Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

Ὑπακοή μέ χαρά γιά νά μήν κινεῖται ὁ καταστροφικός θυμός, Ἅγιου Ἠσύχιου ὁ Πρεσβύτερου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

 ΚΗΡΥΓΜΑ_443. Υπακοή με χαρά για να μην κινείται ο καταστροφικός θυμός, Άγιου Ησύχιου ο Πρεσβύτερου - Προς τον Θεόδουλο, Λόγος περί νήψεως και αρετής χωρισμένος σε 203 κεφάλαια (τα λεγόμενα αντιρρητικά και ευκτικά), Φιλοκαλία τόμος Α', Αρχιμ. Σάββα Αγιορειτου, 12-10-2022

Ἡ εἰκονική ὑποχώρηση τῶν δαιμόνων, Ἁγίου Ἠσύχιου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 ΚΗΡΥΓΜΑ_442. Η εικονική υποχώρηση των δαιμόνων, Άγιου Ησύχιου ο Πρεσβύτερου - Προς τον Θεόδουλο, Λόγος περί νήψεως και αρετής χωρισμένος σε 203 κεφάλαια (τα λεγόμενα αντιρρητικά και ευκτικά), Φιλοκαλία τόμος Α', Αρχιμ. Σάββα Αγιορειτου, 11-10-2022

Ἡ φιλία (Ἅγιος Φώτιος ὁ Μέγας)

Νὰ μὴν εἶσαι γρήγορος στὴ σύναψη φιλίας· ὅταν ὅμως συνάψης δεσμό, νὰ τὸν διατηρῆς ἄλυτο μὲ κάθε τρόπο, σηκώνοντας ὅλο τὸ βάρος τοῦ συνανθρώπου, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι δὲν ἐπιφέρει κίνδυνο στὴν ψυχή. Διότι οἱ διαστάσεις πρὸς τοὺς φίλους ἐκφαυλίζουν ὅλη τὴν προαίρεσι τῶν ἀνθρώπων καὶ ὑποβάλλουν ὄχι μόνο τὸν ὑπαίτιο ἀλλὰ καὶ τὸν ἀναίτιο στὴν ἴδια ὑπόνοια.
Φίλους νὰ κάμης ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι διατηροῦν παντοτινὰ ἄδολη τὴν φιλία πρὸς τοὺς ἄλλους καὶ μήτε ὅταν εὐημεροῦσαν τοὺς ἐφθόνησαν μήτε ὅταν δυστυχοῦσαν τοὺς παραμέλησαν.

Πράγματι πολλοὶ ἐβοήθησαν κι ἐπόνεσαν τοὺς φίλους ὅταν βρίσκονταν σὲ δυστυχία, ἀλλὰ ὅταν ἦσαν εὐτυχεῖς δὲν βάσταξαν τὴν εὐημερία τους· ἔτσι αὐτοὺς ποὺ δὲν τοὺς ἤλεγξε ὁ καιρὸς τῆς συμπαθείας, τοὺς ἐξεσκέπασε τὸ πάθος τοῦ φθόνου. Ν’ ἀποκτᾶς λοιπὸν φίλους ὄχι τοὺς φαύλους ἀλλὰ τοὺς ἀρίστους· διότι τὰ ἤθη τῶν φίλων κρίνονται συνήθως ἀπὸ τὴν ποιότητα τῶν φιλουμένων. Διὰ τῶν ἐντίμων φίλων εὔκολα ἐπαναφέρεται κανεὶς καὶ ὅταν παραπέση, οἱ φαῦλοι ὅμως φθείρουν καὶ τὴν ὑπάρχουσα καλοκαγαθία· οἱ πρῶτοι καλύπτοντας οἱ ἴδιοι τὴν ἔλλειψι τῶν φίλων στὴν ἀρετὴ τὴν κάμουν νὰ φαίνεται ἀνελλιπής, ἐνῶ ἡ συναναστροφὴ μὲ τοὺς φαύλους καθιστὰ νόθο καὶ ὅ,τι ὑπόλοιπο ἀρετῆς ὑπάρχει.

Νὰ μὴ ζητᾶς ν’ ἀκούης τὰ εὐχάριστα ἀπὸ τοὺς φίλους, ἀλλὰ μᾶλλον τὰ ἀληθινά. Διότι, ἂν δὲν πρέπει νὰ πιστεύσουμε στοὺς ἐχθροὺς ἀκόμη καὶ ὅταν λέγουν τὴν ἀλήθεια, ἀπὸ τοὺς φίλους δὲν ἔχει φθαρεῖ ἡ ἀλήθεια καὶ ζητοῦν κι ἐκεῖνοι νὰ λέγωνται τὰ εὐχάριστα, ἀπὸ ποῦ ἀλλοῦ θὰ προέλθη γιὰ μᾶς ἡ γνῶση τῆς ἀληθείας καὶ ἡ διόρθωση τῶν τυχὸν ἀνοσίων λόγων καὶ πράξεών μας;

Παναγία ἡ Ἀπροσδόκητη Χαρά.


Παναγία ἡ Ἀπροσδόκητη Χαρά

Η εἰκόνα αὐτή ζωγραφίστηκε μέ βάση τήν περιγραφή τῶν θαυμάτων τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τοῦ Τσερνιγκώφ, τά ὁποῖα κατέγραψε ὁ ἅγιος Δημήτριος, μητροπολίτης Ροστώφ, ὁ Θαυματουργός (†1709) στό ἔργο του Γῆ ποτισμένη.
Ἕνα ἀπό τά θαύματα αὐτά εἶναι τό ἀκόλουθο:
Κάποιος ἄνθρωπος, μολονότι ἔκανε ἁμαρτωλή ζωή, ἀγαποῦσε εὐλαβικά τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί κάθε μέρα προσευχόταν μπροστά σέ μιάν εἰκόνα της, ἐπαναλαμβάνοντας τα λόγια πού τῆς εἶχε ἀπευθύνει ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ: «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη!...» (Λουκ. 1:28).
Μιά φορά, λίγο πρίν πάει ν' ἁμαρτήσει, ἔκανε τή συνηθισμένη του προσευχή. Ξάφνου, μέ τρόμο εἶδε τήν εἰκόνα νά ζωντανεύει. Ἡ Παναγία κινήθηκε ἐλαφρά, ἐνῶ στά χέρια, στα πόδια καί στήν πλευρά τοῦ Θείου Βρέφους ἀνοίχθηκαν πληγές, ἀπό τίς ὁποῖες ἔσταζε αἷμα!
Πέφτοντας μέ τό πρόσωπο στο δάπεδο, ὁ ἁμαρτωλός φώναξε:

Ἔχουμε «κείμενα καὶ πιστεύματα τοῦ παρελθόντος» ποὺ μᾶς καθοδηγοῦν


Ἔχουμε «κείμενα καὶ πιστεύματα τοῦ παρελθόντος» ποὺ μᾶς καθοδηγοῦν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Καθημερινὰ παρακολουθοῦμε σκάνδαλα καὶ ἐγκλήματα. Γιὰ τοὺς περισσότερους ἀνθρώπους δὲν ἰσχύουν οἱ ἠθικοὶ κανόνες καὶ ὅλα ἐπιτρέπονται. Οἱ ἐγκληματικὲς πράξεις καὶ οἱ φόνοι δὲν εἶναι σπάνια γεγονότα. Σκοτώνουν ἀπὸ ἀσήμαντες ἀφορμές. Συνήθως γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους καὶ οἰκογενειακὰ προβλήματα μεταξὺ τῶν συντρόφων τῶν ἐλεύθερων συμβιώσεων. Διαπιστώνουμε ὅτι τὸ ἕνα κακὸ φέρνει τὸ ἄλλο. Ἐπίσης τὰ σκάνδαλα εἶναι πολλὰ καὶ θεωροῦνται ἀπὸ πολλοὺς ἐπιτυχίες. Ἐπαινοῦνται δημοσίως διαφθαρμένοι τύποι, ποὺ εἶναι γνωστοὶ ὡς σπουδαῖοι ἠθοποιοί, ὡς ταλαντοῦχοι τραγουδιστές, ὡς ἀξιοθαύματαστοι ἀθλητές, ὡς λαμπροὶ ἐπιστήμονες, ὡς ἱκανοὶ πολιτικοὶ κ.λπ.

Ὅλοι αὐτοὶ «λύνουν» τὰ προβλήματα τῆς κοινωνίας, ὄντας οἱ ἴδιοι τέλειοι ὑποκριτὲς καὶ ἄθλιοι στὴν προσωπική τους ζωή, ἡ ὁποία κάποια στιγμὴ ἀποκαλύπτεται καὶ βυθίζει στὴν ἀπόγνωση ὅλους ἐκείνους ποὺ τοὺς θαύμαζαν καὶ τοὺς ἐπαινοῦσαν! Ἰδιαίτερα οἱ πολιτικοί, ποὺ ἔχουν τὴν ἐξουσία στὰ χέρια τους, προκαλοῦν, γιατί δὲν ἔχουν ἦθος, τοὺς λείπουν τὰ ὁράματα γιὰ τὴν πατρίδα καὶ εἶναι παντελῶς ἀνίκανοι νὰ διοικήσουν καὶ νὰ ὁδηγήσουν τὸ λαὸ στὴν πρόοδο. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ δὲν τοὺς ἔχουν σὲ ὑπόληψη οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι καὶ ἂς τοὺς χειροκροτοῦν μερικὲς φορὲς μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι κάτι καλὸ μπορεῖ νὰ προκύψει.

Στὴν ἐποχή μας δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ νὰ ἐμπνέουν τὸ λαὸ καὶ νὰ ἀνοίγουν ὁρίζοντες. Ὑπάρχει ὡστόσο ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διδάσκει καὶ διαμορφώνει τὸ ἀναγκαῖο ἦθος στὰ μέλη της, προκειμένου νὰ ἐμποδίσουν τὴν καταστροφικὴ πορεία τοῦ λαοῦ. Δυστυχῶς, καὶ ἐδῶ ὑπάρχουν προβλήματα, ποὺ τὰ δημιουργοῦν ἀπρόσεκτοι καὶ ἀνάξιοι κληρικοὶ καὶ τῶν τριῶν βαθμὶδων τῆς ἱερωσύνης. Αὐτοὶ σκανδαλίζουν καὶ ἐγκληματοῦν πνευματικά, ἀποδυναμώνοντας τὸ πνευματικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

12 Ὀκτωβρίου. Πρόβου, Ταράχου καὶ Ἀνδρονίκου μαρτύρων (†850). Δομνίνης μάρτυρος, Συμεὼν τοῦ νέου θεολόγου (†1022), σύναξις πάντων τῶν ἐν Ἀθήναις ἁγίων. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Τετ. ιη΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἐφεσ. ε΄ 25-33).

Εφ. 5,25            οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,

Εφ. 5,25                    Οι δε άνδρες εξ άλλου να αγαπάτε τας γυναίκας σας και να υποβάλλεσθε μέχρι και των μεγαλυτέρων θυσιών προς χάριν αυτών, όπως και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και παρέδωκεν υπέρ αυτής τον ευατόν του εις σταυρικόν θάνατον,

Ἡ σημασία τῆς πνευματικῆς μελέτης, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου. Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου[Ματθ. 24,1- 13]

«Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ»[1], λέγει ὁ Κύριος στό ἱερό Του Εὐαγγέλιο. Καί πῶς μπορεῖ κανείς νά γλιτώσει ἀπό τήν πλάνη νά χάσει τόν δρόμο; Πῶς μπορεῖ νά γλιτώσει ἀπό αὐτή τήν ἀπώλεια τῆς ὀρθῆς ὁδοῦ πού ὁδηγεῖ στόν Θεό; Βεβαίως ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει ταπείνωση καί μελετᾶ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί γνωρίζει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τίς ἅγιες γραφές ὅταν σκύβει ταπεινά καί ὑπακούει σέ αὐτόν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ πού μελετᾶ καί ὅταν ἀκούει καί τά ἱερά κηρύγματα καί τίς ἅγιες συμβουλές τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦν τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί ἔχουν ἐγκολπωθεῖ τόν ἅγιο λόγο Του. Ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες εἶναι οἱ ὁδηγοί μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς προφυλάσσουν. Τά ἱερά κείμενα, τῆς Ἁγίας ραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων μᾶς προφυλάσσουν ἀπό τήν πλάνη, ἐφόσον βεβαίως ὁ ἄνθρωπος ἔχει καί ἐφαρμογή τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἔχει καί πνευματικό ὁδηγό πού ἀκολουθεῖ τήν Ἁγία Γραφή καί του Ἅγιους Πατέρες.

«Μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή», ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «βγαίνουν ὅλα. Πρέπει νά τήν διαβάζεται συνεχῶς γιά νά μάθετε τά μυστικά τοῦ ἀγώνα τοῦ πνευματικοῦ. Στήν ἀγαπημένη μου Σοφία Σολομῶντος, στό ἔνατο κεφάλαιο λέει: «Θεέ Πατέρων καί Κύριε τοῦ ἐλέους, ὁ ποιήσας τά πάντα ἐν λόγῳ σου καί τῇ σοφίᾳ σου κατεσκεύσασας ἄνθρωπον, ἵνα δεσπόζῃ τῶν ὑπό σοῦ γενομένων κτισμάτων καί διέπῃ τόν κόσμον ἐν ὁσιότητι καί δικαιοσύνῃ καί ἐν εὐθύτητι ψυχῆς κρίσιν κρίνῃ, δός μοι τήν τῶν σῶν θρόνων πάρεδρον σοφίαν καί μή μέ ἀποδοκιμάσῃς ἐκ παίδων σου∙ ὅτι ἐγώ δοῦλος σός καί υἱός τῆς παιδίσκης σου, ἄνθρωπος ἀσθενής καί ὀλιγοχρόνιος καί ἐλάσσων ἐν συνέσει κρίσεως καί νόμων»[2]»[3].

Δηλαδή ὁ Ἅγιος Πορφύριος χρησιμοποιεῖ αὐτό τό χωρίο ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, καί μάλιστα ἀπό τήν παλαιά Διαθήκη, γιά νά ἐμφυσήσει στά πνευματικά του παιδιά, καί σέ ὅλους ἐμᾶς νά ἐμφυσήσει τί ἄλλο παρά τήν ἀγάπη γιά τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. «Θεέ Πατέρων καί Κύριε τοῦ ἐλέους», λέγει τό ἀπόσπασμα πού μᾶς παρουσίασε ὁ Ἅγιος Πορφύριος προηγουμένως, Θεέ τῶν Πατέρων καί Κύριε τοῦ ἐλέους, Ἐσύ πού δημιούργησες τά πάντα μέ τόν λόγο σου καί ἔπλασες μέ τήν σοφία σου τόν ἄνθρωπο γιά νά κυριαρχεῖ στά δημιουργήματά Σου, νά κυβερνάει τόν κόσμο μέ ἁγιότητα καί δικαιοσύνη καί νά ἀποδίδει τό δίκαιο μέ ἀμεροληψία, δώς μου τή σοφία πού στέκεται δίπλα στόν θρόνο Σου καί μήν μέ ἀπορρίψεις ἀπό τούς δούλους Σου, γιατί ἐγώ εἶμαι δοῦλος Σου, υἱός τῆς δούλης Σου, ἄνθρωπος ἀδύναμος καί ὀλιγοχρόνιος, καί μειονεκτῶ στήν ὀρθή κρίση καί στήν γνώση τῶν νόμων Σου∙ γι' αὐτό καί χρειάζομαι τόν φωτισμό ἀπό τόν Θεῖο Σου νόμο ἀπό τήν Θεία Σου γραφή.

Ὁ κ. Φλαμής στό ἑδώλιο τοῦ κατηγορουμένου

Πρωτοπρεσβύτερος
Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
τηλ. 6945-377621, agotsopo@gmail.com
Πάτρα, 6.10.2022

Στό ἑδώλιο ὁ κ. Φλαμής!...

Κατά ἀγαθή συγκυρία τήν προσεχῆ Δευτέρα 10.10.22, συμπίπτει μαζί μέ τήν ἐκδίκαση τῆς ὑποθέσεώς μου ἐνώπιον τοῦ Μονομελοῦς Πλημμελειοδικείου Πατρῶν (δικάζομαι γιατί λειτούργησα την 25η Μαρτίου 2020, ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ! (βλ. ἀνακοίνωσή μου 5.10.22), νά ἐκδικάζεται στό Τριμελές Πλημμελειοδικεῖο Πατρῶν καί ἡ μηνυτήρια ἀναφορά μοῦ κατά τοῦ δημοσιογράφου Πατρῶν κ. Κων. Φλαμή.

Ὁ ἁρμόδιος Εἰσαγγελέας πού ἐξέτασε τήν ἀναφορά μου...παρέπεμψε τήν ὑπόθεση στό ἀκροατήριο καί ἔτσι ὁ κ. Φλαμής θά δικαστεῖ γιά τά ἐγκλήματα τῆς κατά συρροή δημόσιας ἐξύβρισης καί συκοφαντικῆς δυσφήμησης δια τοῦ τύπου καί τοῦ ραδιοφώνου.

Πιό συγκεκριμένα, ὅπως ἀναφέρει ὁ Εἰσαγγελέας στό κατηγορητήριο μέ τό ὁποῖο παραπέμπει τόν κ. Φλαμή νά δικαστεῖ, ὁ κ. Φλαμής
«Α. μέ περισσότερες πράξεις πού συνιστοῦν ἐξακολούθηση τοῦ ἰδίου ἐγκλήματος, προσέβαλλε δημόσια καί μέσῳ διαδικτύου τήν τιμή καί ὑπόληψη τοῦ ἐκκαλοῦντος π. Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου... ἀνέφερε γιά τόν ἐκκαλοῦντα τίς ἐξης ἐξυβριστικές φράσεις... Ὁ κατηγορούμενος ἀνέφερε ὅλα τά παραπάνω σε ἔνδειξη περιφρόνησης πρός τό πρόσωπο τοῦ ἐκκαλοῦντος, προσβάλλοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν τιμή καί τήν ὑπόληψή του.

Ἅγιος Ἰωάννης, ὁ Ἐρημίτης τοῦ Σεζενόφσκι (1791-1839)


Μια μέρα, ο γέροντας έδωσε σε μια από τις θαυμάστριές του ένα φλιτζάνι τσάι, το οποίο είχε ασυνήθιστα ευχάριστη γεύση, και μετά έριξε ένα άλλο φλιτζάνι τσάι, αλλά πικρό και δυσάρεστο, για να μην μπορεί να το πιει.

Ἄλλο τό μοῦ ἀρέσει κάτι, καί ἄλλο τό ἀγαπῶ

Άλλο το μου αρέσει κάτι, και άλλο το αγαπώ.Αν σου αρέσει ένα λουλούδι,το κόβεις.
Άν το αγαπάς, το ποτίζεις κάθε μέρα.

Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης
πηγή


https://proskynitis.blogspot.com/2022/09/blog-post_193.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible