει ὅτι σέβεται τόν ἑαυτό του, τούς Χριστιανούς καί πάνω ἀπ’ ὅλα, τόν Θεό! Αὐτοί ὅμως, θέλουν μέ τό στανιό νά ἐπιστρέψουν τήν ἀνθρωπότητα στήν ἐποχή τῶν δεινοσαύρων ἤ ἀκόμα χειρότερα, στόν σκοταδιστικό μεσαίωνα!
Εἰδικότερα, τήν ὥρα πού χιλιάδες ἄνθρωποι ἀνά τόν κόσμο πεθαίνουν λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωναϊού, οἱ γνωστοί ἄγνωστοι λασπορίχτες προχώρησαν σέ ἕνα προκλητικό παραλήρημα, μή ἔχοντας ἰδέα ἀπό τήν ἑλληνορθόδοξη Πνευματικότητα, σάν νά ζοῦν σέ ἄλλη χώρα! Σάν νά μήν ἔχουν διαβάσει ποτέ τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, νά μή γνωρίζουν τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, τά λόγια τῶν Ἀποστόλων, διότι αὐτά λέει ὁ Μόρφου καί ὁ κάθε Μόρφου ἀλλά καί ὁ κάθε Χριστιανός. Παράξενο, νά φαίνεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, σέ κάποιους, τόσο προκλητικός καί νά στέκονται τόσο ἐχθρικά ἀπέναντί του. Κι ὅμως, δέν εἶναι καθόλου παράξενο, γιατί ὁ Κύριος μᾶς τό εἶπε ξεκάθαρα: Θά σᾶς μισήσουν ὅλοι γιατί εἶστε Χριστιανοί, γιατί ἔχετε τό ὄνομά μου (Ματθ. 24,9).
Τί εἶπε συγκεκριμένα, ὁ ἅγιος Ἱεράρχης στό ποίμνιό του καί ταράχτηκαν οἱ «εἰσαγγελόπουλοι»; Τούς «ἐνημέρωσε» πώς γιά τόν κορωναϊό φταίει ἡ ἀθεΐα, τά σαρκικά ἁμαρτήματα καί οἱ ἐκτρώσεις. Μήπως εἶπε τίποτα κινέζικα; Μήπως, εἶπε ὕβρεις; Ὄχι, τίποτε ἀπό αὐτά· μόνο εἶπε, καθαρά καί σταράτα, τά λόγια τοῦ Εὐαγγελίου, γι’ αὐτό καί στοχοποιήθηκε ὅπως ὁ Χριστός· εἶπε ὅτι «τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος» (Ρωμ. 6,23)· εἶπε, «μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι.» (Α΄ Κορ. 6, 9-10)· εἶπε τό «οὐ φονεύσεις» (Ρωμ. 13,9)· εἶπε τό «πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται» (Λουκ. 18, 14) καί ἄλλα τέτοια «ἐξοργιστικά» πράγματα, συνεπῶς δέν ἀπομένει τίποτε ἄλλο, ἀπό τό «ἆρον ἆρον σταύρωσον αὐτόν»!

Διδαχές Γερόντων, γιά τήν σημερινή Ἑλλάδα


*Οι Άγιοί μας και οι Γέροντες της Ορθοδοξίας χρόνια τώρα μας προειδοποιούσαν με τις διδαχές τους και τους λόγους τους για όλα αυτά που ζούμε στην σημερινή εποχή… 
να έχουμε τις πρεσβείες τους και τις προσευχές τους πάντοτε.
1. Ο Γέροντας Επιφάνιος έλεγε: «Πονώ και αγω­νιώ για την πορεία του ελληνικού Έθνους, το όποιο συνε­χώς αφελληνίζεται, αποχριστιανίζεται, αποχρωματίζεται, αποκόπτεται από τις ρίζες του και χάνει τα στοιχεία της ταυτότητας του».
2. «Η χώρα μας, έλεγε ο Γέροντας Αμφιλόχιος, είναι σκεπασμένη με τους πάγους του υλισμού και της αθεΐας και καλούμαστε όλοι να συμβάλουμε στη διάλυση τους. Μόνο όταν φύγουν οι πάγοι αυτοί, θα μπορέσουμε να βρούμε και να χαρούμε ξανά τη γη εκείνη την πραγμα­τική, την όποια καλλιέργησαν αποστολικά άροτρα και την πότισαν αίματα Μαρτύρων και ιδρώτες Όσιων. Τότε μόνο ο νοητός ήλιος θα θερμάνει την ελληνική γη και αμέσως θα βλαστήσει, θα ανθίσει και θα καρποφορήσει, όπως και άλλοτε, προς δόξαν Θεού».

Μακρυγιάννης: "Καί βγῆκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνῆτες, Ἕλληνες, σπορὰ τῆς ἐβραιουργιᾶς, ποὺ εἶπαν νὰ μᾶς σβήσουν τὴν Ἁγία Πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία, διότι ἡ Φραγκιὰ δὲν μᾶς θέλει μὲ τέτοιο ντύμα Ὀρθόδοξον."

Πιὸ ἐπίκαιρος ἀπὸ ποτὲ ὁ λόγος τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη!
Καί βγῆκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνῆτες, Ἕλληνες, σπορὰ τῆς ἐβραιουργιᾶς, ποὺ εἶπαν νὰ μᾶς σβήσουν τὴν Ἁγία Πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία, διότι ἡ Φραγκιὰ δὲν μᾶς θέλει μὲ τέτοιο ντύμα Ὀρθόδοξον. Και ἐκάθησα καὶ ἔκλαιγα διὰ τὰ νέα παθήματα. Καὶ ἐπῆγα πάλιν εἰς τοὺς φίλους μου τοὺς Ἁγίους. Ἄναψα τὰ καντήλια καὶ ἐλιβάνισα λιβάνιν καλὸν ἁγιορείτικον.
Καὶ σκουπίζοντας τὰ δάκρυά μου τοὺς εἶπα:

19 Μαρτίου. Τῶν ἁγίων μαρτύρων Χρυσάνθου καί Δαρείας. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα Τριθέκτης. (Ἡσαΐου ια΄ 10-16, ιβ΄ 1-2).
Ησ. 11,10          Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαὶ καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ᾿ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσι, καὶ ἔσται ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ τιμή.
Ησ. 11,10                   Κατά την ημέραν εκείνην ο ευλογημένος αυτός απόγονος του Ιεσσαί, ο Μεσσίας, θα εμφανισθή ως άρχων των εθνών, θα είναι μέγας κατά την αρετήν και την δύναμιν, ώστε τα έθνη θα στηρίξουν εις αυτόν τας ελπίδας των. Ο θρόνος του και η διαμονή του θα είναι ένδοξος και τιμημένη.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible