Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023

Ἡ ζημιὰ στὴ σωτηρία ἀπὸ φιλαργυρία Β'- Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἀνάγνωση Στ' (β2' μέρος), Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

 Ἡ ζημιὰ στὴ σωτηρία ἀπὸ φιλαργυρία Β'-Ο παράλογος ἔρωτας τοῦ πλούτου κ τῶν ὑπαρχόντων, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου-Πνευματικὰ γυμνάσματα, Ἀνάγνωση Στ' (β2' μέρος), 18-7-2023 Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΑΓ. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, 19-7-2023

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΑΓ. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, 19-7-2023 
https://www.youtube.com/live/IhHSpNFR4ys?feature=share

Πῶς μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε τὸν ἑαυτό μας ἔτσι ὥστε νὰ αὐξηθεῖ ἡ πίστη μας , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Απόσπασμα_Πὼς μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε τὸν ἑαυτό μας ἔτσι ὥστε νὰ αὐξηθεῖ ἡ πίστη μας ,

 Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου  Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης

Οἱ ὀρθόδοξοι ἔχουν μεγαλύτερο πόλεμο ἀπὸ τὸν διάβολο; - «Ἐν ἄλλοις πταίομεν & ἐν ἄλλοις παιδευόμεθα»

 Απόσπασμα_α) Οἱ ὀρθόδοξοι ἔχουν μεγαλύτερο πόλεμο ἀπὸ τὸν διάβολο ἀπ' ὅτι οἱ αἱρετικοί; β) «Ἐν ἄλλοις πταίομεν, καί ἐν ἄλλοις παιδευόμεθα» , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἡ νοερὰ προσευχὴ ἔχει στάδια; , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα)

 

Μετὰ τὴν πτώση ἀμαυρώθηκε τὸ νοερὸ καὶ τὸ αὐτεξούσιο , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα)

 

Ὁ Ἐπίσκοπος κατά τόν Γέροντα Ἐπιφάνιο


Ὁ Ἐπίσκοπος κατά τόν Γέροντα π. Ἐπιφάνιον

Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερόθεος Ἀργύρης

«Δεμένο μ’ ἔφεραν ἐνώπιόν σας, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ὅμως μὲ τὴ θέλησί μου. Μ’ ἔδεσαν τὰ γηρατειὰ τοῦ Σεβαστοῦ πατέρα καὶ ἡ φιλία τοῦ ἀγαπητοῦ Βασιλείου… Εἶναι τρομερὸ ποὺ τὸ σκέπτομαι… ὁ ἴδιος ἐγὼ βρίσκομαι στὸ θυσιαστήριο, ἕτοιμος νὰ μὲ θυσιάσουν πατέρας καὶ φίλος»1.

Ἄρνησις τοῦ π. Ἐπιφανίου νὰ δεχθῆ τὸ ἀξίωμα: Τὰ ἀνωτέρω συγκινητικὰ ρήματα ἐνέπνεαν ὅλους τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ φυσικὰ καὶ τὸν π. Ἐπιφάνιο. Εἶναι γνωστὸν ὅτι αὐτὸς ἀρνήθηκε νὰ δεχθῆ τὸ ἀρχιερατικὸ ἀξίωμα, παρὰ τὶς πιέσεις καὶ τὰ ἐπιχειρήματα εὐλαβῶν Ἐπισκόπων. Καὶ παρέμεινε ἀμετάβλητος ἕως τέλους σ’ αὐτή του τὴν ἀπόφασι:

«Ἡ στάσις Σας μὲ συνθλίβει, σημειώνει μὲ ἔμφασι, ἀλλὰ δὲν δύναμαι νὰ εἰπῶ τὸ ναί. «Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν;» ’Ἐὰν ὅπως λέγετε, εἶνε θέλημα Θεοῦ, διατὶ ὁ Θεὸς δὲν λαλεῖ καὶ εἰς τὴν καρδίαν μου, διατὶ δὲν μοῦ δίδει ἐσωτερικὴν πληροφορίαν, διατὶ δὲν ἀλλάσσει τὰ ἐντός μου;… Παρακαλέσατε τὸν Θεόν, ἀφοῦ πιστεύετε ὅτι τὸ νὰ γίνω Ἐπίσκοπος εἶνε θέλημά Του, νὰ μὲ ἀλλοιώση. «Ἀδυνατεῖ Αὐτῷ οὐδέν». Δὲν βλέπω ἄλλην διέξοδον…»2.

Πραγματικὰ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος δὲν ἦτο μόνον μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἐποχή του, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του!

Τὸ ὕψος τῆς Ἀρχιερωσύνης: Ὅλοι μέσα στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο γνωρίζουμε τὴν σημασία καὶ τὸ ὕψος τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματος. Τὸ νὰ εἶναι κανεὶς διάδοχος τῶν Ἀποστόλων καὶ εἰς τόπον καὶ τύπον Χριστοῦ ἀποτελεῖ τὸ ὕψιστο τῆς εὐθύνης ποὺ δύναται νὰ ἀναλάβη ὁ ἄνθρωπος.

Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο, δὲν ἐπιτρέπεται ποτὲ κανεὶς νὰ ἀναζητῆ μόνος του τὴν ἀνάληψι αὐτοῦ τοῦ ἀξιώματος παρὰ μόνον ἐπιλεγόμενος καὶ ἐκλεγόμενος ἀπὸ τὸν Θεό, μέσα στὸν θεανθρώπινο ὀργανισμὸ τῆς Ἐκκλησίας. «Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ ὁ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καθάπερ καὶ ὁ Ἀαρών»3. Ἐννοεῖται, καὶ τότε μετὰ φόβου καὶ τρόμου καὶ ἐὰν ὑπάρχη ἐσωτερικὴ πληροφορία. Πολλοὶ Ἅγιοι (ἐκτὸς τοῦ π. Ἐπιφανίου) ἐκλήθησαν καὶ διὰ νὰ ἀποφύγουν, ἔφυγαν εἰς τὰς ἐρήμους!

Ὅποιος ἐπιδιώκει ἤ μεθοδεύει, χάνει τὴν Χάρι: Ὁ Γέρων Ἐπιφάνιος ἔλεγε πάντοτε ὅτι «ὅποιος ἐπιδιώκει ἤ μεθοδεύει νὰ καταστῆ Ἐπίσκοπος, αὐτὸς χάνει τὴν Θεία Χάρι».

Ἐπιδίωξις μὲ ἀνθρώπινα μέσα καὶ μεθόδους: Καὶ νὰ τί ἀναφέρει αὐστηρὰ ἡ πατερικὴ σοφία: «Χωρὶς νὰ κληθῆς ἀπὸ τὸν Θεό, μὴ ἐπιδιώκης ποτὲ νὰ καταλάβης ἐκκλησιαστικὸ ἀξίωμα μὲ χρήματα, ἢ μὲ βοήθεια ἀνθρώπων ἤ μὲ δική σου ἀπαίτησι, καὶ ἂν ἀκόμη βλέπης τὸν ἑαυτό σου ἱκανὸ νὰ ὠφελήση ψυχές. Γιατί ὑπάρχουν τρία ἐνδεχόμενα, καὶ θὰ συμβῆ ἕνα ἀπὸ αὐτά. Ἤ θὰ ἔλθη ἐπάνω σου ἡ ἀγανάκτηση καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, μὲ ποικίλους πειρασμοὺς καὶ συμφορὲς καὶ θὰ σὲ πολεμήσουν ὄχι μόνον ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ κτίσις σχεδὸν καὶ θὰ γεμίση στεναγμοὺς ἡ ζωή σου. Ἤ θὰ ὑπερ­­ισχύσουν οἱ ἀντίπαλοί σου καὶ θὰ καθαιρεθῆς μὲ μεγάλη ντροπὴ ἀπὸ τὴ θέση σου. Ἤ θὰ πεθάνης πρόωρα καὶ θὰ χωρισθῆς ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή»4.

Πῶς συναντιόνταν στὀ Μήλεσι ὁ Ἅγ.Πορφύριος καί ὁ Ἅγ.Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ

Ἀπὸ τὶς πιὸ σημαντικὲς μαρτυρίες ἀνάμεσα στοὺς Ἕλληνες γιὰ τὸν Ἅγιο Σωφρόνιο εἶναι αὐτὴ τοῦ ἅγιου Πορφυρίου, ὁ ὁποῖος εἶχε παραδεχθεῖ ὅτι συναντιόνταν οἱ δυό τους πνευματικὰ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προσευχῆς, βρισκόμενοι ὁ ἕνας στὸ Ἔσσεξ καὶ ὁ ἄλλος στὸ Μήλεσι, ὅπου γι’ αὐτὸ τὸ γεγονὸς τοῦ εἶχε ἀπευθύνει καὶ ἐπιστολή.


Γράφει ὁ δρ. Κλείτος Ἰωαννίδης (στὸ βιβλίο του «Γέρων Πορφύριος, Μαρτυρίες και εμπειρίες»):

«Χάρη στὸ διορατικὸ χάρισμά του ὀ Γέρων Πορφύριος γνώριζε καὶ τὴ μορφὴ ἑνὸς ἄλλου μεγάλου Γέροντος τῶν ἡμερῶν μας, τοῦ Ρώσου Γέροντος Σωφρονίου, κτίτορος καὶ Προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸ Ἔσσεξ τῆς Βρετανίας, ὁ ὁποῖος, ἀνάμεσα στ’ ἄλλα βιβλία, ἔγραψε καὶ τὸ παγκόσμια γνωστὸ καὶ μεταφρασμένο σὲ πολλὲς γλώσσες 'Ὁ Γέροντας Σιλουανός'.

ΡΕÏΚΙ: Μία ανορθόδοξη θεραπεία μέ ἀποκρυφιστικά στοιχεῖα

ΡΕÏΚΙ: Μία ανορθόδοξη θεραπεία με αποκρυφιστικά στοιχεία

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Βασικός τρόπος έκφρασης και παρουσίας του άκρως αντιχριστιανικού φαινομένου της «Νέας Εποχής» στον χώρο της υγείας αποτελούν οι λεγόμενες Ανορθόδοξες ή ενεργειακές «θεραπείες», οι οποίες στερούνται επιστημονικού χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών των ανορθόδοξων «θεραπειών» συγκαταλέγεται και το «Ρέικι» [1].

1.Τι είναι το Ρέικι .

α)Σύμφωνα με έντυπo του χώρου: « Το Ρέικι είναι μία καθαρή θεραπευτική ενέργεια και δεν έχει καμμία σχέση με οποιαδήποτε θρησκεία ή κοσμοθεωρία, ούτε ανταγωνίζεται άλλης μόρφής θεραπευτικές αγωγές.Το Ρέικι αποκαθιστά την επαφή μας με την ξεχασμένη από καιρό, αλλά πανίσχυρη ζωτική ενέργεια ». Ευσταθεί ο ισχυρισμός, ότι το Ρέικι δεν έχει καμμία σχέση με οποιαδήποτε θρησκεία; Αναμφιβόλως όχι. Δεν επιβεβαιώνεται. Πως προήλθε το σύστημα Ρέικι Mikao Usui σκαπανέας του οποίου υπήρξε αργότερα για την περαιτέρω διάδοσή του στις Η.Π.Α και από εκεί στην Ευρώπη η Hawayo Takata(1900- 1980), αφού διαδέχθηκε την Chujiro Hayashi; Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του χώρου, και εφόσον δε θεωρήσουμε μύθο τα περί του ιδρυτή του συστήματος, όπως υποστηρίζουν πολλοί ειδικοί, προέκυψε μέσα από μία διαδικασία εσωτερικής αναζήτησης του Ιάπωνα εμπνευστή του Mikao Usui(1862-1926).

Τι περιελάμβανε αυτή η διαδικασία; Περιελάμβανε διαλογισμό, νηστεία, προσευχή, μελέτη ιερών θρησκευτικών βιβλίων απωανατολίτικης θρησκευτικότητας σε βουδιστικό μοναστήρι στην Ιαπωνία και απόσυρση στο Κουριγιάμα που θεωρείται ιερό βουνό στην Ιαπωνία. Και τελικά μία αποκαλυπτική εμπειρία – όραμα που είχε, πάντα κατά τους ισχυρισμούς τους, ως αποτέλεσμα να του αποκαλυφθούν ορισμένα σανσκριτικά ιερά σύμβολα. Τι διαπιστώνουμε εν προκειμένω; Ότι η όλη η διαδικασία εσωτερικής αναζήτησης του ιδρυτή του Ρέικι Mikao Usui έχει έκδηλο το θρησκευτικό στοιχείο [2].

β) Υπάρχει και μία άλλη παρουσίαση πιο αποκαλυπτική για το χαρακτήρα του Ρέικι, για την παρουσία του νεοεποχίτικου και αποκρυφιστικού στοιχείου.

Διαβάζουμε σε έντυπο του χώρου: « Το Ρέικι έχει σκοπό να περιβάλλει με την θεική του ουσία τα μπλοκαρισμένα μας ενεργειακά κέντρα και να μας αφυπνίσει σταδιακά, ώστε να διευρυνουμε τη συνειδητότητά μας, πέρα από ο,τι εμείς θεωρούμε φυσιολογικό (…) να εμπιστευόμαστε την εσωτερική μας καθοδήγηση, αυτήν την εσωτερική μας φωνή που δεν προέρχεται από την προσωπικότητα, αλλά από τον Ανώτερο ευατό μας και μας οδηγεί στην επίγνωση του ποιοί ακριβώς είμαστε» (σ. Σ. οι υπογραμμίσεις δικές μας). Τι βλέπουμε σ᾽ αυτό το απόσπασμα; Διαπιστώνουμε ξεκάθαρα μία κλασική νεοεποχίτικη ορολογία και θέσεις που βρίσκουμε στον ευρύτερο αποκρυφιστικό χώρο.

2. Οι βαθμοί και οι μυήσεις του Ρέικι.

Το Ρέικι ως σύστημα έχει τρεις βαθμούς μύησης(κατ᾽ άλλους 4) με αντίστοιχες μυήσεις και τη χορήγηση συμβόλων. Τι προϋποθέτουν όμως και που αποβλέπουν οι βαθμοί και οι μυήσεις; Μας πληροφόρει σχετικά έντυπο του χώρου: «Η ενέργεια Ρέικι διοχετεύεται από το Σύμπαν και περνάει μέσα από τον διοχετευτή που λειτουργεί σαν κανάλι. Για να γίνει κανείς ”κανάλι “ της ενέργειας Ρέικι πρέπει να έχει πάρει τις αντίστοιχες μυήσεις από κάποιον μυημένο, που συνηθίζεται να λέγεται “Ρέικι Μαστερ” ή “δάσκαλος Ρέικι “».

Και οι μυήσεις; Αφού επισημάνουμε ότι, ιδίως στο δεύτερο και περισσότερο στον τρίτο βαθμό, κοστίζουν και αρκετά χρήματα, θεωρούνται σύμφωνα με την τυπικώς νεοεποχίτικη και αποκρυφιστική ορολογία του χώρου «ενεργειακοί συντονισμοί» , μέσω του δάσκαλου, για να μεταφερθεί η συμπαντική ενέργεια στον μυούμενο [3].

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: "Ἂν ἔπεσες, ἀδελφέ μου, ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ θεϊκοῦ νόμου, μὴν ἀπελπίζεσαι. Ἀγωνίσου νὰ ἐπιστρέψεις καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ στολίσει καὶ θὰ σὲ στερεώσει μὲ τὶς ἀρετές του"

Ἀπόδοση στὴν Νεοελληνικὴ:
Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος
Ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ»: Ἑρμηνεία τοῦ τετάρτου Ἀναβαθμοῦ τοῦ Α΄ ἤχου: Ἀντίφωνον Β΄

«Εἰς τὰ ὅρη τῶν σῶν, ὕψωσάς με νόμων, ἀρεταῖς ἐκλάμπρυνον, ὁ Θεός, ἴνα ὑμνῶ σε».
Ὁ μὲν Θεοπάτωρ Δαβὶδ ἔτσι ἄρχισε τὸν β΄ Ψαλμὸ τῶν Ἀναβαθμῶν: «Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὅρη, ὅθεν ἤξει ἡ βοήθειά μου» (Ψαλμ. 120,1), ἐννοώντας ὅρη τοὺς οὐρανούς, ἐπειδὴ εἶναι ψηλοὶ καὶ στέκονται πάνω ἀπ` αὐτὸν τὸν κόσμο, ὅπως λένε ὁ Χρυσόστομος καὶ ὁ Εὐθύμιος. Διότι οἱ Ἰουδαῖοι, ποὺ ἦταν αἰχμάλωτοι στὴν Βαβυλώνα, ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς ἔλπιζαν νὰ ἔλθει ἡ βοήθεια τοῦ Κυρίου καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσει στὴν πατρίδα τους, τὴν Ἱερουσαλήμ. Ὁ δὲ Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὁ μελουργὸς τῶν Ἀναβαθμῶν αὐτῶν, ὡς ὅρη ἐννοεῖ τοὺς νόμους καὶ τὰ προστάγματα τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή, ὅπως τὰ ψηλὰ βουνὰ στέκονται ψηλότερα ἀπὸ τὴ χαμηλὴ γῆ καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ γήινα, ἔτσι καὶ οἱ νόμοι καὶ οἱ προσταγὲς τοῦ Θεοῦ εἶναι ψηλότερα ἀπὸ κάθε γήινο νόημα καὶ μᾶς ἀνεβάζουν στὰ ὕψη τῆς πρακτικῆς καὶ τῆς θεωρητικῆς ἀρετῆς, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ὅλοι μας καὶ ὁλοκληρωτικὰ εἴμαστε προσηλωμένοι σ` αὐτὲς καὶ τὶς ἐργαζόμαστε μὲ προθυμία(1).
Καὶ μὲ ἄλλα λόγια δέ, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πὼς οἱ νόμοι καὶ οἱ ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ μοιάζουν μὲ ἕναν μεγάλο φάρο, ὁ ὁποῖος ἀνάβει πάνω σὲ ψηλὸ μέρος, γιὰ νὰ ὁδηγεῖ...
στὸ λιμάνι αὐτοὺς ποὺ ταξιδεύουν στὴ θάλασσα. Γι΄ αὐτὸ εἶπε ὁ Προφητάναξ Δαβίδ: «Φωτοβόλος λύχνος στὴν πορεία τῆς ζωῆς μου εἶναι ὁ Νόμος σου. Φῶς πλούσιο στοὺς δρόμους μου». (Ψαλμ. 118,105) καὶ πάλι: «οἱ ἐντολὲς τοῦ Κυρίου σκορπίζουν μέχρι τῶν πλέον μακρινῶν περάτων ἄπλετο τὸ φῶς καὶ φωτίζουν τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων» (Ψαλμ. 18,9). Καὶ ὁ Ἠσαΐας ἔλεγε: «διότι γνωρίζω, ὅτι φῶς εἶναι τὰ προστάγματά σου γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τῆς γὴς» (Ἠσ. 26,9).

Ποιὸς δὲ ὑψώνεται στὰ ὅρη τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ; Ὅποιος, ὄχι μόνο τοὺς μελετᾶ θεωρητικά, ἐξετάζοντάς τους καὶ περιεργαζόμενος τοὺς θαυμαστοὺς λόγους καὶ τὶς αἰτίες κάθε ἐντολῆς, ἀλλὰ τὶς κάνει πράξεις καὶ ἔργα στὴ ζωή του, ὅσο εἶναι δυνατό, ἄλλοτε μὲν φωνάζοντας μὲ τὸν Δαβίδ:

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ριη-ρκς). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση


ρι­η’

«Σή­με­ρα ἔρ­χον­ται πολ­λοί νέ­οι μέ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τα. Δέν εἶ­ναι πε­ρί­ερ­γοι, ζη­τοῦν νά βροῦν πα­ρά­δειγ­μα, καί ἐ­μεῖς πρέ­πει νά εἴ­μα­στε ὅ­πως θέ­λει ὁ Θε­ός γιά νά ὠ­φε­λοῦν­ται οἱ ἄλ­λοι πού μᾶς πλη­σιά­ζουν, δι­ό­τι ἀλ­λοι­ῶς θά δώ­σου­με λό­γο καί γι᾿ αὐ­τούς πού μᾶς πλη­σιά­ζουν καί βλά­πτον­ται ἤ δέν ὠ­φε­λοῦν­ται».

ρι­θ’

«Ἕ­νας φοι­τη­τής πῆ­γε καί ἔ­μει­νε τρι­ά­μι­σι χρό­νια στήν Ἰν­δί­α, ἀ­σχο­λή­θη­κε μέ δι­ά­φο­ρες θρη­σκεῖ­ες καί μέ τήν μα­γεί­α. Ἔ­ψα­χνε νά βρῆ ποῦ βρί­σκε­ται ἡ ἀ­λή­θεια μέ τίς θρη­σκεῖ­ες κ.ἄ. Τε­λι­κά ἐ­πι­σκέ­φθη­κε ἕ­να μά­γο μέ με­γά­λη φή­μη καί ἄ­κου­σε ἔκ­πλη­κτος νά τοῦ λέ­η: “Τί ἦρ­θες ἐ­δῶ; Αὐ­τό πού ζη­τᾶς θά τό βρεῖς στήν Ὀρ­θο­δο­ξί­α· ἐ­κεῖ εἶ­ναι τό φῶς. Νά πᾶς στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος καί νά δι­α­βά­σης Φι­λο­κα­λί­α. Ἐ­κεῖ θά βρεῖς αὐ­τό πού ζη­τᾶς”. Τἄ­χα­σε, δέν πε­ρί­με­νε νά ἀ­κού­ση ἀ­πό ἕ­ναν μά­γο αὐ­τά. Ἐ­πέ­στρε­ψε στήν Ἑλ­λά­δα, ἦρ­θε στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος καί μοῦ τά δι­η­γή­θη­κε ὅ­λα».

19 Ἰουλίου. Μακρίνης ὁσίας, ἀδελφῆς τοῦ μεγάλου Βασιλείου, καὶ Δίου ὁσίου (†380). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Τετ. ζ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ζ΄ 12-24).

Α Κορ. 7,12        τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω, οὐχ ὁ Κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὐτὴ συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾿ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν·

Α Κορ. 7,12               Εις δε τους άλλους εγγάμους, εγώ ως απόστολος του Κυρίου, και όχι κατ' ευθείαν ο Κυριος, λέγω· εάν κανένας αδελφός Χριστιανός έχη γυναίκα άπιστον, που την έλαβε ως σύζυγον, πριν και αυτός πιστεύση, και αυτή συγκατατίθεται προθύμως να κατοική μαζή του, ας μη την απομπέμπη.

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ 1987: Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου (1924-1994)ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 19-7-2023

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 19-7-2023 
https://www.youtube.com/live/oWor0hIROp8?feature=share

«Μεγάλη ὑποχρέωση αἰσθάνομαι στόν πατέρα Ἀρσένιο γιά τ’ ὄνομα πού μοῦ ’δωσε, μαζί μέ τίς ἅγιες εὐχές»,


Ο Άγιος Παΐσιος δεν έγραψε πολλά βιβλία. Φρόντισε όμως να γράψει με τον δικό του, απλό και γλαφυρό τρόπο, ένα βιβλίο για τον Άγιο Αρσένιο, τον άνθρωπο που τον βάφτισε και σημάδεψε τη ζωή του, και ας ήταν μωρό όταν εκείνος εκοιμήθη. «Μεγάλη υποχρέωση αισθάνομαι στον πατέρα Αρσένιο για τ’ όνομα που μου ’δωσε, μαζί με τις άγιες ευχές», γράφει ο Αγ.Παΐσιος στο βιβλίο του «Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης».


https://proskynitis.blogspot.com/2023/07/blog-post_20.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible