Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Ἐπιστολή πρός κελαρίτη, 24-12-2008, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἐπιστολή πρός κελαρίτη, Ἀσκητικά-Ἀββᾶ Δωροθέου 1, 24-12-2008, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης http://hristospanagia3.blogspot.gr, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr

Πῶς ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἔλαβε τό χάρισμα τῆς κατανόησης τῶν θείων Γραφῶν


 


 Στο μοναστήρι που μόναζε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήταν ένας Γέροντας, Σύρος την καταγωγή ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ενάρετος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον εκτιμούσε πολύ, τον είχε ως πρότυπο του στην αρετή και προσπαθούσε να τον μιμηθεί.
Κάποτε, ενώ ο Γέροντας αυτός προσευχόταν, είδε ένα όραμα κατά τα μεσάνυκτα το οποίο και να το πει κάποιος είναι δύσκολο, αλλά είναι και φοβερό γι’ αυτούς που θα το ακούσουν. Εντούτοις, η διήγηση αυτή προσφέρει ευφροσύνη, τόσο σ’ αυτόν που την λέει όσο και σ’ αυτόν που την ακούει.
Είδε, λοιπόν, ο Σύρος Γέροντας έναν λευκοφόρο άντρα, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό και ήταν φοβερός στην όψη και στο χέρι του κρατούσε ένα χαρτί τυλιγμένο. Ο λευκοφόρος αυτός άντρας στάθηκε μπροστά στον Ιωάννη, ο οποίος προσευχόταν εκείνη την ώρα.
Ο Άγιος, μόλις τον είδε, έπεσε κάτω από τον φόβο του και εκείνος αφού τον σήκωσε του είπε:
– Μην φοβάσαι αλλά να έχεις θάρρος!
Ο άγιος, τότε, τον ρώτησε να του πει ποιος είναι, και αυτός του απάντησε:
– Με έστειλε σε σένα ο Θεός και δέξου αυτό που σου δίνω. Είμαι ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Ιωάννης και πάρε αυτό το χαρτί. Από σήμερα θα ανοιχθεί η διάνοια σου για να καταλαβαίνεις και να εννοείς όλη την θεία Γραφή.
Ο Άγιος του απάντησε πως:

Ἀσκητές μέσα στόν κόσμο: Ἑπτάκις ἐσώθη

Η γε­ρόντισ­σα Τα­ξι­αρ­χί­α ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή Πα­να­γί­ας Γορ­γο­ε­πη­κό­ου τῶν Ψα­χνῶν Εὐ­βοί­ας, δι­η­γή­θη­κε: «Ὁ πα­τέ­ρας μου Στυ­λια­νός Σκου­τέ­λας τό 1922 πι­ά­στη­κε αἰχ­μά­λω­τος ἀ­πό τούς Τούρ­κους. Ἡ μη­τέ­ρα μου μέ τέσ­σε­ρα παι­διά ἦρ­θε τό­τε στήν Ἑλ­λά­δα.
»Οἱ Τοῦρ­κοι τούς ἔ­βα­ζαν νά βε­βη­λώ­σουν τά ἱ­ε­ρά καί ὅ­σια τῆς πί­στε­ώς μας, νά πα­τή­σουν καί νά οὐ­ρή­σουν τίς εἰ­κό­νες. Ὅ­σους ἀρ­νοῦνταν τούς ἔ­στελ­ναν στήν καρ­μα­νι­ό­λα. Ἀλ­λά καί ὅ­σους βε­βή­λω­ναν τίς εἰ­κό­νες πά­λι τούς θα­νά­τω­ναν. Ἀ­νά εἴ­κο­σι ἄ­το­μα ἔ­στελ­ναν κά­θε φο­ρά γιά ἐ­κτέ­λε­ση.
»Ὁ πα­τέ­ρας μου κιν­δύ­νε­ψε νά θα­να­τω­θῆ ἑ­πτά φο­ρές. Προ­τί­μη­σε τόν θά­να­το, παρά νά ὑποκύψη στούς ἐκ­βια­σμούς τῶν Τούρ­κων νά βε­βη­λώ­ση τίς ἅ­γι­ες εἰ­κό­νες.

Ἡ Ἰσοκρατηματικὴ Πρακτική τῆς Ἑλληνικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης

Σωτηρίου Κ. Δεσπότη, Μουσικολόγου - Συνθέτου, διδάκτορος Πανεπιστημίου Βιέννης

Τό ἰσοκράτημα

Τό ἰσοκράτημα ἤ ἰσοκρατηματικός φθόγγος ἤ ἴσον ἤ βάσταγμα, ἀποτελεῖ σημαντικό μορφολογικό γνώρισμα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους καί θεωρεῖται στόν χῶρο τῆς ψαλτικῆς τέχνης κάτι τό εὐνόητο. Συνυπάρχει, ἀκουστικά, μέ τήν μελωδία τοῦ ὕμνου, τονίζοντας στόν ἑρμηνευτή τό βασικό φθογγικό κέντρο γύρω ἀπό τό ὁποῖο ἀναπτύσσεται ἡ μελωδική γραμμή.

Ἱστορικο – φιλολογικές προσεγγίσεις καί ὑποθέσεις περί τοῦ ἰσοκρατήματος
Ὡς βοηθητικό στοιχεῖο τῆς ψαλμωδίας στούς πρωτοχριστιανικούς αἰῶνες ὑπῆρξε ἡ ὑπήχηση1 . Συχνά γίνεται λόγος γιά αὐτή σέ συγγράμματα πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί σέ ἱστορικούς τῆς ἐποχῆς. Χαρακτηριστικά ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἀναφέρει: «Καί ὁ ψάλλων ψάλλει...
μόνος, κἄν πάντες ὑπηχῶσιν, ὡς ἐξ ἑνός στόματος ἡ φωνή φέρεται»2. Περί τῆς ὑπηχήσεως, ἐπίσης, κάνει λόγο καί ὁ ἱστορικός Σωζομενός: «Ἐξῆρχον δέ τῶν ψαλμῶν τοῖς ἄλλοις οἱ τούτους ἀκριβοῦντες, καί ξυνεπήχει τό πλῆθος ἐν συμφωνία»3.
Ἀπό τίς παραπάνω μαρτυρίες ἀρκετοί ἐρευνητές, ὅπως ὁ Δημήτριος Παναγιωτόπουλος, καταλήγουν στό ὅτι: «Ἡ (…) ὑπήχησις δέν ἦτο ἄλλο τί, παρά τό ἄλλως ὀνομασθέν ἰσοκράτημα»4 .
Διαφορετικά ὅμως ἀντιλαμβάνονται τήν ἔννοια τῆς ὑπηχήσεως ἄλλοι ἐρευνητές ὅπως ὁ ἐρευνητής – συνθέτης Μιχάλης Ἀδάμης, ὁ ὁποῖος πιστεύει ὅτι: «Ἡ ὑπήχηση μπορεῖ νά μήν ἦταν τό ἰσοκράτημα, ἀλλά τό σιγοψέλλισμα τῶν λέξεων τοῦ ὕμνου, κάτι τό ὁποῖο τό συναντοῦμε συχνά καί σήμερα»5 .
Ἐν τέλει, καμμία ἄποψη δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητηθῆ. Ἡ ἀπουσία γραπτῶν μαρτυριῶν δέν μᾶς ἐπιτρέπει μέ βεβαιότητα νά προσδιορίσουμε ποιά ἦταν ἡ σχέση τῆς ὑπηχήσεως μέ τό ἰσοκράτημα.

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἁγίου Φωτίου σχετικά μέ τό τί πρέπει καί τί ὄχι νά μοιραζόμαστε μέ τούς φίλους μας.

«Μοιράσου με τους φίλους σου όσες από τις ενδόμυχες σκέψεις σου αυξάνουν την αρετή σου. Με όσες όμως θεωρείς ότι εκφαυλίζουν τη σκέψη ούτε εσύ ο ίδιος να ασχολείσαι, αλλά ούτε και στους φίλους σου να τις εμπιστεύεσαι, διότι αυτό είναι το καλύτερο, χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη συνέπεια.
Όμως, ακόμα κι αν αυτή η φιλική διάθεση κορεσθεί και πάψει να υπάρχει – τέτοια πολλά συμβαίνουν στους ανθρώπους -, και στην περίπτωση αυτή είναι προφανής η χρησιμότητα της συμβουλής που σου δίνω, διότι η φαυλότητα των ενδόμυχων σκέψεων σου, αφού εισβάλει ανεπαίσθητα μέσα στη ψυχή και ταράξει τη σκέψη του φίλου σου, που συμφώνησε να σε ακούσει, πολύ γρήγορα και χωρίς δυσκολία θα τον κάνει να αποκηρύξει την αγάπη του προς εσένα και στο εξής δε θα του επιτρέπει να σκεφτεί δρόμο επιστροφής, επιπλέον, θα επιρρίψει επάνω σου βαριά συκοφαντία, πράγμα που θα μαθευτεί, και θα συμπεριφέρεται πλέον πολύ άσχημα προς εσένα που του ανακοίνωσες ένα μυστικό σου.

Ὡμός ἐποικισμός μέ «συνταγή Ἰμπραήμ»Δύο ήταν τα μέτρα καταστολής της Επανάστασης του 1821 στην Πελοπόννησο που εφάρμοσε ή σκόπευε να εφαρμόσει ο Ιμπραήμ Πασάς.

Από τον Αλκιβιάδη Κ. Κεφαλά

Το πρώτο αποσκοπούσε στην οικονομική εξαΰλωση των επαρχιών της Πελοποννήσου με τη συστηματική καταστροφή των μέσων παραγωγής, το γκρέμισμα των σπιτιών, το ξερίζωμα των καρποφόρων δέντρων, καθώς και το συστηματικό κάψιμο των εκτεταμένων δασικών περιοχών της. Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι η καταστροφή ήταν τέτοιου μεγέθους, που τα σημάδια της ήταν ορατά ακόμα και στις αρχές του περασμένου αιώνα.
Το δεύτερο μέτρο που σκόπευε να εφαρμόσει ο «Αράπης», όνομα με το οποίο αποκαλούσαν οι Έλληνες τον Ιμπραήμ, θα ήταν πολύ πιο καταστροφικό και ολέθριο για τον Ελληνισμό εάν προλάβαινε να το υλοποιήσει. Ο Ιμπραήμ σχεδίαζε να μεταφέρει το σύνολο των επιζώντων χριστιανικών πληθυσμών της Πελοποννήσου στην Αίγυπτο και να τους αντικαταστήσει με Αιγύπτιους φελάχους μουσουλμάνους, ώστε να εξαλειφθεί διά παντός το χριστιανικό στοιχείο από την Πελοπόννησο. Η καταστροφή που επέφερε ο Ιμπραήμ ήταν τόσο μεγάλη, ώστε έως σήμερα οι κάτοικοι της Πελοποννήσου αναφέρονται στο μέγεθος των θεομηνιών με τη φράση «από δω πέρασε ο Αράπης».
Από την άλλη, όμως, ο απόηχος της καταστροφής είχε και θετικά αποτελέσματα επειδή, σε συνεργασία και με άλλους παράγοντες, διαμόρφωσε τη μαχητικότητα του Ελληνικού Στρατού την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων, αν και είχαν περάσει περίπου 90 χρόνια μετά τα γεγονότα της ισλαμικής λαίλαπας.

Δέν θά λυγίσουν


Η υπερηφάνεια του νου έστειλε το σατανά στην κόλαση· η υπερηφάνεια του νου χώρισε τον Αδάμ και την Εύα από τον Θεό, ώθησε τους Φαρισαίους και τους Γραμματείς να σκοτώσουν τον Χριστό. 
Η υπερηφάνεια του νου είναι το πιο πρόσφορο έδαφος για ν’ αναπτυχθεί η αμαρτία ως τις μέρες μας.

Ἐκεῖνος πού εἰρηνεύει μέ τόν ἑαυτό του

Εκείνος που ειρηνεύει με τον εαυτό του, ειρηνεύει και με τον πλησίον του, ειρηνεύει και με το Θεό.
Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι αγιασμένος, γιατί ο ίδιος ο Θεός κατοικεί μέσα του.

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως


https://epanosifi.blogspot.com/2019/11/blog-post_80.html

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019

Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο http:// hristospanagia3.blogspot.gr γιά τίς 10-11-2019 ἕως 12-11-2019.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Πατέρες καί ἀδελφοί 
Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί ὁμουσίῳ καί ζωοποιῷ καί ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων
Εἴθε ὁ Πανάγιος Τριαδικός Θεός μας, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, νά εὐλογεῖ τήν ζωή μας.
Εἴθε καί ἐμεῖς νά δεχόμαστε τήν εὐλογία Του ζώντας μέ μετάνοια, ταπείνωση, ἀγάπη, ἀδιάλειπτη προσευχή, κατά Χριστόν ἄσκηση καί τακτική συμμετοχή στά Ἅγια Μυστήρια. 

Λαμβάνετε ατό τό μήνυμα ς νημέρωση πό τό στολόγιο 
http://hristospanagia3.blogspot.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr γιά τίς 10-11-2019 ἕως 12-11-2019

1) Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο: 
http://hristospanagia3.blogspot.gr

▼  2019 (3501)

Ἡ φυλακή τῶν πέντε αἰσθήσεων. Ὁ διάβολος καί ἡ συγγένειά του μέ τήν φαντασία, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἡ φυλακή τῶν πέντε αἰσθήσεων. Ὁ διάβολος καί ἡ συγγένειά του μέ τήν φαντασία, Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου-Συμβουλευτικό Ἐγχειρίδιο, 12-12-2008, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου http://hristospanagia3.blogspot.gr, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γιά τό ψυχοφθόρο πάθος τῆς πλεονεξίας


Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΦΘΟΡΟ ΠΑΘΟΣ 

ΤΗΣ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΣ

Έχεις λίγα χρήματα και ζητάς πολλά. Έχεις πολλά και ονειρεύεσαι περισσότερα. Όσα κι αν έχεις, δεν είσαι ικανοποιημένος. Γιατί άφησες την πλεονεξία να σε αιχμαλωτίσει, άνθρωπέ μου; Δεν ξέρεις ότι σε άλλους θα μείνουν το χρυσάφι και το ασήμι, ενώ σε εσένα οι κατάρες και οι κατηγόριες; Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι θα σε καταδιώκουν αμείλικτα, και σε τούτη τη ζωή και στην άλλη, τα δάκρυα, οι βαρυγκώμιες και οι αναστεναγμοί του φτωχού που εξουθένωσες, του συνεργάτη που αδίκησες, του δουλευτή που εκμεταλλεύτηκες, του οφειλέτη που φυλάκισες; Όταν όλοι οι ζημιωμένοι από σένα θα παρουσιαστούν μαζί σου στο φοβερό δικαστήριο του Χριστού, τι θα πεις στον αδέκαστο Κριτή, μην έχοντας μάλιστα κανένα συνήγορο για να σε υπερασπίσει;
Τους δικαστές της γης μπορείς να τους ξεγελάσεις ή και να τους εξαγοράσεις. Τον Δικαστή του ουρανού ποτέ. Τους ανθρώπινους νόμους μπορείς να τους παραβείς με τεχνάσματα νομιμοφανή δίχως συνέπειες. Τον θεϊκό νόμο όχι· γιατί ο Κύριος βλέπει τις πράξεις σου. Και αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσεις σε Εκείνον, που στέκεται πλάι στους αδικημένους και προστατεύει όσους δεν μπορούν να διεκδικήσουν το δίκιο τους.
Και μη μου πεις: «Ο τάδε, μολονότι κακός και πλεονέκτης, είναι ευτυχισμένος». Για τώρα ναι, δεν θα είναι όμως ως το τέλος. «Μὴ παραζήλου ἐν πονηρευομένοις μηδὲ ζήλου τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν(:Μη ζηλεύεις και μην ποθείς τη φαινομενική ευτυχία εκείνων, οι οποίοι σκέπτονται το πονηρό. Μη ζηλεύεις εκείνους, οι οποίοι πράττουν την ανομία)», λέει η Γραφή [Ψαλμ.36,1], «ὅτι ὡσεὶ χόρτος ταχὺ ἀποξηρανθήσονται καὶ ὡσεὶ λάχανα χλόης ταχὺ ἀποπεσοῦνται(:γιατί γρήγορα σαν το χορτάρι θα ξεραθούν και σαν την πράσινη χλόη θα μαραθούν και θα πέσουν στο έδαφος)».
Η πλεονεξία είναι σαν το χαλασμένο προζύμι, που καταστρέφει όλο το ζυμάρι. Έτσι, αν από την αδικία κερδίζεις έστω και λίγα, ολόκληρη η περιουσία σου σπιλώνεται. Γι’ αυτό, πολλές φορές, λίγα που κερδήθηκαν άνομα, έγιναν αιτία να χαθούν πολύ περισσότερα, που αποκτήθηκαν καλά. 
Μα, θα με ρωτήσεις, όλοι οι πλεονέκτες θα δοκιμάσουν συμφορές; Οπωσδήποτε, μολονότι όχι όλοι τις ίδιες. Κι αν δεν τιμωρηθούν στην παρούσα ζωή, τότε να τους λυπηθείς περισσότερο, γιατί τους περιμένει μεγαλύτερη κόλαση στη μέλλουσα. Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, τις συνέπειες των αδικιών τους, θα τις υποστούν στη γη οι κληρονόμοι της περιουσίας τους, εφόσον γνωρίζουν ότι αποκτούν αγαθά μαζεμένα με αδικίες, αγαθά που ανήκουν σε άλλους. Αυτό, άλλωστε, επιτάσσει και ο ανθρώπινος νόμος, που δίνει το δικαίωμα στον καθένα να διεκδικήσει τα πράγματά του όχι από εκείνον που του τα άρπαξε, αλλά από οποιονδήποτε τα έχει στην κατοχή του.

Ἱερά Ἡσυχαστήρια καταλύονται καί ἱστορικές μονές ἐπανδρώνονται μέ μουσουλμάνους μετανάστες…, ἐνῶ οἱ μουφτῆδες νομιμοποιοῦνται στό δημόσιοΓράφει ο Αρχ Χριστόδουλος Αγγελόγλου

Η Δ.Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος

υπό την καθοδήγηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου -εν αγνοία των Ι. Ησυχαστηρίων- προέβη σε συνεργασία με τον πρώην υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου, σε νόμο που αποσκοπεί στη νομική διάλυση των Ησυχαστηρίων και στην κατάργηση των εσωτερικών κανονισμών τους. Προκειμένου να ισχύσει πλέον ο νόμος, η Ιερά Σύνοδος προέβη σ’ έναν κανονισμό περί των Ι. Ησυχαστηρίων, που θα αντικαταστήσει τις ιδρυτικές πράξεις και τα καταστατικά των Ησυχαστηρίων και μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2019 έθεσε προθεσμία, ώστε τα Ησυχαστήρια να καταθέσουν τις απόψεις τους επί του κανονισμού που τους επιβάλλουν (αφού όμως ψηφίστηκε προηγουμένως με μεθόδευση ο νόμος που τα καταλύει).

Τήν ἁμαρτία μόνο φοβᾶται καί μισεῖ, τίποτα ἄλλο καί μέ κανένα ἄλλο τρόπο δέν μπορεῖτε νά τόν ἐκδικηθεῖτε ἀποτελεσματικά...

Τίποτα να μην φοβάστε, ούτε τους πολέμους, ούτε τις αρρώστιες, ούτε τις χρεωκοπίες, τίποτα να μην φοβάστε στη ζωή σας. Όλα αυτά είναι νομιζόμενα κακά. Μόνο την αμαρτία να φοβάστε, που η αιτία όλων αυτών των δεινών. Εμείς όμως, φοβόμαστε τα αποτελέσματα και όχι την αιτία...
Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αρκάδιος, είχε κάποτε εξοργιστεί φοβερά με τον Ιερό Χρυσόστομο, γιατί ο Άγιος τότε έλεγχε και στηλίτευε την διαφθορά του παλατιού.
Έτσι μια μέρα, ο αυτοκράτορας κάλεσε στο παλάτι του 5 αυλικούς, που ήταν γνωστοί για την διεστραμμένη τους καρδιά, για να τον συμβουλέψουν, τί έπρεπε να κάνει, για να εξουθενώσει τον Ιερό Χρυσόστομο.
Ο πρώτος αυλικός συμβούλεψε τον Αρκάδιο να τον εξορίσει.
Ο δεύτερος να του πάρει όλα τα αγαθά και την περιουσία του.
Ο τρίτος να τον φυλακίσει.
Ο τέταρτος να τον θανατώσει.
Ο πέμπτος είχε την πιο σατανική πρόταση και είπε:

Ὁ φύλακας ἄγγελος τῆς Ἁγίας Τραπέζης

Κάποιο βράδυ ένας ιερέας, πήγε κάπως αργά στην εκκλησία, γιατί είχε ξεχάσει κάτι που έπρεπε οπωσδήποτε να το πάρει. Ξεκλείδωσε την πόρτα και μπήκε μέσα. Ήταν σκοτεινά. 
Από την Ωραία Πύλη, την οποία είχε ξεχάσει ανοιχτή (δεν είχε τραβήξει την κουρτίνα), βλέπει έναν αστραφτερό Άγγελο με ξίφος πύρινο στο χέρι, να στέκεται δίπλα στην Αγία Τράπεζα! Τρόμαξε τόσο πολύ, που τράπηκε σε φυγή! Φοβήθηκε! Φτάνοντας στον Νάρθηκα (ο Ναός ήταν μεγάλος), ακούστηκε μία φωνή: "Στάσου!" Στάθηκε, λοιπόν, κοκκάλωσε, μαρμάρωσε!
Μη φοβάσαι, του είπε πολύ γλυκά η φωνή. Είμαι ο Άγγελος - φύλακας του Ναού. Όταν μία Τράπεζα σε έναν Ναό καθαγιάζεται και γίνεται Αγία, ο Κύριος, ο Παντοκράτωρ, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, τοποθετεί έναν ακοίμητο Άγγελο - φύλακα δίπλα στην Αγία Τράπεζα. 
Σε όλη αυτή τη διάρκεια που έλεγε ο Άγγελος αυτά στον ιερέα, αυτός ήταν ακίνητος στον Νάρθηκα και άκουγε έντρομος, με την πλάτη προς το Ιερό. 
Και συνέχισε με ακόμη πιο γλυκιά φωνή ο Άγγελος: 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ