Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

Λόγος εἰς τήν ἑορτήν τῶν Βαΐων καί εἰς τόν πῶλον. Ἁγίου Εὐλογίου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Λόγος εἰς τήν ἑορτήν τῶν Βαΐων καί εἰς τόν πῶλον. Ἁγίου Εὐλογίου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 28-04-2013 (Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι) www.hristospanagia.gr Κατέβασμα ὁμιλιῶν ἀπό τό YouTube: http://hristospanagia3.blogspot.gr/2017/12/youtube.html

«Τί εἶναι ἡ Ταπεινοφροσύνη καί πῶς κατορθώνεται» (Πρός Ἐφεσίους, Κεφ. 4, στίχος 2), Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


«Μετά πάσης ταπεινοφροσύνης καί πρᾳότητος, μετά μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ»1. Αὐτό λέγει ὁ δεύτερος στίχος τοῦ τετάρτου κεφαλαίου τῆς πρός Ἐφεσίους ἐπιστολῆς. Στόν πρῶτο στίχο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔλεγε «Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγώ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε»2Σας παρακαλῶ ἐγώ πού εἶμαι φυλακισμένος  γιά τό ὄνομα τοῦ Κυρίου,νά πορευθεῖτε καί νά ζήσετε μέ τρόπο ἄξιο τῆς ὑψηλῆς κλήσεως πού σᾶς ἔκανε ὁ Θεός, πού εἶναι νά ὁμοιωθεῖτε μέ τόν Θεό. Καί αὐτό θά τό κατορθώσετε «μετά πάσης ταπεινοφροσύνης», ἀγωνιζόμενοι μέ κάθε ταπεινοφροσύνη καί πραότητα, μέ μακροθυμία «ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ».
Σήμερα σκέφτηκα, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά ποῦμε γιά αὐτή τήν πρώτη φράση, τήν πρώτη λέξη, τήν ταπεινοφροσύνη, τήν πρώτη αὐτή προτροπή τοῦ Ἁγίου. - Τί εἶναι ἄραγε ἡ ταπεινοφροσύνη;
Πάρα πολλά μᾶς λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ἀλλά πρίν καί προπάντων ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος τήν ἔχει ὡς θεμέλιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Στήν ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία ἀκοῦμε τήν πρώτη φράση τοῦ Κυρίου, τόν πρῶτο μακαρισμό, «μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι»3. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς τό ἑρμηνεύουν αὐτό, μακάριοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι ἔχουνε πτωχή ἰδέα γιά τόν ἑαυτό τους, μηδενική ἰδέα γιά τόν ἑαυτό τους. Θεωροῦν τόν ἑαυτό τους χειρότερο ἀπό ὅλους, πιό ἁμαρτωλό ἀπό ὅλους, εἶναι ταπεινόφρονες. Ταπεινόφρων εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος ἔχει ταπεινό φρόνημα.
Ταπεινός γιά τόν κόσμο εἶναι κάτι διαφορετικό. Ὄχι αὐτός πού ἀπό μόνος του φρονεῖ ταπεινά, ἀλλά αὐτός πού οἱ ἄλλοι τόν κατεβάζουν, τόν ταπεινώνουν. Ὁ χριστιανός δέν ἔχει πρόβλημα καί μ’ αὐτό, νά τόν ταπεινώνουν οἱ ἄλλοι, γιατί μέσα του ἔχει αὐτό τό φρόνημα τό ταπεινό.
Λέει ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς: ὁ χριστιανός, ζώντας ἐν Χριστῷ, ζεῖ μετά πάσης ταπεινοφροσύνης, γιατί ἀκριβῶς ὁ πρῶτος ταπεινός, ὁ ὕψιστος καί κορυφαῖος εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος, ὅπως λέει πάλι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, δέν θεώρησε ὅτι ἀπό ἁρπαγμό ἔχει πάρει τήν ἰσότητά Του μέ τόν Θεό-Πατέρα. Εἶναι ἰσότιμος, ἔχει τήν ἴδια δόξα μέ τόν Πατέρα, τήν ἴδια τιμή, τήν ἴδια ἐξουσία, τήν ἴδια δύναμη, τήν ἴδια ἐνέργεια ἀλλά δέν δίστασε φαινομενικά νά ἀφήσει αὐτή τήν δόξα Του. Δέν τήν ἄφησε. Πάντοτε ἦταν μαζί μέ τόν Πατέρα ἀχώριστος ἀλλά πῆρε καί τήν ἀνθρώπινη φύση, ντύθηκε αὐτό τό κάλυμμα τῆς Θεότητας καί ἔγινε ἄνθρωπος καί ὑπήκοος μέχρι θανάτου στόν ἐν οὐρανοῖς Πατέρα Του. Καί αὐτό εἶναι μία ἀληθινή καί ἄκρα ταπείνωση. Ὁ Θεός γίνεται κάτι πού δέν ἦταν. Δέν ἦταν ἄνθρωπος. Ἔγινε ἄνθρωπος καί αὐτή ἡ ταπείνωση βέβαια εἶναι ἄφθαστη. Ὁ ἄνθρωπος γιά νά φτάσει σ’ αὐτή τήν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ, θά πρέπει νά γίνει κάτι πού δέν εἶναι.
- Ἀλλά τί μπορεῖ νά γίνει ὁ ἄνθρωπος;

Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης: Ὁ Ὅσιος Γεώργιος ὁ Σιναΐτης εἶχε σούπερ βενζίνη!

  Ούτoς [ο Όσιος Γεώργιος ο Σιναΐτης] κατώκει εις το Σιναίον Όρος, νηστευτής ων και πολύ ενάρετος. Διηγούνται δε περί τούτου, ότι επεθύμησε ποτέ να μεταλάβη εις τον εν Ιεροσολύμοις Ναόν της Χριστού 

Αναστάσεως και, ω του θαύματος! ευθύς ευρέθη εκεί, το από Σινά έως των Ιεροσολύμων δώδεκα ημερών διάστημα διανύσας εν τω άμα [αμέσως]. Ευρεθείς λοιπόν εις την θείαν Λειτουργίαν την τελουμένην εν τω Ναώ της του Χριστού Αναστάσεως, εκοινώνησε των θείων Μυστηρίων διά των χειρών του Πατριάρχου Πέτρου.
 
Μετά δε την Κοινωνίαν λέγει ο Πέτρος εις τον οικονόμον του Μηνάν· “Πότε ήλθεν ο Αββάς ούτος ο Σιναΐτης;”. Εκείνος δε απεκρίθη· “Και εγώ, Δέσποτα, τώρα τον είδον αυτόν”. Ο Πατριάρχης τότε λέγει προς αυτόν· “Ειπέ εις αυτόν να μείνη ίνα συμφάγη σήμερον μεθ’ ημών άρτον εις την τράπεζαν”. Προσεκάλεσε λοιπόν ο Μηνάς τον Όσιον Γεώργιον εις την τράπεζαν, ο δε Όσιος απεκρίθη· “Ας γίνη το θέλημα του Θεού”. Είτα προσευχηθείς και προσκυνήσας, ευρέθη πάλιν εν τω άμα εις το κελλίον του εν τω όρει Σινά.
 
Όταν δε ήλθεν η ώρα της τραπέζης εζήτει ο Πατριάρχης τον Αββά Γεώργιον, αλλ’ ουδαμού εφαίνετο. Κατηγόρησε λοιπόν αυτόν ως απειθή. Μετά ταύτα έστειλεν ο Πατριάρχης τον Αββά Φωτεινόν εις τον Επίσκοπον της Φαράν, γράφων και εις τους Πατέρας του Σιναίου Όρους, να στείλωσιν εις αυτόν τον Όσιον Γεώργιον, επειδή δεν εστάθη ίνα φάγη εις την τράπεζάν του.

Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τῆς Βίριτσας θεραπεύει ἕναν ὁλόκληρο θάλαμο καρκινοπαθῶν!

 Η μητέρα μιας κοπέλας είχε καρκίνο και βρισκόταν στο νοσοκομείο. Ήταν σ’ ένα δωμάτιο μαζί με τους άλλους ασθενείς και περίμενε την εγχείριση. Πολύ σπάνια άνθρωπος έβγαινε ζωντανός απ’ αυτό το δωμάτιο. 

Μαζί με μία φίλη της αυτή η κοπέλα πήγε στον πατέρα Σεραφείμ [1866-1949] για να του πει τον πόνο της. Αλλά στην πόρτα, στο σπίτι του Γέροντα στην Βίριτσα [μικρή πόλη της Ρωσίας], ήταν κολλημένο το χαρτί που έλεγε· «Ο Γέροντας δεν δέχεται επισκέπτες». Η κοπέλα δεν ήξερε τι να κάνει και άρχισε να κλαίει. Ξαφνικά βγήκε η βοηθός του Γέροντα και της είπε·
 
– Ο Γέροντας με έστειλε. Έχετε μεγάλο πόνο. Γράψτε το πρόβλημά σας σε χαρτάκι.
 
Το όνομα της ασθενούς ο πατήρ Σεραφείμ έγραψε στο τετράδιό του όπου συνήθως έγραφε τα ονόματα για μνημόνευση και στην κοπέλα είπε·
  
–Νά προσεύχεσαι. Η μητέρα σου θα επιστρέψει.
 
Μετά η μοναχή έδωσε στην κοπέλα ένα πρόσφορο από τον Γέροντα και της είπε ότι ο πατήρ Σεραφείμ θέλει να το μοιράσει σε όλους που είναι στο νοσοκομείο στο ίδιο δωμάτιο μαζί με την μητέρα της.
 
Όταν η κοπέλα έκανε αυτό που είχε προστάξει ο Γέροντας, συνέβη το εξής:

π. Νικολάι Ραγκόζιν - 4. ΜαρτυρίεςΜαρτυρίες από τη ζωή του χαρισματικού Ρώσου πρωθιερέα Νικολάι Ραγκόζιν (1898 - 16 Δεκ. 1981). Για το χάρισμα να αρπάζεται στον αέρα, για τον πολιτικό και θρησκευτικό γάμο και για τη θέση των αγίων εικόνων στο σπίτι.

https://www.youtube.com/watch?v=C0BB1HWWlO8&t=348s

Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο http:// hristospanagia3.blogspot.gr γιά τίς 26-3-2018 ἕως 28-3-2018

Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Εἴθε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά μᾶς χαρίζει καλή καί Ἁγία Τεσσαρακοστή. Εἴθε νά εὐλογεῖ τή ζωή μας καί ἐμεῖς νά λάμβάνουμε τήν εὐλογία Του ζώντας μέ ταπείνωση, ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἀγάπη μέσα στήν μία καί μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία, τήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

Λαμβάνετε αὐτό τό μήνυμα ὡς ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο
http://hristospanagia3.blogspot.gr, τήν ἱστοσελίδα http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr γιά τίς 26-3-2018 ἕως 28-3-2018

Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο: http://hristospanagia3.blogspot.gr
▼  2018 (1110)

Οἱ ἄνθρωποι δέν μποροῦν νά ἐννοήσουν πότε ἁμαρτάνουν καί πότε δέν ἁμαρτάνουν. Αὐτό μᾶς τό ἀποκαλύπτει μόνο ὁ Κύριος μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Είναι πολύ σημαντική η στιγμή αυτή, γιατί συνήθως στον κόσμο μετά βίας βρίσκεις άνθρωπο πού να κατανοεί τί είναι η αμαρτία. Ο Κύριος είπε στους Ιουδαίους: «Εάν  μη πιστεύσητε ότι Έγώ είμι, αποθανείσθε εν ταις αμαρτίαις υμών» . Οι άνθρωποι δεν μπορούν να εννοήσουν πότε αμαρτάνουν και πότε δεν αμαρτάνουν. Αυτό μας το αποκαλύπτει μόνο ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα. Ώς εκ τούτου, σε όλο τον κόσμο συμβαίνει το ίδιο πού συνέβη με τον Αδάμ στον Παράδεισο, όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός μιλούσε μαζί του. Ο Αδάμ δεν ήθελε να τον ενοχοποιήσουν: «'Η γυνή, ην έδωκας μετ’ εμού, αύτη μοι έδωκεν από τού ξύλου, και έφαγον» . Εμείς όμως θά αγωνιστούμε να μην ενοχοποιήσουμε τον Θεό αλλά θά πούμε σε Αυτόν: «Εκ προσώπου Σου το κρίμα μου εξέλθοι» . Δηλαδή «Σύ, ο Θεός, θά με κρίνεις». Ο Κύριος θέλει να ομοιωθούμε με Αυτόν κατά τήν Αγάπη Του. Η Αγάπη όμως τού Θεού είναι ταπεινή Αγάπη.
Παρακαλώ λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, να υπογραμμίσετε και να θυμάστε σε όλη σας τη ζωή ότι το έργο μας είναι να ταπεινώνουμε διαρκώς τον εαυτό μας. Γιά το θέμα αυτό ο Κύριος λέει: «Ό ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται». Αλλά να υψώσει μπορεί μόνο ο Θεός. Διαφορετικά προκύπτει αποτέλεσμα αντίθετο προς τη φαντασία μας: Όταν νομίζουμε ότι ανεβαίνουμε στον Θεό, τότε μένουμε ουσιαστικά στάσιμοι... Άν όμως δεν φανταζόμαστε, τότε ο ίδιος ο Κύριος έρχεται σε μάς. Το έργο μου είναι δύσκολο και υπεύθυνο.

Ὁμιλία γιά τόν Βασιλέα πού δέν θέλει νά ὑπερασπιστεῖ τόν ἑαυτό του μέ τόν στρατό του. Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος

ΟΜΙΛΙΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥ.

Ή δοκείς ότι ου δύναμαι άρτι παρακαλέσαι τον πατέρα μου, και παραστήσει μοι πλειους η δώδεκα λεγεώνας αγγέλων; (Ματθ. 26,53)
  Έτσι μίλησε ο Κύριος προς τον μαθητή ο οποίος τράβηξε μαχαίρι για να υπερασπιστεί τον Διδάσκαλό Του, όταν Τον συνέλαβαν στον Κήπο της Γεθσημανή. Ἀπ’ αυτά τα λόγια γίνεται φανερό ότι ο Κύριος θά μπορούσε, εάν το ήθελε, να είχε υπερασπιστεί τον εαυτό Του όχι μόνον από τον Ιούδα και τη. φρουρά των στρατιωτών, αλλά και απ’ τον Πιλάτο και τούς ηγέτες των Ιουδαίων. Ενός μόνον αγγέλου η δύναμη είναι ισχυρότερη από τον μεγαλύτερο στρατό ανδρών• πόσο μάλλον η κραταιά δύναμη δώδεκα ταγμάτων Αγγέλων!

Ἐννιά ἁγίους συμπεριέλαβε στό Ἁγιολόγιό του τό Ρωσικό Πατριαρχεῖο


 Noua_sfinti_romani_calendar_rusia

Η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Μόσχας που έλαβε μέρος στις 7 Μαρτίου 2018 στην Μονή Ντανιλόβσκι της Μόσχας και κατόπιν προτάσεως του Μητροπολίτου Βολοκαλάμσκ ,πρόεδρος του τμήματος των εξωτερικών εκκλησιαστικών σχέσεων,αποφάσισε να συμπεριλάβει στο Αγιολόγιό της εννέα αγίους των οποίων η αγιοκατάταξη έγινε από το Πατριαρχείο της Ρουμανίας κατά τα έτη 1950-2017
 
Πρόκειται για τους:

-Άγιο Διονύσιο τον ταπεινό(1/14 Σεπτεμβρίου)

-Όσιο Δανιήλ τον Ησυχαστή(18/31 Δεκεμβρίου) Εδώ 

- Άγιο Νεάγκοε Μπασαράμπ ηγεμόνα της Βλαχίας(26 Σεπτεμβρίου/9 Οκτωβρίου)

-Άγιο Συμεών μητροπολίτη Τρανσυλβανίας(24 Απριλίου/7 Μαϊου)

Θά δεῖτε ὅτι μέσα στό Σύμβολο τῆς Πίστεως μας ἐμπεριέχονται ὅλα τά γράμματα τῆς ἀλφαβήτου ἐκτός ἀπό...


 Αποτέλεσμα εικόνας για συμβολο πιστεως

Θα δείτε ότι μέσα στο Σύμβολο της Πίστεως μας εμπεριεχονται όλα τα Ελληνικά γράμματα της αλφαβήτου εκτός από το γράμμα Ψ

30 Μαρτίου Συναξαριστής. Ἰωάννου Κλίμακος, Ἰωὴλ Προφήτου, Ἰωάννου Ὁσίου, Ἰωάννου Πατριάρχου, Εὐβούλης Ὁσίας, Ζαχαρίου Ἱερομάρτυρος, Σωφρονίου Ἐπισκόπου

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος γεννήθηκε περὶ τὸ ἔτος 525 μ.Χ. καὶ ἦταν υἱὸς εὐσεβοῦς καὶ εὔπορης οἰκογένειας. Ἔλαβε πλούσια μόρφωση, γι’ αὐτὸ καὶ τὸν ἀποκαλοῦσαν «σχολαστικό», ἀλλὰ σὲ ἡλικία δεκαέξι ἐτῶν, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο, παραδόθηκε στὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Γέροντος Μαρτυρίου, στὸ ὄρος Σινά, ὅπου ἔμεινε μέχρι τὸ θάνατό του.
Στὴν συνέχεια ἐπισκέφθηκε μοναχικὲς κοινότητες στὴ Σκήτη καὶ Ταβέννιση τῆς Αἰγύπτου, ἀργότερα δὲ ἐγκαταστάθηκε σὲ κελὶ τῆς ἐρήμου τοῦ Σινᾶ, ποὺ ἀπεῖχε δυὸ ὧρες ἀπὸ τὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.
Ὁ βιογράφος τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, Δανιὴλ ὁ Ραϊθηνός, μᾶς δίνει μερικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν βίο του, κυρίως ὅμως μᾶς παρουσιάζει τὸ πῶς ἀναδείχθηκε δεύτερος Μωυσῆς καθοδηγώντας τοὺς νέους Ἰσραηλῖτες ἀπὸ τὴν γῆ τῆς δουλείας στὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Μὲ τὴν λίγη τροφὴ νίκησε τὸ κέρας τοῦ τύφου τῆς οἰήσεως καὶ τῆς κενοδοξίας, πάθη πολὺ λεπτὰ καὶ δυσδιάκριτα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐμπλέκονται στὶς κοσμικὲς ἐνασχολήσεις. Μὲ τὴν ἡσυχία, νοερὰ καὶ σωματική, ἔσβησε τὴν φλόγα τῆς καμίνου τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας.
 Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν δικό του ἀγῶνα ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὴν δουλεία στὰ εἴδωλα. Ἀνέστησε τὴν ψυχή του ἀπὸ τὸν θάνατο ποὺ τὴν ἀπειλοῦσε. Μὲ τὴν ἀπονέκρωση τῆς προσπάθειας καὶ μὲ τὴν αἴσθηση τῶν ἀΰλων καὶ οὐρανίων ἔκοψε τὰ δεσμὰ τῆς λύπης. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἔγινε ὁ κατεξοχὴν ἄνθρωπος, ὁ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πλασμένος καὶ ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀνακαινισμένος.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible