Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020

Ὁ σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, Ἁγ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, 2-1-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ὁ σκοπός τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, Ἁγ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, 2-1-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ζωντανή μετάδοση, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.gr, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr

Κυριακή πρό τῶν Φώτων.Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γιά τό κήρυγμα μετανοίας ἀπό τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Βαπτισή. Μέρος ΠρῶτοΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ[:Ματθ.3,1-12] 

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΗ 

[Μέρος πρώτο: Ματθ.3,1-4] 

«᾽Εν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ᾽Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾽Ιουδαίας καὶ λέγων, Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (:εκείνες τις ημέρες που ο Ιησούς ζούσε αφανής στη Ναζαρέτ, βγήκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στη δημόσια δράση του και κήρυσσε στην έρημο της Ιουδαίας [που εκτείνεται στα βόρεια της Νεκράς Θάλασσας και δυτικά του Ιορδάνη ποταμού],και έλεγε: “Μετανοείτε, αλλάξτε αποφασιστικά σκέψεις και φρονήματα και ζωή, διότι πλησιάζει ο καιρός που ο Μεσσίας θα εγκαθιδρύσει και στη γη τη βασιλεία των ουρανών με τη νέα ουράνια ζωή που θα μας φέρει)»[Ματθ.3,1-2]. 

«᾽Εν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις»: Ποιες ημέρες εννοεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος; Διότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν εμφανίζεται τότε, όταν δηλαδή ο Ιησούς ήταν παιδί, αλλά ύστερα από τριάντα έτη, όπως μαρτυρεί και ο Λουκάς[Λουκ. 3,1-3: «Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετραρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος, ἐπ᾿ ἀρχιερέως Ἄννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν(:το δέκατο πέμπτο έτος της αυτοκρατορίας του Τιβερίου Καίσαρος, όταν ηγεμόνας της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος, και τετράρχης της Γαλιλαίας ο Ηρώδης Αντίπας, ο δε Φίλιππος, ο αδελφός του, τετράρχης της Ιτουραίας και της Τραχωνίτιδας χώρας και ο Λυσανίας, τετράρχης της Αβιληνής, τις ημέρες που αρχιερείς στα Ιεροσόλυμα ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας, ήλθε εντολή από τον Θεό στον Ιωάννη, τον υιό του Ζαχαρία που έμενε στην έρημο. Έτσι, μετά από τη θεία αυτή κλήση, πήγε ο Ιωάννης σε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη, και με το κήρυγμά του προέτρεπε τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να δεχθούν βάπτισμα μετανοίας, για να λάβουν αργότερα την άφεση των αμαρτιών τους, την οποία θα τους εξασφάλιζε ο Μεσσίας που θα ερχόταν μετά από λίγο)». 

Γέροντας Μάξιμος: «Ἔπρεπε ἡ ἀνθρώπινη φύση νά ἀνακαινισθεῖ καί νά ὁδηγηθεῖ στήν αἰώνια ζωή»

Αρχιμ. Μάξιμος Κυρίτσης, Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου Ολύμπου

Η είσοδος του κακού στην ανθρώπινη φύση έφερε την παρουσία του θανάτου «ώσπερ τι θηρίον άγριον και ανήμερον» που λυμαίνεται τον ανθρώπινο βίο.
Έπρεπε η ανθρώπινη φύση να ανακαινισθεί και να οδηγηθεί στην αιώνια ζωή. Αυτό μόνο ο Δημιουργός του κόσμου και του ανθρώπου μπορούσε να το αναλαβη. Να παλαίψη με το διάβολο που άπλωσε τα πλοκάμια του μέσα στην ανθρώπινη φύση και να απελευθερώση το πλάσμα του από την τυραννία του.
«Η γαρ ενανθρώπησις του Θεού Λόγου δια τούτο γέγονεν ίνα η αμαρτήσασα και πεσούσα και φθαρείσα φύσις νικήση τον απατήσαντα τύραννον και ούτω της φθοράς ελευθερωθή».(Δαμασκηνός).
Με την αγάπη του τη σοφία του και την παντοδυναμία του ο Θεός ενώνει την θεότητα με την ανθρωπότητα.» Ο Υιός του Θεού ήνωσε την ανθρωπίνην φύσιν καθ υπόστασιν με τη Θεότητα του και επροξένησε καταλλαγήν και φιλίαν του Θεού και των ανθρώπων με το να εναγκαλισθούν αναμεταξύ των αι δυο φύσεις της θεότητος και της ανθρωπότητος» (Αγ. Νικόδημος).
Μέσα στη σταθερή θέληση και καθαρότητα της Παναγίας ενώνεται η θεια και η ανθρώπινη φύση του Θεού Λόγου δια του Αγίου Πνεύματος. Δεχόμενη η Παναγία το ρήμα του Θεού γίνεται το μέγα θαύμα. Για πιο λόγο πήρε την ανθρώπινη φύση ο Θεός; Να την θεραπεύση και να την βγάλη εκεί που την προώρισε εξ αρχής.

Ἡ θαυμαστή ἐμφάνιση τοῦ ἀρχιδιακόνου, ἁγίου Στεφάνου στίς Καρυές!

Η θαυματουργή εικόνα του αγίου Στεφάνου, που βρίσκεται στο ομώνυνο παρεκκλήσι στο κονάκι της Μονής Διονυσίου στις Καρυές του Αγίου Όρους.

Γράφει ο Μοναχός Λάζαρος Διονυσιάτης στο βιβλίο του “Διονυσιάτικαι διηγήσεις”:

Όταν κατέβηκε από τις Καρυές στο μοναστήρι [στην Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους] ο άγιος Καθηγούμενος αρχ. Γαβριήλ, όπου είχε μεταβεί για την Διπλή Ιερά Σύναξη, που συγκλήθηκε από την Ιερά Κοινότητα, μας διηγήθηκε την εμφάνιση του αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, η οποία έγινε στο ναΐδριο του Αντιπροσωπείου (κονάκι) ως εξής.
Την περασμένη Κυριακή 14 Ιουλίου, εορτή του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο αντιπρόσωπος της Μονής [στην Ιερά Κοινότητα] προσκάλεσε τον ευλαβέστατο ανάμεσα στους Ιερομονάχους, π. Νικόστρατο, ο οποίος ήταν και αυτός αντιπρόσωπος της δικής του Μονής, δηλαδή της σεβασμίας αδελφής Μονής του Αγίου Παντελεήμονος του Ρωσικού, για να τελέσει την Θεία Λειτουργία στο κονάκι.
Η Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιείτο λόγω της διπλής γιορτής και για τους εκεί αποσταλέντες από την Μονή αδελφούς για το μάζεμα των φουντουκιών.
Κατά την ομολογία, λοιπόν, του αντιπρόσωπου της Μονής και άλλων αδελφών, ο Ιερομόναχος αυτός ήλθε στο κονάκι περί το τέλος της ακολουθίας του όρθρου και μάλιστα, όταν έψαλλαν την δοξολογία.
Αφού κοίταξε μέσα στην εκκλησία από την πόρτα, δεν μπήκε μέσα, αλλά στάθηκε έξω από το ναΐδριο στα στασίδια που βρίσκονταν εκεί. Στεκόταν εκεί με πολλή ευλάβεια και κατά κάποιον τρόπο σαν να βρισκόταν σε έκσταση από αυτά που έβλεπε ο ίδιος μυστικά.
Ο αντιπρόσωπός μας, βλέποντας αυτά, απορούσε και μετά από λίγο του είπε:
– Ορίστε, παπά, ελάτε μέσα να πάρετε “καιρόν”. [Ο καιρός, είναι μικρή ακολουθία την οποία τελούν οι ιερείς, πριν την είσοδο τους για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας].
Ο ιερομόναχος απάντησε:
– Τι λες, γέροντα, αφού έχετε παπά και λειτουργεί στον ναό, τι να κάμω εγώ, να έλθω μέσα;
Όταν άκουσε αυτά ο αντιπρόσωπος, με απορία και θαυμασμό του είπε:
– Λειτουργία μέσα από άλλον παπά;
Και ο ιερομόναχος του απάντησε:

Ἀναφορά σέ μία νέα χυδαῖα πρόκληση κατά τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 30η Δεκεμβρίου 2019

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΧΥΔΑΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Για μια ακόμη φορά οι ορκισμένοι χριστιανομάχοι -όργανα του αντικειμένου, έστρεψαν τα φαρμακερά τους βέλη προς το πανάγιο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν όψει των Χριστουγέννων, (όπως βέβαια συνηθίζουν πάντοτε τις παραμονές μεγάλων εορτών), τρέφοντας την αυταπάτη, ότι μπορούν να Τον πλήξουν και ίσως κάποτε κατορθώσουν να εξαφανίσουν Αυτόν και το κοσμοσωτήριο έργο του από το προσκήνιο της ιστορίας.
Ένα από τα ισχυρότερα και προαιώνια όπλα τους η συκοφαντία, η προσπάθεια κατασπίλωσης του παναγίου θεανδρικού Του προσώπου και η διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων που συνδέονται με την επί γής ζωή και δράση του, με στόχο να κλονίσουν την πίστη, την αγάπη και την αφοσίωση των πιστών προς Αυτόν και το έργο Του. Ζούν με την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να σπιλώσουν τον απόλυτα αναμάρτητο Θεάνθρωπο, ο οποίος, «αμαρτίαν ουκ εποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού», (Α΄ Πετρ. 2,22) και τον Οποίον ποτέ κανείς δεν τόλμησε να ελέγξει για την παραμικρή αμαρτία: «τις εξ υμών ελέγχει με περί αμαρτίας;» (Ιω. 8,46). Για να παραπλανήσουν όσο το δυνατόν περισσοτέρους, επενδύουν και προβάλλουν το σατανικό και ολέθριο αυτό έργο τους με τον μανδύα της προόδου, της τέχνης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας,. Το να συκοφαντούν και υβρίζουν το πανάγιο όνομα του Κυρίου μας με τον χυδαιότερο τρόπο, είτε με βλάσφημες ταινίες, είτε με θεατρικές παραστάσεις, αυτό το θεωρούν αναφαίρετο δικαίωμά τους, που πηγάζει δήθεν από τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου και της σκέψης, ενώ παράλληλα αρνούνται το δικαίωμα του πιστού λαού του Θεού να αντιδρά και να διαμαρτύρεται σε τέτοιες χυδαίες προκλήσεις!
Μια από τις χυδαιότερες και βρωμερότερες συκοφαντίες επενόησαν να εξαπολύσουν οι εχθροί Του τα φετινά Χριστούγεννα, την ιερή αυτή και προεόρτια περίοδο, στην οποία εκατομμύρια πιστών προετοιμάζονται να εορτάσουν τον ερχομό Του στη γη για την απολύτρωση του κόσμου. Ο γνωστός πολυεθνικός κινηματογραφικός οργανισμός Netflix χρηματοδότησε και γύρισε ταινία, παρουσιάζοντας το Χριστό ως ομοφυλόφιλο! Σύμφωνα με την ειδησεογραφία, την οποία κατέγραψε η εφημερίδα των Αθηνών «Δημοκρατία», (17-12-2019): «Χυδαία “ταινία” του Netflix παρουσιάζει τον Χριστό γκέι. Σφοδρές αντιδράσεις ανά την υφήλιο προκάλεσε η πρωτοβουλία της τηλεοπτικής πλατφόρμας. Δεν είναι η πρώτη φορά που με τον χυδαιότερο τρόπο προκαλούν το θρησκευτικό αίσθημα των χριστιανών σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο λόγος για όλους εκείνους τους οπαδούς της ιδέας της Νέας Τάξης Πραγμάτων, οι οποίοι με τον “μανδύα” του... καλλιτέχνη φροντίζουν να προσβάλλουν -όχι τυχαία μόλις λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα- τον Ιησού Χριστό και ό, τι συμβολίζει μέσα από την τηλεόραση και δη μέσα από μία νέα βραζιλιάνικη “κωμωδία” που κυκλοφόρησε και παίζεται ήδη μέσω του Netflix. Ο τίτλος της; “Ο πρώτος πειρασμός του Χριστού”, που έχει προκαλέσει απόλυτα δικαιολογημένα εντονότατες αντιδράσεις, μια και στο φιλμ διάρκειας 47 λεπτών ο Ιησούς εμφανίζεται στην ηλικία των 30 ετών να φέρνει στο σπίτι τον σύντροφό του για να γνωρίσει την οικογένειά του - προφανώς με στόχο να αφήσει εμετικά υπονοούμενα για το γεγονός πως ο Χριστός είχε ομοφυλοφιλικές τάσεις!»

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: Τὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων καὶ οἱ καθημερινὲς προεκτάσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»

Ὁ κόσμος συνήθως γιορτάζει τὰ Χριστούγεννα, σὰν τὴ γιορτὴ μίας βολικῆς ἀγάπης, ποὺ αἰωρεῖται μέσα στὸ φαρισαϊκὸ καὶ ὑπὸ πτώχευση «φάντασμα-πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων». Καθιερώθηκαν δυστυχῶς τὰ Χριστούγεννα ὡς τὸ ἐπαιτειακὸ πυροτέχνημα μίας ἀγάπης, ποὺ εἶναι ἐπιδερμικὴ καὶ ἀτελής, καρπὸς κάθε σκοτισμένης καὶ ἐγκλωβισμένης στὰ ἀνικανοποίητα πάθη ψυχῆς.
Ὁ «ἄχριστος» (χωρὶς Χριστὸ) χριστιανός, ἀγνοεῖ ὅτι ἡ γιορτὴ γίνεται μόνο ἂν δεῖ, τί μπορεῖ νὰ κάνει ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ περπατήσει 365 μέρες τὸ χρόνο ὁ Χριστὸς στὰ μονοπάτια καὶ πεζοδρόμια τῆς γής, μέσα ἀπὸ τὰ δικά του πόδια. Γιορτάζει πραγματικὰ Χριστούγεννα, ὄχι αὐτὸς ποὺ δίνει καὶ παίρνει δῶρα, ἀλλὰ ὅποιος εἶναι ἀπὸ μόνος του, τὸ πιὸ ὑπέροχο δῶρο γιὰ ὅλους τους ἄλλους. Τί ἄλλο δηλαδὴ μπορεῖ νὰ ἔχει σημασία, ἀπὸ τὸ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος, ἕνας «κανονικὸς» χριστιανός, δηλαδή, «ὁ Χριστὸς» πάνω στὴ γῆ; Τότε μόνο τὰ Χριστούγεννα γίνονται μία ζωντανὴ διαρκῆς γιορτὴ καὶ ὄχι μία θεατρικὴ ἐπιθεώρηση περιορισμένη στοὺς μπιχλιμπιδάτους στολισμούς, στὰ ἐθιμοτυπικὰ δῶρα, οἰκογενειακὰ τσιμπούσια καὶ.... ὀλιγοήμερη φιλανθρωπικὴ διάθεση.
Ἡ Ἐκκλησία, μᾶς ζητάει κάτι εὔκολο: Ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε οἱ εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, νὰ πᾶμε μὲ τὴ χάρη του, στὴν ἀγάπη Του.
Σὲ αὐτὴν τὴν πορεία πρὸς τὴν ὁμοίωση μὲ τὸν Θεό, συντονιζόμαστε, μὲ τὴν προσευχή, νηστεία, μετάνοια, Θεία Κοινωνία. Ὅλα αὐτά, ἀρχίζουν μὲ προϋπόθεση τὸν κόπο καὶ διάθεση τοῦ πιστοῦ, ἀλλὰ καρποφοροῦν καὶ τελειώνονται μὲ τὴν κάθαρση/φωτισμὸ/ θέωση, ποὺ εἶναι δῶρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. («Πᾶν δώρημα τέλειον, ἄνωθέν ἐστι κατεβαῖνον» ποὺ σημαίνει: Κάθε τέλειο, αἰώνιο καὶ πλῆρες δῶρο προέρχεται, δίνεται μόνο ἀπὸ τὸν Θεό… λόγος εὐχαριστίας πρὸς τὸν Θεό, μετὰ τὴ Θεία Κοινωνία). Ἐμεῖς ἁπλά, ἀνοίγουμε τὴν πόρτα τῆς ψυχῆς, δείχνουμε τί θέλουμε καὶ λέμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις στὴ χάρη τοῦ Θεοῦ: ΝΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΜΟΙΑΣΩ, ΚΑΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ. ΚΑΝΕ ΜΕ «ΠΡΙΓΚΙΠΑ» ΣΤΗ «ΒΑΣΙΛΕΙΑ» ΣΟΥ.

Ἕνα χρόνο «Σύμφωνο ἐλεύθερης μετανάστευσης»

Γράφει ὁ Βασίλης Στοϊλόπουλος

Ἕνας χρόνος ἔκλεισε ἤδη ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ψηφίστηκε τὸ «Σύμφωνό» του ΟΗΕ γιὰ τὴν ἐλεύθερη μετανάστευση. Μὲ τὴν ὑπογραφὴ καὶ τῆς Ἑλλάδας ἀλλὰ καὶ τὴ στήριξη ΟΛΗΣ τῆς πολιτικῆς τῆς τάξης. Ἐντούτοις, ἡ ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένει ἀπληροφόρητη γιὰ τὸ περιεχόμενο ἑνὸς «Συμφώνου» ποὺ ἂν καὶ «μὴ δεσμευτικὸ» παράγει «νομικὸ ἀποτέλεσμα» καὶ τὶς συνέπειες τοῦ ὁποίου ἤδη βιώνουμε σιωπηλά. Πρόκειται γιὰ ἕναν «Soft-Law-μηχανισμὸ» μὲ τουλάχιστον 45 προτροπὲς-νουθεσίες, ὑποχρεώσεις, στόχους καὶ ὑποδείξεις πρὸς τὰ κράτη-μέλη τοῦ ΟΗΕ, ποὺ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου θὰ ἐξελιχθεῖ σὲ ἐθιμικὸ δίκαιο. Ἤδη στὸ προοίμιο τοῦ «Συμφώνου» ὑπάρχει μία πολὺ ξεκάθαρη ἀναφορά: «Ἡ Μετανάστευση ἦταν πάντοτε μέρος τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας καὶ ἀναγνωρίζουμε ὅτι στὸ δικό μας παγκοσμιοποιημένο κόσμο παρουσιάζεται σὰν.... πηγὴ εὐημερίας, καινοτομίας καὶ βιώσιμης ἀνάπτυξης.»
Μία μικρὴ ὅμως ἀκτινοσκόπηση ἐννέα σημείων ἀρκοῦν γιὰ νὰ γίνει ἀντιληπτὸ τὸ «πνεῦμα» καὶ τὸ «γράμμα» τοῦ «Συμφώνου» :
• Πουθενὰ δὲν ὑπάρχει ἀναφορὰ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλων αἰτιῶν τῆς σύγχρονης μετανάστευσης καὶ τὴν ἐπὶ τόπου ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος.
• Σὲ ὅλους τους μετανάστες θὰ παρέχονται στὶς χῶρες ὑποδοχῆς, ποὺ θὰ διαλέγουν οἱ ἴδιοι, «οἱ βασικὲς κοινωνικὲς καὶ ὑγειονομικὲς παροχὲς» (ἄρ. 15), μὲ σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὴ σταθερότητα τοῦ κοινωνικοῦ κράτους.
• Προβλέπεται ὁ περιορισμὸς τῆς ἐλεύθερης γνώμης καὶ κριτικῆς κατὰ τῆς μετανάστευσης, καθὼς ὑπάρχει «προτροπὴ» γιὰ «ἐποικοδομητικὴ ἀντίληψη ὡς πρὸς τὸ μεταναστευτικό.» Τὰ ΜΜΕ θὰ πρέπει νὰ «ἐνσωματωθοῦν στὸ μηχανισμὸ ρύθμισης τῆς μετανάστευσης» μὲ ἕναν κατευθυνόμενο καὶ μονοδιάστατο «φιλομεταναστευτικὸ» τρόπο, περιοριστικὸ ὡς πρὸς τὴν ἐλευθερία τῆς γνώμης.
• Νουθετεῖτε ἡ ἀπαγόρευση τοῦ ἐπαναπατρισμοῦ γιὰ ὅλους τους μετανάστες (αρ. 21), ὅπως καὶ ἡ ἐλεύθερη ἐπανένωση οἰκογενειῶν

Σέ κάθε ''Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με'', εἶναι σάν νά ἐκρήγνυται μία ἀτομική βόμβα στήν καρδιά τοῦ διαβόλου


Όταν ένας άνθρωπος λέει: ''Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με'', ξέρετε τί κάνει; Παράγει ενέργεια, παράγει Χάρη Αγίου Πνεύματος και την θέτει σε δράση. Διατάσσει αυτή την ''φωτιά'' της Θείας Χάριτος, της απανταχού της γης, να ενεργήσει. 
Και πώς ενεργεί; Τους μεν αγγέλους χαροποιεί, τους δε δαίμονες λυπεί και φλογίζει. Είναι για τα δαιμόνια μια επιπλέον κόλαση. 
Σε κάθε ''Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με'', είναι σαν να εκρήγνυται μια ατομική βόμβα στην καρδιά του διαβόλου (γι' αυτό και ανταποδίδει τα πυρά) και θα ακούγεται εις τους αιώνας των αιώνων, όχι επειδή έχουμε εμείς τη Χάρη, αλλά διότι το όνομα του Ιησού Χριστού έχει αυθυπάρχουσα ενέργεια και Χάρη και έχει τόση δύναμη, όση δύναμη και Χάρη έχει η Θεότητά Του!

Λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου γιὰ τὰ Χριστούγεννα

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

O Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ Ἀδὰμ ἀνεκλήθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ἡ Εὔα τῆς λύπης ἐλυτρώθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ δράκων ἠφανίσθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ παράδεισος ἀνεκαινίσθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ διάβολος κατεκρίθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ὁ ἅδης ἀλλοιώθη·
Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη καὶ ἡ γῆ ἀνεκτίσθη·

2 Ἰανουαρίου. Προεόρτια τῶν Φώτων. Σιλβέστρου Ῥώμης. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. Ἡμέρας. Πέμ. κθ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἑβρ. ζ΄ 1 - 6).
Εβρ. 7,1            Οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, ὁ συναντήσας Ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας αὐτόν,
Εβρ. 7,1                     Πράγματι ο Μελχιζεδέκ προεικόνιζε τον Χριστόν, διότι αυτός ο Μελχισεδέκ ήτο βασιλεύς της πόλεως Σαλήμ, της Ιερουσαλήμ, του Θεού του Υψίστου ιερεύς, ο οποίος και είχε συναντήσει τον Αβραάμ, όταν επέστρεφεν ούτος από τον όλεθρον των βασιλέων, τους οποίους είχε κατανικήσει, και τον ευλόγησεν.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible