Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

La guerra invisible, san Nicodemo el Aghiorita SEGUNDA PARTE

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

La guerra invisible, san Nicodemo el Aghiorita
SEGUNDA PARTE

Capítulo B. 5 La atribución de los carismas y el agradecimiento.
Capítulo B. 6 El ofrecimiento mental y espiritual, es decir, cómo uno debe mental y espiritualmente ofrecer (con el nus o espíritu del corazón de la psique y la mente) el sí mismo y cada obra suya a Dios.
Capítulo B. 7 La piedad sensible, más la frialdad y sequedad de esta.

Capítulo B. 5 La atribución de los carismas y el agradecimiento.
Como todo el bien que hacemos proviene de Dios y se hace para Dios, por eso estamos obligados a agradecerle por todo nuestro ejercicio bueno, por cada victoria y por todas las beneficencias que hemos recibido de su mano caritativa, tanto las evidentes como las ocultas, tanto las comunes como las particulares, tal y como se refiere: “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios tal y como se ha apocaliptado-revelado en nosotros por Cristo Jesús” (1Tes 5,18). Porque según san Juan el Crisóstomo: “la mejor reserva de la beneficencia es el recuerdo de ella y el continuo agradecimiento”.

Το αγιογραφικό ανάγνωσμα της Κυριακής 20-03-2016

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2016. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Εβραίους κεφ. ια΄ 24 - 26 & 32 - 40

ια΄ 24 - 26 & 32 - 40Ευαγγέλιον: Κατά Ιωάννην κεφ. Α΄ 44 - 52

Α΄ 44 - 52Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Ἡ νηστεία, ἡ συγχωρητικότητα καί ἡ ἐλεημοσύνη. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἡ νηστεία, ἡ συγχωρητικότητα καί ἡ ἐλεημοσύνη. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.Ὁμιλία στίς 13-03-2016 (Κήρυγμα Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς στήν Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας) 
http://HristosPanagia3.blogspot.gr

Ὁμιλία εἰς τό Εὐαγγέλιον τῆς A’ Κυριακῆς Νηστειῶν, περί τῆς ὠφελείας πού λαμβάνει ὁ διαπαντός συλλογιζόμενος, ὅτι ὁ Θεός ἑνώπιον αὐτοῦ παρίσταται (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Κατά Ιωάννην α’ 44– 52)
  • Ποιες αρετές εμφυτεύει μέχρι σήμερα στους πιστούς, ο λόγος του Χριστού “προ του σε Φίλιππον φωνήσαι, όντα υπό την συκήν είδόν σε“; Και τι μαθαίνουμε οι άνθρωποι για τον Θεό από αυτόν το λόγο;
  • Με ποιο τρόπο μπορώ να “βλέπω” το Θεό;
  • Με ποιον τρόπο μπορούμε να αναχαιτίσουμε την θέλησή μας όταν αυτή μας ωθεί στην αμαρτία;

Ἐξορία καί νίκη

Ἐκάθισεν Ἀδὰμ τότε καὶ ἔκλαυσε ἀπέναντι τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου, χερσὶν τύπτων τὰς ὄψεις, καὶ ἔλεγεν, Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα.
(από Τροπάριο της Κυριακής της Τυροφάγου)
Ακόμη και αν τα μυστήρια της θείας οικονομίας αποκαλυφθούν σε κάποιους και θελήσουν να τα γράψουν, δεν θα φθάσει ούτε ο χρόνος, ούτε το χαρτί, ούτε το μελάνι, ούτε όλος ο κόσμος θα χωρέσει τα βιβλία που θα γραφούν.
Τί ωφέλησε, πες μου αδερφέ, η ακοπίαστη και αμέριμνη ζωή μέσα στον Παράδεισο, αφού οι προπάτορες ραθύμησαν και από απιστία προς τον Θεό και καταφρόνησαν την εντολή του; Διότι αν τον είχαν πιστέψει, δεν θα θεωρούσε η Εύα τον όφι πλέον αξιόπιστο, ο δε Αδάμ την Εύα πλέον αξιόπιστο από εκείνον, αλλά θα είχαν φυλαχθεί να μη γευθούν τον απαγορευμένο καρπό. Επειδή όμως όχι μόνο έφαγαν αλλά και δεν μετανόησαν, βρέθηκαν έξω από τον Παράδεισο.

Ἔλεγαν γιὰ τὸν ἀββᾶ Σιλουανὸ....

Ἔλεγαν γιὰ τὸν ἀββᾶ Σιλουανὸ ὅτι εἶχε ἕναν μαθητή, ποὺ τὸν ἔλεγαν Μᾶρκο. Αὐτὸς εἶχε μεγάλη ὑπακοὴ καὶ ἦταν καλλιγράφος. Ὁ Γέροντας τὸν ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ὑπακοή του. Εἶχε καὶ ἄλλους ἕνδεκα μαθητές, οἱ ὁποῖοι στενοχωροῦνταν, γιατὶ αὐτὸν τὸν ἀγαποῦσε παραπάνω ἀπ᾿ αὐτούς.
Τὸ ἔμαθαν οἱ Γέροντες καὶ λυπήθηκαν. Πῆγαν λοιπὸν κάποια μέρα καὶ ἄρχισαν νὰ τὸν ἐλέγχουν. Τοὺς πῆρε μαζί του, βγῆκαν ἔξω καὶ κτύπησε ἕνα - ἕνα τὰ κελιὰ λέγοντας:

Σάββας Ἡλιάδης, «Ἡ προοδευτική ἀριστερά, ἡ ἐπαμφοτερίζουσα δεξιά, ἡ ἐπικατάρατος ἀκροδεξιά» καί … ΤΟ ΧΑΟΣ!…

«Η προοδευτική αριστερά, η επαμφοτερίζουσα δεξιά, η επικατάρατος ακροδεξιά» και … ΤΟ ΧΑΟΣ!…
 
Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος
 
Ποιος αμφιβάλλει πως αυτές  είναι πλέον οι σταθερές του πολιτικού κόσμου αλλά και της κρατούσας κοινωνικής κατάστασης , πάνω στις οποίες πρέπει να ευθυγραμμιστούμε; Μ` αυτές θα κοιμόμαστε και θα ξυπνάμε και τίποτε παραπέρα. Μπήκαν οι ταμπέλες, ορίστηκαν τα σύνορα και «οι χρωματιστές γραμμές», πείστηκε το πλήθος και έτσι πρέπει να υπακούει και να σιωπά, άσχετα με το τι συμβαίνει γύρω μας. «Από τον Άννα στον Καϊάφα». Τίποτε παραπέρα. Μετά, το …χάος!
  Η αριστερά, η δεξιά, η μέση, η άκρη και όλα τα βαφτισμένα  στο όνομα κάποιων ιδεολογιών, «κρατούν», δηλαδή επικρατούν στα του βίου μας, «κόβοντας» πρώτα το λαό σε κομμάτια, καθότι «κόμματα», αιχμαλωτίζοντάς τον στις φρούδες και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις τους και καθιστώντας τον, όπως σήμερα, πνευματικά παράλυτο.

Γιά τίς Ἅγιες Νηστεῖες (Ἀββᾶ Δωροθέου)

Γιά τίς Ἅγιες Νηστεῖες
ΑΒΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ
ΙΕ’ διδασκαλία
Μέ τό Μωσαϊκό Νόμο πρόσταξε ὁ Θεός τούς Ἰσραηλίτες, νά ξεχωρίζουν κάθε χρόνο τό ἕνα δέκατο ἀπό ὅσα θ᾽ ἀποκτοῦν (Ἀριθμ. 18) καί νά τ᾽ ἀφιερώνουν στό Θεό καί κάνοντας αὐτό νά παίρνουν εὐλογία γιά ὅλα τους τά ἔργα. Ἔχοντας ὑπόψη τους αὐτό, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι σκέφτηκαν καί ἀποφάσισαν, γιά νά βοηθήσουν καί νά εὐεργετήσουν τίς ψυχές μας, νά μᾶς παραδώσουν κάτι ἀκόμα ὑψηλότερο καί τελειότερο, δηλαδή ν᾽ ἀφιερώνουμε στό Θεό τό ἕνα δέκατο τῶν ἡμερῶν τῆς ζωῆς μας, γιά νά εὐλογοῦνται ἔτσι τά ἔργα μας καί νά παίρνουμε συγχώρεση κάθε χρόνο γιά τίς ἁμαρτίες ὁλόκληρου τοῦ χρόνου. Λογάριασαν λοιπόν καί χαρακτήρισαν σάν ἅγιες ἀπό τίς τριακόσιες ἑξήντα πέντε ἡμέρες τοῦ χρόνου, αὐτές τίς ἑπτά ἑβδομάδες τῶν νηστειῶν. Καί ἔτσι ξεχώρισαν ἑπτά ἑβδομάδες.

Ἡ ἀλληλεπίδραση τῆς ψυχῆς μέ τό περιβάλλον_Ἀνθρωπολογία τοῦ Γέροντος Πορφυρίου_mp3


Π. Σάββας 2011-03-12_Ἡ ἀλληλεπίδραση τῆς ψυχῆς μέ τό περιβάλλον_Ἀνθρωπολογία τοῦ Γέροντος Πορφυρίου_mp3


Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 12-03-2011 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

Τρισάγιος Ὕμνος_mp3Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τόν Ὕμνο πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

Χερουβικὸς Ὕμνος _mp3Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τόν Ὕμνο πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

Οἱ τελευταῖες στιγμές καί ἡ κοίμηση τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πλανᾶ


ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΝΑ 

Ξημέρωσε η Κυριακή τού Ασώτου, 28η Φεβρουαρίου τού έτους 1932. Αυτή είναι η μέρα πού λειτούργησε για τελευταία φορά στο επίγειο θυσιαστήριο. Μετά τη Θεία Λειτουργία έχασε τις αισθήσεις του. Ως ασθενής περέμεινε στην οικία του ευσεβούς υιού του Ιωάννου επι της οδού Δράκου 39 στην Γαργαρέττα,όπου και παρέδωσε την αγία του ψυχή στις 2 Μαρτίου 1932 ημέρα κατά την οποίαν είχε την επέτειο της εις Πρεσβύτερον χειροτονίας του.. Έκανε το σημείο τού Τιμίου Σταυρού και είπε:

Δημήτρης Τσελεγγίδης: «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, Κρίσεις καί Προβληματισμοί»


Ὁ καθηγητής Δημ. Τσελεγγίδης σέ μία ἀποκαλυπτική συνέντευξη στόν Λυκοῦργο Μαρκούδη, διευθυντή τοῦ Ρ/Σ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, γιά τήν Ἐπικείμενη Αγία καί Μεγάλη Σύνοδο.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2016/03/blog-post_4.html

«Ἐκ πολυλογίας οὐκ ἐκφεύξῃ ἁμαρτίαν»

Τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ἱερὰ Ἀναγνώσματα ποὺ ἀναγινώσκονται στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ εἶναι ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν Παροιμιῶν. Μία ἀπὸ τὶς σοφὲς Παροιμίες τῆς λειτουργικῆς αὐτῆς περιόδου μᾶς προτρέπει νὰ περιορίσουμε τὴν πολυλογία μας. Διότι ἀπὸ τὴν πολυλογία εἶναι ἀδύνατο νὰ ξεφύγουμε τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ μὴν παρεκτραποῦμε σὲ ἀπερίσκεπτα λόγια. Συνετὸς καὶ μυαλωμένος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ προσέχει τὰ χείλη του. «Ἐκ πολυλογίας οὐκ ἐκφεύξῃ ἁμαρτίαν, φειδόμενος δὲ χειλέων νοήμων ἔσῃ» (Παρ. ι΄ [10] 19). 
   Ὁ ἔναρθρος λόγος, ἡ λαλιά, ἡ ὁμιλία εἶναι ἐξαίρετο προσὸν τοῦ ἀνθρώπου. Μᾶς δίνει τὴ δυνατότητα νὰ ἐκφράσουμε μὲ λόγια τὸν ἐσωτερικὸ κόσμο τῶν σκέψεων καὶ συναισθημάτων μας.

«Μήν ἔχετε κανένα χρέος σέ κανέναν, ἐκτός βέβαια ἀπό τή μεταξύ σας ἀγάπη»

ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΖ΄ (37)

Τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ

Ἄν δανείσεις κάτι στόν ἀδελφό σου καί ἀργεῖ νά σοῦ τό ἐπιστρέψει καί θέλεις νά τοῦ τό θυμίσεις, μίλησέ του μία φορά –γιατί συχνᾶ ξεχνᾶ κανείς.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible