Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή 29 Ιουνίου 2014

Oἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι-π. Ἀρσένιος Κατερέλος


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Μέ τήν βοήθεια τοῦ ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,  ἐφθάσαμε εἰς τό τέλος τῆς νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.
Κατ᾽ ἀρχάς νά ἀναφέρωμε ὅτι ''ἀπόστολος'' σημαίνει ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀποστέλλεται ἀπό κάποιον ἄλλον γιά κάποια ἀποστολή. Ἔτσι λοιπόν καί οἱ Ἀπόστολοι, αὐτοί οἱ ἁπλοί ψαράδες, ἐστάλθησαν ἀπό τόν ἴδιον τόν ἐνανθρωπήσαντα Λόγον τοῦ Πατρός εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Ἑπομένως οἱ Ἀπόστολοι δέν ἦσαν αὐτόκλητοι, ἀλλά ἦσαν ὄντως θεόκλητοι ἐφ᾽ ὅσον ἐδιαλέχθησαν, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός εἶπε, ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.
Γιά νά καταλάβωμε τό μεγαλεῖο τῆς προσφορᾶς τους ἀρκεῖ νά σκεφθοῦμε ὅτι ἐτόλμησαν, μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ φυσικά, νά τά βάλλουν μέ ἀπόρθητες μέχρι τότε αὐτοκρατορίες, μέ παγιωμένους ἀντίθεους κοινωνικούς θεσμούς. Καί ὅμως μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ ἐνίκησαν.

Ἡ μοναδική τους ἀξία ἔγκειται εἰς τό ὅτι αὐτοί καί μόνον αὐτοί ἦσαν, ὅπως λέμε, οἱ ''αὐτόπται τοῦ Λόγου'', ἐφ᾽ ὅσον παρηκολούθησαν ἀπό κοντά βῆμα πρός βῆμα ὅλα τά λόγια, τίς ἐνέργειες καί τήν διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διήμερη ΠΡΟΣΕΥΧΗ καί νηστεία στήν Ἀττική καί σέ ὅλη τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἑλλάδα μέχρι νά τελειώσει ἡ “ἐπιδρομή ΑΚΡΙΔΩΝ” τῆς Ἐταιρείας Σκοπιά στή χώρα πού ἀνέδειξε ἑκατομμύρια Ὀρθόδοξους Χριστιανούς μάρτυρες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ !

Η αμερικάνικη εταιρεία Σκοπιά, στα πρότυπα κάθε “σωστής εταιρείας πυραμίδας”, αποφάσισε να διοργανώσει ένα παγκόσμιο συνέδριο των στελεχών της- ισόβιων πλασιέ στην Ελλάδα,για να προσπαθεί να συγκρατήσει τη μείωση των μελών της στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. 
Ο στόχος να προβάλλει την αναγκαιότητα μιας “παγκόσμιας κυβέρνησης”, δηλαδή την υποταγή όλου του πλανήτη στο Κυβερνών Σώμα, δηλαδή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Σκοπιά, το οποίο θεωρεί τον εαυτό του ως το μοναδικό “αντιπρόσωπο του Θεού” στη γη ! Και ποιος ορίζει το Κυβερνών Σώμα ; Ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από αυτό και με ποια κριτήρια ; Ο στόχος του συνεδρίου είναι να τονίσει ότι “όποιος δεν υποτάσσεται στις αποφάσεις και στις διδασκαλίες της παγκόσμιας κυβέρνησης του Κυβερνώντος Σώματος της εταιρίας Σκοπιά, όποιος δεν μοιράζει τα έντυπά της, όποιος δεν προπαγανδίζει τις διδασκαλίες της, σύντομα θα σφαγεί στον Αρμαγεδώνα από τα στρατεύματα του Ιησού Χριστού” !!!

Το αγιογραφικό ανάγνωσμα της Δευτέρας 30-06-2014

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2014. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Κορινθίους Α΄ κεφ. δ΄ 9 - 16  

δ΄ 9 - 16


Ευαγγέλιον: Κατά Ματθαίον κεφ. Θ΄ 36 - Ι΄ 8 

Θ΄ 36 - Ι΄ 8 
 

Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Παπισμός-Ὀρθοδοξία-Ρωμανία καί οἱ Φράγκοι:Τά αἴτια τοῦ σχίσματος

ΠΑΠΙΣΜΟΣ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ –ΡΩΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΡΑΓΚΟΙ: ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ

Πολλοί νομίζουν πως το filioque [δηλ η προσθήκη της λέξεως «και εκ του πατρός» για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, στο σύμβολο της πίστεως] αποτέλεσε αιτία του σχίσματος ανάμεσα στη «Ρωμαιοκαθολική» και την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Η Ιστορία αυτή, είναι ένας μύθος που πρέπει επιτέλους κάποτε να εκλείψει. Στην πραγματικότητα οι Ρωμαίοι Πάπες πολέμησαν το filioque μόλις αυτό προστέθηκεστο Σύμβολο της Πίστεως από τους Φράγκους. Ο Πάπας Λέων Γ’ (796-816), επειδή γνώριζε από πρώτο χέρι τις πιέσεις των Φράγκων σ’ αυτό το ζήτημα, προχώρησε σε μια πράξη που φανερώνει το πλήρες μέγεθος της παπικής αντίδρασης στις φράγκικες αυθαιρεσίες. Φρόντισε ώστε το ορθόδοξο Σύμβολο της Πίστεως (χωρίς το filioque ) να αναγραφεί σε δύο ασημένιες πλάκες (μια στα λατινικά και μια στα ελληνικά) τις οποίες ανήρτησε σε ψηλό σημείο στο ναό του Αγίου Πέτρου για να είναι ευανάγνωστες από όλους τους πιστούς.Οι μεγάλες ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΠΛΑΚΕΣ που έγραφαν το Ορθόδοξο σύμβολο της πίστης είχαν την επιγραφή:

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΠΑΠΑΤΣΙΩΚ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ Πάτερ Ἀρσένιε, δῶστε μία συμβουλή στούς μοναχούς τῆς μονῆς μας Συχαστρία:


ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ

Πάτερ Αρσένιε, δώστε μια συμβουλή στους μοναχούς της μονής μας Συχαστρία:
Αδελφοί μου, γνωρίζω ότι είσθε τά πνευματικά παιδιά του παλαιού συμμοναστή και συνασκητή μου στην έρημο, του π. Κλεόπα. Χαίρομαι πολύ διότι με την Χάρι του Θεού έχετε ήδη φθάσει τούς 150 μοναχούς μαζί με τούς δοκίμους στο Μοναστήρι σας. Είναι μια μεγάλη ευλογία του Θεού στον τόπο μας, όπου ανθεί ο μοναχισμός και πολλοί νέοι και νέες αφιερώνονται στον Θεό. Απ’ έδώ και εμπρός σάς περιμένουν μεγαλύτεροι και σκληρότεροι αγώνες της πάλης κατά του διαβόλου και τών διαφόρων αδυναμιών σας. 
Γι’ αυτό όταν ακούτε κάποια συμβουλή από υμάς τούς γεροντότερους, να την κρατάτε μέσα σας για να ωφεληθείτε. Διότι είναι μεγάλο πράγμα να έχετε μία γεροντική νεότητα για να μπορέσετε κατόπιν να έχετε γεράματα νεανικά. Ξέρετε τί μεγάλο πράγμα είναι να έχεις νιάτα στα γεράματά σου; Με κανένα τρόπο μην παίζετε με την νεότητά σας. Δώστε την σέ μένα, αν δεν ξέρετε τί να την κάνετε!
Να ευχαριστείτε τον Θεό, διότι σάς έδωσε αύτη την Χάρι να βαδίζετε σε τούτο τον μεγάλο θεσμό, πού είναι ό ορθόδοξος μοναχισμός μας. Και μοναχισμός σημαίνει να κάνης εσύ μοναστήρι, αν δεν βρεις μοναστήρι. Ακούς; Εσύ να κάνης μοναστήρι την καρδιά σου!

Τό καλάθι τοῦ Ἀγγέλου (θαυμαστό περιστατικό μέ τόν Γέροντα Παΐσιο)

Μια μέρα ο Γέροντας Παΐσιος ησύχαζε στο κελί των Αγίων Αρχαγγέλων, στη σκήτη των Ιβήρων. Ήταν Αύγουστος μήνας και είχαν περάσει οι οχτώ πρώτες μέρες του. Ό Γέροντας τηρούσε αυστηρή νηστεία. Δεν είχε φάει μέχρι τότε τίποτα και οι σωματικές του δυνάμεις είχαν ελαττωθεί. Ωστόσο, το φρόνημα του ήταν ακμαίο και ή προθυμία του να βοηθάει τους αδελφούς της σκήτης, ιδίως αυτούς, πού ήταν μεγάλης ηλικίας, παρέμενε αμείωτη.Γύρω στις δέκα το πρωί, χτύπησε την πόρτα του ό γέρο — Μάξιμος, ένας σεβάσμιος μοναχός, πού είχε πάρει απόφαση να κατεβεί στο μοναστήρι, για να περάσει εκεί τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του.-Δι' ευχών των αγίων, Γέροντα, ακούστηκε ή ψιλή φωνή του γέρο-Μάξιμου.
-Αμήν. Έλα μέσα, ευλογημένε, του απάντησε ό Γέροντας με χαμόγελο και του άνοιξε την πόρτα.
Οι δύο μοναχοί έδωσαν τον εν Χριστώ ασπασμό και κάθισαν σ' ένα καναπέ. Ό γέρο-Μάξιμος ήταν πάνω από ογδόντα ετών, είχε δηλαδή τα διπλάσια χρόνια του π. Παϊσίου. Τελευταία αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και στη σκήτη δεν μπορούσε να έχει κάποια ουσιαστική βοήθεια, μια κι έμενε μόνος στο κελί. Ό Γέροντας Παΐσιος του ετοίμασε τον καφέ και τον ρώτησε πότε θέλει να κατεβεί στο μοναστήρι. Εκείνος με λυπημένο ύφος τού είπε:

Ἐπένδυση στήν Παιδεία (Γιῶργος Παπαθανασόπουλος)

Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι η λύση στην Παιδεία. Τα παιδιά μας πρώτα πρέπει να μάθουν για τις ρίζες τους, να μάθουν να έχουν Πίστη και να αγαπούν την οικογένειά τους και την Πατρίδα τους. Μετά μπορούν άφοβα για την ψυχή τους και τη ζωή τους να πληροφορηθούν για  τον κοσμοπολιτισμό και για τη λογική που τους επιβάλλεται από τους ισχυρούς οικονομικά και τεχνολογικά λαούς. Στην εκπαίδευσή μας σήμερα τείνουμε να ανατρέψουμε τη λογική αυτή.
Καθηκόντως παρακολούθησα την εορτή για τη λήξη του σχολικού έτους στην Τρίτη Τάξη του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αρσακείου Ψυχικού. Θέμα της «Τα παιδικά δικαιώματα» και  υποθέματα «Μαθαίνω-Προστατεύομαι-Βοηθώ». Οι «σκέψεις» που είπαν τα παιδιά ήσαν: «Επιβίωση», «Ανάπτυξη», «Προστασία» και «Συμμετοχή». Στο βοήθημα που διδάχθηκαν τα 9χρονα παιδιά σημειώνεται:

Τί εἶναι ἡ ὁμοιοπαθητική;

Αντιθέτως προς ότι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, η «ομοιοπαθητική» δεν είναι το ίδιο με την ιατρική που βασίζεται στα βότανα. Η ομοιοπαθητική στηρίζεται σε τρία κύρια δόγματα, τα οποία παραμένουν απαράλλακτα αφότου τα  εφηύρε ο Σάμιουελ Χάνεμαν το 1796.
Ο Νόμος των Ομοίων
Ο νόμος των ομοίων λέει πως ο,τιδήποτε θα ήταν δυνατόν να προκαλέση τα συμπτώματά σου, θα θεραπεύση επίσης αυτά τα ίδια τα συμπτώματα. Συνεπώς, αν δης ότι δεν μπορείς να κοιμηθής, αν καταναλώσης καφεΐνη θα συνεισφέρη στον ύπνο σου.  η δακρύρροια λόγω υψηλού πυρετού μπορεί να θεραπευθή με κρεμμύδια, κ.λ.π. Αυτός ο  ούτως ειπείν νόμος εβασίσθη αποκλειστικώς και μόνον στην φαντασία του Χάνεμαν. Δεν χρειάζεται να έχη κάποιος πτυχίο ιατρικής για να αντιληφθή την εσφαλμένη αιτιολόγηση της λήψεως καφεΐνης- η οποία ανήκει στα διεγερτικά- προκειμένου να βοηθηθή κάποιος να κοιμηθή. Παρά ταύτα οι ομοιοπαθητικοί, ακόμη και σήμερα, συνταγογραφούν καφεΐνη (υπό το όνομα «coffea») ως θεραπευτικό της αϋπνίας.

Ἐγκώμιο στόν Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο_Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου_mp3


Π. Σάββας 2013-06-30_Ἐγκώμιο στόν Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο_Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου_mp3


Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 30-06-2013 (Σύναξη στὸ Ἀρχονταρίκι).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

Ὁριοθέτηση τῆς πίστης καί ὀμολογιακό φρόνημα:Ἡ οὐσία τοῦ ἀντιαιρετικού ἀγώνα

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ: Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   Ο  ΝΕΟΣ 
    Το κείμενο του Σεβασμιωτάτου π.Ιεροθέου που ακολουθεί παρουσιάζει σε λίγες γραμμές την πεμπτουσία της Απολογητικής της Εκκλησίας μας.
Ο μεγάλος σύγχρονος απολογητής μακαριστός π.Αντώνιος Αλεβιζόπουλος έλεγε ότι ο κίνδυνος είναι «…ΟΧΙ ν’ αδειάσουν οι Εκκλησίες, αλλά να γεμίσουν με ανθρώπους που θα έχουν ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΟ φρόνημα, αλλοιωμένη την ορθόδοξο πίστη».
Σήμερα που οι διδασκαλίες της Νέας Εποχής έχουν εισβάλλει για τα καλά μέσα στον Εκκλησιαστικό χώρο, και η Μασονία κυριαρχεί ακόμη και σε υψηλόβαθμα στελέχη η ανάγκη για Οριοθέτηση της πίστης είναι κάτι περισσότερο από επείγουσα.
Ο άγιος Μάρτυρας και Ομολογητής Στέφανος ο Νέος προτίμησε το θάνατο από τον συμβιβασμό: «Τον έκλεισαν σε μια μονή της Κωνσταντινουπόλεως, ενώ έκαιγαν το μοναστήρι του και διασκόρπιζαν τους μαθητές του. Κατόπιν τον έφεραν δημοσίως αντιμέτωπο με θεολόγους του αυτοκράτορα, αλλά εκεί υποστήριξε με λαμπρό τρόπο την παράδοση των αγίων Πατέρων. Μπροστά στο δίλημμα που του ετέθη να υπογράψει τις αποφάσεις της συνόδου ή να πεθάνει βασανιζόμενος, ο άγιος ενέπαιξε τους κατηγόρους του…»1.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ξαναπροειδοποιεῖ γιά τήν νεοπροτεσταντική ὀργάνωση "Ἑλληνική Ἱεραποστολική Ἕνωση''.

"Ιεραποστολικών" δραστηριοτήτων συνέχεια μιας προτεσταντικής κίνησης
Για μία ακόμη χρονιά, σε συνέχεια προηγούμενων προσηλυτιστικών δραστηριοτήτων της, η νεοπροτεσταντική οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση» προγραμματίζει μία ευρείας κλίμακας προσηλυτιστική δραστηριότητα, με την ονομασία «Ιησούς του Ναυή 7», το χρονικό διάστημα μεταξύ 9 και 17 Ιουλίου 2014, στους νομούς Κιλκίς, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Η εν λόγω κίνηση, με πρόσχημα τη διανομή της Καινής Διαθήκης διανέμει ποικίλο υλικό προτεσταντικού χαρακτήρα ασυμβίβαστο με την Ορθόδοξη πίστη.

Ἀφιέρωμα στόν Γέροντα Παΐσιο

Ένα αφιέρωμα στον Γέροντα Παΐσιο με αφορμή τα είκοσι χρόνια από την κοίμησή του, διοργανώνει ο Δήμος Κόνιτσας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης το τριήμερο 12-14 Ιουλίου στην Κόνιτσα.
Το πρόγραμμα έχει εξής:
 Σαββατο 12 Ιουλίου, 7.00 μ.μ. : Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά
Κυριακή, 13 Ιουλίου, Πρωί:
• Στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά
Όρθρος και Αρχιερατική Θεία λειτουργία, εν μονοεκκλησία

Ἐν γνόφω περιπατῶ καί ἐν σκότει πολλῶ

ρεξον μοί χείρα βοηθείας ἐν ἐδάφει κυλινδουμένω, Κύριε, θέλων γάρ ἀναστῆναι οὐ δύναμαι, διότι τό φορτίον τῆς ἁμαρτίας κατεβάρησε μέ, καί ἡ πονηρά συνήθεια κατέχει μέ. Βλέπω, καί ὡς ἐν γνόφω περιπατῶ καί ἐν σκότει πολλῶ. Τείνω μου τήν χείρα, καί ὥσπερ παράλυτος εἴμι. Εὔθυμος εἴμι, καί ἀηδίζομαι. Εὔχομαι καταλλαγῆναι, καί νηστεύων συνέχομαι.
Άπλωσε, Κύριε, χέρι βοήθειας σ’ εμένα που κυλιέμαι στο έδαφος· γιατί, αν και θέλω να σηκωθώ, δεν μπορώ, διότι το βάρος της αμαρ­τίας με καταπλάκωσε, και η κακή συνήθεια με εξουσιάζει.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ