Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024

Τί πρέπει νά κάνεις ὅταν εἶσαι πληγωμένος, Ἀγ. Νικοδήμου-Ἀόρατος πόλεμος, Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου

Τί πρέπει νά κάνεις ὅταν εἶσαι πληγωμένος, Ἀγ. Νικοδήμου-Ἀόρατος πόλεμος, 21-1-2024, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης

 

'Ἡ ἀγάπη στόν πλησίον Γ', Ἁγ. Παϊσίου-Πάθη καί ἀρετές, Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Η αγαπη στόν πλησίον Γ', Αγ. Παϊσίου-Παθη και αρετές, 21-1-2024,  Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης

22 Ἰανουαρίου. Τιμοθέου ἀποστόλου (†96), Ἀναστασίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου (†628), Ἰωσήφ, τοῦ Ἡγιασμένου, Βησσαρίωνος ὁσίου τοῦ νέου (†1991). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἀποστόλου, 22ας Ἰανουαρίου (Β´ Τιμ. α´ 3-9).

Β Τιμ. 1,3           Χάριν ἔχω τῷ Θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσί μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας,

Β Τιμ. 1,3                  Ευχαριστώ τον Θεόν, τον οποίον λατρεύω καθώς έχω διδαχθή από τους προγόνους μου με καθαράν συνείδησιν, τον ευχαριστώ, διότι συνεχώς και ακατάπαυστα σε ενθυμούμαι εις τας δεήσεις μου ημέραν και νύκτα.

Ποῦ πᾶμε;

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

«Ποῦ πᾶμε;»

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος (θ΄, 43,4) μᾶς σκιαγραφεῖ παραστατικὰ τὴν γέεννα τοῦ πυρός.

«Καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν· καλόν σοί ἐστι κυλλὸν εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον, ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται».

(δηλ.: Καὶ ἐὰν σοῦ γίνεται ἀφορμὴ νὰ ἁμαρτάνῃς ἡ χείρ σου, δηλαδὴ πρόσωπον ἢ πρᾶγμα πολὺ συνδεδεμένον μαζί σου καὶ πολὺ χρήσιμον εἰς σέ, κόψε την ἀπὸ πάνω σου. Συμφερώτερον εἶναι εἰς σὲ νὰ ἔμβῃς εἰς τὴν αἰωνίαν ζωὴν κουλλός, παρὰ μὲ τὰς δύο χεῖρας νὰ ἀπέλθῃς εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ ποὺ δὲν σβήνει ποτέ. Εἶναι προτιμότερον νὰ ὑποστῇς τὴν βαρυτέραν θυσίαν εἰς τὸν κόσμον αὐτὸν καὶ νὰ χωρισθῇς ἀπὸ πράγματα ἢ πρόσωπα, ποὺ σοῦ εἶναι χρήσιμα καὶ ἀγαπητά, παρὰ ἡ προσκόλλησίς σου εἰς αὐτὰ νὰ σὲ ρίψῃ εἰς τὴν κόλασιν, ὅπου τὸ σκουλήκι, τὸ ὁποῖον θὰ τοὺς κατατρώγῃ χωρὶς καὶ νὰ τοὺς ἐξαφανίζῃ ἐκείνους ποὺ θὰ εἶναι ἐκεῖ, δὲν θὰ ἔχῃ τέλος, καὶ ἡ φωτιὰ ποὺ θὰ τοὺς κατακαίῃ, χωρὶς νὰ τοὺς ἀποτεφρώνῃ, δὲν θὰ σβήνῃ. Ἡ τιμωρία των δηλαδὴ θὰ εἶναι ἀτελεύτητος καὶ αἰωνία).

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος παρατηρεῖ (ἀπ’ τὴν ΙΒ΄ Ὁμιλία του «ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ»):

«Κι αὐτὸ πρὸ πάντων εἶναι τὸ πιὸ φοβερὸ τῆς κακίας, ὅτι δὲν ἀφήνει ἐκείνους ποὺ ἔπεσαν σ’ αὐτὴ νὰ δοῦν τὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς τους, ἀλλά, ἐνῶ βρίσκονται μέσα στὸ βοῦρκο, νομίζουν ὅτι ἀπολαμβάνουν μῦρα. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς δὲν μποροῦν ν’ ἀπαλλαγοῦν, ἀλλά, ἐνῶ εἶναι γεμᾶτοι ἀπὸ σκουλήκια, καμαρώνουν ἔτσι, σὰν νὰ εἶναι στολισμένοι μὲ πολύτιμα πετράδια».

Η αγαπη στόν πλησίον (Δ') και στην κτιση, Αγ. Παϊσίου-Πάθη και αρετές, 22-1-2024, Αρχιμ. Σάββα Αγιορειτου

Η αγαπη στόν πλησίον (Δ') και στην κτιση, Αγ.  Παϊσίου-Πάθη και αρετές, 22-1-2024, Αρχιμ. Σάββα Αγιορειτου 
https://www.youtube.com/live/8t2H6BpwPxY?si=wqos42tgExjesCRZ

Τά Ἅγια Θεοφάνεια: «Ὁ κόσμος ἀρχίζει μέ τό νερό – τό Εὐαγγέλιο ἀρχίζει μέ τόν Ἰορδάνη»


Τα Άγια Θεοφάνεια: «Ο κόσμος αρχίζει με το νερό – το Ευαγγέλιο αρχίζει με τον Ιορδάνη»

Θεοφάνεια: Αμόλυντος από κάθε αμαρτία, ο Χριστός κατέρχεται στον υδάτινο «τάφο» του Ιορδάνη και αναδύεται προτυπώνοντας την Ανάσταση

Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης

«Ό Θεός-Πατήρ αποκαλύφθηκε στην αίσθηση της ακοής, το Άγιο Πνεύμα αποκαλύφθηκε στην αίσθηση της όρασης και ό Υιός αποκαλύφθηκε στην αίσθηση της αφής. Ό Πατήρ πρόφερε την μαρτυρία Του για τον Υιό, ό Υιός βαπτίστηκε μέσα στο νερό και το Άγιο Πνεύμα με την μορφή περιστεράς πέταξε πάνω από το νερό», γράφει για τα άγια Θεοφάνεια στον πρόλογο της Αχρίδος, o αποκαλούμενος και «Σέρβος Χρυσόστομος» – Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, αποκαλύπτοντας με τον φωτισμό του τον πλούτο νοημάτων και συμβολισμών που υπάρχουν σε αυτήν την μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας.

Και συνεχίζει παρακάτω:

«O Κύριος πήρε επάνω Του τις αμαρτίες του ανθρωπίνου γένους, πέθανε κάτω άπ’ αυτές (κατάδυση στο Βάπτισμα) και αναστήθηκε (ανάδυση μέσα απ’ το νερό). Πρέπει να πεθάνουμε ως προς τον παλαιό αμαρτωλό άνθρωπο και ν’ αναστηθούμε ως κεκαθαρμένοι, ανακαινισμένοι και αναγεννημένοι άνθρωποι. Αυτός είναι ο Σωτήρας μας και αυτός είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Ή εορτή των Θεοφανείων λέγεται επίσης εορτή των Φώτων. Το γεγονός πού έλαβε χώρα στον Ιορδάνη ποταμό μάς φωτίζει, αποκαλύπτοντας μας τον Θεό ώς Τριάδα Όμούσιον και Αδιαίρετον. Αυτός είναι ό ένας τρόπος τού φωτισμού μας. Ό δεύτερος είναι ότι ό καθένας μας κατά την βάπτισή του στο νερό φωτίζεται- έτσι μάς υιοθετεί ό Πατήρ των Φώτων, με την χάρη τού Υιού και τη δύναμη τού Αγίου Πνεύματος».

Ἀνοιχτή Ἐπιστολή Διαμαρτυρίας τοῦ Συλλόγου "Ἡ Ἁγία Ἐμμέλεια" γιά τή Νομιμοποίηση Γάμου Ὁμοφυλόφιλων


Η παρούσα επιστολή εστάλει στους αποδέκτες της, τον υπουργό δικαιοσύνης και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων.
Ανοιχτή Επιστολή Διαμαρτυρίας του Συλλόγου Προστασίας του Αγέννητου παιδιού «Η Αγία Εμμέλεια»

Προς

1. Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γεώργιο Φλωρίδη

2. Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Τασούλα

3. Τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κ. Σταύρο Καλαφάτη

4. Τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ --- Προοδευτική Συμμαχία κ. Σωκράτη Φάμελλο

5. Την Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος ΠΑΣΟΚ κ. Ευαγγελία Λιακούλη

6. Τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος ΚΚΕ κ. Καταρτζή Αχιλλέα

7. Την Γραμματέα --- Προϊσταμένη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος « ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» κ. Μαρκέλλα Κουφουδάκη

8. Τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ κ. Βασίλειο Βιλιάρδο

9. Τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ κ. ΧαρίτσηΑλέξναδρο (Αλέξη)

10. Τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος ΝΙΚΗ κ. Δημήτριο Νατσιό

11. Την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου

ΑΘΗΝΑ 02/01/2024

Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες,

Είμαστε ένας σύλλογος που αγωνίζεται για την προάσπιση του δικαιώματος στην ζωή του αγέννητου παιδιού και την με κάθε νόμιμο μέσο στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Από την τηλεόραση και το διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε ότι επίκειται ψήφιση νομοσχεδίου που θα δίδει την δυνατότητα να συνάπτουν γάμο τα ομόφυλα ζευγάρια με κύριο και αποκλειστικό στόχο στην συνέχεια να αποκτήσουν τα ομόφυλα ζευγάρια το δικαίωμα να υιοθετούν παιδιά. Από το διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης είναι μάχιμος δικηγόρος που διετέλεσε και πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Κιλκίς, ομοίως και ο πρόεδρος της Βουλής κ. Τασούλας είναι νομικός, μάχιμος δικηγόρος και όλα τα κόμματα έχετε εκλεγμένους βουλευτές που άλλοι είναι δικηγόροι, άλλοι συνταξιούχοι δικαστές και άλλοι έχουν σπουδάσει την Νομική Επιστήμη. Αυτή η παρατήρηση μας αναγκάζει να σας μιλήσουμε και στην νομική σας γλώσσα.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ο ορισμός του γάμου, διατυπώθηκε από τον Μοδεστίνο, Ρωμαίο νομοδιδάσκαλο του 3ου μ.Χ. αιώνα, ο οποίος μάλιστα δεν ήταν Χριστιανός, και σύμφωνα με τον οποίο "γάμος εστί ένωσις ανδρός και γυναικός και συγκλήρωσις του βίου παντός, θείου τε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία". Αυτό τον ορισμό του γάμου αιώνες τώρα ακολουθούμε και εμείς στην Ελλάδα και πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Κατά λογική ακολουθία, η διαφορά φύλου αναφέρεται ως στοιχείο του υποστατού του γάμου και αξιούμενη προϋπόθεση από το νόμο. Αυτό τον ορισμό του γάμου αναγνώρισε και η ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία.

Επίσης γνωρίζετε πως ως «δημόσια τάξη», στην οποία υπάγονται και τα χρηστά ήθη, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Αστικού Κώδικα είναι όλες οι κοινωνικές, οικονομικές, πολιτειακές, πολιτικές, θρησκευτικές, ηθικές και άλλες αντιλήψεις, οι οποίες διέπουν τον βιοτικό ρυθμό αυτής και αποτελούν το φράγμα εφαρμογής στην ημεδαπή ξένων πρακτικών που μπορεί να προξενήσουν διαταραχή στην καθημερινή ζωή και τον ρυθμό αυτό που κυριαρχεί στην χώρα και διέπεται από τις αρχές αυτές.

Μεγάλου Βασιλείου:Περί Εὐχαριστίας (ἀπόσπασμα)

MΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ (απόσπασμα)

Ακούσατε τα λόγια του αποστόλου Παύλου με τα οποία απευθύνεται προς τους Θεσσαλονικείς, ενώ νομοθετεί για ολόκληρο τον κόσμο· διότι η διδασκαλία γινόταν γι’ αυτούς που κάθε φορά βρίσκονταν κοντά του, όμως η ωφέλεια από αυτήν διαβαίνει σε ολόκληρη τη ζωή των ανθρώπων. Λέει, λοιπόν, ο Απόστολος: «Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε(:Πάντοτε να χαίρεστε, ακόμη κι όταν έχετε πειρασμούς και θλίψεις. Αδιάλειπτα και ακατάπαυστα με την προσευχή και την ευλαβική διάθεση να επικοινωνείτε με τον Θεό. Για καθετί να ευχαριστείτε τον Θεό· διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, που μας το δίδαξε ο Ιησούς Χριστός για να σας το κηρύξουμε)» Α’ Θεσ. 5, 16-18]. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το «να χαίρεστε» και ποια ωφέλεια μπορεί να προκύψει από αυτήν την προτροπή, το πώς μπορεί επίσης να αποκτήσει κανείς την αδιάλειπτη προσευχή και το πώς θα κατορθώσει να ευχαριστεί τον Θεό για το καθετί, θα τα αναλύσουμε, κατά το δυνατόν, λίγο αργότερα.

Τώρα βέβαια είναι ανάγκη να αρχίσουμε από αυτά που μας λένε όσοι διαφωνούν με τον λόγο του Αποστόλου και διαβάλλουν την νομοθεσία αυτή ως αδύνατη, λέγοντας τα εξής: «Τι είδους αρετή είναι αυτή που μας διδάσκει ο Απόστολος; Πώς μπορεί μια ψυχή να βρίσκεται νύχτα-μέρα σε διάχυση και να ζει με χαρούμενη διάθεση, παίρνοντας το καθετί ελαφρά; Είναι ποτέ δυνατόν να κατορθώσει κανείς να ζει με αυτόν τον τρόπο, όταν μύρια ακούσια κακά μας κυκλώνουν καθημερινά και ρίχνουν την ψυχή μας σε στενόχωρη και κακόκεφη διάθεση; Αυτά μας κόβουν κάθε χαρά και ευδιαθεσία, εκτός βέβαια αν πούμε πως δεν πονάει όποιος ψήνεται στο τηγάνι ή ότι μπορεί κανείς να παραμένει ήρεμος και χαρούμενος, όταν κατατρυπιέται από τις λόγχες»[Απηχούνται εδώ βασανιστήρια μέσα της εποχής εκείνης, στα οποία υποβάλλονταν οι πιστοί από τους διώκτες τους].

Τό Ἅγιο Ὄρος θεωρεῖ ἀνεπιθύμητο τόν Ἐλπιδοφόρο μέ ἐπιστολή του στόν Πατριάρχη


Επιστολή Αγιορειτών στον Οικουμενικό Πατριάρχη για τον Αμερικής Ελπιδοφόρο

Του Θεόδωρου Καλμούκου | Εθνικός Κήρυκας

Με μια απόφαση καταπέλτης -είναι χωρίς προηγούμενο – το Άγιο Όρος με ομόφωνη απόφαση όλων των Μονών, έστειλαν γράμμα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος είναι ο κανονικός τους Επίσκοπος, διαμηνύοντας του με σεβαστικό τρόπο ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος δεν είναι ευπρόσδεκτος να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Μοναστική Πολιτεία κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.

Οι Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των Ιερών Μονών εξηγούν τους λόγους, οι οποίοι ανάγονται στα διαμειφθέντα κατά την βάπτιση των τέκνων του εξ’ Αμερικής ομοφύλου ζεύγους ζεύγους των ομογενών Ευαγγέλου Μπούση και Πίτερ Ντούντα, στις 9 Ιουλίου 2022 στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης της Μητρόπολης Βούλας.

Γράφουν χαρακτηριστικά οι Αντιπρόσωποι των Μονών, πως, «μετά λύπης διαπιστώνομεν ότι , μέσω των δημιοσιευθέντων φωτογραφιών του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, μετά το πέρας του μυστηρίου, εδημιουργήθη λανθασμένη εντύπωσις σχετικώς με την αποδοχήν υπό της Εκκλησίας του μυστηρίου του γάμου εξ ατόμων του ιδίου φύλου, μήνυμα αντίθετον προς τα δόγματα και την διδασκαλίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Κάνουν έκκληση στον Πατριάρχη «όπως κλίνητε ευήκοον ους εις την ανησυχίαν ημών επί του εξαιρετικώς ευαισθήτου θέματος, το οποίον αφορά εις την ακεραιότητα της ημετέρας πίστεως και των ορθοδόξων παραδόσεων».

Πληροφορίες του «Εθνικού Κήρυκα» εξ’ Αγίου Ορους αναφέρουν πως η Ιερά Κοινότητα και η Ιερά Επιστασία δεν πρόκειται να υποδεχθούν τον κ. Ελπιδοφόρο με το σύνηθες τυπικό για Αρχιεπισκόπους.

Οι Μονές και οι εν αυταίς ασκούμενοι Πατέρες έχουν μπει σε δύσκολη θέση διότι δεν μπορούν να κλείσουν την πόρτα, όπως είπαν χαρακτηριστικά σ’ έναν Ορθόδοξο Ιεράρχη, γι’ αυτό και διά της επιστολής τους απευθύνονται στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο να συστήσει στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο να μην πάει στο Αγιο Ορος, καθότι πιστεύουν ότι θα φωτογραφηθεί εκεί μετά των συνοδών του ομογενών για να δείξει ότι τυγχάνει της αποδοχής των Μοναχών.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος αὐθαιρετεῖ προκλητικῶς


Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΩΣ

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη,
Θεολόγου - Δημοσιογράφου - Συγγραφέως -
ἐκδότου, (ὅπως ἐτίμησεν αὐτὸν ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν)

Προκλητικὴ αὐθαιρεσία

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος π. Ἱερώνυμος Β΄, εἰς πρόσφατον συνέντευξίν του (ΑΝΤ 1), ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προδοσίαν τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὅτι δὲν τὸν ἐνοχλεῖ ἡ «συμβίωσις τῶν ὁμοφυλοφίλων» διέπραξε καὶ τὴν ἀκόλουθον αὐθαιρεσίαν:
Ἐρωτηθεὶς διὰ τὸ ἀναταρακτικὸν ζήτημα τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ἀπήντησεν ὅτι αὐτὸς ἔβγαλε καὶ κατέχει τὴν τοιαύτην ταυτότητα. Ἐν προκειμένῳ, ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρέπει νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς κατάδηλος αὐθαιρεσία καὶ ὡς περιφρόνησις σημαντικοῦ μέρους τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ, τὸ ὁποῖον ἀντιτάσσεται σθεναρῶς κατὰ τῶν ἐν λόγῳ ταυτοτήτων. Περιφρονεῖ ἀκόμη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὅλους τοὺς διακεκριμένους ἐπιστήμονας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀποφανθῆ ὅτι μὲ αὐτὰς τὰς ταυτότητας θίγεται ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ ἰδιωτικὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible