Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

Ἡ καρδιά καί τί εἶναι αὐτή. Περί νοερᾶς προσευχῆς 1 Ἀρχ Σάββας Ἁγιορείτης


Ἡ καρδιά καί τί εἶναι αὐτή Περί νοερᾶς προσευχῆς 1 Ἀρχ Σάββας Ἁγιορείτης 16 01 2009
https://www.youtube.com/watch?v=tlI3P-p7LKo

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀσθενοῦς πνευματικά ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Π Σάββας 2011 07 02 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
https://www.youtube.com/watch?v=IC_4nUNM1iw

Tό δηλητήριο τοῦ φθόνου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Π Σάββας 2009 07 01 ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΦΘΟΝΟΥ
https://www.youtube.com/watch?v=j4_qTHv7ltE

Εἰς τήν τετραήμερον ἔγερσιν τοῦ Λαζάρου Β΄,Ἁγ. Δαμασκηνοῦ Στουδίτου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου


Εἰς τήν τετραήμερον ἔγερσιν τοῦ Λαζάρου Β΄, Ἁγ. Δαμασκηνοῦ Στουδίτου, 11-4-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

ΠΕΜΠΤΗ (ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ) 23-4-2020ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

https://youtu.be/E1DW-YRaAdk

ΠΕΜΠΤΗ (ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ) 23-4-2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)  20.00-21.30 

Τίτλος κηρύγματος : 

«Συνεσχέθη, ἀλλ' οὐ κατεσχέθη...»Κανόνας Μ. Σαββάτου, Ἑορτοδρόμιο Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 23-4-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 

https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκ

Ἡ ὁδός τῆς ἐκκλησίας


Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

«Εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἡμῶν ἐδόθη ἡ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἐπίγνωσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, καὶ (Αὕτη) εἶναι ἰσχυρὰ ἐν τῇ ἁγίᾳ Αὐτῆς σκέψει καὶ ὑπομονῇ». 
Τὸ μυστήριον τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖον γνωρίζει ἡ Ἐκκλησία ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. 
Ἡ ἁγία Αὐτοῦ σκέψις εἶναι, «ἵνα οἱ πάντες σωθῶσι». Καὶ ἡ ὁδὸς τὴν ὁποίαν πορεύεται ἡ Ἐκκλησία, ίναι ἐπιτύχη τοῦ ἁγίου Αὐτῆς σκοποῦ, εἶναι ἡ ὑπομονή, ἤτοι ἡ θυσία. 
Κηρύττουσα εἰς τὸν κόσμον τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τοὺς πάντας εἰς τὸ πλήρωμα τῆς θείας ζωῆς, ἀλλ' οἱ ἄνθρωποι δὲν ἐννοοῦν τὸ προσκλητήριον τοῦτο καὶ ἀπορρίπτουν αὐτό. Καλοῦσα τοὺς πάντας ὅπως φυλάσσουν τὴν ἐντολὴν τοῦ Χριστοῦ, «ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν» ἡ Ἐκκλησία ἵσταται εἰς τὸ μέσον ὅλων τῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων. Καὶ ἡ ὀργή, δια τῆς ὁποίας εἶναι εμπεπλησμέναι αὗται, συναντῶσα τὴν Ἐκκλησίαν ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς φυσικῶς εκσπά κατ' Αὐτῆς. Ἡ δὲ Ἐκκλησία πραγματοποιοῦσα τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, ἤτοι τὴν σωτηρίαν ὅλου τοῦ κόσμου, δέχεται ἐπ' Αὐτῆς ἐνσυνειδήτως τὸ βάρος τῆς γενικῆς ὀργῆς, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ᾖρεν, ἐπ' Αὐτοῦ τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. Καὶ ἐὰν ὁ Χριστὸς εἰς τὸν κόσμον τοῦτον τῆς ἁμαρτίας ἦτο δεδιωγμένος καὶ ὤφειλε νὰ πάθη - «παθητός ὁ Χριστός» -, τότε καὶ ἡ ἀληθὴς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀναποφεύκτως θὰ διωχθῆ καὶ θὰ ὑποστῆ τὸ μαρτύριον. Τοῦτο εἶναι πνευματικὸς νόμος τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, περὶ ού ὡμίλησε καὶ Αὐτὸς ὁ Κύριος καὶ οἱ Ἀπόστολοι· Παῦλος δὲ ὁ θεσπέσιος κατηγορηματικῶς ἐξέφρασεν αὐτὸν δια τῶν λόγων τούτων: «Πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Β' Τιμ.γ΄ 12). 
Καὶ τοῦτο γίνεται πάντοτε καὶ πανταχοῦ εἰς ὅλον τὸν κόσμον, ὅπου ζῆ ἡ ἁμαρτία. 
«Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται». Δια τῶν λόγων αὐτῶν ὁ Κύριος βεβαιοῖ ὅτι ὅσοι κηρύττουν τὴν εἰρήνην τοῦ Θεοῦ ἐξομοιοῦνται πρὸς Αὐτόν, τὸν Μονογενῆ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐξομοιοῦνται εἰς πάντα, τουτέστιν οὐχὶ μόνον εἰς τὴν δόξαν καὶ τὴν ἀνάστασιν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἐξουθένωσιν καὶ τὸν θάνατον Αὐτοῦ. Περὶ τούτου σαφῶς λέγουν αἱ Γραφαί, καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ κηρύττοντες ἀληθῶς τὴν εἰρήνην τοῦ Χριστοῦ δέον ὅπως πάντοτε ἐνθυμῶνται τὸν Γολγοθᾶν. 

"Ἔχω ἀκούσει καὶ Πνευματικοὺς νὰ λένε: «Ἐσεῖς μὴν ἀσχολῆσθε μ' αὐτά»... Ἀδιαφοροῦν γιατὶ θέλουν νὰ τὰ ἔχουν καλὰ μὲ ὅλους καὶ νὰ καλοπερνοῦν"

...Μὴ στενοχωρῆσθε καθόλου, διότι πάνω ἀπὸ ὅλα καὶ ἀπὸ ὅλους εἶναι ὁ Θεός, ποὺ κυβερνᾶ τὰ πάντα καὶ θὰ καθίση τὸν καθέναν στὸ σκαμνί, γιὰ νὰ ἀπολογηθῆ γιὰ τὸ τί ἔπραξε, ὁπότε καὶ θὰ τὸν ἀνταμείψη ἀνάλογα. Θὰ ἀμειφθοῦν αὐτοὶ ποὺ θὰ βοηθήσουν μιὰ κατάσταση καὶ θὰ τιμωρηθῆ αὐτὸς ποὺ κάνει τὸ κακό. Τελικὰ ὁ Θεὸς θὰ βάλη τὰ πράγματα στὴν θέση τους, ἀλλὰ ὁ καθένας μας θὰ δώση λόγο γιὰ τὸ τί ἔκανε σ ̓ αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια μὲ τὴν προσευχή, μὲ τὴν καλωσύνη.
Σήμερα προσπαθοῦν νὰ γκρεμίσουν τὴν πίστη, γι ̓ αὐτὸ ἀφαιροῦν σιγὰ-σιγὰ ἀπὸ καμμιὰ πέτρα, γιὰ νὰ σωριασθῆ τὸ οἰκοδόμημα τῆς πίστεως. Ὅλοι ὅμως εὐθυνόμαστε γιὰ τὸ γκρέμισμα αὐτό· ὄχι μόνον αὐτοὶ ποὺ ἀφαιροῦν τὶς πέτρες καὶ τὸ γκρεμίζουν, ἀλλὰ καὶ ὅσοι βλέπουμε νὰ γκρεμίζεται καὶ δὲν προσπαθοῦμε νὰ τὸ ὑποστυλώσουμε. Ὅποιος σπρώχνει στὸ κακὸ τὸν ἄλλον θὰ δώση λόγο στὸν Θεὸ γι' αὐτό. Καὶ ὁ διπλανὸς ὅμως θὰ δώση λόγο, γιατὶ ἔβλεπε ἐκεῖνον νὰ κάνη κακὸ στὸν συνάνθρωπό του καὶ δὲν ἀντιδροῦσε. Ὁ κόσμος εὔκολα πιστεύει ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει τὸν τρόπο νὰ πείθη.
–Ὁ λαός, Γέροντα, εἶναι σὰν θηρίο.
–Ἐγὼ ἀπὸ τὰ θηρία δὲν ἔχω παράπονο. Βλέπεις, τὰ ζῶα δὲν μποροῦν νὰ κάνουν μεγάλο κακό, γιατὶ δὲν ἔχουν μυαλό, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ...
φεύγει μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ γίνεται χειρότερος ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο θηρίο! Κάνει μεγάλο κακό. Τὸ δυνατὸ ξίδι γίνεται ἀπὸ τὸ χαλασμένο κρασί. Τὰ ἄλλα τὰ τεχνητὰ ξίδια δὲν εἶναι τόσο δυνατά... Πιὸ φοβερὸ εἶναι, ὅταν ὁ διάβολος συμμαχήση μὲ ἕναν ἄνθρωπο διεστραμμένο· τότε κάνει διπλὸ κακὸ στοὺς ἄλλους, ὅπως ὁ σαρκικὸς λογισμός, ὅταν συμμαχήση μὲ τὴν σάρκα, τότε κάνει μεγαλύτερο κακὸ στὴν σάρκα. Γιὰ νὰ συνεργασθῆ ὁ διάβολος μὲ ἕναν τέτοιο ἄνθρωπο, πρέπει αὐτὸς νὰ εἶναι ὑπολογίσιμος, νὰ ἔχη κακὴ προαίρεση, κακία. Στὴν συνέχεια, Θεὸς φυλάξοι, αὐτοὶ θὰ φέρουν δυσκολίες, θὰ στριμώξουν ἀνθρώπους, μοναστήρια. Ἡ Ἐκκλησία, ὁ Μοναχισμός, θὰ τοὺς κάνη κακό, γιατὶ θὰ τοὺς ἐμποδίση στὰ σχέδιά τους.

Ἐγώ τό παιδί μου,τό κοινωνοῦσα μισοπεθαμένο,διασωληνωμένο..!

Ένα μήνυμα πίστης κι ελπίδας από την Σπυριδούλα Φατούρου, τη μητέρα της Ασπας, η δραματική ιστορία της οποίας είχε συγκλονίσει την κοινωνία το 2013 όταν πυροβολήθηκε δύο φορές από τον πατέρα της:
«Με λένε Σπυριδούλα,μητέρα ενος παιδιού που άνηκε στους βαριά πάσχοντες,επομένως ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Τα μετρα που πάρθηκαν,με βρίσκουν σύμφωνη. Η αλήθεια είναι πως δεν άλλαξε ιδιαίτερα η καθημερινότητα μας γιατι βρισκόμαστε σε καραντίνα 7 χρόνια τώρα!Όντας ασθενης η Άσπα εντατικής,υπήρξε ασθενής 0,διότι έμεινε 7 μήνες εκει και είχε όλες τις λοιμώξεις και τα βακτήρια που υπάρχουν στην εντατική.
Σεβομαι λοιπόν τα μετρα και τα τηρώ....
Σεβομαι την υγεία των ανθρώπων μου μα κ των συνανθρώπων μου,μιας κ ξέρω τι σημαίνει να μην την έχεις....
Σεβομαι την ψυχολογική κούραση, όλων...
Με πείραξε που έκλεισαν οι εκκλησίες, μα αν είναι για το καλό όλων....το δέχομαι, προσωρινά!
Αλλά εως εδώ !
Εγώ το παιδί μου,το κοινωνουσα μισοπεθαμενο,διασωληνωμενο....
Το κοινωνουσα,κάθε φορά που πάλευε με χιλιους δαίμονες....
Το κοινωνουσα συνεχώς....συνεχως....κ όταν ήταν κ οταν δεν ηταν καλά!
Το ιδιο θα κάνω κ τώρα!
Το παιδί μου θα παρει Χριστο μέσα του!
Γιατι μονο Εκείνος την κρατα στα χερια Του...

Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος: » Ποινικοποιήθηκε ἡ μετάδοση τῆς θείας κοινωνίας. Αὐτό τό διάστημα ἔχουμε κατάλυση τοῦ συνοδικοῦ συστήματος»Επιστολή Μητροπολίτη Κερκύρας προς την Υπ. Παιδείας Ν. Κεραμέως

Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, σε απάντηση δικής της επιστολής που εστάλη την Μεγάλη Πέμπτη 16 Απριλίου 2020, αναφορικά με τις λιτανείες στο Ιερό προσκύνημα του Αγίου Σπυρίδωνος.
Στην επιστολή του ο κ. Νεκτάριος αναφέρει τα εξής:
«Ἄφησα νά περάσουν οἱ παρελθοῦσες ἡμέρες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, οἱ ὁποῖες εἶναι τό κέντρο τῆς πίστεώς μας, τόσο γιά τούς Ἐπισκόπους καί τούς ἱερεῖς μας, ὅσο καί γιά τόν λαό μας, πρίν σᾶς ἀπαντήσω στήν ἐπιστολή πού εἴχατε-καί τό ἀναγνωρίζω- τήν εὐγένεια νά μοῦ ἀποστείλετε ἀργά τό βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης 16 Ἀπριλίου 2020.
Σᾶς εὐχαριστῶ κατ' ἀρχάς πού ἀπαντήσατε, ἔστω καί ἀρνητικά, στό αἴτημά μας πρός τόν πρωθυπουργό τῆς χώρας νά ἐξετάσει τό θέμα τῆς λιτανεύσεως στόν ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος τό Μέγα Σάββατο μέ τόν ἐλάχιστο ἀριθμό πού θά καθιστοῦσε τήν λιτανεία ἀξιοπρεπῆ.
Δέν ἱκανοποιήσατε τό αἴτημά μας, μέ ἀποτέλεσμα ἡ λιτανεία νά γίνει περικεκομμένη καί ἐκ περιτροπῆς, μία φορά τό σκήνωμα καί δύο φορές ὁ Ἐπιτάφιος, καί αὐτό μόνο καί μόνο γιά νά μήν διακοπεῖ, ἔστω καί τυπικά, ἡ παράδοση.
Τήν εὐθύνη ὅμως γι'αυτήν τήν κατάσταση τήν φέρει ἀκέραια ἡ ἑλληνική κυβέρνηση.
Σᾶς ἐνημερώνω γιά μία ἀκόμη φορά ὅτι ἡ ἀπό κοινοῦ λιτάνευση τοῦ Ἐπιταφίου καί τοῦ σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἦταν ἀπόφαση τῆς Ἐνετικῆς κατοχικῆς διακυβερνήσεως τῆς Κέρκυρας, ἡ ὁποία μετέθεσε τήν λιτανεία τοῦ ἐπιταφίου τοῦ προσκυνήματος τό πρωί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, γιά νά τήν συνδέσει μέ τήν λιτάνευση τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος, ὥστε νά μήν συγκεντρώνεται ὁ λαός δύο φορές, Μεγάλη Παρασκευή καί Μέγα Σάββατο.
Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων, ἐξάλλου, δέν εἶναι ἕνας ἅγιος τοπικός, ἀλλά οἰκουμενικός, παγκόσμιας ἐμβέλειας.
Τόν σεβάστηκαν οἱ αἰῶνες. Τόν σεβάστηκαν ἑτερόδοξοι χριστιανοί, ὅπως οἱ Ἐνετοί, οἱ Γάλλοι, οἱ Ἄγγλοι, οι Ἰταλοί.

Ἐπαρχιώτικος διεθνισμός... ἀλλιῶς: Τσιόδρας ἢ Ἰωαννίδης


Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου

Κακὰ τὰ ψέμματα.... Ἡ ἐπίκληση στὴν ἐπιστημονικὴ αὐθεντία καὶ μάλιστα τὴν διεθνῆ εἶναι ἕνα ἰσχυρὸ ὅπλο προπαγάνδας στὸν νεωτερικὸ κόσμο. Στὴν χώρα μας δὲ ἀκόμη ἰσχυρότερο ἀπὸ ὅ,τι στὶς περισσότερες ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης. Αὐτὸ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὶς καταβολὲς τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ τὴν ἔμφυτη συμπάθεια τοῦ Ἕλληνα γιὰ τὴν γνώση.
Ὅποιος, λοιπόν, εἶναι καθηγητὴς πανεπιστημίου στὴν Ἑλλάδα ἔχει ἕνα κύρος ἀδιαμφισβήτητο. Καί, ὅταν, ὅπως ὁ κ. Τσιόδρας βγαίνει νὰ μιλήσει γιὰ κάτι τόσο σοβαρό, ὅσο εἶναι ὁ ἐγκλεισμὸς καὶ τὸ σταμάτημα τῆς οἰκονομίας λόγω κορωνοϊοῦ, αὐτὸ τὸ κύρος εἶναι ἀπαραίτητο. Τὸ πρόβλημα ξεκινάει ὅταν κάποιοι ἄλλοι ἐπιστήμονες μὲ πολὺ μεγαλύτερο ἐπιστημονικὸ κύρος, μὲ πολὺ μεγαλύτερη ἀποδοχὴ στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία (αὐτὸ εἶναι ἴσως τὸ πιὸ ἀντικειμενικὸ κριτήριο γιὰ τὸ ἐπίπεδο ἑνὸς ἐπιστήμονα, δηλαδὴ πόσοι ἄλλοι ἐπιστήμονες στὸν τομέα τοῦ παραπέμπουν σὲ αὐτόν, χρησιμοποιοῦν τὶς δημοσιεύσεις του στὶς δικές τους δημοσιεύσεις) διαφωνοῦν μὲ τὴν ἀντίληψη τοῦ κ. Τσιόδρα γιὰ τὴν κατάσταση, διαφωνοῦν γιὰ τὰ μέτρα ποὺ χρειάζονταν καὶ χρειάζονται καὶ τέλος ἐκτιμοῦν τελείως διαφορετικὰ τὴν ὅλη ὑπόθεση τοῦ κορωνοϊοῦ.
Τότε τί βλέπουμε; Βλέπουμε μία ἐνορχηστρωμένη ἐπίθεση ἀπὸ τὰ ἀνθελληνικὰ ΜΜΕ στὸν διεθνῶς καταξιωμένο ἐπιστήμονα, ὥστε νὰ πληγεῖ τὸ κύρος του στοὺς.... πολλούς, ποὺ δὲν γνωρίζουν καὶ οὔτε μποροῦν νὰ κρίνουν ἢ ἔστω ὑποψιάζονται τί σημαίνει νὰ ἔχει κανεὶς κάποιες ἑκατοντάδες ἢ καὶ χιλιάδες ἐτεροαναφορὲς περισσότερες ἀπὸ κάποιον ἄλλον. Τὸ ἄσπρο γίνεται μαῦρο ἀπὸ τὰ ΜΜΕ καὶ ὁ καθηγητὴς τοῦ ΕΚΠΑ γίνεται ὁ παντογνώστης, ἐνῶ ἐκεῖνος μὲ τὴν διεθνῆ καταξίωση εἶναι ὁ ἀνίδεος, ὁ συνωμοσιολόγος καὶ ὁ ἐπικίνδυνος.

ΠΕΜΠΤΗ (ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ) 23-4-2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ) 24-4-2020


ΠΕΜΠΤΗ (ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ) 23-4-2020

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ) 20.00-21.30 
Τίτλος κηρύγματος : 
«Συνεσχέθη, ἀλλ' οὐ κατεσχέθη...»Κανόνας Μ. Σαββάτου, Ἑορτοδρόμιο Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 23-4-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 

https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι)

Ἐκκλησία, ἐν Χριστῶ ἑνότητα καί σωτηρία, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου


Μελέτες στήν Φιλοκαλία 

Ἡ σωτηρία ὑπάρχει μόνον μέσα στὴν Ἐκκλησία. Αὐτὸ μᾶς τό διδάσκει ἐπιγραμματικὰ ὁ ἅγιος Κυπριανός: «Extra Ecclesia nulla salus», δηλαδή «ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει σωτηρία». 
Τό ἴδιο καταδεικνύεται καί ἀπό ἀνάλογο χωρίο ἄλλου ἔργου του, πού διδάσκει ὅτι «δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει κάποιος πατέρα τὸν Θεό, ἂν δὲν ἔχη μητέρα τὴν Ἐκκλησία»[1]. 
Ἐκκλησία καί σωτηρία, κατά τόν π. Γεώργιο Φλωρόφσκυ, ταυτίζονται: ««Extra Ecclesia nulla salus». Ὅλη ἡ κατηγορηματική ἰσχύς καί ἡ αἰχμή τοῦ ἀφορισμοῦ αὐτοῦ», παρατηρεῖ ὁ κορυφαῖος σύγχρονος θεολόγος, «κεῖται στήν ταυτότητα τῶν δύο του ὅρων. Ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει σωτηρία, ἐπειδή σωτηρία εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἐπειδή σωτηρία εἶναι ἡ ἀποκάλυψις τοῦ δρόμου γιά κάθε ἕναν πού πιστεύει στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, καί ἡ ἀποκάλυψις αὐτή βρίσκεται μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία»[2]. 
Ἡ Ἐκκλησία, πού κεφαλή της εἶναι ὁ Χριστός, εἶναι ὁ «χῶρος» τῆς ἀληθινῆς δημιουργίας καί ἀναδημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐκκλησιαστικοποιηθεῖ, τότε ἑνώνεται μέ τήν Ποιητική Ἀρχή τῶν πάντων.Τότε μόνο γίνεται ἀληθινά καλός, στολισμένος μέ τό ἄκτιστο θεῖο κάλλος, ἀληθινά δημιουργικός. 
Καμμιά γνήσια δημιουργία δέν μπορεῖ νά προκύψει ἐκτός Ἐκκλησίας. Κανένα ἔργο, πού νά «μένει εἰς τόν αἰῶνα»[3] καί νά εἶναι ἀληθινά καλό δέν μπορεῖ νά γίνει χωρίς τήν Ἐκκλησία, χωρίς τόν Χριστό καί «τό ρῆμα» Του, χωρίς τήν ἔνταξη τοῦ ἀνθρώπου στό σῶμα Του. Ἡ ρίζα τοῦ καλοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ κάλλους εἶναι ὁ Χριστός καί ἑπομένως ἡ Ἐκκλησία, τό σῶμα Του, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία καί ὁ Χριστός εἶναι ἕνα: ὁ Χριστός εἶναι ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ Ἐκκλησία τό σῶμα Του. 
Ἡ ἐκκλησιαστικοποίηση τοῦ ἀνθρώπου παρακινεῖ τόν ἄνθρωπο νά ἐνεργήσει γιά χάρη τῶν συνανθρώπων του, νά εἶναι συνεχῶς ἕνα μαζί τους, νά κάνει τίς λύπες τους δικές του λύπες καί τίς χαρές τους δικές του χαρές. 

COVID - 19: Ἔρχεται τό «ἐμβόλιο – ταυτότητα»;COVID - 19: Έρχεται το «εμβόλιο – ταυτότητα»;

Απόσπασμα ανάρτησης στο Instagram του Ρόμπερτ Κένεντυ Τζούνιορ*, 9 - 4 - 2020

Μετάφραση: Ευάγγελος Δ. Νιάνιος

Ήρθε η ώρα ο Μπιλ Γκέιτς να μετατρέψει την οικονομική και τεχνολογική του δύναμη σε πολιτική. Μένει να δούμε αν το εμβόλιο που υπόσχεται με ενσωματωμένο τσιπάκι –ταυτότητα θα επιβληθεί. Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και τη θνησιμότητα της πανδημίας του κορωνοϊού.
Τα εμβόλια, για τον Μπιλ Γκέιτς, είναι μια στρατηγική φιλανθρωπία που τροφοδοτεί τις πολυάριθμες επιχειρήσεις του τις σχετιζόμενες με εμβόλια (μαζί με τη φιλοδοξία της Microsoft να ελέγχει μια παγκόσμια εταιρεία εμβολίων - ταυτοτήτων [vac ID]) και του δίνει δικτατορικό έλεγχο στην παγκόσμια πολιτική υγείας – την αιχμή του επιχειρηματικού νεοϊμπεριαλισμού.
Η εμμονή του Γκέιτς με τα εμβόλια φαίνεται να τροφοδοτείται από μια μεσαιωνική πεποίθηση ότι προορίζεται να σώσει τον κόσμο μέσω της τεχνολογίας και από μια μεγαλομανή βούληση να πειραματίζεται με τη ζωή άλλων ανθρώπων.
Υποσχόμενος την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας με 1,2 δισεκ. δολάρια, ο Γκέιτς ανέλαβε τον έλεγχο του Εθνικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου της Ινδίας (NAB) και επέβαλε τη χορήγηση 50 εμβολίων κατά της πολιομυελίτιδας (αντί για 5) σε κάθε παιδί μικρότερο των 5 ετών. Ινδοί γιατροί κατηγορούν τον κ. Γκέιτς ότι με την εκστρατεία του προκάλεσε μια καταστροφική επιδημία πολιομυελίτιδας με 496.000 παράλυτα παιδιά μεταξύ 2000 και 2017. Το 2017, η ινδική κυβέρνηση έθεσε τέλος στο πρόγραμμα εμβολιασμών του κ. Γκέιτς και απέκλεισε τον τελευταίο και τους φίλους του από το NAB. Εκτοτε, ο ρυθμός της παράλυσης λόγω της πολιομυελίτιδας μειώθηκε ραγδαία. Το 2017, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παραδέχτηκε διστακτικά ότι η παγκόσμια έξαρση πολιομυελίτιδας οφείλεται κυρίως στο στέλεχος του εμβολίου, που σημαίνει ότι προήλθε από το πρόγραμμα ανοσοποίησης του Γκέιτς. Οι τρομακτικές επιδημίες στο Κονγκό, τις Φιλιππίνες και το Αφγανιστάν συνδέονται όλες με τα εμβόλια Γκέιτς. Το 2018, τα τρία τέταρτα των περιπτώσεων πολιομυελίτιδας παγκοσμίως προήλθαν από εμβόλια Γκέιτς.

Oἱ ἱερεῖς θά σφαγοῦν πρῶτοι, ἀπό τούς Ἱερεῖς θά ἀρχίσει ἡ σφαγή.π.Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


Οι Ιερείς θα σφαγούν πρώτοι, από τους Ιερείς θα αρχίσει η σφαγή. [π.Αθανάσιος Μυτιληναίος].

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=wU

ΠΕΜΠΤΗ 23-4-2020 (ΑΓ. ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟ-ΟΡΘΡΟΣ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)


https://youtu.be/F__TGVsW3wΠΕΜΠΤΗ 23-4-2020 (ΑΓ. ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)  

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟ-ΟΡΘΡΟΣ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)  07.00-11.00 

Τίτλος κηρύγματος : 

«Κύριε Θεέ μου...» Κανόνας Μ. Σαββάτου, Ἑορτοδρόμιο Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 23-4-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι)

Πού εἶναι θάνατε τό κέντρο σου; Πού εἶναι ἅδη ἡ νίκη σου;


Ο άδης πικράνθηκε, όταν σε συνάντησε κάτω.
Πικράνθηκε διότι καταργήθηκε.
Πικράνθηκε, διότι ξεγελάστηκε.
Πικράνθηκε διότι νεκρώθηκε.
Πικράνθηκε, διότι καθαιρέθηκε.
Πικράνθηκε, διότι δεσμεύθηκε.
Έλαβε σώμα και του έτυχε Θεός. Έλαβε γη και συνάντησε ουρανό.
Έλαβε ό,τι έβλεπε και έπεσε όπου δεν έβλεπε.

Τότε θά ἔρθει καί τό τέλος τῆς Ἐκκλησίας...


'Όταν η Εκκλησία, θα απαγορεύσει στην απλή γιαγιά να ελέγχει τον Επίσκοπό της, τότε θα έρθει και το τέλος της Εκκλησίας...''

~ Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

23 Ἀπριλίου. ♰ Πέμπτη τῆς διακαινησίμου. ♰ Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Τοῦ ἁγίου. Σαβ. δ΄ ἑβδ. Πραξ. (Πρξ. ιβ΄ 1-11).
Πραξ. 12,1         Κατ᾿ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας.
Πραξ. 12,1                Κατά τον καιρόν εκείνον, ο βασιλεύς Ηρώδης Αγρίππας, άπλωσε τα χέρια και επιασε μερικούς από τους πιστούς της Εκκλησίας, δια να τους κακοποιήση.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible