Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

Funcționarea corectă a nous ului Pr Savva Aghioritul Ἡ ἐκπαίδευση του νοῦ µας, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

  Πῶς πρέπει νά ἐκπαιδεύουµε τό νοῦ µας, γιά νά τόν φυλάµε ἀπό τήν ἀµάθεια, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορ. Ἀόρατος Πόλεμος,(Μετάφραση στά Ρουμανικά), Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 13/6/2018,  (1. Funcționarea corectă a nous-ului, Razboiul nevazut, Sfantul Nicodim Aghioritul, Arhim. Savva Aghioritul 1-5-2018,

Ἡ ὑπομονή στούς πειρασμούς-Ἀββᾶ Ἰωάννου τοῦ Κολοβοῦ, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου


Ἡ ὑπομονή στούς πειρασμούς-Ἀββᾶ Ἰωάννου τοῦ Κολοβοῦ, 15-12-2020 Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου(Κήρυγμα)

Ἡ ὑπακοή κάνει θαύματα-Ἀββᾶ Ἰωάννου τοῦ Κολοβοῦ, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Κήρυγμα)

 
Ἡ ὑπακοή κάνει θαύματα-Ἀββᾶ Ἰωάννου τοῦ Κολοβοῦ, 15-12-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Κήρυγμα)

Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. Ἑρμηνεία τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο. Μέρος Πρῶτο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ [:Εβρ.11,8-10 και 32-40] 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ 

[Μέρος πρώτο: υπομνηματισμός των εδαφίων Εβρ.11,8-10] 

«Πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τὸν τόπον ὃν ἔμελλε λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθε μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται. Πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός(:εξαιτίας της πίστεώς του ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό, ο Οποίος τον καλούσε να φύγει από την πατρίδα του και να πάει στον τόπο που θα κληρονομούσε. Και έφυγε χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει. Χάρη στην πίστη του ο Αβραάμ έμεινε ως ξένος στη γη που του υποσχέθηκε ο Θεός και τη θεωρούσε ξένη χώρα και όχι δική του. Και διέμεινε μέσα σε σκηνές μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ήταν συγκληρονόμοι της ίδιας υποσχέσεως του Θεού. Ζούσε ο Αβραάμ ακόμη και στη γη της επαγγελίας ως ξένος και μετανάστης, διότι περίμενε να κατοικήσει στην επουράνια πόλη, η οποία έχει τα αληθινά και αδιάσειστα θεμέλια, και τεχνίτη και κτίστη της τον ίδιο τον Θεό)»[Εβρ.11,8-10]. 

Πράγματι, πες μου, ποιον παλαιότερο είδε ο Αβραάμ για να τον μιμηθεί; Είχε πατέρα ειδωλολάτρη, προφήτες δεν είχε ακούσει, ούτε ήξερε πού πήγαινε. Επειδή δηλαδή σε αυτούς απέβλεπαν όσοι από τους Εβραίους είχαν πιστέψει, διότι είχαν απολαύσει μύρια αγαθά, δείχνει ο Παύλος εδώ ότι κανείς ακόμη δεν απήλαυσε τίποτε, αλλά όλοι είναι χωρίς βραβείο και ότι κανείς ακόμη δεν αμείφθηκε. Εκείνος απομακρύνθηκε από την πατρίδα του και το σπίτι του και βγήκε χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει. 

Τό φάρμακο αὐτό εἶναι τόσο φοβερό καί τρομερό, πού ἐξαλείφει τά πάντα...σώζει τόν ἄνθρωπο ἀπό βέβαιο ψυχικό θάνατο

Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία τί ήταν; Πόσοι και πόσες σαν την Οσία Μαρία, δεν υπήρξαν αμαρτωλοί άνθρωποι, που έγιναν άγιοι κατόπιν! Γι’ αυτό κανείς να μην απελπίζεται, αλλά να προσέρχεται με Μετάνοια στον Πνευματικό, που με τον λόγο του μπορεί να οικειώσει τον αμαρτωλό με τον Θεό, να τον δικαιώσει αυτοστιγμεί. ''Ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γής, ἔσται λελυμένα καὶ ἐν τῷ οὐρανῶ. Ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἔχει σὲ συγκεχωρημένον καὶ λελυμένον καὶ ἐν τῷ νῦν αἰώνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι''. Αυτομάτως το ''κομπιούτερ'' του Θεού χτυπάει μηδέν αμάρτημα και συγχρόνως ανοίγεται η πύλη της Βασιλείας των Ουρανών.

Μή δι­στά­σης νά δώ­σης ἀ­πό τό λί­γο...Δι­ό­τι γιά τούς πι­στούς φι­λό­τι­μα ἐρ­γά­ζε­ται ἡ χά­ρις τοῦ Θε­οῦ καί μι­μεῖ­ται τά πη­γά­δια, τά ὁ­ποῖ­α πάν­το­τε ἀ­δειά­ζουν, ἀλ­λά δέν ἐ­ξαν­τλοῦν­ται»

Μᾶς ἀ­να­φέ­ρει ὁ Μέ­γας Βα­σί­λει­ος: 


«Εἶ­σαι φτω­χός; ἔ­χεις ὁ­πωσ­δή­πο­τε ἄλ­λον φτω­χό­τε­ρο ἀ­πό ἐ­σέ­να. Ἔ­χεις γιά δέ­κα ἡ­μέ­ρες τρό­φι­μα; Ἐ­κεῖ­νος ἔ­χει γιά μί­α. Σάν κα­λός καί εὐ­γνώ­μω­νας νά ἐ­ξι­σώ­σης τό πε­ρίσ­σευ­μά σου μέ τόν φτω­χό. Μή δι­στά­σης νά δώ­σης ἀ­πό τό λί­γο. Καί ἐ­άν σου πε­ρισ­σεύ­η ἕ­να ψω­μί καί σού κτυ­πή­ση τήν πόρ­τα ὁ ζη­τιά­νος, πᾶ­ρε ἀ­πό τήν ἀ­πο­θή­κη τό ἕ­να ψω­μί καί ἀ­φοῦ τό βά­λης στά χέ­ρια του, ὕ­ψω­σε τό βλέμ­μα σου στόν οὐ­ρα­νό καί πές λό­γο θλι­βε­ρό καί εὐ­γνώ­μο­να: «Ἕ­να ψω­μί, ὅ­πως βλέ­πεις, Κύ­ρι­ε, καί ὁ κίν­δυ­νος εἶ­ναι ὁ­λο­φά­νε­ρος. Ἀλ­λ' ἔ­γω θέ­τω τήν ἐν­το­λή σου ἐ­πά­νω ἀ­πό ἐ­μέ­να καί ἀ­πό τό λί­γο δί­νω στόν ἀ­δελ­φό μου. Δῶ­σε λοι­πόν καί σύ στόν δοῦ­λο σου, ποῦ κιν­δυ­νεύ­ει. Γνω­ρί­ζω κα­λά τήν ἀ­γα­θό­τη­τά σου καί ἐλ­πί­ζω στήν δύ­να­μί σου. Δέν ἀ­να­βάλ­λεις γιά πο­λύ τίς δω­ρε­ές, ἀλ­λά τίς σκορ­πᾶς, ὅ­ταν θέ­λης».

Μήπως οἱ ἀνακοινώσεις τῶν σωματείων ἔχουν κάποιες σταγόνες δηλητήριο;


– Αν κάποιος φτιάξη ένα ωραίο φαγητό με ακριβά υλικά και πολλή τέχνη και το κάνη πεντανόστιμο, αλλ’ ύστερα ρίξη καμμιά δεκαπενταριά σταγόνες υδροκυανί­ου, θα φάη κανείς αυτό το φαγητό; Σάς ερωτώ. Μα είναι νόστιμο, μα έχει καλά υλικά, μα… Ναι, αλλά έπεσε δηλη­τήριο επάνω. Ποιος θα τολμήση, έστω να δοκιμάση, ένα φαγητό, που έχει μέσα υδροκυάνιο, που όχι άνθρωπο, αλλά ελέφαντα σκοτώνει;

(π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος –ΧΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΡΑΘΩΜΕΘΑ A΄ Έκδοσις Οκτώβριος 2003, Ιερόν Ησυχαστήριον Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνος 180 20 Τροιζήνα)

Φωτιά έχουν πάρει τα κοινωνικά δίκτυα, οι εφαρμογές μηνυμάτων και τα χριστιανικά ιστολόγια. Παντού διαβάζεις για τις ανακοινώσεις των Χριστιανικών Σωματείων και Φορέων (Διαβάστε την πρώτη εδώ και την σημερινή εδώ), που ζητούν το άνοιγμα των εκκλησιών! Μεγάλος ο ενθουσιασμός, καλό το φαγητό, αλλά, το χάλασε το …λίγο υδροκυάνιο. 

Επιτρέψτε μερικά σχόλια σε αυτές τις ανακοινώσεις-παρεμβάσεις, γιατί δεν είναι αποδεκτό στις ανακοινώσεις ορθοδόξων σωματείων να “παζαρεύονται” αξίες για τις οποίες οι άγιοι Πατέρες έδωσαν και το αίμα τους. 

Θα παραδοθούν αμαχητί «εις αντάλλαγμα» των ανοιχτών ναών ; 

Διαβάζουμε οτι τα «Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία και Πολιτιστικοί Φορείς μαζί με τα Παραρτήματά τους- σε όλη την Ελλάδα» παίρνοντας θέση συνηγόρου του Κλήρου καταρχήν και ακολούθως του πιστού λαού , προβαίνουν σε διαμαρτυρία προς τους Κυβερνώντες στη χθεσινή επιστολή τους όπου μεταξύ άλλων λένε :

«Περιμένουμε την άμεση και καθοριστική παρέμβασή σας, προκειμένου εν τέλει να μας επιτραπεί, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, να εορτάσουμε τα κοσμοσωτήρια γεγονότα των επικείμενων μεγάλων Εορτών στους Ιερούς Ναούς μας.»


Σας φαίνεται φυσιολογικό αυτό; 

Πίστις καί φόβος, μέ ἀφορμή τόν Κορονοϊό

Πίστις  καί φόβος, μέ ἀφορμή τόν Κορονοϊό 

Συζήτηση τοῦ Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου μέ τόν κ. Ἀνδρέα Μπλάνο στίς 20-05-2020 

Ἀνδρέας Μπλάνος (στό ἑξῆς: Ἀ.Μ.): Σᾶς καλωσορίζουμε καί ἀπόψε στήν ἐκπομπή μας, μιά ἐκπομπή μέ λόγο ρωμαίικο. Φόβος καί πίστη εἶναι τό πολύ ἐνδιαφέρον θέμα πού θά μᾶς ἀπασχολήσει στή σημερινή ἐκπομπή μας. Φόβος καί πίστη, γιατί εἶναι τά δύο στοιχεῖα πού ἀντιπαλεύουν τήν ἐποχή αὐτή ἐν μέσῳ μιᾶς πανδημίας (ἐντός καί ἐκτός εἰσαγωγικῶν), μέ ἀφορμή τόν κορονοϊό, πού μᾶς ἔχει κατατρομοκρατήσει καί θά θέλαμε νά προσεγγίσουμε θεολογικά τό θέμα αὐτό. Γιατί στήν οὐσία πίσω ἀπ’ ὅλα αὐτά, ὅπως εἴπαμε, ἀντιπαλεύει ὁ φόβος μέ τήν πίστη. Καί αὐτό πού προσπαθοῦν κάποιοι νά μᾶς πείσουν, εἶναι πώς ὁ Θεός εἶναι ἀδύναμος καί ἀνίκανος νά μᾶς σώσει. Ὅμως ἐγώ θά ξεκινήσω μέ τήν ρήση τοῦ Εὐαγγελίου, πού ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός ξεκάθαρα μᾶς λέει, καί γιά τά σημερινά πού ζοῦμε εἶναι ἕνας λόγος παρηγορητικός καί δυνατός: «θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον»[1]. 

Κοντά μας ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Σάββας ὁ Ἁγιορείτης, ἱεροκήρυκας καί πνευματικός στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἐδέσσης Πέλλης καί Ἀλμωπίας, Θεολόγος, καί μέ γνώσεις καί μπαγκράουντ ἰατρικό. Νομίζω ὅτι, πάτερ μου, ἀφοῦ σᾶς καλωσορίσω, νά πῶ ὅτι… 

Πατήρ Σάββας Ἁγιορείτης (στό ἑξῆς: π.Σ.): Καλῶς σᾶς βρήκαμε. Εὐχαριστῶ καί πάλι. 

Ἀ.Μ.: …εὐχαριστοῦμε πού εἶστε μαζί μας. Νά ἐμβαθύνουμε, μέ ἀφορμή τόν περιβόητο κορονοϊό, πού μπῆκε στή ζωή μας, αὐτό τό ἀόρατο θηρίο πού μπῆκε στή ζωή μας, μᾶς ἀναστατώνει καί ἀλλάζει πολλά πράγματα. Ἀλλάζει τό μυαλό μας, ἀλλά ὑπεισέρχεται καί σέ θέματα λατρευτικά, θεολογικά, ἐκκλησιαστικά. Καί αὐτό εἶναι καί τό ἐπικίνδυνο, πού ἴσως θά πρέπει νά τό προσέξουμε περισσότερο ἀπό ὁτιδήποτε. 

π.Σ.: Εὐχαριστῶ καί ἐγώ πρῶτα τόν Πανάγιο Τριαδικό Θεό γιά τήν πρόσκλησή σας καί τήν εὐκαιρία πού μοῦ δίνετε νά ἀπευθύνω λόγο Θεοῦ στούς ἀγαπητούς τηλεθεατές καί εὐχαριστῶ καί ἐσᾶς προσωπικά γιά τήν πρόσκληση. 

Ἔκκλησις πρός τούς ἀδελφούς μας ἀστυνομικούς


Ἀποκλειστικά καί ΜΟΝΟ γιά Ἕλληνες Ὀρθόδοξους καί εἰδικὰ γιά τούς ἐν ἐνεργείᾳ ἀστυνομικούς. (ἀπό τόν ἀρχηγό ἕως τόν τελευταῖο δόκιμο ἀστυφύλακα.)

Ὡς Ἁγιορείτης μοναχός δέν παύει νά εἶμαι καί Ἕλληνας πολίτης καὶ γέννημα-θρέμμα Μακεδόνας (ὅπως τήν γνωρίζουμε πρίν ἀπό τήν προδοτική συμφωνία τῶν Πρεσπῶν…!)

Ἔχοντας λοιπόν ἐπικοινωνία μέ συγγενεῖς, γνωστούς καὶ φίλους, ἐξεπλάγην δυσάρεστα καθώς τελευταῖα συσσωρεύτηκαν καὶ ἐπιδεινώθηκαν τά γεγονότα-παράπονα συνανθρώπων μου μέ τά λεγόμενα πρόστιμα-χρηματικές ποινές τῶν 300 € κ.ἄ., λόγῳ μὴ συμμορφώσεως τῶν ἐλεύθερων Ἑλλήνων πολιτῶν μέ τά κελεύσματα-διαταγές τῶν κυβερνώντων. Καί ἐφόσον μιλᾶμε γιὰ τήν κυβέρνηση εἶναι πολύ σημαντικό νά μὴ ξεχνᾶμε- ἀφοῦ ἀπευθύνομαι μόνο στοὺς Ὀρθοδόξους καὶ Ἕλληνες – ὅτι ὁ πρωθυπουργός Μητσοτάκης μαζί μέ τούς ὑπουργούς, Κεραμέως καί Χαρδαλιᾶ, ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΙ.

Ἀφορισμένος εἶναι ἕνα μέλος, τό ὁποῖο ἔχει κοπεῖ ἀπὸ τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁδεύει στὴν κόλαση, ἐάν καί ἐφόσον δὲν μετανοήσει ἐν ζωῇ.

Εἰδικά ὁ πρωθυπουργός Μητσοτάκης θὰ πρέπει νὰ μιμηθεῖ τόν πατέρα του (βλέπε Ὀρθόδοξος Τύπος, ἀρ. φύλλου 2.329, ἐπιστολή Μητρ. Κυθήρων Σεβ. Σεραφείμ) καί μαζί μέ τούς ἀφορισμένους ὑπουργούς του νά πᾶνε ἕρποντας ἀπό τήν Ἀθήνα στὸ Αἴγιον, νὰ ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη ἀπὸ τόν Μητροπολίτη Καλαβρύτων, Σεβ. Ἀμβρόσιο, γιὰ ὅλα ὅσα βλάσφημα ἔπραξαν καὶ εἶπαν.

Οὔτε Σύνοδος, οὔτε Πατριάρχης ἤ Ἀρχιεπίσκοπος μπορεῖ νὰ λύσει τόν ἀφορισμό, ζῶντος τοῦ Σεβ. Ἀμβροσίου. Αὐτὸ τὸ γνωρίζουν πολύ καλά οἱ κατέχοντες… τά τῆς Ὀρθοδοξίας…

Συνεπῶς, ἐφόσον ἀκόμη ἔχουμε τούς ἀφορισμένους πάνω στὴν κυβερνητική ἐξουσία (ἄχρι καιροῦ…. κρίμασι τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ κλήρου καὶ λαοῦ καί πρός παίδευσή μας ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ), δίνουν διαταγές μέσῳ ἀστραπιαίων νομοθετικῶν καὶ ὑπουργικῶν πράξεων, ὥστε νὰ μὴ προλαβαίνει νὰ ἀντιδράσει ὁ λαός, ἐφόσον ὅλα ἔχουν δρομολογηθεῖ ἀπὸ τά «μεγάλα ἀφεντικά τοῦ κόσμου τούτου…».

(Ἐννοοῦμε τούς παγκοσμιοποιητές = νεοταξίτες = οἰκουμενιστές = οἱ ὀπαδοὶ τῆς βασιλείας τοῦ ἀντιχρίστου).

Ἔτσι ἀπομακρύνθηκε ἡ θανατηφόρα νόσος...

Κατά το έτος 1871-2 εμφανίστηκε στην Κωνσταντινούπολη η φοβερή λοιμική αρρώστια της χολέρας, με θύματα χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας. Ο Σουλτάνος ζητούσε να χρησιμοποιήσει κάθε τρόπο για την εξαφάνιση αυτής της κατάρας. Όταν ο Πατριάρχης Άνθιμος ο Στ΄ του συνέστησε να φέρει από το Άγιον Όρος την Τιμία Ζώνη της Παναγίας, εκείνος έστειλε ιδιαίτερο ατμόπλοιο στον όρμο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, παρέλαβε την Αγία Ζώνη και την μετέφερε στην Βασιλεύουσα όπου και άρχισαν οι λιτανείες.

Ὁ κόσμος ὁδηγεῖται στήν σύγχυση, στήν τρέλλα καί στό ἀδιέξοδο..Τί μᾶς περιμένει δέν ξέρουμε...

Να εύχεσθε για την γενική εξωφρενική κατάσταση όλου του κόσμου, να λυπηθή ο Χριστός τα πλάσματά Του, γιατί βαδίζουν στην καταστροφή. Να επέμβη θεϊκά στην εξωφρενική εποχή που ζούμε, γιατί ο κόσμος οδηγείται στην σύγχυση, στην τρέλλα και στο αδιέξοδο. Τί μας περιμένει δεν ξέρουμε. Όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί, το δείχνει...

16 Δεκεμβρίου. Τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου, τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, Κτητορίσσης τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας (883). Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοβέργη καί Μέμνωνος, Ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας. Τετ. κη΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Τιμ. δ΄ 9-22).


ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β' Δ´ 9 - 22
9 Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως· 10 Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν· 11 Λουκᾶς ἐστι μόνος μετ’ ἐμοῦ. Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ· ἔστι γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. 12 Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον. 13 τὸν φαιλόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας. 14 Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο· ἀποδῴη αὐτῷ ὁ Κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 15 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου· λίαν γὰρ ἀνθέστηκε τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 16 Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι συμπαρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον· μὴ αὐτοῖς λογισθείη· 17 ὁ δὲ Κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέ με, ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσῃ πάντα τὰ ἔθνη· καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος. 18 καὶ ῥύσεταί με ὁ Κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 19 Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον. 20 Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ, Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. 21 σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 22 Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ τοῦ πνεύματός σου. Ἡ χάρις μεθ’ ὑμῶν· ἀμήν.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible