Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018

20. Περί Παύλου τῆς Φέρμης, Λαυσαϊκόν-Ἁγίου Παλλαδίου, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

20. Περί Παύλου τῆς Φέρμης, Λαυσαϊκόν-Ἁγίου Παλλαδίου, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 4-6-2018, ζωντανή μετάδοση, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia.gr , Κατέβασμα ὁμιλιῶν ἀπό τό YouTube σέ mp3 http://hristospanagia3.blogspot.gr/20...

21. Περί Εὐλογίου τοῦ λελωβημένου, Λαυσαϊκόν-Ἁγίου Παλλαδίου, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

21. Περί Εὐλογίου τοῦ λελωβημένου, Λαυσαϊκόν-Ἁγίου Παλλαδίου, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 5-6-2018 ζωντανή μετάδοση, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia.gr, Κατέβασμα ὁμιλιῶν ἀπό τό YouTube σέ mp3 http://hristospanagia3.blogspot.gr/20...

«Ἡ Κατάταξη τῶν Ψυχῶν μετά τήν Κοίμηση τῶν Ἀνθρώπων» Εὐεργετινός, Τόμος 1, Ὑπόθεση ΙΑ΄,Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Αποτέλεσμα εικόνας για Δευτέρα παρουσία


Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, συνεχίζουμε ἀπό τόν πρῶτο τόμο τοῦ Εὐεργετινοῦ τήν ἐνδέκατη ὑπόθεση πού ἔχει τόν ἑξῆς τίτλο: «Ὅτι μετά τῶν ὁμοίων οἱ ὅμοιοι κατατάττονται μετά θάνατον»1. Δηλαδή, ὅτι μετά θάνατον οἱ ψυχές κατατάσσονται στό ἴδιο μέρος μέ τίς ψυχές ἐκείνων πού ἔζησαν μέ ὅμοιο τρόπο ἐπάνω στήν γῆ. Εἶναι κείμενα, θά λέγαμε, ἀποκαλυπτικά. Γιατί πάντοτε ἔχουμε μιά περιέργεια, γιά τό τί γίνεται μετά θάνατον. Καί ὄντως γνωρίζουμε τί γίνεται ἀπό τίς ἀποκαλύψεις τῶν Ἁγίων.
«Τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου: Τό ἰερό εὐαγγέλιο λέει γιά τούς ἐκλεκτούς «Εἰς τόν οἶκον τοῦ Πατρός μου μοναί πολλαί εἰσί»2, τό λέει ὁ Κύριος αὐτό. Δηλαδή στόν οἶκο τοῦ Πατρός Μου ὑπάρχουν πολλές μονές, διαμονές. «Ἐάν λοιπόν οἱ δίκαιοι σ’ ἐκείνη τήν αἰωνία μακαριότητα ἀπελάμβαναν κατά τόν ἴδιο τρόπο τά ἀγαθά αὐτῆς, τότε θά γινόταν λόγος ὅτι ὑπάρχει μία μόνο μονή καί ὄχι πολλές». Ἀλλά ἐπειδή, ἀκριβῶς, δέν ἀπολαμβάνουν ὅλοι κατά τόν ἴδιο τρόπο τήν μακαριότητα τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό ὑπάρχουν πολλές μονές. «Ὑπάρχουν ὅμως πολλές, στίς ὁποῖες θά διαμοιρασθοῦν κατά τήν ἀξία τους οἱ ἐκλεκτοί, γιά νά εὐφραίνονται καί νά ἀγάλλονται αἰωνίως ἀπό κοινοῦ»3. Κάθε μονή, κάθε διαμονή, θά «κατοικεῖται» ἀπό τούς ἀνθρώπους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν κατά παρόμοιο τρόπο ἐδῶ στή γῆ, ὁπότε θά ἀπολαμβάνουν κι ἐκεῖ μαζί. Ὅπως κι ἐδῶ ἦταν μαζί κατά τόν τρόπο ζωῆς, ἔτσι κι ἐκεῖ κατά τήν τάξη τους. Θά πρέπει νά ξέρουμε ὅτι τό μέτρο τῆς ἀπόλαυσης εἶναι κατά τό μέτρο τῆς ἐδῶ μετανοίας καί καθαρότητος καί ἀγάπης πού εἶχαν στόν Θεό.
«Τό γεγονός δέ ὅτι ὅλοι οἱ ἐκλεκτοί, πού διαμοιράζονται στίς διάφορες μονές, λαμβάνουν καί ἀπό ἕνα δηνάριο...»4. Θυμόμαστε τήν παραβολή τοῦ Κυρίου μέ τούς ἐργάτες τῆς ἐνδεκάτης ὥρας, οἱ ὁποῖοι παίρνουν κι αὐτοί ἕνα δηνάριο, ὅπως οἱ ἐργάτες τῆς πρώτης ὥρας. Καί παραπονιοῦνται οἱ ἐργάτες τῆς πρώτης ὥρας, γιατί ἔδωσες καί σέ μᾶς ἕνα δηνάριο; Καί ὁ Κύριος τούς εἶπε, μά αὐτή τήν συμφωνία κάναμε, νά σᾶς δώσω ἕνα δηνάριο. Ἐσεῖς, τώρα, γιατί ἐξανίστασθε, ἐπειδή δίνω τό ἴδιο καί σ’ αὐτούς πού ἦρθαν τήν ἐνδεκάτη ὥρα; Ἐγώ εἶμαι ὁ Κύριος. Δέν μπορῶ νά διαχειριστῶ ὅπως θέλω τούς ἐργάτες μου καί νά τούς δώσω τήν ἀμοιβή πού θέλω;

«Ἰησοῦ μου… Ἰησοῦ μου… Ἰησοῦ μου… Ἰησοῦ μου…»

Πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Κ. Ἀναγνωστοπούλου

Σὲ κάποια πόλι τῆς Πελοποννήσου, συναντήθηκα κάποτε μ᾿ ἕναν Χριστιανό, περίπου 32 ἐτῶν, ποὺ μοσχομύριζε κάτι σὰν δεντρολίβανο. 
Καὶ ἡ ἔκπληξίς μου μεγάλωσε ἀκόμη περισσότερο, ὅταν ἄρχισε νὰ μοῦ μιλάη γιὰ τὴν Εὐχή, τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», διαπιστώνοντας ὅτι ἀπὸ τὸ στόμα του ἐξήρχετο ἡ ἄρρητος εὐωδία τοῦ Παναγίου Πνεύματος.
 
Γιὰ τὸ κομποσχοίνι καὶ τὴν Εὐχὴ εἶχε μάθει πρὶν ἀπὸ χρόνια στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἀπὸ τότε τὴν ἔλεγε ἀσταμάτητα, μέρα-νύκτα, καὶ πολλὲς φορὲς χωρὶς διακοπὴ ἀκόμα καὶ τὶς νύκτες. Ἡ Εὐχὴ ἀναπληροῦσε καὶ τὶς φυσικὲς ἀνάγκες τοῦ ὕπνου του. Ἔτσι, σιγὰ-σιγὰ ἡ προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ ἔγινε πνευματικὴ καὶ νοερὰ μέσα στὴν καρδιά του καὶ ἀπολάμβανε τὸ μεγαλεῖο της, χωρὶς νὰ μπορῆ νὰ ἑρμηνεύση τὸ πῶς λέγεται μέσα του ἡ Εὐχὴ καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸ μέρος τῆς καρδιᾶς του, μὲ πολλὴ γλυκύτητα καὶ χωρὶς αὐτὸς νὰ τὴν λέγη συνειδητὰ εἴτε προφορικὰ εἴτε μὲ τὸν ἐνδιάθετο λόγο. Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλεῖο τῆς πνευματικῆς προσευχῆς καὶ εἰδικώτερα τῆς Νοερᾶς λεγομένης Προσευχῆς.
 
Κάποτε, σὲ μιὰ τέτοια κατάσταση, ἀλλοιώθηκε τόσο πολὺ ἀπὸ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, ὥστε… (ὅπως χαρακτηριστικὰ μοῦ εἶπε): Ξέχασα τὸν ἑαυτό μου, ἦτο σὰν νὰ χάθηκα καὶ ἀπροσδόκητα αἰσθάνθηκα πὼς ἡ ψυχή μου ἦτο μέσα στὰ ἀνοικτὰ χέρια τοῦ Πνευματικοῦ μου, τοῦ πατρὸς Γ. Κ., ὁ ὁποῖος προσηύχετο μπροστὰ σ᾿ ἕναν οὐράνιο ὁλόλαμπρο θρόνο,ποὺ εἶχε πολὺ Φῶς καὶ Δόξα Θεοῦ.

Πραγματικά ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶναι τοῦ Θεοῦ!

  Όταν ήμουν σ’ ένα μοναστήρι της Τύρου -πριν βγω στην έρημο- μας επισκέφτηκε ένας ενάρετος γέροντας την ώρα που διαβάζαμε τα «Αποφθέγματα των αγίων Γερόντων».

Διαβάζοντας φθάσαμε στον ασκητή εκείνο προς τον όποιο πήγαν οι ληστές και του είπαν:
– Θέλουμε όλα όσα έχεις στο κελλί σου.
Κι εκείνος απάντησε:
– Όσα σας φαίνονται καλά, παιδιά μου, πάρτε τα.
Τα πήραν λοιπόν όλα και έφυγαν. Άφησαν μόνο ένα σκαλιστήρι. Το παίρνει αμέσως ο γέροντας και τρέχει πίσω τους φωνάζοντας:
– Παιδιά, πάρτε αυτό που ξεχάσατε.
Οι ληστές τότε, θαυμάζοντας την ανεξικακία του, τα επέστρεψαν όλα στο κελλί του και μετανοημένοι είπαν μεταξύ τους:
– Πραγματικά ο άνθρωπος αυτός είναι του Θεού…
Μόλις λοιπόν το διαβάσαμε αυτό, μου λέει ο επισκέπτης μας γέροντας:
– Ξέρεις, αββά μου, αυτό το περιστατικό πολύ με ωφέλησε.
– Πώς, πάτερ; τον ρώτησα εγώ.
 
Και μου διηγήθηκε:

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος : Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μόνο μία καί μόνο Ὀρθόδοξη. Ἡ Μακεδονία εἶναι μόνο μία καί μόνο Ἑλληνορθόδοξη.


Αποτέλεσμα εικόνας για π. Ἄγγελος ἈγγελακόπουλοςἘν Πειραιεῖ 7-6-2018

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ.

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 
  
Ὁπωσδήποτε δέν χωρᾶ καμμία ἀμφιβολία σέ κανέναν Ἕλληνα πατριώτη ὅτι ἐθνικό κακούργημα, μειοδοσία καί προδοσία θά λογισθεῖ ἡ ἀπόδοση καί παραχώρηση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἀπό τούς κυβερνώντες στό κράτος τῶν Σκοπίων.
Ρώτησαν κάποτε τόν ἅγιο Γέροντα Παΐσιο Καππαδόκη Ἁγιορείτη : «Τί θά γίνει μέ τό θέμα τῶν σχέσεων Ἑλλάδος καί κράτους τῶν Σκοπίων»; Ὁ ἅγιος ἀπάντησε : «Μή φοβᾶστε! Τό κράτος τῶν Σκοπίων θά καταστραφεῖ, θά διαλυθεῖ, διότι εἶναι βασισμένο στά ψέμματα ἱστορικά, θεολογικά καί πολιτικά. Ἀλλά, μέχρι νά διαλυθεῖ τό κράτος αὐτό, νά φοβᾶστε τά φαρμακερά φίδια, πού κρύβονται πίσω ἀπό τά Σκόπια, πού ἐμφανίσθηκαν ἀπό τόν καιρό τοῦ Ἰωσήφ Στάλιν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, τοῦ Τίτο τῆς πάλαι ποτέ διαβιώσης καί τώρα διαλυμένης Γιουγκοσλαυΐας καί τά τελευταῖα χρόνια τῆς Ἑβραιοαμερικανικῆς, ἀποικιοκρατικῆς, ἰμπεριαλιστικῆς πολιτικῆς γραμμῆς, τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς. Ἄν χρειασθεῖ, νά γίνουν καί συλλαλητήρια, γιά νά ἔχουν ἕνα διαπραγματευτικό χαρτί οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες στίς τυχόν συνομιλίες, πού θά γίνονται κατά καιρούς».
Ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας τῆς Ρώμης καί τό κράτος τοῦ Βατικανοῦ θέλουν νά προσαρτήσουν στόν Παπισμό τούς Σκοπιανούς καί νά τούς κάνουν οὐνῖτες παπικούς. Ἔτσι, θά ἀποκτήσουν παπική βάση μέσα στό κέντρο τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Βαλκανικῆς χερσονήσου[1].

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς:: «Ἡ ζωή μας θά ἦταν ἄσκοπη, ἐάν τελείωνε μέ τόν θάνατο»

 Απόσπασμα από ομιλία του π. Σάββα Αγιορείτου.

... Λέει καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μαξίμοβιτς: «Ἀπέραντη καί ἀπαρηγόρητη θά ἦταν ἡ θλίψη μας γιά τούς ἀποβιώνοντες οἰκείους μας, ἐάν ὁ Κύριος δέν μᾶς εἶχε δωρίσει αἰώνια ζωή. Ἡ ζωή μας θά ἦταν ἄσκοπη, ἐάν τελείωνε μέ τόν θάνατο.
Ποιό ὄφελος θά εἶχαν τότε ἡ ἀρετή καί οἱ καλές πράξεις; Σέ τέτοια περίπτωση θά ἀποδεικνύονταν σωστοί ὅσοι λένε: Ἄς φᾶμε καί ἄς πιοῦμε, γιατί αὔριο θά πεθάνουμε!». Ὅμως δέν εἶναι ἔτσι τά πράγματα.

Ὑπάρχει ἡ ἄλλη ζωή, ὑπάρχει ὁ πνευματικός κόσμος, ὑπάρχουν οἱ Ἄγγελοι, ὑπάρχουν καί οἱ δαίμονες, ὑπάρχει ὁ Θεός. Καί ὅλα αὐτά δέν τά λέμε ὡς μία ἁπλή πίστη, ὡς μία θεωρία πού κάποιος τήν σκέφτηκε καί μᾶς τήν εἶπε, ἀλλά οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουνε ἐμπειρία αὐτῶν τῶν πραγμάτων. Πάρα πολλοί ἄνθρωποι, ὅπως διαβάζουμε, εἴδανε καί τούς δαίμονες καί τούς Ἀγγέλους καί τόν Θεό καί τούς Ἁγίους καί ὅλα αὐτά τά πράγματα καί τό τί συμβαίνει, ὅταν βγαίνει ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα καί ποῦ πορεύεται.
«Ὁ ἄνθρωπος», λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μαξίμοβιτς, «δημιουργήθηκε γιά νά ζήσει αἰώνια, καί ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή του ἄνοιξε τίς πύλες τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, τῆς αἰώνιας μακαριότητας γιά ὅσους ἔχουν πιστέψει σέ Αὐτόν καί ἔχουν ζήσει σύμφωνα μέ τίς ἐντολές Του.

Οἱ μεγάλοι ἱεράρχες, οἱ στύλοι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γνώριζαν πώς νά συνδυάζουν τό πράο μέ τό αὐστηρό τοῦ χαρακτήρα τους.


Αποτέλεσμα εικόνας για Μητροπολίτης Φίλιππος τσαρος Ιβάν


 Οι μεγάλοι ιεράρχες, οι στύλοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας γνώριζαν πώς να συνδυάζουν το πράο με το αυστηρό του χαρακτήρα τους: πραότητα εξέφραζαν προς τούς δικαίους και τούς μετανοημένους και αυστηρότητα προς τούς αμετανόητους εγκληματίες.
Κάποια Κυριακή, μετά την Θεία Λειτουργία, ο τσάρος Ιβάν ο Τρομερός πλησίασε τον μητροπολίτη Φίλιππο για να λάβει την ευλογία του. Ο μητροπολίτης έκανε σαν να μην τον είδε και συνέχισε να ατενίζει την εικόνα του Σωτήρος Χριστού. Αμέσως ο υπασπιστής του τσάρου πλησίασε τον μητροπολίτη και του είπε: «Σεβασμιότατε, ο Αρχηγός είναι ενώπιον σας, ευλογείστε τον». Ο μητροπολίτης κοίταξε κατάματα τον τσάρο και είπε: «’Ώ! τσάρε, να φοβάσαι την κρίση του Θεού! Εδώ προσφέρουμε την Αναίμακτη Θυσία στον Θεό και έξω από το ιερό χύνεται το αίμα των χριστιανών. Πόσοι αναρίθμητοι αθώοι άνθρωποι υποφέρουν; Εσύ στέκεσαι σε θρόνο επηρμένο, αλλά εντούτοις είσαι άνθρωπος!».

Ὁ Νίκος ἀπό τήν Αἰγυπτο πού τόν ἐθώπευσε ὁ Θεός.Πατήρ Ἀρσένιος Ραϊθώ Σινά


https://www.youtube.com/watch?v=p1_LxHcTSgw

Κείμενα Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Πεντηκοστὴ

 Ἀπολυτίκιον 

Ἦχος πλ. δ'.
Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα σοι.
Άγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
------------
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
------------
Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Ὁ ναός στήν κορυφή τοῦ Ἄθωνα μέσω τηλεσκοπίου

 

Ηχητικό Αγιολόγιο 13 Ιουνίου


Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 13 Ιουνίου


Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

13 Ιουνίου Συναξαριστής. Ακυλίνας, Άννας Οσίας Ιωάννου, Ιακώβου Οσίου, Αντίπατρου, Ευλογίου, Μυρίων Μαρτύρων, Διοδώρου, Τριφυλλίου, Φηλικούλα, Ἀνδρόνικος , Ἀλέξανδρος, Ἄνθιμος


Ο Άγιος Τριφύλλιος

Ένα από τα πρώτα γνωρίσματα κάθε αληθινού χριστιανού είναι η αγάπη του προς τον Θεό Πατέρα. Αγάπη από όλη την ψυχή, όλη την καρδιά κι όλη τη διάνοια.
Αγάπη ακόμη και προς «τον πλησίον», ίδια με την αγάπη που τρέφουμε προς τον εαυτό μας.

Πλούτη και δόξες και τιμές ανθρώπινες πρέπει να είναι, κι είναι για τον πιστό χριστιανό, πράγματα χωρίς περιεχόμενο κι αξία, και συνεπώς αδιάφορα. Κι ο λόγος εύκολος, απλός.
Τα εγκόσμια πράγματα είναι όλα προσωρινά και μάταια. «Ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού, ο δε ποιών το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα» (Α' Ιωάν. 6', 17), φωνάζει κι ο ευαγγελιστής της αγάπης.
Ναι! ο μάταιος κι αμαρτωλός αυτός κόσμος παρέρχεται, όπως κι οι επιθυμίες που γεννούν οι δελεαστικές και προκλητικές του τέρψεις κι απολαύσεις.

13 Ἰουνίου. Ἀκυλίνης μάρτυρος. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ - Ἡμέρας. Τετ. γ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ῥωμ. η΄ 8-14).
Ρωμ. 8,8            οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες Θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται.
Ρωμ. 8,8                   Οσοι δε ζουν κατά σάρκα και πορεύονται κατά τας επιθυμίας της σαρκός, δεν ημπορούν να αρέσουν και να ευαρεστήσουν στον Θεόν.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible