~ Ό σατανάς δεν έχει την δύναμη καί την άδεια να κυριεύει, να ξεγελά ή να εξαναγκάζει την θέληση του ανθρώπου για την αμαρτία. Αυτός μόνο τον πειράζει με κάθε είδους τεχνάσματα, φαντασίες, εν­θυμήσεις, με τίς αισθήσεις, με τίς φυσικές αδυναμίες, με την ηδονή του κόσμου, με τους λογισμούς κ.λ.π.
Ο σατανάς ουδέποτε φανε­ρώνει στον άνθρωπο το πρόσωπο του, δεν αποκαλύπτεται κατευ­θείαν σαν εχθρός στον άνθρωπο. Άλλα τον πολεμά κρυφά ή φανερά ή με τους κακούς ανθρώπους, χρησιμοποιώντας κάθε είδους τεχνά­σματα πονηρά, ώστε να μην αποκαλυφθεί ό ίδιος, διότι ό σκοπός του είναι ή πτώσης μας στην αμαρτία καί ή απώλεια μας. Αυτός ονο­μάζεται πειρασμός καί πατήρ του ψεύδους διότι με τους πειρασμούς καί τίς ψεύτικες παγίδες του θέλει να μας οδήγηση στην αμαρτία.
Ό σατανάς ακόμη εξαναγκάζει την θέληση μας, υποδαυλίζει τα πά­θη καί τίς σαρκικές ορέξεις της ψυχής καί του σώματος, δημιουργεί αφορμές για την εκτέλεση αμαρτιών, μας στριφογυρίζει πάντοτε τον νου στις πτώσεις μας, αλλά δεν έχει την θέληση καί άδεια από τον Θεό να μας πιέση για την διάπραξη της αμαρτίας, διότι τότε δεν θα είχαμε καμιά ενοχή, ούτε τιμωρία καί κανείς δεν θα λυτρωνόταν α­πό τίς παγίδες του. Όμως, εάν ό άνθρωπος εξασθενεί κατά την θέληση του καί την προσευχή, εάν γλυκαίνεται από τα δελεάσματα του διαβόλου καί συγκατατίθεται στην αμαρτία, τότε δεν είναι γι’ αυτό ένοχος ό διάβολος, αλλά ό άνθρωπος.