Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

173. Πότε καί πῶς πρέπει νά διορθώνουμε τούς ἄλλους Στ΄, Εὐεργετινός (Β΄ τόμος, Ὑπόθεσις Ν΄), Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 173. Πότε καί πῶς πρέπει νά διορθώνουμε τούς ἄλλους Στ΄, Εὐεργετινός (Β΄ τόμος, Ὑπόθεσις Ν΄), 3-10-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Περί ἀγάπης, 2ο Μέρος, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

Περί ἀγάπης, 2ο Μέρος, 10-11-2012, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἡ αὐτοδυσφήμιση, ἡ ἀπάθεια καί ἡ συκοφαντία, Ἀββᾶ Λογγίνου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Ι. ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

58. Ἡ αὐτοδυσφήμιση,ἡ ἀπάθεια καί ἡ ἀντιμετώπιση τῆς συκοφαντίας, Γεροντικό-Ἀποφθέγματα Ἀββᾶ Λογγίνου-Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου,13-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἡ ἀποστολικη περικοπή τῆς Κυριακῆς ΙΒ Λουκᾶ σέ ἑρμηνευτική ἀπόδοση Π. Τρεμπέλα


Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ 

ΣΕ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΓ΄17-25 

17 Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. 18 Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν· πεποίθαμεν γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσι καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. 19 περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν. 20 ῾Ο δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν, 21 καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 

22 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως· καὶ γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν.23 Γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν Τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ' οὗ, ἐὰν τάχιον ἔρχηται, ὄψομαι ὑμᾶς.24 ᾿Ασπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν καὶ πάντας τοὺς ἁγίους. ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας.25 ῾Η χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν. 

Ερμηνευτική απόδοση Παν. Τρεμπέλα 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΓ΄17-25 

17 Να υπακούτε στους πνευματικούς προϊσταμένους σας και να υποτάσσεστε τελείως σε αυτούς· διότι αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία των ψυχών σας, καθώς θα δώσουν λόγο στον Χριστό για τις ψυχές σας. Να τους υπακούτε, για να ενθαρρύνονται με την υπακοή σας, ώστε να επιτελούν το έργο τους αυτό με χαρά και όχι με στεναγμούς. Άλλωστε δεν σας συμφέρει να στενάζουν εξαιτίας σας οι πνευματικοί σας προεστοί, επειδή ο Θεός θα σας τιμωρήσει γι’ αυτό.18 Να προσεύχεστε για μας. Και έχουμε θάρρος να ζητήσουμε τις προσευχές σας, διότι είμαστε βέβαιοι ότι η συνείδησή μας δεν μας τύπτει σε τίποτε, αλλά μας δίνει αγαθή συμμαρτυρία, αφού πάντοτε και σε όλα θέλουμε να συμπεριφερόμαστε καλά.19 Σας παρακαλώ λοιπόν να το κάνετε αυτό περισσότερο για μένα, για να μπορέσω να έλθω ξανά κοντά σας το συντομότερο.20 Και ο Θεός, που είναι ο χορηγός και νομοθέτης της ειρήνης, ο οποίος ανέστησε εκ νεκρών τον μεγάλο Ποιμένα των πνευματικών προβάτων, προκειμένου να εισέλθει στον ουρανό και να προσφέρει εκεί ως εξιλαστήριο θυσία το αίμα Του, με το οποίο επικυρώθηκε διαθήκη αιώνια, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό δηλαδή,21 εύχομαι να σας τελειοποιήσει σε κάθε αγαθό έργο, ώστε να κάνετε το θέλημά Του. Αυτός να ενεργήσει στο εσωτερικό σας εκείνο που είναι αρεστό ενώπιόν Του διαμέσου της μεσιτείας του Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. 

22 Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, να δεχθείτε με προθυμία τον λόγο της προτροπής και παρηγοριάς της επιστολής μου αυτής. Άλλωστε δεν σας κούρασα πολύ˙ διότι σας έγραψα την επιστολή αυτή με λίγα λόγια. 23 Να ξέρετε για τον αδελφό Τιμόθεο ότι έχει πλέον ελευθερωθεί. Εάν έλθει γρήγορα να με συναντήσει, θα τον πάρω μαζί μου όταν σας επισκεφτώ, και θα σας δω μαζί με αυτόν.24 Ασπασθείτε όλους τους προεστούς σας και όλους τους πιστούς. Σας ασπάζονται οι αδελφοί που κατάγονται από την Ιταλία. 

25 Η χάρις του Θεού, που μας παρέχει τη σωτηρία και κάθε πνευματικό αγαθό, εύχομαι να είναι με όλους σας. Αμήν. 

Τά προσωπεῖα μέσα στό Ναό εἶναι Βλασφημία,10-1-2021, Ἀρχιμ Σάββα Ἁγιορείτου (ἀποσπασμα – ἀπομαγνητοφώνηση)


Βλέπετε, σήμερα οι πιο πολλοί έχουν πλανηθεί, στο θέμα αυτό του φιμώτρου – του προσωπείου που φοράνε μέσα στις εκκλησίες.. Και αρχιερείς και ιερείς, ε;
Και το προωθούν, ενώ είναι μια μεγάλη βλασφημία που δεν την θέλει ο Θεός. Γιατί εισάγει την ιδέα ότι μπορείς να μολυνθείς από την εκκλησία, από τις άγιες εικόνες. Ακόμα και από την Θεία Μετάληψη, είναι φοβερό αυτό. Και νομίζουν ότι κάνουν καλά έτσι που κάνουν και ότι κάνουν υπακοή λέει και ότι έχουν και αγάπη λέει, στους άλλους ανθρώπους, προφυλάσσουν και τους άλλους ανθρώπους..
Και πόσο σωστοί είναι φαίνεται από το πως αντιμετωπίζουνε αυτούς που δεν φοράνε προσωπεία και τους επιτίθενται, τους μισούνε .. από ‘κει καταλαβαίνουμε πως δεν έχουν το πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Έχουν το δαιμονικό πνεύμα, γι’ αυτό και επιτίθενται σε αυτούς που δεν φοράνε αυτό που φοράνε αυτοί, το προσωπείο.

Θαυμαστὴ θεραπεία καρκίνου… μὲ φράουλες

Ὁ Γέροντας διέγνωσε, παρακολούθησε καὶ θεράπευσε τὶς ἀρρώστειες πολλῶν πνευματικῶν του παιδιῶν, ἀλλὰ καὶ ἀρκετῶν ἀγνώστων, ποὺ δὲν τὸ ἔμαθαν ποτέ, γιὰ νὰ τὸ μάθουν τελικὰ στοὺς οὐρανούς.

«Ἕνα ἀπόγευμα καλοκαιριοῦ, ἀρκετοὶ ἐπισκέπτες καθόμασταν στοὺς πάγκους, ἔξω ἀπὸ τὸ κελλὶ τοῦ Γέροντα στὰ Καλλίσια, περιμένοντάς τον νὰ ἔρθει καὶ τελικὰ δὲν φάνηκε. Δὲν πέρασαν ὅμως οἱ ὧρες τῆς ἀναμονῆς μας πληκτικά. Εἴχαμε στήσει κουβεντολόι κι᾿ ὁ καθένας ἔλεγε, ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες του, γιὰ τὸν Γέροντα, ποὺ, ἂν καὶ ἀπών, ἦταν παρὼν ἐν πνεύματι καὶ μᾶς μετέδιδε ψυχικὴ εὐφροσύνη. Κάποια στιγμὴ μιλοῦσα ἐγὼ καὶ τοὺς ἔλεγα ὅτι ὁ Γέροντας θεράπευε καὶ ἀσθένειες. Μία ἄγνωστη κυρία, ποὺ καθόταν δίπλα μου, μὲ ρώτησε: «Σοβαρὲς ἀσθένειες;» «Τί σοβαρές, μὲ ρωτᾶτε κυρία», τῆς λέω, «ἀφοῦ καὶ καρκίνο ἀνίατο θεράπευσε μὲ τὶς προσευχές, ὅπως βάσιμα πληροφορήθηκα». Ἡ κυρία μὲ κοίταξε ἐπίμονα καὶ χαμογέλασε. «Μὲ συγχωρεῖτε, κυρία», τῆς εἶπα, «γιατί χαμογελᾶτε, νομίζετε ὅτι σᾶς λέω παραμύθια;». «Καθόλου παραμύθια, ἀπήντησε ἐκείνη, διότι αὐτὴ ποὺ θεράπευσε ὁ Γέροντας, μὲ τὶς προσευχές του, ἀπὸ ἀνίατο καρκίνο εἶμαι ἐγώ». Μείναμε ὅλοι ἐμβρόντητοι. «Ἐσεῖς εἶσθε;» εἴπαμε μὲ μιὰ φωνή. «Πέστε μας τὸ περιστατικό, πῶς ἔγινε;» Ἡ κυρία δίσταζε νὰ μιλήσει, ἀλλὰ ὑπεχώρησε στὶς παρακλήσεις μας, μὲ τὴ συμφωνία νὰ μὴ κοινολογήσουμε τὸ ὀνομά της.
«Εἶχα προσβληθεῖ ἀπὸ καρκίνο», ἄρχισε νὰ μᾶς διηγῆται, «ποὺ ἔκανε μεταστάσεις καὶ ἦταν διάσπαρτος σ᾿ ὅλο μου τὸ σῶμα. Νοσηλεύτηκα σὲ ἀρκετὰ Νοσοκομεῖα, ἀλλὰ ἡ κατάστασή μου διαρκῶς χειροτέρευε. Πονοῦσα φοβερά, δὲν μποροῦσα νὰ φάω καὶ εἶχα γίνει πετσὶ καὶ κόκαλο. Οἱ γιατροὶ μὲ ξέγραψαν. Μερικοὶ συγγενεῖς μὲ πῆγαν στὸ Λονδίνο. Οὔτε ἐκεῖ δὲν μπόρεσαν νὰ κάνουν τίποτε. Μ᾿ ἔστειλαν πίσω, γιὰ νὰ πεθάνω τουλάχιστον στὴν πατρίδα μου. Μὲ ἔφεραν στὴ Πολυκλινική. Ἤμουν ἐντελῶς ἐξαντλημένη καὶ ἀπελπισμένη. Ἐκεῖ κάποια γνωστή μου, μοῦ μίλησε γιὰ ἕνα γέροντα ἱερομόναχο, ποὺ βρισκόταν δίπλα, στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Γερασίμου καὶ ἔκανε θαύματα. Δὲν πίστευα στὰ θαύματα, δὲν ἤμουν πολὺ τῆς ἐκκλησίας καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν ἔδωσα σημασία.

Ἄν ὁ πνευματικός πεῖ φόρα τήν μάσκα, κάνουμε 'ὑπακοή; ", Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Ἀπόσπασμα)

 Απόσπασμα από την ομιλία: Μέ ποιά δύναμη προφητεύουν ἤ κάνουν θαύματα κάποιοι πού δέν πιστεύουν καί δέν πράττουν τά σωστά, Ἁγ. Ἀναστασίου Σιναΐτου-Ἐρωταποκρίσεις (20η), 13-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

“Ἀνοίγετε” τίς ἐκκλησίες γιά νά ζητήσετε ἐμβόλια ἀπό ἐκτρωμένα ἔμβρυα;

Ενώ οι Ιεράρχες της εκκλησίας μας, τάχα μου αντιδράνε για το κλείσιμο των εκκλησιών κατά τα Θεοφάνεια, παράλληλα ζητάνε να έρθουν, και μάλιστα άμεσα, τα εμβόλια!

Όπως διαβάσαμε στην Ρομφαία, η ΔΙΣ, μεταξύ άλλων ανακοίνωσε:

“Κάνει έκκληση τόσο προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσο και προς την Ελληνική Κυβέρνηση να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να εξασφαλιστεί άμεσα ο ικανός αριθμός εγκεκριμένων εμβολίων για τους πολίτες.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υπηρετεί αλλότριους σκοπούς απέναντι σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η υπέρβαση της πανδημίας, διότι το δικαίωμα στην υγεία ανήκει σε όλους.”

Τίθεται το ερώτημα, έχουν αποδείξεις οι Ιεράρχες μας, ότι για τα εμβόλια αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κύτταρα από εκτρωμένα έμβρυα; Γιατί σε προηγούμενο άρθρο (το οποίο αναρτήθηκε και στον ιστότοπο της Μητροπόλεως Κυθήρων) αποδείξαμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί κυτταρικές σειρές από εκτρωμένα έμβρυα για την δημιουργία των εμβολίων!

Συζητήθηκε άραγε το θέμα αυτό κατά την σύγκλιση της ΔΙΣ; Αν ναι, μπορούμε και εμείς να δούμε τα πρακτικά και τις αποδείξεις ότι αυτά τα εμβόλια θα αποφέρουν αποτέλεσμα (καλό και όχι κακό); Έλαβαν, κατά την συνεδρίαση αυτή, υπόψιν τους το κείμενο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Βιοηθικής;

Θα αποδεχθούν οι Ιεράρχες μας ένα εμβόλιο το οποίο είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητος και, ειδικότερα, ένα εμβόλιο για το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί υλικό από εκτρωμένα έμβρυα;

Σε περίπτωση που ισχύει το τελευταίο (ότι χρησιμοποιήθηκε αυτό το υλικό), θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των Ιεραρχών μας και των ειδωλολατρών που πέταγαν τα βρέφη στο στόμα του Βασιλιά Μολώχ;


https://orthopraxia.gr/για-να-ζητήσετε-εμβόλια/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ, ἀπό 14-1-2021 ἔως καί 16-1-2021


ΠΕΜΠΤΗ 14-1-2021

ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ-ΛΑΪΒ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
ΣΤΟ Ι. ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Τίτλος κηρύγματος: 59. Ἡ ἀληθινή ἀποταγή καί ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀμέλειας, Γεροντικό-
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-1-2021
ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

Τίτλος κηρύγματος:
60. Ὁ Θεός θέλει τήν ψυχή ἀναμάρτητη, Γεροντικό-Ἀποφθέγματα Ἀββᾶ Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, 14-1-2021, Σάββα Ἁγιορείτου
ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: https://www.youtube.com/channel/UCEtOr176QWbyqK_H3ZZoJJw (Πατῆστε ΕΓΓΡΑΦΗ καί μετά τό καμπανάκι καί τήν ἐπιλογή ΟΛΕΣ τίς εἰδοποιήσεις)

Στήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων τό νερό ἁγιάζεται σέ ὅλο τόν κόσμο!

 Ρώτησαν ένα γνωστό πνευματικό πάτερα στη Ρωσία πώς εκανε τη Θεία Λειτουργία στη φύλακη, όπου πέρασε πολλά χρόνια. 
Ο γέροντας απάντησε:
-"Πολλοί ιερείς ήξεραν απ' έξω το κείμενο της Λειτουργίας. Ψωμί, αν και μη σταρένιο, μπορούσαμε να βρούμε χωρίς δυσκολία. Μπορούσαμε να υποκαταστήσουμε το κρασί με χυμό από ξινόμουρα. Κι αντί Αγίας Τραπέζης με λείψανα μάρτυρος (πάνω στην οποία σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας πρέπει να τελούμε τη Λειτουργία), παίρναμε τον πιο ευρύστερνο απο τους αδελφούς μας, τους φυλακισμένους ιερείς. Γδυνόνταν ως τη ζώνη, ξάπλωνε και στο στήθος του τελούσαμε την Λειτουργία. Στο στρατόπεδο όλοι ήταν μάρτυρες και κάθε στιγμή μπορούσαν να πεθάνουν για τον Χριστό".

-"Παππούλη, και πως αγιάζατε το νερό την ημέρα των Θεοφανείων; Αφού οι ευχές τού καθαγιασμού των υδάτων διαβάζονται μια φορά τον χρόνο και είναι πολύ εκτενείς".
-"Μα δε χρειαζόνταν να θυμόμαστε αυτές τις ευχές.

Ἡ δωροδοκία σέ ζητήματα πίστεως εἶναι ἰσοδύναμη μέ τήν περίπτωση τοῦ Ἰούδα...Πόσο σοφά ἐνέργησε ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ!

Όταν κάποιος, είναι εξαγοράσιμος σημαίνει ότι, δεν είναι χριστιανός. Οι ορθόδοξοι Πατέρες της Εκκλησίας δεν πτοήθηκαν από δωροδοκίες ή απειλές. Η δωροδοκία σε ζητήματα πίστεως είναι ισοδύναμη με την περίπτωση του Ιούδα, ο οποίος πρόδωσε το Χριστό για κάποια αργύρια. Τέτοια δωροδοκία χαρακτήριζε μόνον ορισμένους αιρετικούς. Όταν ο αυτοκράτορας Αναστάσιος ενέδωσε στην αίρεση του Ευτυχούς, στράφηκε εναντίον των αποφάσεων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου (Χαλκηδόνα. 451) και θέλησε να ακυρώσει την ισχύ αυτών των δογμάτων. Προκειμένου να κερδίσει την υποστήριξη των πιο επιφανών αντιπροσώπων της Εκκλησίας, ο αυτοκράτορας άρχισε να τους στέλνει διάφορα δώρα. Ο άγιος Θεοδόσιος ήταν ο πιο φημισμένος άνθρωπος σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Ο αυτοκράτορας του έστειλε ως δώρο τριάντα κιλά χρυσό για τις ανάγκες τάχα του μοναστηριού.

Αὐτοί... συγκινοῦν τόν Θεό καί ὁ Θεός θά τούς βοηθήση.

Όταν βλέπετε άνθρωπο να έχει παρασυρθή και να έχει αμαρτωλή ζωή, αλλά να είναι πονόψυχος να βλέπει ας πούμε έναν άρρωστο και να ραγίζει η καρδιά του ή έναν φτωχό και να τον βοηθάει από εκεί να καταλάβετε ότι αυτόν δεν θα τον αφήσει ο Θεός , θα τον βοηθήση.
Και όταν βλέπετε έναν άνθρωπο απομακρυσμένο από τον Θεό να είναι σκληρός και άσπλαχνος, τότε πρέπει να κάνετε μέρα νύχτα προσευχή, να κάνει « αποβίβαση » ο Θεός στην καρδιά του , για να πάρει στροφή.

Θά πλανηθοῦν ἄραγε;

Αν πλανηθούν τελικά κάποιοι, αυτό σημαίνει πως ποτέ δεν ήσαν πραγματικά εκλεκτοί του Θεού…

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος

14 Ἰανουαρίου. Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων. Τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων Ὁσίων Ἀββάδων. Τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Πλάτωνος, Ἐπισκόπου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας καί τῶν σύν αὐτῷ Πρεσβυτέρων Μιχαήλ καί Νικολάου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας. Πέμ. λβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἰακ. δ΄ 7 - ε΄ 9).

Ιακ. 4,7             Ὑποτάγητε οὖν τῷ Θεῷ. ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ᾿ ὑμῶν·

Ιακ. 4,7                     Υποταχθήτε, λοιπόν, με ταπείνωσιν στον Θεόν. Αντισταθήτε στον διάβολον, που σας δελεάζει και σας φλογίζει με τας αμαρτωλάς ηδονάς του κόσμου, και θα φύγη μακρυά από σας νικημένος και εξευτελισμένος.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible