Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Πῶς πρέπει νά εἶναι ἡ συμπεριφορά στόν πλησίον μας Γ' , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου

 ΚΗΡΥΓΜΑ_Πώς πρέπει νά εἶναι ἡ συμπεριφορά στόν πλησίον μας Γ'- Οἱ ἐλλείψεις μας πρός αὐτόν, δηλαδή ὅτι ἔπρεπε νά πράξουμε γι' αὐτόν καί δέν τό πράξαμε, Ἁγ. Νικοδήμου-Πνευματικά γυμνάσματα, Ἐξέτασις 5η- Περί του πώς πρέπει νά συμπεριφερωμεθα στόν πλησίον, 24-5-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου. Ὑπομνηματισμός τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας


Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ[:Λουκ. 24,36-53]

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

«Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν (:Και ενώ μιλούσαν γι’ αυτά, ξαφνικά ο ίδιος ο Ιησούς στάθηκε ανάμεσά τους και τους λέει: ‘’Να είναι μαζί σας ειρήνη’’)»[Λουκά 24,36].

Συνεχίζοντας εδώ λέμε ότι επειδή ο λόγος για την Ανάσταση του Κυρίου έφθανε από πολλά μέρη στους αποστόλους και διεγειρόταν ο πόθος τους να δουν τον Αναστημένο Κύριο, επειδή Τον ποθούσαν, ερχόταν, και επειδή ζητούσαν να Τον δουν και Τον περίμεναν, εμφανιζόταν και αποκαλυπτόταν σε αυτούς. Αλλά όμως δεν εμφανιζόταν πλέον σε αυτούς έχοντας τα μάτια τους κρατημένα, ούτε και μιλούσε σαν για κάποιον άλλο, αλλά παρουσίαζε τον εαυτό Του φανερά, και τους παρακινούσε να έχουν θάρρος. Εκείνοι όμως και έτσι είχαν αμφιβολία και φοβούνταν. Γιατί νόμιζαν ότι δεν έβλεπαν αυτόν, αλλά κάποιο φάντασμα και σκιά. Έπειτα καθησυχάζει και την ανησυχία τους από τις σκέψεις αυτές, λέγοντας τη γνωστή και όχι ασυνήθιστη σε αυτούς φράση. Γιατί τους είπε: «Ειρήνη σε σας».

«Πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; (:Η αιφνιδιαστική όμως εμφάνιση του Κυρίου τούς κατατρόμαξε. Και επειδή κυριεύθηκαν από φόβο, νόμιζαν ότι έβλεπαν φάντασμα, δηλαδή ψυχή πεθαμένου που ήλθε από τον Άδη χωρίς να έχει σώμα. Ο Κύριος όμως τους είπε: ‘’Γιατί είστε ταραγμένοι; Και γιατί γεννιούνται στις σκέψεις σας λογισμοί αμφιβολίας για το αν πράγματι είμαι ο αναστημένος Διδάσκαλός σας;’’)»[Λουκά 24,37-38].

Για να πιστέψουν σταθερά και χωρίς αμφιβολία ότι αυτός ο Ίδιος είναι εκείνος που είχε υποστεί τα Πάθη, δείχνει καθαρά αμέσως ότι επειδή είναι Θεός κατά φύση, γνωρίζει αυτό που είναι κρυμμένο μέσα τους και δεν αγνόησε τον θόρυβο που τους προκαλούν αυτού του είδους οι λογισμοί τους. Γιατί είπε: «Τί τεταραγμένοι ἐστέ;(:Γιατί είστε ταραγμένοι;)». Απόδειξη και αυτή, και πολύ σαφής μάλιστα, ότι Αυτός που βλεπόταν δεν ήταν κάποιος άλλος, αλλά Εκείνος ο Ίδιος, τον οποίο είχαν δει να υπομένει τον θάνατο επάνω στον Σταυρό και να τοποθετείται σε μνήμα, Αυτός που βλέπει και τους νεφρούς και την καρδιά, και δεν μπορεί να του διαφύγει τίποτε από αυτά που έχουμε μέσα μας. Άρα λοιπόν επιστρατεύει ως απόδειξη το πράγμα, ότι δηλαδή γνωρίζει τη σύγχυση των σκέψεών τους.

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου. Ὑπομνηματισμός τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο


Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ [:Πράξ. 1, 1-12]

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων,ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος Ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη(:Το πρώτο βιβλίο, που ονομάζεται Ευαγγέλιο, το έγραψα, Θεόφιλε, για να εξιστορήσω σε αυτό περιληπτικά όλα όσα έκανε και δίδαξε ο Ιησούς από την αρχή της δημόσιας δράσεώς Του μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε στους ουρανούς, αφού προηγουμένως με συνεργό και το Άγιο Πνεύμα έδωσε εντολές στους αποστόλους που είχε διαλέξει ο Ίδιος)»[Πράξ. 1,1-2]

Σε πολλούς αυτό εδώ το βιβλίο δεν είναι αρκετά γνωστό, ούτε αυτό το ίδιο ούτε ο συγγραφέας του. Γι’ αυτό και προτίμησα προπάντων να ασχοληθώ με το έργο αυτό, ώστε και αυτούς που το αγνοούν να διδάξω και έναν τόσο μεγάλο θησαυρό να μην αφήσω να αγνοείται και να μένει αποκρυμμένος· διότι θα μπορέσει να μας ωφελήσει όχι λιγότερο από τα ίδια τα ευαγγέλια· είναι γεμάτο από τόση πολλή φιλοσοφία και ορθότητα διδασκαλίας πίστεως και επίδειξη θαυμάτων που έχουν γίνει μάλιστα από το άγιο Πνεύμα.

Ας μην το εξετάζουμε λοιπόν επιπόλαια, αλλά προσεκτικά. Διότι και τις προφητείες που προλέγει ο Χριστός στα ευαγγέλια είναι δυνατόν να τις δεις να πραγματοποιούνται εδώ, και από τα ίδια τα γεγονότα να διαλάμπει η αλήθεια, και μεγάλη μεταβολή των μαθητών προς το καλύτερο να έχει γίνει σε αυτούς από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Διότι και εκείνα που άκουσαν να λέει ο Χριστός, ότι δηλαδή: «Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει(:Αληθινά, αληθινά σας λέω ότι εκείνος που πιστεύει σε μένα, τα υπερφυσικά έργα που εγώ ενεργώ θα τα κάνει και εκείνος, αλλά και μεγαλύτερα απ’ αυτά θα κάνει˙ διότι θα θεραπεύει και θα ανασταίνει ψυχές και θα συντελεί θαυμαστές αλλοιώσεις στην εσωτερική ζωή των ανθρώπων. Και θα τα πραγματοποιεί όλα αυτά με τη δική Μου επενέργεια)» [Ιω. 14,12], και να προλέγει στους μαθητές ότι θα οδηγηθούν σε ηγεμόνες και βασιλείς και ότι θα τους μαστιγώσουν στις συναγωγές τους[βλ. Ματθ. 10,17-18: «Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν (:Έχοντας ως μόνο όπλο τη φρόνηση και την ακακία αυτή να προφυλάγεστε απ’ τους ανθρώπους· διότι θα σας παραδώσουν σε συνέδρια για να καταδικαστείτε απ’ αυτά και στις συναγωγές τους, και θα σας μαστιγώσουν μπροστά στον λαό.

Ἅγιος Παΐσιος: Ἡ μελέτη τοῦ ἑαυτοῦ μας


Στὸν στρατό, στὶς Διαβιβάσεις, εἴχαμε δίκτυο παρακολουθήσεως καὶ πίνακα ἀναγνωρίσεως. Παρακολουθούσαμε καὶ καταλαβαίναμε ποιός σταθμὸς ἦταν ξένος καὶ ποιός δικός μας, γιατὶ μερικὲς φορὲς ἔμπαιναν ἐνδιάμεσα καὶ ξένοι σταθμοί. Ἔτσι καὶ ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ παρακολουθῆ τοὺς λογισμούς του καὶ τὶς ἐνέργειές του, γιὰ νὰ βλέπη ἂν συμφωνοῦν μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου, νὰ πιάνη τὰ σφάλματά του καὶ νὰ ἀγωνίζεται νὰ τὰ διορθώνη. Γιατί, ἂν ἀφήνη ἕνα σφάλμα του νὰ περνᾶ ἀπαρατήρητο ἤ, ὅταν τοῦ λέη ὁ ἄλλος κάποιο ἐλάττωμά του, δὲν κάθεται νὰ τὸ σκεφθῆ, δὲν μπορεῖ νὰ προκόψη πνευματικά.

Ἡ μελέτη τοῦ ἑαυτοῦ μας εἶναι ἡ πιὸ ὠφέλιμη ἀπὸ ὅλες τὶς μελέτες. Μπορεῖ κανεὶς νὰ μελετάη πολλὰ βιβλία, ἀλλά, ἂν δὲν παρακολουθῆ τὸν ἑαυτό του, ὅλα ὅσα διαβάζει πᾶνε χαμένα. Ἐνῶ, ἂν παρακολουθῆ τὸν ἑαυτό του, καὶ λίγο νὰ μελετάη, πολὺ ὠφελεῖται. Τότε ἡ συμπεριφορά του γίνεται λεπτὴ σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις, ἀλλιῶς κάνει χονδρὰ σφάλματα καὶ δὲν τὸ καταλαβαίνει. Παρατηρῶ ἐκεῖ στὸ Καλύβι: Μὲ βλέπουν νὰ κουβαλῶ τὰ κούτσουρα[1] πέρα ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη, γιὰ νὰ καθήσουν, καί, ὅταν σηκώνωνται νὰ φύγουν, δὲν σκέφτονται ποιός θὰ τὰ πάη στὴν θέση τους. Ἢ βλέπουν ὅτι φέρνω ἕνα κούτσουρο καὶ δὲν ἔχει ἄλλα, γιὰ νὰ καθήσουν, καὶ περιμένουν νὰ τοὺς τὰ κουβαλήσω ἐγώ. Ἂν σκέφτονταν λίγο, θὰ ἔλεγαν: «καλά, εἴμαστε πέντε-ἕξι ἄνθρωποι· θὰ κουβαλήση μόνος του τόσα κούτσουρα ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά;», καὶ τὰκ-τὰκ θὰ πήγαιναν νὰ τὰ φέρουν.

Ε,τότε ἀναφώνησα:«Θεέ μου, αὐτό εἶναι θαῦμα»!(Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός)

Μαρτυρία Χ.Τ. Ἠράκλειο Κρήτης

Διαβάζοντας το βιβλίο «Όσιος Νικηφόρος ο Λεπρός», την 1η έκδοσή του, και για πρώτη φορά πριν από χρόνια, εντυπωσιάστηκα από την καρτερία του και την αντοχή του στις αντιξοότητες της ζωής του.
Με την καρδιά σφιγμένη ανέγνωσα την στιγμή που ο Άγιος μεταφέρθηκε από την Χίο στους Αγίους Αναργύρους, στο Λοιμωδών Αθηνών και, έχοντας γνώση της νόσου του λόγω των σπουδών μου, θαύμαζα συνεχώς το κουράγιο του μέσα από την Πίστη.

Την χρονική περίοδο που διάβαζα το έργο του, υπέφερα από αλλεργικούς ρινικούς πολύποδες, οι όποιοι έπρεπε προ καιρού να αφαιρεθούν, με αποτέλεσμα να αναπνέω μόνο από το στόμα και καθόλου από την μύτη έχοντας έτσι χάσει και την όσφρηση μου.
Έχοντας λοιπόν συνηθίσει στην αοσμία και ενώ είχα παραδεχτή την απώλεια οσφρήσεως, ξάφνου, καθώς διάβαζα στο βιβλίο την στιγμή της μεταφοράς του στο Λοιμωδών, άρχισα να μυρίζω ένα άρωμα σαν από βασιλικό, τριαντάφυλλο ή γιασεμί, άρωμα απροσδιόριστο αλλά έντονα εντυπωσιακό.

Άφησα το βιβλίο και βγήκα στο μπαλκόνι να δω ποιο είναι το ευωδιαστό λουλούδι. Δεν είδα τίποτα. Κατέβηκα μετά προς την κουζίνα και άρχισα να οσμίζομαι διάφορα πράγματα όπως φρούτα, μήπως και μύριζαν αυτά.

Ἡ κάλπικη «εὐσέβεια» τῆς Νέας Δημοκρατίας - Θυμόμαστε ἤ κοιμόμαστε;

Πολλοί συμπολῖτες μας, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἔχουν ἐπανειλημμένα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία γιά «νά μήν ξαναέλθουν οἱ ἄθεοι». Ὁ προβληματισμός αὐτός τῶν συμπολιτῶν μας ἔχει κάποια λογική σέ πρώτη σκέψη. Εἶναι ὅμως ἔτσι; Τί διαφορετικό ἔκανε ἡ ΝΔ ἀπό τό ΣΥΡΙΖΑ στά θέματα τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδας; Ἄς θυμηθοῦμε λίγο τά ἔργα καί τίς ἡμέρες τῆς τρέχουσας θητείας τῆς «εὐσεβοῦς δεξιᾶς» γαλάζιας... παράταξης.Ὑπουργός τῆς ΝΔ ἔσπευσε, κατά παράβαση κάθε ὁρίου δικαιοδοσίας του, νά λογοκρίνει καί νά κατεβάσει ἐντός 24ώρου ἀπό τούς σταθμούς τοῦ Ἀττικοῦ Μετρό τήν ἀναρτημένη, πληρωμένη καί καθ'ὅλα νόμιμη ἀφίσα τοῦ κινήματος «ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ», ἡ ὁποία εἶχε ἐπιστημονικά ἀληθῆ μηνὐματα ὑπέρ τοῦ σεβασμοῦ τῆς ζωῆς τῶν ἀγέννητων παιδιῶν. Ἡ ΝΔ συναγωνίστηκε τόν ΣΥΡΙΖΑ σέ ἀντιδραστικότητα καί ταχύτητα ἀπόκρισης, ἀλλά ἔδρασε μέ «θεσμική» βία ἀντί τῆς «πεζοδρομιακής» βίας πού ἄσκησε ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος ἐπέλεξε τήν φίμωση μέ παράνομη ἀφισοκόλληση πάνω στή νόμιμη διαφήμιση. Μαθήματα «δημοκρατίας» καί «ἐλευθερίας τοῦ (χριστιανικοῦ) λόγου» καί ἀπό τά δύο κόμματα...
Ἡ ΝΔ διόρισε σέ ὑπουργικές καί ἐπιτελικές θέσεις τῆς κυβέρνησης ἐξωκοινοβουλευτικούς ΛΟΑΤΚΙ ἀκτιβιστές, οἱ ὁποῖοι διαρκῶς προωθοῦν τήν ἀτζέντα τῆς κοινότητάς τους. Ἕνας ἐξ αὐτῶν ἔχει προχωρήσει σέ «γάμο» ὁμοφυλοφίλων στό ἐξωτερικό, ἀποδεικνύοντας τήν περιφρόνησή του στήν ἑλληνική νομοθεσία.
Ὑψηλόβαθμα στελέχη τῆς ΝΔ μέ διακεκριμένο συμβουλευτικό καί ἐπικοινωνιακό ρόλο κατά τήν περίοδο τῆς πανδημίας, κυκλοφόρησαν προσβλητικές γιά τούς χριστιανούς ἀναρτήσεις, γιά τίς ὁποῖες οὐδείς ἔνιωσε τήν ἀνάγκη νά ἀπολογηθεῖ καί νά ζητήσει συγγνώμη.
Ἡ ΝΔ ἔκλεισε τούς Ἱερούς Ναούς μας καί ἀπαγόρευσε ὁποιαδήποτε ἱεροτελεστία, ἀκόμα καί κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπάξια κέρδισε μία θέση δίπλα στό Διοκλητιανό καί τόν Ἐνβέρ Χότζα, οἱ ὁποῖοι ἦταν οἱ τελευταῖοι πρίν τόν ἀπερχόμενο πρωθυπουργό πού ἀποτόλμησαν κάτι τέτοιο.

Μόνον οἱ ἐκκοσμικευμένοι Χριστιανοὶ ἀφαιροῦν ἀπὸ τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας τὸν σταυρικό της χαρακτήρα.

Φοβερὸν καὶ παράδοξον μυστήριον
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γεωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους


«Φοβερὸν καὶ παράδοξον μυστήριον σήμερον ἐνεργούμενον καθορᾶται· ὁ ἀναφὴς (ἀψηλάφητος), κρατεῖται· δεσμεῖται, ὁ λύων τὸν Ἀδὰμ τῆς κατάρας· ὁ ἐτάζων (αὐτὸς ποὺ ἐρευνᾶ καὶ γνωρίζει) καρδίας καὶ νεφρούς, ἀδίκως ἐτάζεται (ἀνακρίνεται)· εἱρκτὴ κατακλείεται, ὁ τὴν ἄβυσσον κλείσας. Πιλάτω παρίσταται, ᾧ τρόμω παρίστανται οὐρανῶν αἱ δυνάμεις· ραπίζεται χειρὶ τοῦ πλάσματος, ὁ Πλάστης· ξύλῳ κατακρίνεται, ὁ κρίνων ζωντας καὶ νεκρούς· τάφῳ κατακλείεται, ὁ καθαιρέτης τοῦ ᾍδου...».

Τὸ μυστήριον τῶν Παθῶν καὶ τῆς Σταυρώσεως τοῦ.... Κυρίου μας εἶναι ὄντως φοβερὸν καὶ παράδοξον, διότι ὑπερβαίνει τὴν συνήθη λογική μας καὶ τὰ ἀνθρώπινα μέτρα. Παράδοξο, διότι κατὰ τὸν ἅγιο Ἐπιφάνιο Κύπρου «αὐτὸς ἣν ὁ πάσχων καὶ μὴ πάσχων», παθητὸς κατὰ τὴν ἀνθρωπίνη φύσι, ἀπαθὴς κατὰ τὴν θεότητα.

Ἔκστασις μᾶς καταλαμβάνει καθὼς βλέπουμε τὸν Θεὸν σταυρούμενον. Ὅπως λέγει καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος· «Τί τούτου παραδοξότερον, Θεὸν σταυρούμενον βλέπειν, καὶ τοῦτον μετὰ ληστῶν, καὶ ὑπὸ τῶν παριόντων (περαστικῶν) γελώμενον τὸν ἀνάλωτον (ἀκατανίκητον) καὶ τοῦ παθεῖν ὑψηλότερον»1; Τέτοια ἔκστασις εἶχε καταλάβει καὶ τοὺς θεωροῦντας τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου Ἰουδαίους· «καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεὸν καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι, εἴδομεν παράδοξα σήμερον»2.

Οἱ ὀπαδοὶ τῶν ἄλλων θρησκειῶν ὄχι μόνον δὲν πιστεύουν σὲ Θεὸν σταυρωθέντα ἀλλὰ καὶ σκανδαλίζονται ἀπὸ τὴν ἰδική μας πίστι. Ὁ σταυρικὸς θάνατος τοῦ Κυρίου εἶναι κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο γιὰ τοὺς Ἰουδαίους σκάνδαλο καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες (εἰδωλολάτρες καὶ φιλοσόφους) μωρία. Γιὰ μᾶς ὅμως τοὺς Χριστιανοὺς εἶναι καύχησις, Θεοῦ δύναμις καὶ Θεοῦ σοφία3.

Ἀναφέρει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὅτι κάποιος ἐρώτησε εἰρωνικὰ ἕνα Χριστιανό, ἐὰν πιστεύῃ σὲ Θεὸ ἐσταυρωμένο, καὶ ἐκεῖνος ἀπήντησε ὅτι πιστεύει σ᾿ Αὐτὸν ποὺ ἐσταύρωσε τὴν ἁμαρτία4.

24 Μαΐου. «Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα». Συμεὼν ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει (†590). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Τετ. ς΄ ἑβδ. Πράξ. (Πρξ. ιη΄ 22-28).

Πραξ. 18,22       καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν, ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν,

Πραξ. 18,22             Απεβιβάσθη εις την Καισάρειαν και αφού ανέβηκε εις τα Ιεροσόλυμα και εχαιρέτησε την εκεί Εκκλησίαν των πιστών, κατέβηκε εις την Αντιόχειαν.

Πραξ. 18,23       καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθε διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς.

Πραξ. 18,23             Αφού δε έμεινεν ολίγον χρόνον εκεί, έφυγε και περιώδευε εν συνεχεία την χώραν της Γαλατίας και την Θρυγίαν, στηρίζων εις την κατά Χριστόν πίστιν και ζωήν όλους τους μαθητάς.

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (ξη-οδ). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση


ξη’

«Ὁ Θε­ός θέ­λει νά τόν πα­ρα­κα­λοῦ­με νά μᾶς βο­η­θή­ση γιά νά ἐ­πέμ­βη, για­τί σέ­βε­ται τό αὐ­τε­ξού­σιό μας».

ξθ’

«Ὁ πνευ­μα­τι­κά προ­χω­ρη­μέ­νος ἄν­θρω­πος κα­τα­λα­βαί­νει τίς δι­α­θέ­σεις τῶν ἄλ­λων, ἄν π.χ. θέ­λουν νά τόν ἐκ­με­ταλ­λευ­τοῦν, νά τόν κλέ­ψουν· βά­ζει ὅμως πάν­τα κα­λό λο­γι­σμό, ὅ­τι ὁ ἄλ­λος τό ἔ­χει ἀ­νάγ­κη καί δέν ὑ­πε­ρα­σπί­ζε­ται τόν ἑ­αυ­τό του. Ὁ ἅ­γιος ἔ­χει μία δι­αί­σθη­ση πού κα­τα­λα­βαί­νει τίς δι­α­θέ­σεις τῶν ἄλ­λων».

ο’

«Οἱ ἀ­σκη­τές ἔ­ζη­σαν σέ σπη­λι­ές χω­ρίς φῶ­τα. Ἐ­κεῖ εἶ­δαν τό φῶς τοῦ Χρι­στοῦ. Ἐ­μεῖς ἄν ζη­τᾶ­με ἄ­νε­ση, φῶ­τα, θά ἔ­χου­με ”κοσμικά φῶ­τα­”».

ο­α’

«Ὁ νοῦς μας, ὅ­σο γί­νε­ται, νά βρί­σκε­ται κον­τά στόν Θε­ό καί νά σκέ­πτε­ται πάν­τα τό ἀ­γα­θό».

ο­β’

«Ὅ­πως ὅ­ταν σπέρ­νου­με ἕ­να πλό­χε­ρο (χο­ύ­φτα) σι­τά­ρι, θά πά­ρου­με, ἄς ποῦ­με, δέ­κα κι­λά, ἔ­τσι καί ὅταν σπέρ­νου­με ἀγ­κά­θια, θά πά­ρου­με ἀγ­κά­θια. Ὅποι­ος κά­νει κα­λω­σύ­νες, αὐ­τές θά γεν­νή­σουν καί ἄλλες κα­λω­σύ­νες, καί ὅ­ποι­ος κά­νει ἁ­μαρ­τί­ες, αὐ­τές θά γεν­νή­σουν ἄλ­λες πε­ρισ­σό­τε­ρες».

ο­γ’

«Τό σῶ­μα γερ­νᾶ ἀλ­λά ἡ καρ­διά (δη­λα­δή οἱ κα­λές ἤ κα­κές ἐ­πι­θυ­μί­ες) δέν γερ­νᾶ».

Τά ὀστά τούς πείραξαν;


https://proskynitis.blogspot.com/2023/05/blog-post_68.html

Στό φαράγγι τοῦ Βίκου στό μοναστήρι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς


Γερόντισσα ανάβει το καντήλι σε εικονοστάσι!
Στο φαράγγι του Βίκου στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής.


Φωτογραφία Κώστας Μπαλάφας
https://proskynitis.blogspot.com/2023/05/blog-post_40.html

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 24-5-2023

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 24-5-2023
https://www.youtube.com/live/FrNAb4UeCkU?feature=share

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible