Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021

Δεν πρέπει να επιθυμούμε να γίνουμε πλούσιοι, 22-7-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Κήρυγμα)

 ΚΗΡΥΓΜΑ_76. Δεν πρέπει να επιθυμούμε να γίνουμε πλούσιοι, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, Φιλοκαλία τόμος Α΄, 22-7-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς Ε Ματθαίου.Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κατά Ματθαίον, κεφ. Η΄, εδάφια 28-34 και κεφ. Θ΄, εδάφιο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: 28Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 29 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; 30 ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. 31 οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 33 οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. 34 καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: 1 Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΠΑΝ. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: 28Και όταν ο Κύριος ήλθε στην απέναντι όχθη, στη χώρα των Γεργεσηνών, Τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έβγαιναν από τα μνήματα που υπήρχαν εκεί, στα οποία ευχαριστιούνταν να κατοικούν.

«...Ὅσα μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ τὰ ἀποφύγει καὶ δὲν λαμβάνει τὰ μέτρα του, εἶναι σὰν νὰ προκαλεῖ τὴν ἁμαρτία».


96. Κάποιος ἀδελφὸς εἶπε στὸν ἀββᾶ Ποιμένα:

«Ἂν δῶ κάτι, τὸ βλέπεις σωστὸ νὰ μιλήσω γι᾿ αὐτό;»

Ὁ Γέροντας τοῦ λέει: «Εἶναι γραμμένο ὅτι ὅποιος ἐκφράσει γνώμη, πρὶν τοῦ δώσουν τὸν λόγο, προδίδει ἀμυαλοσύνη καὶ εἶναι ντροπή του. Ἂν σὲ ρωτήσουν, μίλησε, ἀλλιῶς σώπαινε».

102. Κάποιος ἀδελφὸς ρώτησε τὸν ἀββᾶ Ποιμένα:

«Ἐὰν βρεθεῖ ἕνας ἄνθρωπος νὰ κάνει κάποια ἁμαρτία καὶ μετανοήσει, θὰ τὸν συγχωρήσει ὁ Θεός;»

Καὶ ὁ Γέροντας τοῦ λέει:

«Μά, ὁ Θεὸς ποὺ ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς ἀνθρώπους νὰ κάνουν αὐτό, πολὺ περισσότερο δὲν θὰ τὸ κάνει ὁ ἴδιος; Εἶναι γνωστὸ ὅτι στὸν Πέτρο ἔδωσε ἐντολή: Μέχρι ἑβδομήντα φορὲς τὸ ἑφτὰ νὰ συγχωροῦμε».

111. Ρώτησε κάποιος ἀδελφὸς τὸν ἀββᾶ Ποιμένα:

«Τί εἶναι μετάνοια γιὰ τὴν ἁμαρτία;»

Ἔπαψε ἡ Ἱερᾶ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ) νά ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς Ἀληθείας;


Ἔπαψε ἡ Ἱερᾶ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ) νά ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς Ἀληθείας;

Πορφυρίτης

· Στά σωτήρια ἔτη 2009 - 2010, ὑπῆρξε σειρά ἐπιστολῶν οἱ ὁποῖες ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Καθηγητοῦ Δογματικῆς, στό Ἀ.Π.Θ., Δημητρίου Τσελεγγίδη, μέ κοινοποίηση στόν Ἀρχιεπίσκοπο καί σέ ὅλους τούς Ἱεράρχες. Ἀφορμή τῆς (δημόσιας) ἀλληλογραφίας, ἡ θέση τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας, ὅτι «ἡ Ἐκκλησία μετά τό 1054 εἶναι πλέον διηρημένη»[1]! Ποιά ἡ «τύχη» τῆς κακοδοξίας τοῦ κ. Χρυσοστόμου; Ἄγνωστη!

· Ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, σύμφωνα μέ τό Γραφεῖο ἐπί τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, εἶναι «ἐκφραστής τῆς Μεταπατερικῆς “θεολογίας” περιθωριοποιεῖ καί παραμερίζει τήν αὐθεντία τῶν Πατέρων καί θέτει ἑαυτόν ὑπεράνω αὐτῶν γιά νά προβάλει τίς ἰδικές του θέσεις.»[2]. Στίς 9 Νοεμβρίου 2013, σέ παπική ἡμερίδα, ἀποκάλεσε, «τήν παπική παρασυναγωγή ὡς Εκκλησία» μαζί μέ ἄλλες «κακόδοξες καί αἱρετικές θέσεις καί ἀπόψεις τίς ὁποῖες διετύπωσε μέ τήν εἰσήγησή του», πάντα σύμφωνα μέ τό προαναφερθέν Γραφεῖο. Ἐπιλήφθηκε ἡ Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ. πού ἀγρυπνᾶ ὑπέρ τῶν προβάτων, τῶν σοβαρῶν αὐτῶν καταγγελιῶν; Ἄν ἀκούσατε κάτι, παρακαλῶ εἰδοποιεῖστε με!

· Στίς 25 Φεβρουαρίου 2017, ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Πῆχος, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς «Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ» Λογγοβάρδας Πάρου, κατέθεσε ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό κείμενο «Κατάγνωσις ἐτεροδοδασκαλιῶν»[3] μέ σειρά κακοδοξιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Μέχρι τήν σήμερον, «οὐκ ἦν φωνὴ καί οὐκ ἦν ἀκρόασις»!

· Στά μέσα Ὀκτωβρίου 2018, ὁ Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος καί ὁ Μητροπολίτης Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας, συμπροσευχήθηκαν σέ ἕνα μωαμεθανικό νεκροταφεῖο γιά νεκρό μωαμεθανό, μαζί μέ ἰμάμη τῆς περιοχῆς[4]. Ἡ εἴδηση πού σκανδάλισε πολλούς πιστούς, δέν φάνηκε νά ἀπασχόλησε τήν Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ.

· Στίς 20 Ἰανουαρίου 2019, ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, σέ συνέντευξή του στήν ἐκπομπὴ τοῦ κ. Μυλωνᾶ «Ἀπὸ τόπο σὲ τόπο» στὸ κανάλι τῆς Βουλῆς, δήλωσε: «...Θὰ ἀφουγκραστῶ τοὺς χριστιανοὺς τί λένε, ποιὸ θεωροῦν σωστό. Ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὸ ποὺ οἱ χριστιανοὶ μας θεωροῦν σωστό, ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ἐγὼ θὰ ὑπερασπιστῶ αὐτὸ ποὺ λένε οἱ χριστιανοί μας, γιατί οἱ Χριστιανοὶ μας ἔφτιαξαν τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν ἔφτιαξε τὸ Εὐαγγέλιο τὴν Ἐκκλησία»[5]! Ἐγκάλεσε κανείς ἀπό τήν Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ. τόν Μητροπολίτη πού ἀρνεῖται τό Εὐαγγέλιο;

Ὁ κατάλογος τῶν κακοδοξιῶν τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας δέν ἔχει τέλος. Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ἀποφάσισε ἐνάντια στήν Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ. καί ὀνόμασε τίς αἱρέσεις «Ἐκκλησίες», συντασσόμενος μέ τήν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, τήν σύγχρονη Ντροπή στήν ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ, ἀπό πολέμιος τῆς ἀντίχριστης Μασονίας, τίμησε ἐσχάτως γνωστό μασόνο. Ὁ Λαρίσης Ἱερώνυμος ἄναψε τή λυχνία τῶν Ἑβραίων. Ὁ Σπάρτης Εὐστάθιος εἶπε ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶναι ἡ Κεφαλή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπί γῆς. Ὁ Σύρου Δωρόθεος συμετεῖχε σέ χειροτονία αἱρετικοῦ παπικοῦ, φώναξε «ἄξιος» καί τοῦ προσέφερε παπική μίτρα, ὡσάν νά ἔχει ἱερωσύνη. Ὁ Λέρου Παΐσιος συμπροσευχήθηκε μέ αἱρετικούς...

Ἀντιθέτως, ἡ Διαρκῆς Ἱερᾶ Σύνοδος κάλεσε σέ ἀπολογία τούς Μητροπολίτες Κυθήρων κ. Σεραφείμ καί Αἰτωλίας κ. Κοσμᾶ, διότι ...ἑόρτασαν τριήμερον (καί ὄχι διήμερον) τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας[6]! Ὅπως δηλαδή ἀρμόζει στήν ὀρθόδοξη Παράδοσή μας καί ἐντέλλουν οἱ Ἱεροί Κανόνες!

Ἀδελφοί, καιρός ὄχι μόνο τοῦ λαλεῖν ἀλλά καί τοῦ πράττειν. Καιρός νά λογοδοτήσουν ὅσοι ἐπίσκοποι ἔχασαν τόν σκοπό τους, ἐρωτοτροποῦν μέ τίς αἱρέσεις καί ἔχουν τό θράσος νά καλοῦν σέ ἀπολογία ὀρθοδόξους ἐπειδή εἶναι... Ὀρθόδοξοι. Πέραν τῆς προσευχῆς καί τῆς μετανοίας ἐκ μέρους τῶν πιστῶν, ἦρθε ὁ καιρός τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπό τούς αἱρετίζοντες Μητροπολίτες, νά μείνουν δηλαδή, μόνοι τους στίς ἐκκλησίες, καθώς καί τῆς ἔντονης - εἰρηνικῆς διαμαρτυρίας. Ἀπαραίτητη ἡ στήριξη στούς ὀρθοδόξους ἐπισκόπους πού ἀγαποῦν τόν Χριστό! Ὁ Κύριος νά φωτίζει ὅλους μας.[1] «Ανταπάντηση του Καθηγητή Τσελεγγίδη στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας», https://www.impantokratoros.gr/antapanthsh-tseleggidh.el.aspx

[2] «Γραφείο αιρέσεων Ι.Μ. Πειραιώς: Η συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου σε Παπική Ημερίδα.», https://www.impantokratoros.gr/C6343E7B.el.aspx

[3] «Αρχιμ. Χρυσόστομος Πήχος Ηγούμενος Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου: Κατάγνωσις Ετεροδιδασκαλιών», https://www.impantokratoros.gr/5B7D31CF.el.aspx

[4] «Οι Μητροπολίτες Δράμας και Νεαπόλεως προσευχήθηκαν για τον παππού Τούρκου Επιχειρηματία», https://www.romfea.gr/diafora/24480-oi-mitropolites-dramas-kai-neapoleos-proseuxithikan-gia-ton-pappou-tourkou-epixeirimatia


[6] «ΔΙΣ: Σε απολογία δύο μητροπολίτες για μη τήρηση των μέτρων το Πάσχα», https://www.dimokratianews.gr/ellada/528976/dis-se-apologia-dyo-mitropolites-gia-mi-tirisi-ton-metron-to-pascha/

http://aktines.blogspot.com/2021/07/blog-post_76.ht

Ἡ κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἅννης. Ἑρμηνεία τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο


Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ[:Γαλ. 4,22-27]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Γέγραπται γὰρ ὅτι ᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας(:.Σας κάνω την ερώτηση αυτή, διότι έχει γραφτεί στον νόμο ότι ο Αβραάμ απέκτησε δύο υιούς, ένα υιό από την δούλη Άγαρ και ένα υιό από την ελεύθερη Σάρα)». Πάλι στον Αβραάμ επιστρέφει, όχι για να πει τα ίδια, αλλά επειδή ήταν μεγάλη η δόξα του πατριάρχη Αβραάμ στους Ιουδαίους, αποδεικνύει ότι από εκεί έλαβαν την αρχή τους τα σημεία και ότι τα παρόντα προτυπώθηκαν σε αυτόν. Και πρώτον, αφού έδειξε ότι είναι υιοί του Αβραάμ, επειδή δεν ήσαν της ίδιας αξίας οι υιοί του πατριάρχη, αλλά ο ένας, ο Ισμαήλ, γεννήθηκε από τη δούλη Άγαρ, ενώ ο άλλος, ο Ισαάκ, γεννήθηκε από την ελεύθερη Σάρα, δείχνει λοιπόν ότι όχι μόνο υιοί του Αβραάμ ήταν αυτοί στους οποίους απευθυνόταν με την επιστολή του, αλλά και με τέτοιο τρόπο υιοί, όπως ο ελεύθερος και ο ευγενής. Τόση είναι η δύναμη της πίστεως.

«ἀλλ' ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας(:Ο ένας όμως υιός που γεννήθηκε από τη δούλη, γεννήθηκε με φυσικό τρόπο, σύμφωνα με τον νόμο της σάρκας, ο άλλος όμως υιός, που γεννήθηκε από την ελεύθερη, γεννήθηκε ως εκπλήρωση μιας υπόσχεσης που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ)».Τι σημαίνει «κατά σάρκα»; Επειδή έλεγε ότι «η πίστη μάς συνδέει με τον Αβραάμ» και φαινόταν σε όσους άκουγαν ότι είναι απίθανο το να είναι, όπως λέγει, υιοί εκείνου όσοι δεν γεννήθηκαν από εκείνον, δείχνει ότι αυτό το παράδοξο έγινε με θεϊκή παρέμβαση και ευλογία· διότι ο Ισαάκ, ενώ δε γεννήθηκε κατά τον φυσικό νόμο, ούτε κατά τον νόμο του γάμου, ούτε από τη δύναμη της σάκας, και υιός και γνήσιος ήταν, αν και γεννήθηκε από νεκρά σώματα και νεκρή μήτρα· διότι ούτε η σάρκα την κύηση, ούτε το σπέρμα τη γέννηση απεργάστηκαν, αφού ήταν νεκρή η μήτρα, και εξαιτίας της ηλικίας και εξαιτίας της φυσικής βλάβης[:της στείρωσης]· αλλά έπλασε αυτόν ο Λόγος του Θεού. Στον δούλο όμως, τον Ισμαήλ, δεν έγινε έτσι, αλλά εκείνος γεννήθηκε σύμφωνα με τους νόμους της φύσεως και τη συνήθεια του γάμου. Αλλά εκείνος ο οποίος δεν γεννήθηκε κατά τον φυσικό νόμο, ήταν πολυτιμότερος από αυτόν που γεννήθηκε κατά τον φυσικό νόμο.

Πολιτική ἡ δίωξις τοῦ Σεβ. Κυθήρων!


Πολιτική ἡ δίωξις τοῦ Σεβ. Κυθήρων!

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, Θεολόγος

Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ πλέον μικρὰ Μητρόπολις νὰ ἀπασχολῆ ὁλόκληρον τὴν Ἐκκλησίαν; Πῶς εἶναι δυνατὸν ἕνας μόνον Μητροπολίτης νὰ μονοπωλῆ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ΔΙΣ, ἐνῶ εἶναι γνωστὸν ὅτι καὶ ἄλλοι διαφοροποιήθησαν κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων; Πῶς διώκεται ὁ Σεβ. Κυθήρων διὰ ἐπιστολάς του πρὸς τὴν ΔΙΣ, ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὄχι μὲ ἐπιστολὰς ἀλλὰ ἐμπράκτως εἶχεν ἀμφισβητήσει τὴν ὁλομέλειαν τῆς Ἱεραρχίας μὲ τὴν ἀποχώρησίν του πρὸ ἐτῶν;

Μὲ ὅποιον τρόπον καὶ νὰ τὰ σκεφθῆ καὶ νὰ τὰ ὑπολογίση κανεὶς οἱ προφανεῖς λόγοι, διὰ τοὺς ὁποίους διώκεται ὁ Σεβ. Κυθήρων δὲν εὐσταθοῦν. Ἡ μικρή του Ἐπαρχία δὲν παρουσίασε κανένα κροῦσμα οὔτε ἦτο ποτὲ δυνατὸν ὁ λόγος του νὰ ὑπερκεράση τὰ πανελλαδικῆς ἐμβελείας προπαγανδιστικὰ ΜΜΕ. Ἐπιπροσθέτως, ὁ εὐγενέστατος τρόπος γραφῆς του καὶ ἡ μειλίχιος πηγαία συμπεριφορά του ὄχι μόνον δὲν ἔθιξαν τὴν ΔΙΣ, ἀλλὰ ἀπετέλεσαν ὅπλον τῆς ὑπερασπίσεώς της ἔναντι τῆς ἐπιβουλῆς τοῦ κράτους, κατὰ τῆς ὁποίας ἔκρουσε καὶ ἐπανέκρουσε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα δὲν δύνανται νὰ διατυπώσουν δημοσίως τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ τὰ κατέγραφε καὶ τὰ διελάλει μὲ παρρησίαν ὁ Σεβασμιώτατος.

Ἀκόμη ὅμως καὶ νὰ παραθεωρήση κανεὶς ὅλα αὐτά, εἶναι πλέον ἀπίθανον νὰ πιστεύση κανεὶς ὅτι ἡ ΔΙΣ θὰ ἔσπευδε νὰ διώξη τῶν Κυθήρων, ὅταν διὰ σωρείαν κακουργημάτων ποὺ καταλήγουν εἰς καθαιρέσεις «βραδύνει πρὸς τιμωρίαν»… Ποῖος λοιπὸν εἶναι ὁ ἰθύνων νοῦς τῆς διώξεως;

Ὁ ἀφωρισμένος τοποθετεῖ «κυβερνητικὸν ἐπίτροπον» εἰς τὴν ΔΙΣ;

ΗΜΕΡΑ Ε΄. Περὶ τῆς καταστάσεως τοῦ ἀποθνήσκοντος.


ΗΜΕΡΑ Ε΄. Περὶ τῆς καταστάσεως τοῦ ἀποθνήσκοντος.

Α΄. Αἱ περασμέναι ἁμαρτίαι τὸν θλίβουν, διότι εἰς αὐτὰς δὲν μετενόησε καθὼς πρέπει.

Β΄. Ἡ παροῦσα κατάστασις τὸν πικραίνει διότι βλέπει τόσους κινδύνους καὶ δὲν ἔχει πῶς νὰ τοὺς φύγῃ.

Πήγαινε καὶ νὰ εἶσαι ἐπιεικὴς καὶ ἐλεήμων μὲ ὅλους. Διότι τὸ ἔλεός μας κάνει νὰ μποροῦμε νὰ μιλᾶμε ἐλεύθερα ἀπέναντι στὸν Θεό


Ρώτησε ὁ Ἀββᾶς Θεόδωρος τῆς Φέρμης τὸν Ἀββᾶ Παμβώ: «Πές μου κάτι ὠφέλιμο». Καὶ μὲ πολὺ κόπο τοῦ ἀπάντησε: «Θεόδωρε πήγαινε καὶ νὰ εἶσαι ἐπιεικὴς καὶ ἐλεήμων μὲ ὅλους. Διότι τὸ ἔλεός μας κάνει νὰ μποροῦμε νὰ μιλᾶμε ἐλεύθερα ἀπέναντι στὸν Θεό».

https://wra9.blogspot.com/2021/07/blog-post_0.html

23 Ἰουλίου. Φωκᾶ ἱερομἀρτυρος. Ἰεζεκιὴλ τοῦ προφήτου (600 π.Χ.), Πελαγίας ὁσίας τῆς ἐν Τήνῳ (+1834). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. ¨Ημέρας. Παρ. ε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ῥωμ. ις΄ 1-16).

Ρωμ. 16,1          Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς,

Ρωμ. 16,1                  Σας συνιστώ την Φοίβην, την εν Χριστώ αδελφήν μας, η οποία είναι διακόνισσα εις την Εκκλησίαν των Κεγχρεών.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible