Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com από τον Ιερομ. Ευφρόσυνο την ακόλουθη επιστολή:
ΕΠΙΣΤΟΛΗ “ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΜΙΑΣ ΑΔΙΚΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ”

https://katanixi.gr/poikila/epistoli-anairesi-mias-adikis-kathairesis/