Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Τετάρτης 11-09-2013.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2012. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Κορινθίους Β΄ κεφ. ιβ΄ 10 - 19    

ιβ΄ 10 - 19
 
 

Ευαγγέλιον: Κατά Ιωάννην κεφ. Ιβ΄ 19 - 36    

Ιβ΄ 19 - 36
 

 

Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Ὁ πνευματικά ὑγιής ἄνθρωπος.

ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ Α΄.


ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΑΜΟΣ ΒΙΟΣ

3.Ο «ΚΟΣΜΙΚΟΣ»-ΕΓΓΑΜΟΣ ΒΙΟΣ


  Ὁ πνευματικά ὑγιής ἄνθρωπος
Ὁ χριστιανός εἶναι ὁ ὑγιής πνευματικά ἄνθρωπος. Μέλος τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι «πολίτης αὐτοῦ τοῦ κόσμου». Ὁ ἄνθρωπος τοῦ κόσμου εἶναι «χίλια κομμάτια μέσα του», γεμᾶτος μέ ἄρρωστες προσκολλήσεις, ἐξαρτήσεις καί ἐπιθυμίες.

Ὁ ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «ἑνοειδής», ἑνοποιημένος καί ἀληθινά ἐλεύθερος. Ὅλες του οἱ ψυχικές δυνάμεις εἶναι ἑνωμένες καί κατευθύνονται πρός τόν Θεό. Νοῦς, λόγος καί πνεῦμα, διά τῆς ἀδιάλειπτης νοερᾶς προσευχῆς, ἔχουν γίνει «ἕνα» στόν ἀληθινά ἐκκλησιαστικοποιημένο ἄνθρωπο1. Τέτοιοι πρέπει νά γίνουμε ὅλοι, εἴτε εἴμαστε λαϊκοί εἴτε μοναχοί.

Περί προσευχῆς

56. Περί προσευχής
Εάν παρευρεθήτε ποτέ σε συνάξεις Παπικών ή Προτεσταντών, επικρατεί η συνήθεια να κάνουν αυτοσχέδιες προσευχές. Αυτή η παράδοσις προέρχεται κυρίως από την Προτεσταντική επανάστασι, τότε που διάβαζαν πολύ προσεκτικά την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Διάβαζαν δηλαδή τότε στο Ευαγγέλιο ότι έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και προσεύχεται μέσα στον άνθρωπο. Έτσι ο άνθρωπος (κατ’ αυτούς) υποκινείται στο να προσεύχεται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έρχεται μέσα του. Κατ’ αυτούς λοιπόν απόδειξις ότι κάποιος έχει επάνω του Άγιο Πνεύμα είναι το ότι ο άνθρωπος αυτός προσεύχεται. Διότι το Άγιο Πνεύμα που έχει μέσα του τον υποκινεί και τον εμπνέει να προσεύχεται. Επειδή λοιπόν στους Προτεστάντες κατά την εποχή της Μεταρρυθμίσεώς τους υπήρχε αυτή η ερμηνεία, διετηρήθη μέχρι σήμερα σ’ αυτούς. Πιστεύουν δηλαδή ότι ο άνθρωπος, όταν θέλη να προσευχηθή, έρχεται υποχρεωτικά το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο τον υποκινεί και τον εμπνέει να προσεύχεται σωστά.

Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος – Mελέτημα 23


1. Νὰ ξέρεις ὅτι τὰ σχετικά μὲ τὴ Χάρη ἔχουν ὥς ἑξῆς: Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ἡ τελειότητα ἔχει (12) δώδεκα σκαλοπάτια. Συμβαίνει λοιπὸν νὰ φτάσει κάποιος καὶ σ' αὐτὸ τὸ μέτρο. Ἀλλὰ πάλιν ὑποχωρεῖ ἡ Χάρη καὶ κατεβαίνει ἕνα σκαλοπάτι, σταματώντας στὸ ἐνδέκατο. Τώρα καὶ ν' ἀκούει καὶ νὰ μιλάει καὶ νὰ φροντίζει γιὰ κάτι μπορεῖ. Ἄν ὅμως ἔμενε στὸ δωδέκατο σκαλοπάτι θὰ ἦταν ἐκστατικός, σὰν μεθυσμένος καὶ δὲν θὰ φρόντιζε γιὰ τοὺς ἀδελφούς του οὔτε θ' ἀσχολεῖτο μὲ τὴ διακονία τοῦ λόγου.
2. Ὁ Κύριος εἶπε· «Ὅταν ὅμως θὰ ἔλθει ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, θὰ σᾶς ὁδηγήσει σὲ ὅλη τὴν ἀλήθεια»· Ἐκεῖνος λοιπὸν θὰ προσευχηθεῖ καὶ ἐκεῖνος θὰ κλάψει. Γιατί, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος, ἐμεῖς δὲν ξέρουμε πῶς νὰ προσευχηθοῦμε ὅπως πρέπει, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ἴδιο μεσιτεύει γιὰ μᾶς μὲ στεναγμοὺς ἀλαλήτους. Γιατὶ μόνο στὸ Πνεῦμα εἶναι φανερὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

«Τό Αἷμα τοῦ Θεοῦ!!!»

Ὁ ἱερεύς δέν ἔχει δική του Ἱερωσύνη, ἀλλά τήν Ἰερωσύνη τοῦ Χριστοῦ φέρει πάνω του, στήν ψυχή του, στό εἶναι του. Μέ τή Χάρι αὐτῆς διδάσκει, ἱερουργεῖ, ποιμαίνει τόν λάο τοῦ Θεοῦ, θεραπεύει καί διοικεῖ "ὠς ἐξουσίαν ἔχων".
Διά νά εἴμεθα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νά ὑπάρχη ὁπωσδήποτε ὁ ἱερεύς καί ἡ Θεία Λειτουργία. Χωρίς αὐτά τά δύο, δέν εἴμεθα Ἐκκλησία, ἀλλά ἁπλᾶ καί μόνο ἔνα κοσμικό, ἕνα φιλανθρωπικό σωματεῖο, μιά ὁποιαδήποτε ὀργάνωσις, ὅπως εἶναι καί οἱ προτεστάντες.

Συμπερασματικά: Ἐκκλησία θά πῆ: ὁ λαός, ὁ Λειτουργός Ἱερεύς καί ἡ Ἁγία Τράπεζα, δηλαδή ἡ Θεία Λειτουργία.
Τή Θεία Λειτουργία δέν τήν σκέφθηκαν καί δέν τήν ἔφτιαξαν ἄνθρωποι, οὔτε οἱ Ἀπόστολοι. εἶναι τό μεγάλο, τό ἀσύλληπτο, τό ἀνείπωτο, τό ἀνυπέρβλητο, τό θειότατο Μυστήριο, πού τό ἵδρυσε καί τό συνέστησε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός τό βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης. Καί ἡ Ἐκκλησία τελεῖ τή Θεία Λειτουργία συνεχίζοντας αὐτό τό πανάχραντο Μυστήριο.

«Gay Pride»… καί τά ἐπίλοιπα περί ὁμοφυλοφιλίας. Ἀρχ. Σαράντης Σαράντος

«Gay Pride»… καί τά ἐπίλοιπα περί ὁμοφυλοφιλίας

Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος

Εἶναι πολύ λυπηρό τό γεγονός, ὅτι ἐπίσημοι δημόσιοι ἤ καί ἰδιωτικοί φορεῖς πριμοδοτοῦν μέ χορηγίες τους τήν ὑπερήφανη παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων διαφημίζοντάς τους ἔτσι στήν πατρίδα  μας.  Μολονότι ἡ ἔνδοξη Ἑλλάδα μας συγκεφαλαιώνει πολιτισμό χιλιάδων χρόνων θεανθρωπίνων διαστάσεων, τώρα ἀπροκάλυπτα φαίνεται νά ἀποδέχεται τό θεομίσητο σοδομιτικό μόλυσμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
 Τή λέξη ὁμοφυλοφιλία χρησιμοποιοῦμε γιά τή ροπή πρός αὐτή τή συμπεριφορά.  Σοδομισμό ὀνομάζουμε τήν παγίωση τοῦ ὁμοφυλοφίλου ἤ τῆς ὁμοφυλοφίλου πρός μόνιμη ἐπιλογή αὐτοῦ τοῦ τρόπου ζωῆς ἤ μέ ἕνα ὁμοφυλόφιλο σύντροφο ἤ μέ πολλούς.
Εἶναι σαφῶς ἀποδεδειγμένο, ὅτι ὅταν εἴμαστε ὑγιεῖς ἐν Χριστῷ πνευματικά, εἴμαστε ὑγιέστατοι καί ψυχολογικά. 

Κατάκριση καί Ἱεροκατηγορία: Οἱ μεγάλες ἁμαρτίες τῶν Ἑλλήνων!

"... Μέσος έστηκεν Θεού και ανθρώπων ό ιερεύς, τας εκείθεν τιμάς κατάγων προς ημάς και τας παρ' ημών ικεσίας ανάγων εκεί".
Αλλά λέγεις: Δεν έχω, λοιπόν, εγώ το δικαίωμα να κρίνω τον ιερέα; Όχι, δεν δικαιούσαι• Εάν οι λαϊκοί είχον το δικαίωμα να ερευνούν τον βίον και την πολιτείαν των πνευματικών των ποιμένων, δια να αποφασίζουν αν πρέπη να πειθαρχούν εις αυτούς ή να ανταρτεύουν, τότε, οι αρχόμενοι θα έθεταν τον εαυτόν των επάνω από τους άρχοντας και το παν θα εγίνετο άνω κάτω, θα ήσαν άνω τα πόδια και κάτω η κεφαλή. Ή δεν ακούεις τον Χριστόν, ο οποίος λέγει: μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε; (Ματθ. Ζ' 1), και τον Παύλον, ο οποίος μας φωνάζει• Συ τι κρίνεις τον αδελφόν σου; (Ρωμ. ΙΔ' 10). Εάν τον αδελφόν σου έχεις καθήκον να μη κρίνης, πολύ περισσότερον οφείλης ν' απέχης από του να κρίνης τον ιερέα. Ο Θεός σου το απαγορεύει. Πως το τολμάς εσύ;

ΗΠΑ & Βρετανία ἐλέγχουν ὅλα τά προσωπικά δεδομένα μας ὅπως τραπεζικές συναλλαγές, ἀπόρρητους ἐμπορικούς- ἱατρικούς φακέλους

Νέα αποκάλυψη: ΗΠΑ & Βρετανία αποκρυπτογραφούν τα προσωπικά μας δεδομένα στο Διαδίκτυο 

Οι αμερικανικές και βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τα συστήματα κρυπτογράφησης στο Ιντερνετ που διασφαλίζουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα, όπως οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης στηριζόμενα σε έγγραφα που παρέδωσε που ο Έντουαρντ Σνόουντεν.
Η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) και η βρετανική ομόλογή της, η GCHQ, κατάφεραν να αποσπάσουν τα "κλειδιά" διαφόρων συστημάτων χάρn στους υπερυπολογιστές τους και στη συνεργασία των εταιριών παροχής υπηρεσιών Ιντερνετ, η οποία μερικές φορές επιτυγχάνεται ύστερα από δικαστικές εντολές, γράφουν οι εφημερίδες New York Times, Guardian και ProPublica.

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Ὀρθοδοξία καί Οἰκολογία

 Δείτε εδώ την ομιλία:Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Ορθοδοξία και Οικολογία
Μάθημα στο Αρχονταρίκι του Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης Κυριακή 1-7-2013
Δείτε το βιβλίο Ορθοδοξία και Οικολογία online πατώντας εδώ

 Πηγή αρχείου Ι. Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/09/blog-post_2769.html 

Συνωστισμένα βέλη κατά τῶν Θρησκευτικῶν. Κωνσταντῖνος Χολέβας

Συνωστισμένα βέλη κατά των Θρησκευτικών 

Κωνσταντίνος Χολέβας- Πολιτικός ΕπιστήμωνΣήμερα, Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Εθνοϊερομάρτυρος Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου και «των συν αυτώ αναιρεθέντων μαρτύρων» του 1922.
Κι όμως τέτοια ημέρα αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε με τις κραυγές των οπαδών του «συνωστισμού» κατά της ελληνορθόδοξης παιδείας μας.
Κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για το Νέο Λύκειο  είδαμε ότι  εκπρόσωποι μειοψηφικών ομάδων έχουν πεισματικά ξεκινήσει μία επίθεση εναντίον των ψυχικών και πολιτιστικών ριζών μας που είναι τόσο απαραίτητες για να ανορθωθούμε και πάλι ως έθνος. Καταθέτω μερικές ιστορικές και νομικές επισημάνσεις  ως ταπεινό μνημόσυνο στους μαρτυρικούς νεκρούς της Μικρασιατικής τραγωδίας.

Οπτικό Αγιολόγιο 10 Σεπτεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 10ης ΣεπτεμβρίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Κουλακιώτης. Ἕνας μορφωμένος νέος θυσιάζεται γιά τήν πίστη του

 Άγιος Αθανάσιος ο Κουλακιώτης
Ο Άγιος Αθανάσιος ο Κουλακιώτης καταγόταν από ένα χωριό της Θεσσαλονίκης, την Κουλακιά (σημερινή Χαλάστρα). Γεννήθηκε το 1749. Οι γονείς του, Πολύχρους και Λουλούδω, ήταν προύχοντες της περιοχής και διακρίνονταν για την ευσέβεια τους.
Έτσι, από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανατράφηκε σε ένα ευσεβές, χριστιανικό περιβάλλον. Αφού έμαθε τα πρώτα γράμματα στο χωριό του, στη συνέχεια φοίτησε στο Ελληνικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης, στο οποίο δάσκαλος ήταν ο ιερομόναχος Αθανάσιος ο Πάριος.
 Κατόπιν, για να συμπληρώσει τις σπουδές του πήγε στο Άγιο Όρος, στο σχολείο του Βατοπεδίου, όπου δίδασκε ο Παναγιώτης Παλαμάς. Διακρίθηκε μάλιστα για την πολύ καλή επίδοση του.

El Nacimiento de la Zeotocos según los Santos Padres.Ἡ Γέννησις τῆς Θεοτόκου κατά τούς Ἁγίους Πατέρες.


El Nacimiento de la Zeotocos según los Santos Padres.
Γέννησις τῆς Θεοτόκου κατά τούς Ἁγίους Πατέρες
San Gregorio Palamás en su homilía sobre el “Nacimiento de la Zeotocos” refiere: «Hoy “salió la flor” que no se marchita de la vara profetizada que brotó de la raíz de Iesé y la que rectificó nuestra naturaleza, la cual se había marchitado, por eso cayó del lugar inmarchitable y placentero, y la retorna al lugar de hoja perenne y exuberante, la asciende hacia el cielo y la introduce al paraíso.
ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς στὴν ὁμιλία του στὸ «Γενέσιο τῆς Θεοτόκου» ἀναφέρει: «Σήμερα προφητευμένη ράβδος ἐβλάστησε ἀπὸ τὴν ρίζα τοῦ Ἰεσσαί, ἀπὸ τὴν ὁποίαἐβγῆκε ἀνθὸς”, ποὺ δὲν δέχεται μαρασμό, ἀλλὰ καὶ ἀνακαλεῖ τὴν φύση μας, ποὺ ἐμαράθηκε καὶ γιαὐτὸ ἐξέπεσε ἀπὸ τὸν ἀμάραντο τόπο τῆς τρυφῆς καὶ τὴν ἐπαναφέρει στὸ εὐθαλὲς καὶ τῆς χαρίζει τὸ ἀειθαλές, τὴν ἀνεβάζει πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ τὴν εἰσάγει στὸν παράδεισο.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ