Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Κυριακής 16-12-12.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2012. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Κολασσαείς κεφ. γ΄ 4 - 11

γ΄ 4 - 11

Ευαγγέλιον: Κατά Λουκάν κεφ. Ιδ΄ 16 - 24 & Ματθαίον Κβ΄ 14

Ιδ΄ 16 - 24 & Κβ΄ 14

Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός Θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Ἀλληλεπιδράση ψυχῆς καί σώματος

Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

11.Ἀλληλεπιδράση ψυχῆς καί σώματος

Ὑπάρχει ἀλληλεπίδραση ψυχῆς καί σώματος. Ἡ προσευχή ἔλεγε ὁ Γέροντας ἐξουδετερώνει τόν σωματικό κόπο. Ὁ σωματικός κόπος γιά τόν Χριστό (ἀγρυπνία, μετάνοιες, νηστεία κ.λ.π.) φέρνει τή χάρη στήν ψυχή, διότι ταπεινώνει τόν ἄνθρωπο. Πρέπει κανείς, δίδασκε μιλώντας ἀπό τήν ἀσκητική ἐμπειρία του ὁ Γέροντας, νά προλαβαίνει καί νά ἐξουδετερώνει τήν «γκρίνια» τοῦ κουρασμένου σώματος, ἀνεβάζοντας τήν ἔνταση τῆς προσευχῆς. Ἔλεγε: «Αὐτός πού ἀγρυπνεῖ τή νύκτα στήν προσευχή, τήν ἄλλη μέρα μπορεῖ νά ἐργασθεῖ πιό καλά, διότι τόν χαριτώνει ὁ Θεός κι ἀνανεώνεται ψυχικά.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΑ' Λουκᾶ: Ἐρμηνεία εἰς τήν πρός Κολασσαεῖς έπιστολή τοῦ Παύλου τῆς ΚΘ' Κυριακῆς (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Κολ. γ' 4-11)

- Κατά την ημέρα της δευτέρας παρουσίας, ο Χριστός θα φανερωθεί και στους πιστούς και στους απίστους και όλοι θα γνωρίσουν ότι Αυτός είναι ο ζωοδότης και παντοδύναμος Θεός. Μόνο όμως οι νικητές της αμαρτίας θα απολαύσουν την θεία δόξα.

- Ποιά είναι τα μέλη τα επί της γης που ζητά ο Απόστολος να νεκρώσουμε;

- Πότε μια επιθυμία μας είναι καλή και πότε κακή;

- Γιατί η πλεονεξία είναι ειδωλολατρεία;

ΙΕ) Μάξιμος ὁ Ὑπόπτερος. Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλυβίτης


ΙΕ) Μάξιμος ὁ Ὑπόπτερος 
 Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη 
  (Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἔκδοσις Ἱ. Καλύβης Ἁγ. Ἀκακίου, Καυσοκαλύβια, Ἅγιον Ὄρος, 2001)
Καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος (λέγει ὁ συγγραφεύς)[17] ἐπὶ Θεῷ μάρτυρι, δὲν θέλω κρύψαι ἐκεῖνο ὁποῦ οἶδα εἰς τὸν Ὅσιον· διότι ἐγνωρίσθηκα καὶ ἐγὼ μὲ αὐτὸν καὶ εἶχα τὴν συναναστροφήν τυου.
Μίαν ἡμέραν ἐκίνησα ἀπὸ τὴν Μονὴν τοῦ Βατοπεδίου μαζὶ μὲ ἅλλον ἕναν καὶ ἐπῆγα εἰς τὴν καλύβην του. Μὴ εὑρὼν δὲ αὐτὸν ἐκεῖ ἐλυπούμην καὶ ἐκοίταζα τριγύρω διὰ νὰ ἰδῶ τὸν ποθούμενον. Ἀνεβαίνοντας ὀλίγον ἀπὸ ὀπίσω τῆς καλύβης του καὶ κοιτάζοντας εἰς τὸν δρόμον τοῦ κυρ Ἡσαίου, νὰ καὶ βλέπω αὐτὸν εἰς τὴν γούρναν τοῦ Ἀγελαρίου[18], μακρὰν ἕως δύο μίλια. Ὁλον δὲ τοῦτο τὸ διάστημα εἶναι δύσβατος τόπος καὶ πετρώδης καὶ δρόμον ἴσιον δὲν ἔχει.
Καὶ ὦ τοῦ θαύματος! Βλέπω τὸν Ἅγιον ὁποῦ ὑψώθη ἀπὸ τὴν γῆν ἐπάνω εἰς τὸν ἀέρα ψηλά, καὶ ὡσὰν ἀετὸς ὑπόπτερος, ἐπέτα ἐπάνω ἀπὸ τὸ δάσος καὶ ἀπὸ τὰς μεγάλας πέτρας καὶ ἤρχετο ἐκεῖ ὁποῦ ἤμουν ἐγώ.

Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ γιά τό DVD «Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ Ἰησοῦ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833, Fax +30 210 4518476 e-mail: impireos@hotmail.com

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 14ῃ Δεκεμβρίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ἡ ἡμερήσια ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» πού ἱδρύθηκε ἀπό τόν Ἄρη καί τή Λίλιαν Βουδούρη, τό Σάββατο 8/12/2012 φ. 202, μᾶλλον γιά νά ἐνδυναμώσει ὡς ἐφημερίδα τοῦ συντηρητικοῦ χώρου, τό θρησκευτικό συναίσθημα τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων προσφέρει σειρά DVD μέ θέμα «Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ Ἰησοῦ» τήν ὁποία διαφημίζει ὅτι ἔχει τό κῦρος τῆς γνωστῆς ἑβραϊκῶν συμφερόντων ἑταιρίας τῆς Ἀμερικῆς Discovey World σέ 6 συνεχόμενα DVD μέ ἐπί μέρους ἑνότητες: 1. Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ Ἰησοῦ, 2.

Γιά τα νέα ζευγάρια, Γέροντας Δημήτριος Γκαγκαστάθης


Ο αείμνηστος Γέροντας πατήρ Δημήτριος Γκαγκαστάθης σε κάθε νεαρό ζευγάρι τους έλεγε:
«Μάθετε από την αρχή της γνωριμίας σας και μάλιστα του γάμου, από την πρώτη νύκτα του γάμου σας, να κάνετε μαζί την πρώτη προσευχή, το πρώτο απόδειπνο. Και αφού τελειώσει το απόδειπνο -όπως γίνεται στα μοναστήρια- να κάνετε μια μετάνοια ο ένας στον άλλον και να ζητήσετε συγγνώμη».
Τον ρώτησα λοιπόν -τότε που μας το είπε ο Γέροντας αυτό:

«Κι αν δεν έχουμε καμία διαφωνία, γέροντα, γιατί να το κάνουμε αυτό;»

Λέει: «Να το κάνετε υποχρεωτικά, γιατί έτσι θα μάθετε να ζητάτε ο ένας από τον άλλο συγγνώμη». 

Φωνή Ἁγιορειτῶν Πατέρων: "Ἄνθρωποι μίσους δέν εἶναι γνήσιοι χριστιανοί"

Ιανουάριος 1946: Σε συνθήκες, όπου το αίμα έρεε χωρίζοντας τον αδερφό από τον αδερφό, οι Πατέρες του Άθου, συντάκτες του κειμένου, ζητούσαν την ειρήνευση και την συναδέλφωση.

Δεκέμβριος 2012: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε ταραγμένες μέρες στο άμεσο μέλλον στην πατρίδα μας και να χρειαστεί ανάλογη έκκληση.


"Αδελφοί Χριστιανοί Έλληνες. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά.

Με μεγάλην θλίψιν παρακολουθούμεν την μεταξύ σας διαίρεσιν, το άσπονδον μίσος και τας πολιτικάς αντιθέσεις, αι οποίαι σας παρέσυραν και μέχρι του εμφυλίου σπαραγμού, και τα επακόλουθα τούτου θλιβερά, γεγονότα και ανηκούστους καταστροφάς.

Αἱρετικές Ἀντιλήψεις διά τό μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος (μέρος 2ο)


ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

Του Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
Δείτε εδώ:α'μέρος

(2ον)
Οι Μορμόνοι
Ι) Για τους Μορμόνους το βάπτισμα είναι μία διάταξη σύμφωνα με την οποία κάποιος πρέπει να βυθιστεί μέσα στο νερό και μετά να βγει από αυτό. Στο μορμονικό τελετουργικό, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους, βαπτίζει αυτός που έχει εξουσία ιερωσύνης και ο βαπτίζων και ο βαπτιζόμενος πρέπει να κατέλθουν και οι δύο εντός του νερού. Εκεί ο βαπτιζόμενος βυθίζεται μέσα στο νερό, από τον έχοντα μορμονική ιερωσύνη (Πρβλ. Γ΄ Νεφί 11, 21-27).
Οι Μορμόνοι ισχυρίζονται ότι με το μορμονικό βάπτισμα: α) έχουν άφεση αμαρτιών, β) γίνονται μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, γ) λαμβάνουν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, δ) δείχνουν υπακοή στο Θεό και ε) είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για να εισέλθουν στο λεγόμενο Σελέστιο Βασίλειο.

Τό «τέλος» τοῦ κόσμου καί ἡ ἀπάτη σέ βάρος τοῦ κόσμου.ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
Το «τέλος» του κόσμου και η απάτη σε βάρος του κόσμου.
Πότε θα γίνει το τέλος του κόσμου; Μια ερώτηση – αναζήτηση που τον τελευταίο καιρό ακούμε συχνά. Επηρεασμένοι από κείμενα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,  ρεπορτάζ και ταινίες θεωρούν πιθανό να συμβεί το τέλος , μια παγκόσμια καταστροφή στις 21/12/2012. Άλλοι τον Ιανουάριο του 2013, το 2018 και πάει λέγοντας.   Πως  φθάσαμε όμως μέχρι εδώ;
Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που έχουν αναγάγει τα έσχατα σε μέγιστο υπαρξιακό, μοναδικό ζήτημα. Θυμίζουν  τους Θεσσαλονικείς των αποστολικών χρόνων που η αναμονή των εσχάτων τους έκανε να εγκαταλείψουν τις εργασίες τους. Ο απόστολος Παύλος όμως τους ελέγχει αυστηρά «όποιος δεν θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει ούτε να τρώει» Θεσ.Β’ γ-10 .  Ο ίδιος θα τονίσει στην πρώτη του επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς (Ε’-1) « Περί δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι·»

Ἡ Προέλευση τῆς Ἐπιλυχνίου Εὐχαριστίας. Νικόλαος Γεωργαντώνης


Η Προέλευση της Επιλυχνίου Ευχαριστίας

Νικόλαος Γεωργαντώνης

   Η «Επιλύχνιος Ευχαριστία» ή αλλιώς το «Φώς Ιλαρόν» είναι αρχαίο τροπάριο της Εκκλησίας μας. Ήδη υπάρχει αναφορά του τροπαρίου αυτού από την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου που μας περιγράφει «Ει δε τις και τον ύμνον Αθηνογένους έγνω, ον ώσπερ τι αλεξητήριον τοις συνούσιν αυτώ καταλέλοιπεν, ορμών ήδη προς την δια πυρός τελείωσιν, οίδε και την των μαρτύρων γνώμην όπως είχον περί του Αγίου Πνεύματος.» [1] Αυτό μας δείχνει την ύψιστη σημασία του τροπαρίου που υπάρχει και από αυτή την εποχή.

            Ο ύμνος αυτός γράφτηκε από τον Άγιο Αθηνογένη, επίσκοπο Πηδαχθόης. Ο Αγ. Αθηνογένης καταγόταν από τη Σεβαστεία της Καππαδοκίας και αναδείχθηκε σε επίσκοπο Πηδαχθόης λόγω της μόρφωσης του, την θερμή πίστη του και την φιλανθρωπική του δράση.

Δηλώσεις Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ στό BBC γιά τήν ἀνέγερση τεμένους καί τήν εὐρωπαϊκή προοπτική τῆς χώρας μας


Δηλώσεις στο τηλεοπτικό κανάλι ΒΒC και στον εδώ ανταποκριτή του, έκανε ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, εντός του εορτάζοντος Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Πειραιώς, αμέσως μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία κατά την οποία συλλειτούργησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλοακαρνανίας κ.κ. Κοσμά.

Ερωτηθείς αρχικά υπό του δημοσιογράφου για την αρνητική εμμονή μας να μην επιτρέπουμε την ανέγερση τεμένους, ο Σεβασμιώτατος δήλωσε:
"Αυτή η χώρα και αυτός ο λαός έζησε πέντε σχεδόν αιώνες κάτω από την τουρκική και μουσουλμανική θηριωδία! Οι πρόγονοί μας, άνδρες και γυναίκες έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα η ελεύθερη Χριστιανική Ελλάδα. Γιατί πρέπει σήμερα εμείς να ξεχάσουμε την προσφορά τους και να αφήσουμε τους Ισλαμιστές να ανεγείρουν τέμενος και μάλιστα με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου;

Ὑπόδειγμα γιά τήν συμπλήρωση τῆς δήλωσης ἄρνησης πρός τόν Ε.Ο.Μ. (Ἑθνικός Ὀργανισμός Μεταμοσχεύσεων), γιά νά μήν γίνουμε δωρητές ὀργάνων


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ε.Ο.Μ. ( Ἐθνικός Ὀργανισμός Μεταμοσχεύσεων ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΥΜΕ ΔΩΡΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ.

( Ἔτσι ξεκινᾶ τό τυποποιημένο κείμενο τῆς δήλωσης πού κυκλοφορεῖ για συμπλήρωση ):
Μέ τομική μου εθύνη καί γνωρίζοντας τίς κυρώσεις πού προβλέπονται πό τίς διατάξεις τς παρ. 6 τορθρου 22 το Ν. 1599/1986, δηλώνω τι: σέ περίπτωση θανάτου δέν πιθυμ νά ληφθον τά ργανά μου πρός μεταμόσχευση.
(
Τήν τυποποιημένη δήλωση, θα βρεῖτε ἐδῶ: https://www.box.com/shared/04xh1frol5uk59d75b6d )
( Ἀλλά καλό εἶναι νά γίνουν δικές μας διασαφηνίσεις,
γιά πληρέστερη κάλυψη τῆς κφρασης:

Ἀνακοίνωση ΕΟΜ γιά ἀναρτήσεις σέ blogs περί καταληκτικῆς ἡμερομηνίας δήλωσης ἄρνησηςΣχετικά με πρόσφατες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται ως «καταληκτική ημερομηνία υποβολής έγγραφής δήλωσης άρνησης δωρεάς οργάνων μετά θάνατον η 12η Δεκεμβρίου 2012», ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Η δήλωση άρνησης δωρεάς οργάνων μετά θάνατον, δεν έχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής, ούτε λήγει μετά το πέρας της 1ης Ιουνίου 2013, οπότε και θα αρχίσει ισχύς άρθρου 9, του νόμου 3984 (ΦΕΚ 150/27-6-2011) περί ‘Εικαζόμενης Συναίνεσης’.
Είναι αυτονόητο ότι, οποιαδήποτε στιγμή κάποιος πολίτης το επιθυμεί, ακόμα και μετά τον Ιούνιο του 2013, θα μπορεί να δηλώνει την  άρνησή του στην μετά θάνατον δωρεά οργάνων.

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...