Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 5 Απριλίου 2024

Ἡ διαβολικὴ ΝΤΠ θέλει τοὺς ἀνθρώπους ἐξαρτημένους ἀπὸ οὐσίες καὶ πάθη , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

α) Πρῶτα διόρθωση καὶ μετὰ νὰ ζητᾶμε νὰ μᾶς βοηθήσει ὁ Θεὸς β) Συγχωρεῖται ἡ ἔκτρωση; , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

«Οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις» (Β΄ Θεσ. 3, 2), Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Οἱ μικτοὶ γάμοι δὲν εἶναι ἔγκυροι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης

Στήν ἄ­νικ­μη πνευ­μα­τι­κά ἐ­πο­χή μας ἡ Χά­ρις τοῦ Θε­οῦ δέν μᾶς ἐγ­κα­τέ­λει­ψε. Ἀ­νέ­δει­ξε θε­ο­φό­ρους Γέ­ρον­τες, γι­ά νά βο­η­θή­σουν τόν λα­ό μέ τά ἐ­ξαι­ρε­τι­κά χα­ρί­σμα­τά τους. Ἕ­νας ἀ­π᾽ αὐ­τούς εἶ­ναι καί ὁ μα­κα­ρι­στός Γέ­ρων Ἰ­ά­κω­βος, Ἡ­γού­με­νος τῆς Μο­νῆς τοῦ Ὁ­σί­ου Δαυ­ΐδ στήν Εὔ­βοι­α. Πα­σί­γνω­στος σή­με­ρα, ὄ­χι μό­νο στήν Ἑλ­λά­δα ἀλ­λά καί σ᾽ ὅ­λον τόν ὀρ­θό­δο­ξο κό­σμο. Ἤ­δη πρίν ἀ­πό τήν κοί­μη­σή του εἶ­χε λά­βει θέ­ση Ἁ­γί­ου στήν συ­νεί­δη­ση τοῦ λα­οῦ.

Γεν­νή­θη­κε τό 1920 στό Λε­βί­σι τῆς Μ. Ἀ­σί­ας. Γνώ­ρι­σε ἀ­πό μι­κρός τήν προ­σφυ­γιά μέ ὅ­λα τά ἐ­πα­κό­λου­θα, φτώ­χεια, στε­ρή­σεις, κό­πους καί θλίψεις. Ἀλ­λά ἀ­να­τε­θραμ­μέ­νος σέ οἰ­κο­γέ­νεια εὐ­λα­βῆ καί δι­α­θέ­τον­τας ζῆ­λο καί ἀ­γά­πη γι­ά τόν Χρι­στό, ἀ­γω­νί­σθη­κε ἀ­πό μι­κρός μέ προ­σευ­χή, νη­στεί­α καί ἀσκη­τι­κό τρό­πο ζω­ῆς. Βο­η­θοῦ­σε τούς φτω­χούς γονεῖς του, πρός τούς ὁ­ποί­ους εἶ­χε πολ­λή ἀ­γά­πη, σε­βα­σμό, ὑ­πα­κο­ή. Ἀ­πό μι­κρός πρό­σε­χε πο­λύ στόν ἑ­αυ­τό του καί στίς συ­να­να­στρο­φές. Θυ­σί­α­σε τίς σπουδές του, γι­ά νά μήν ζη­μι­ω­θῆ πνευ­μα­τι­κά. Ἔ­ζη­σε στό χω­ριό Φα­ρά­κλα τῆς Εὐ­βοί­ας μέ­χρι τήν στρα­τι­ω­τι­κή του θη­τεί­α. Με­τά τήν ἀ­πό­λυ­σή του ἀ­πο­κα­τέ­στη­σε τήν ἀ­δελ­φή του καί ἀ­φι­ε­ρώ­θη­κε στόν Θε­ό, γε­νό­με­νος μο­να­χός στό Μο­να­στή­ρι τῆς πε­ρι­ο­χῆς του, στόν Ὅ­σιο Δαυ­ΐδ. Ἐ­κοι­μή­θη ὁ­σια­κά στίς 21 Νο­εμ­βρί­ου 1991.

Τέ­τοι­α πα­ρα­δείγ­μα­τα σπα­νί­ζουν καί οἱ ἄνθρω-ποι συγ­κι­νοῦν­ται καί πα­ρα­κι­νοῦν­ται σέ με­τά­νοι­α καί ἀ­γῶ­νες ἀ­πό τό βί­ω­μα συγ­χρό­νων ἁ­γι­α­σμέ­νων Γε­ρόν­των καί ὄ­χι ἀ­πό ἀ­φη­ρη­μέ­νες θε­ο­λο­γί­ες.

40 λεπτὰ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο στάζει ΜΥΡΟ καὶ συνεχίζει νὰ κλαίει.

20 λεπτά με το 214 Λεωφορείο ή 40 λεπτά με γρήγορο βηματισμό από την πολύβουη Πλατεία Συντάγματος που αυτές τις μέρες βρίθει διαμαρτυριών φτάνεις στις παρυφές του Υμηττού στην Νέα Ελβετία του Βύρωνα.
Με τα πόδια είναι λίγο ανηφοριά αλλά είναι ευκαιρία να αναλογιστείς τον ΜΕΓΑΛΟ ΓΟΛΓΟΘΑ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ,το δικό σου μικρό Γολγοθά και τον Γολγοθά που περνάει η έρημη πατρίδα μας.

Η " Ιθάκη" στον Βύρωνα για τους πιστούς είναι ο περικαλλής Ιερός Ναός του ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με την Θαυματουργή και Εφέστεια Εικόνα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της επονομαζόμενης Παρηγορήτριας.

Είναι πλέον γνωστό στο Πανελλήνιο αλλά και στις τέσσερες γωνιές του πλανήτη ότι εκεί πάνω η Πίστη και ο Πόνος της Ελλάδος διακονεί ένα ΕΚΤΑΚΤΟ και συνεχόμενο ανεπανάληπτο ΘΕΟΣΗΜΕΙΟ από την ημέρα του Γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου του Σωτηρίου έτους του 2020.

" να κλαίει και να μυροβλύζει η ΠΑΝΑΓΙΑ τόσα χρόνια , τόσους μήνες , τόσα μερόνυχτα δεν το έχει δει άλλη γενιά "

Πως μπορεί να πλησιάσει κάποιος αυτό το ΘΕΟΣΗΜΕΙΟ και να μην αλλοιωθεί ;
Για να το πλησιάσεις πρέπει να ζητήσεις και άλλη Πίστη σαν το Ευαγγελικό του πονεμένου πατέρα " βοήθει μοι Κύριε εν τη απιστία μου" που ακούσαμε την Κυριακή που πέρασε.

Ἡ μεθόδευση τῆς μείωσης τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ μέσα ἀπὸ ἔγγραφα τοῦ ΚογκρέσσουΜέσα από τα επιδέξια καμουφλαρισμένα ψέματα πως για να γεννηθεί ένα παιδί σε μια οικογένεια πρέπει να είναι «επιθυμητό, υγιές και αγαπητό» και πως η τεκνογονία είναι επιτυχής μόνο όταν γίνεται προγραμματισμένα, αναδύθηκαν τα χειρότερα προγράμματα κακοποίησης των παιδιών, της γυναίκας και της οικογένειας. Τα λεγόμενα προγράμματα «οικογενειακού προγραμματισμού» που υλοποιήθηκαν μέσα από την «αντισύλληψη», την άμβλωση, τις σεξουαλικές ιδιαιτερότητες, τις εκπαιδευτικές διαστρεβλώσεις, την απαξίωση της γυναικείας φύσης κ.α. (1) Αυτές οι απόψεις έδωσαν αφορμή σε κάθε απερίσκεπτο γονέα να απορρίψει το παιδί του για τον ανόητο λόγο πως ήλθε χωρίς να το περιμένει, να το επιδιώξει, να το προγραμματίσει ή γιατί είχε κάποια ζητήματα υγείας.

Ωστόσο υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πως οι παραπάνω θέσεις δεν αποτελούν τυχαίες ή μεμονωμένες απόψεις κάποιων, αλλά μέρος πολύπλευρου και οργανωμένου σχεδίου ελέγχου των πληθυσμών που έχει ενεργοποιηθεί εδώ και δεκαετίες.

Παραθέτουμε περιληπτικά τις προτάσεις γερουσιαστών, επιστημόνων και φορέων προς το Αμερικανικό Κογκρέσο, όπως δημοσιεύτηκαν το 1973, στα πλαίσια «ικανοποίησης της ανάγκης για παροχή υπηρεσιών οικογενειακού «προγραμματισμού» και «έρευνας» στον πληθυσμό» και είχαν ως αρχικό στόχο τη μείωση της γονιμότητας του αμερικανικού λαού, αλλά τελικά απετέλεσαν πρότυπο και για άλλους.(2)

Ο αναγνώστης θα έχει τη δυνατότητα, με θλίψη του, να αναγνωρίσει και να ερμηνεύσει πολλά από αυτά που σταδιακά επιβάλλονται και στη πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση του 1973 προς το Κογκρέσο, στα προτεινόμενα μέτρα μείωσης της γονιμότητας στις ΗΠΑ, με βάση την ευρύτητα της εφαρμογής τους ανήκουν τα παρακάτω:

1. Μέτρα καθολικής επιρροής/ Κοινωνικοί περιορισμοί

2. Η Αναδιάρθρωση της οικογένειας:

α. – Αναβολή ή αποφυγή του γάμου,

β. – Μεταβολή της εικόνας για το ιδανικό μέγεθος οικογένειας

– Υποχρεωτική εκπαίδευση των μικρών παιδιών (εννοεί από πολύ μικρή ηλικία)

– Υποστήριξη της ομοφυλοφιλίας

Μοναχός Νικόδημος Βουλκανιώτης (1909 – 1995):

Μοναχός Νικόδημος Βουλκανιώτης (1909 – 1995): Μία ἁγιασμένη μορφή εκοιμήθη πριν από 29 χρόνια
Του Αρχιμ. Ευθυμίου Θεοδωροπούλου (Βουλκανιώτου), Εφημερίου Ι. Ν. Αγίας Αικατερίνης Καλαμάτας
ΤΗΝ 20ΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑΝΥΟΜΕ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 29 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ (+1995) ΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑΡΕΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΣ ΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ, ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ.
Ο Γέρων Νικόδημος (κατά κόσμον Νικόλαος Καράμπελας) εγεννήθη το έτος 1909 στο Αριοχώριον, του τέως Δήμου Άριος Μεσσηνίας, ένα μικρό και όμορφο χωριό επί του κεντρικού δρόμου προς Καλαμάτα, εύφορο και ανθηρό, το οποίον λόγω της θέσεώς του ουδέποτε παρήκμασε. Ο πατέρας του ήταν δημοδιδάσκαλος ενώ η μητέρα του ήταν επιφορτισμένη με την ανατροφή των παιδιών τους. Δεδομένης και της κατ’ οίκον παιδείας, την οποία, λόγω του διδασκάλου πατρός του απέκτησεν ο πατήρ Νικόδημος, αγαπούσε τα γράμματα και την μελέτη, την οποία δεν ελάττωσε μέχρι τα τέλη του. Μετά την δημοτική του εκπαίδευση ο Νικόλαος, δεν εσυνέχισε αυτήν περαιτέρω και παρέμεινε στο Αριοχώριον εργαζόμενος στην αγροτική οικογενειακή περιουσία. Ιδιαιτέρως ευλαβής και εργατικός νέος, φιλακόλουθος, με αγαθόν χαρακτήρα, ταπεινός και άκακος, εφαίνετο από νεαράς ηλικίας η διαδρομή που θα ακολουθούσε στην υπόλοιπη ζωή του.

Πειραιῶς Σεραφείμ: Δὲν εἶναι ντροπή, οἱ μὲν χριστιανοὶ βουλευτὲς νὰ προδίδουν τὸ Εὐαγγέλιο ψηφίζοντας τὴν θεσμοθέτηση τῆς φρικώδους ἁμαρτίας, οἱ δὲ μουσουλμᾶνοι βουλευτὲς τῆς Θράκης, νὰ ἀρνοῦνται νὰ τὴν ψηφίσουν, γιατί εἶναι ἀντίθετη μὲ τὸ Κοράνιο;


ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2024

Πειραιάς 22/3/2024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

«Πῶς θὰ γιορτάζωμε τὶς μνῆμες τῶν ἁγίων Μαρτύρων, ποῦ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ; Ἰδιαίτερα τῶν πιὸ κοντινῶν μας Νεομαρτύρων, οἱ ὁποῖοι γιὰ νὰ μὴν ἀλλάξουν τὴν πίστη τους, γιὰ νὰ μὴν δεχθοῦν τὸ Κοράνιον τοῦ Μωάμεθ, γιὰ νὰ μὴν τουρκέψουν θυσίασαν τὴν ζωή τους; Δὲν εἶναι ντροπή, οἱ μὲν χριστιανοὶ βουλευτὲς νὰ προδίδουν τὸ Εὐαγγέλιο ψηφίζοντας τὴν θεσμοθέτηση τῆς φρικώδους ἁμαρτίας, οἱ δὲ μουσουλμᾶνοι βουλευτὲς τῆς Θράκης, νὰ ἀρνοῦνται νὰ τὴν ψηφίσουν, γιατί εἶναι ἀντίθετη μὲ τὸ Κοράνιο;».
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἀπέστειλε τήν ἀκόλουθη Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο 2024 πρός τόν εὐσεβῆ Κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῇ Ἐθνικῇ Παλιγγενεσίᾳ.
Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΦΑΛΗΡΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ & ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ

Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2024

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Συχνὰ ὁ Θεὸς ἐνεργεῖ μέσα στὴν ἱστορία μὲ τρόπο ξένο πρὸς τὴν ἀνθρώπινη λογικὴ, μὲ τρόπο ποὺ ὑπερβαίνει τὴν ἀνθρώπινη προσμονή. Τοῦτο συμβαίνει καὶ σήμερα, κατὰ τὴν μεγάλη Θεομητορικὴ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Πολλὰ τὰ θεῖα παράδοξα ποὺ συνοδεύουν, καὶ κοσμοῦν, καὶ λαμπρύνουν τὴν παρούσα πανήγυρη.

Τί νὰ ξεχωρίσει κανεὶς μεταξὺ τῶν πολλῶν; Τί νὰ ὑπογραμμίσει κανείς ἀπὸ τὰ τόσα καίρια καὶ σωτήρια;

Τὴν παρουσία τοῦ Ἀρχαγγέλου ἐνώπιον τῆς Παρθένου Κόρης;

Τὸ παράδοξο ἄγγελμα τῆς ἀσπόρου συλλήψεως;

Τὴν παρρησία τῆς Μαριὰμ, ποὺ μὲ σοφία καὶ διάκριση ἐρωτᾶ καὶ διαλέγεται γιὰ τὸ νόημα καὶ τὴ σημασία τοῦ ἀγγελικοῦ ἀσπασμοῦ;

Τὸ μέγα μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸ ὁποῖο «δι’ ἡμᾶς τοῦς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν» συγκαταβαίνει τοῦ δικοῦ μας δράματος, συμπονώντας καὶ συμπάσχοντας μαζί μας ἕως θανάτου, λαμβάνοντας τὴν δικὴ μας φύση, δεχόμενος ὅλα τὰ ἀνθρώπινα ἐκτὸς τῆς ἁμαρτίας.

5 Ἀπριλίου. Κλαυδίου, Νικηφόρου κ.λπ. μαρτύρων· Θεοδώρας ὁσίας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ. Ἁγιογραφικό ανάγνωσμα.

Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα. Τριθέκτης (Ἡσαΐας ΙΓ΄ 2-13).

Ησ. 13,2            ἐπ᾿ ὄρους πεδινοῦ ἄρατε σημεῖον, ὑψώσατε τὴν φωνὴν αὐτοῖς, μὴ φοβεῖσθε, παρακαλεῖτε τῇ χειρί· ἀνοίξατε, οἱ ἄρχοντες.

Ησ. 13,2                    Επάνω στο οροπεδιον της Βαβυλώνος, σεις οι επιτιθέμενοι επισημάνατε τον στόχον σας, σηκώσατε φωνήν και αλαλάξατε εναντίον αυτών. Μη φοβείσθε· ενθαρρύνετε και ενισχύετε ο ένας τον άλλον και με τας κινήσεις των χειρών σας. Και σεις, οι άρχοντες της Βαβυλώνος, ανοίξατε τας πύλας της πόλεως.

Ησ. 13,3            ἐγὼ συντάσσω καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς· [ἡγιασμένοι εἰσί, καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς]. γίγαντες ἔρχονται πληρῶσαι τὸν θυμόν μου χαίροντες ἅμα καὶ ὑβρίζοντες.

Ησ. 13,3                     Εγώ συγκροτώ το στράτευμα δι' αυτήν την επίθεσιν και εγώ οδηγώ αυτούς. Ως γίγαντες ορμούν αυτοί εναντίον σας, δια να εκπληρώσουν τας αποφάσστου δικαίου θυμού μου, χαίροντες οι ίδιοι και συγχρόνως υβρίζοντας σας.

Τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἔκαναν τὸν Ι. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὴν Θεσσαλονίκη μπουζουκλερί!

σ.σ. Ασπρίσαν τα μαλλιά τους και ακόμα να μάθουν ότι οι Ιεροί Ναοί δεν είναι συναυλιακά κέντρα. Κουραστήκαμε να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Δεν είναι λαός αυτός. Ο δε Μητροπολίτης δίνει το παράδειγμα! Ο Θεός να μας λυπηθεί.

«Με μια εντυπωσιακή αφιερωματική εκδήλωση προς τιμήν των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης ξεκίνησε ο εορτασμός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της επετείου 203 ετών από την έναρξη της Εθνικής Παλιγγενεσίας, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα και το χαιρετισμό εκ μέρους του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλοθέου, τον οποίο ανέγνωσε ο Προϊστάμενος του Ναού, π. Λεόντιος Καρίκας, καθώς και με το προλόγισμα εκ μέρους των συμμετεχόντων.
Αφού αναγνώστηκε και το βιογραφικό της συμμετέχουσα χορωδίας, εψάλλη από όλους τους παρευρισκόμενους το γνωστό τροπάριο «Τη Υπερμάχω». Ακολούθως, το πρόγραμμα περιελάμβανε μια σειρά από επίκαιρα τραγούδια σχετικά με την Επανάσταση, τα οποία με μαεστρία απέδωσε η χορωδία «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» υπό τη διεύθυνση του βαρύτονου κ. Χρόνη Νότα. Τους χορωδούς και τους επιδέξιους σολίστες συνόδευαν δύο όργανα.

Κύριε φώτισόν μου τὸ σκότος..." Κύριε φώτισόν μου το σκότος".
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο θαυματουργός

"Φωτός λαμπρόν κήρυκα νυν όντως μέγαν,
Πηγή φάους άδυτον άγει προς φέγγος".

Κύριε, φώτισε το σκοτάδι που μας κυκλώνει, που μας περιβάλλει, που απλώνει τα δίχτυα του, αυτό το πυκνό και αδιαπέραστο σκοτάδι.
Στείλε μας δική Σου ακτίνα φωτός!
Γιατί μόνο, Κύριε,"...εν τω φωτί Σου οψόμεθα φως", ..."λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, Φωτοδότα και σώσον με".https://proskynitis.blogspot.com/2024/03/blog-post_481.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible